پیدا

آدمهای خوب

آدمهای قابل ترحم

درخواست حذف اطلاعات
دنیا پر از آدم های قابل ترحم اند. ولی من برای آنها هیچگاه دلسوزی نمی کنم آدمهای حسود،آدم های بخیل،آدمهای متبکر،آدمهای منفعت طلب که همه چیز رو قربانی خودشون می کنن حتی عشق و انسانیت رو،آدمهای تنگ نظر،آدمهای کوته بین،آدمهایی که فکر میکنن که دیگران جایگاه آونها رو گرفتن، درحالی که هیچ تلاشی برای بدست آوردنش ن ،آدمهایی که انسانهای دیگر رو به شکل ابزار می بینند،و آدمهای که کلمه من از دهانشون لحظه ای قطع نمیشه.آدمهایی که دنیا رو فقط به چشم دنیا ...زمان بی تو متوقف میشود

درخواست حذف اطلاعات
از سر استیصال به همه آدمهای دنیا گفتم چه احساسی دارم.همه آدمهای دنیا سری تکان دادند و گفتند طبیعی است.یادت می رود.چند بهار و چند تابستان دیگر که بگذرد همه چیز فراموش شده است.من خودم هم میدانم.زمان خیلی چیزها را حل میکند.اینقدرها میفهمم دیگر.ولی آدمهای دنیا نمی فهمند ثانیه ها بی تو سنگین و سربی شده و الان درست دو سال است که تو دو دقیقه رفته ای یک چیزی از توی ماشینت بیاوری و زود برگردی....درس عبرت

درخواست حذف اطلاعات
گرگی استخوانی در گلویش گیر کرده بود، بدنبال ی می گشت که آن را در آورد تا به لک لک رسید و از او درخواست کرد تا او را نجات دهد و در مقابل گرگ مزدی به لک لک بدهد. لک لک منقارش را داخل دهان گرگ کرد و استخوان را درآورد و طلب پاداش کرد. گرگ به او گفت همین که سرت را سالم از دهانم بیرون آوردی برات کافی است. وقتی به فرد نالایقی خدمت می کنی تنها انتظارت این باشد که گزندی از او نبینی . دنیا پر از تباهی است نه بخاطر آدمهای بد بلکه بخاطر سکوت آدمهای خوب ...! ق...گرگ

درخواست حذف اطلاعات
ﮔﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑه دﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﺸﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺭ آﻭﺭﺩ.ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻪ ﻟﮏ ﻟﮑﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺰﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ ﻟﮏ ﻟﮏ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺮﮒ ﮐﺮد ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ آﻭﺭﺩ ﻭ ﻃﻠﺐ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﮐﺮﺩ.ﮔﺮﮒ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ: همینکه ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﯿﺮﻭﻥ آﻭﺭﺩﯼ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ!ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﯽ ﺧ...چه دیر میفهمیم.

درخواست حذف اطلاعات
دمهایی که ما را ترک می کنند سه دسته اند: یک گروه آنهایی که بر میگردند؛گرچه نه آنها دیگر همان آدمهای سابق هستند و نه ما... گروه دوم انی هستند که هرگز برنمیگردند؛ چه آنهایی که نمیخواهند،چه آنهایی که نمیتوانند... گروه آ آنهایی هستند که باید دعا کنیم آنچنان پل های پشت سرشان را اب کنند که اگر هم بخواهند،نتوانند برگردند... خطر ناکترین گروه سومی ها هستند... چون موقع رفتن طوری ما را میشکنندکه ما تا مدتها در کما می مانیم ... و خیلی دیر می فهمیم که برای چه آد...خطرناکترین آدم ها؟

درخواست حذف اطلاعات
آدمهایی که ما را ترک می کنند سه دسته اند: یک گروه آنهایی که بر میگردند؛گرچه نه آنها دیگر همان آدمهای سابق هستند و نه ما... گروه دوم انی هستند که هرگز برنمیگردند؛ چه آنهایی که نمیخواهند،چه آنهایی که نمیتوانند... گروه آ آنهایی هستند که باید دعا کنیم آنچنان پل های پشت سرشان را اب کنند که اگر هم بخواهند،نتوانند برگردند... خطر ناکترین گروه سومی ها هستند... چون موقع رفتن طوری ما را میشکنندکه ما تا مدتها در کما می مانیم ... و خیلی دیر می فهمیم که برای چه آ...بزرگ شدن

درخواست حذف اطلاعات
بزرگتر که میشوی دایره ی قرمزرنگ تنهاییت تنگ تر میشود و آدمهای زندگیت آنقدر انگشت شمار میشوند که میتوانی آنها را در یک کوله پشتی بریزی و با خودت به خیابان ببری...بزرگتر که میشوی کوله پشتی ات را با تمام آدمهای تویش بیرون دایره ات میگذاری چون فهمیده ای آنها خودشان یکروز میروند و تو نمیخواهی تنهاییت را با توهم ی که نیست قسمت کنی...و سرانجام سالخورده میشوی و در می ی که بیمصرف شده ای ،آرام در دایره ات دراز میکشی و منتظر میمانی تا مرگ آن را برایت تنگ ...12 . آدمهای بدبخت...

درخواست حذف اطلاعات
این پست به خاطر کامنتهای سایه جون میمونه و حذف نمیشه.......درد دل های یک نفره

درخواست حذف اطلاعات
تنبل بودن و یا احمق بودن ایرادی نداره، هر ی توی یه برهه ای از زندگی خودش ممکنه یکی ازاین دوتا رو تجربه کرده باشه..گاهی هم هر دو تاش رو با هم که دیگه اوج هنر عدم تنفکر و قدرت تحلیل شخص رو میرسونه...معمولاً آدمهای احمق،تنبل نیستن ...ولی نمیدونم چرا، آدمای تنبل باید توی همه چیز نشون بِدن که تنبلن،حتی توی احمق بودن !!!برای نشون دادن حماقت راه های زیادی هست،ولی نمیدونم چرا راحت ترین راه و ساده ترین راه رو برای نشون دادن هنر حماقتشون انتخاب می کنن....مث...آدما

درخواست حذف اطلاعات
تو دنیا آدمهای زیادی هستند که ی را دوست دارند... ولی با ی دیگر زندگی میکنند...آدم

درخواست حذف اطلاعات
بهترین آدمهای دنیا،آنهایی هستند کهوقتی کنارشان بنشینی،چایت سرد میشود و دلت گرم ❤...آدمهای خوب

درخواست حذف اطلاعات
وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی ... چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که یا دلهای کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند... یا مدام برای نبودنت، برای خط زدنت تلاش می کنند؟ نه، همیشه جنگیدن خوب نیست! این روزها فهمیده ام برای اثبات دوست داشتن، برای به دست آوردن دل آدمها، برای اثبات خوب بودن نباید جنگید! بعضی چیزها وقتی با جنگیدن به دست می آیند بی ارزش میشوند! این روزها نسخه فاصله گرفتن را می پیچم!! برای هر ی که ...گسل

درخواست حذف اطلاعات
برخی آدمهای پیرامونمان , هرزگاهی هستند که گسستن از آنها بهترین تقدیر می تواند باشد ....پر از خالی

درخواست حذف اطلاعات
آدمهای خیلی مغرور مثل پرونده های مستورند...بازشان که میکنی تازه میفهمی چه خبر است...هیچ! پر از خالی اند......دعای روز بیست و ششم

درخواست حذف اطلاعات
خدایا زندگی هیچ کدوم از آدمهای این کره ی خاکی تلخ نباشه.بی مزه و شور هم نباشه.شیرین بهتره؛)...شعری از نسرین بهجتی

درخواست حذف اطلاعات
گاهی آدمهای زخم خورده جفت خود را از روی زخمهای شبیه خودشان پیدا می کنند هم زخمها با اعتبارترین همدم هستند چون سوزش نمک را بر زخم دل از جان میفهمند......24.یک شب خوب...

درخواست حذف اطلاعات
امروز یک روز غیر عادی بود برام بدونِ هیچ پس زمینهء فکری... به زعم من وجود آدمهای اطرافمون بسته به اعمالمونِ... من همیشه از داشتنِ آدمهای قدردان اطرافم شاکرم و خوشحال... انی که برای خوشحالیه من کوشش میکنند... امروز یک موزیک ویدیوی بسیار زیبا از ع های خودم با موزیکِ جانم عزیزم از بابک مافی رو هدیه گرفتم... بقدری زیبا و ستودنی بود که واقعا هر کلمه ای ... برای تشکرو سپاس کم بود... امشب یک شب خوب و دوست داشتنی برام آفریده شد... نه به مبلغ نه به ثروت ...آنچه فک...خوبِ من ...

درخواست حذف اطلاعات
میگفت دیگه خیلی بیشتر از قبل باید حواسمون به هم باشه تو جمع و مهمونی ها، چون آدمهای حسود خیلی زیادن ......وصال

درخواست حذف اطلاعات
بچش ای دل خون جگر که بر تو رواستحرفت با حرف آدمهای این دنیا سواستتو با دستای خالی یار میخواهی افسوسهرحرفی ز وصال بدین شرح باد هواست "مس"...حرف حساب

درخواست حذف اطلاعات
همدیگر را یافتن ...هنر نیست؛هنر این است که...همدیگر را گم نکنیم.آدمهای ساده را بی هیچ دلیلی دوست دارم،آدم هایی که خودشان هستند،و نقش بازی نمی کنند....سخن امروز ...

درخواست حذف اطلاعات
در این دنیا برای کفری آدمهای رذلی که می خواهند همه چیز را از آنچه هست برایت سخت تر کنند راهی بهتر از این نیست که وانمود کنی از هیچ چیز دلخور نیستی! (one flew over the oos nest)...چی میشه که یه آدم میخواد از همه دور بشه؟...

درخواست حذف اطلاعات
کارهایی که دوست ندارم انجام نمیدم، مگر اینکه بخوام از دنیای آدمهای اطرافم جدا بشم... برا همینه وقتی ظرف میشورم دو سه تا همسایه اینور تر و اونور تر صدای برخورد ظرف ها رو میشنون......تلخ...

درخواست حذف اطلاعات
آهای کافه چی!! از ما که گذشت…اما هر که تنها آمد اینجا ،نپرس چه میل داری؟!تلخ ترین قهوه ی دنیا را برایش بریز!آدمهای تنها… مِزاج شان به تلخی ها عادت دارد . . .!...تو کجایی تا شوم من چاکرت...

درخواست حذف اطلاعات
اینبار بیایم بنشینم مقابلت بگویم دوستت دارم ولی درستش نیست اینهمه وقت بگذاریم روی یک درخواست. کارهای مهمتری هست. این کوچک ها را زودتر رد کن! یا سریع الاجابه... دعای آدمهای عصبانی!......مواظب باشید

درخواست حذف اطلاعات
مواظب آدمهای صبور و مهربون زندگیتون باشید اگر بمانند برای همیشه است و اگر بروند میروند که دیگر بر نگردند...بیکار نیسما

درخواست حذف اطلاعات
وقت و انرژیِ خودتون رو برای آدمهای بهونه گیر هدر ندید هرکاری کنی باز یه بهونه جدید میسازن برای ناسازگاری مانیل هردمبیلف...دشمن

درخواست حذف اطلاعات
یسریا بدجور رو مخم هستن خ اگ صبر همیشگیم نبود الان بدجور حالشونو میگرفتم واقعا خونواده پدریت خیلی خوبن جدا از این حرفا واقعیت رو میگم آدمهای دهن بینی نیستن دمشون گرم...خاطرات مشترک

درخواست حذف اطلاعات
یه گوشی قدیمیمو پیدا شارژرشو ندارم با یو اس بی خودش هم شارژ نمیشه دوستش دارم خب! اما روشن نمیشه! مثل خیلی از آدمهای این روزا ، فقط میشه دوستشون داشت ، به هیچ دردی نمیخورن!...روزا

درخواست حذف اطلاعات
این روزا سخت میگذره مدام آدمهای اطرافم ک بدم میاد ازشون ولی هی تحمل میکنم و جرت اینکه بگم برن هم ندارم چسبیدم ب اینک هست میترسم شاید نمیدونم دیگ کم گم از خودمم بدم میاد...تصمیم ِ کبری!! نه نه تصمیم بانو!

درخواست حذف اطلاعات
دیگه بسه غصه خوردن و نوشتن این متنهایی که حذفشون ..... درستش میکنم حتی به قیمت حذف آدمهای زندگیم! درستش میکنم!...