پیدا

آی دلبرم آی دلبر

دلبر

درخواست حذف اطلاعات
+ دلبرم دلبر خانه ابم کرد ......پنجره ۱۶۱

درخواست حذف اطلاعات
بخدا من به عشق تو می نویسم . چرا هیچی نمی گی ؟! سلام. بیدار شدم ولی مست خو که دیدم . قدم رنجه کردی دلبر . دلبرم ، ب نمی ترسیدی ، لاک نداشتی ، هوا بود ، تو بودی و منی که غافل از اینکه خوابم تمام آرزوهامو بغل کرده بودم . راستی دلبر ؟ عطرت چیه ؟ چرا فکر می کنم تمام وجودم بوی تورو می ده ؟ دلبر ، حالا که توی خواب دیدم زندگی با تو یعنی چی ، چه جوری این لحظه های پوچ زندگی واقعی رو تحمل کنم ؟ کاش همه چی یه طور دیگه بود و این من نبودم . دلبر ؟ دل بزن به دریا ......❣️مادوتاعشق ابدى ❣️

درخواست حذف اطلاعات
قیامت می کنم ، اگر حاشا شود عشقت! اگر بر پاشود م ، تو هستی دلبرم، دلبر ......آی دلبرم آی دلبر ...

درخواست حذف اطلاعات
اهل کدوم دیاری گل کدوم بهاری که حتا فصل پاییز باغ ترانه داری ......دلبرم

درخواست حذف اطلاعات
دلبرم جانِ دلم لحظه اعجاز خداست ماه حق است و خدا درهمه جا ناظر ماست نیمه شب تا به سحر یاد با دل تنگ تو دعایی بر دگران دلبر من وقت دعاست...دوست نوشت ...من نوشت ...

درخواست حذف اطلاعات
دوست نوشت ... با شما تنها نشستن در کناری خوب نیستیا چنین آسان به من دل میسپاری ! خوب نیست نا مسلمان اینقدر با موی خود بازی نکن م گفته برایم بی قراری خوب نیستطبق باورهای دینی با شما بودن بد است !این تعامل های نا مشروع ? آری خوب نیستگریه هم گاهی برای چشم هایت لازم استمثل ابری منقلب باشی ? نباری ! خوب نیستدل ش تن در کنار دلبری ها ؛خار را ....در کنار بوته ای از گل بکاری خوب نیست.. من نوشت ... با تو چون ، دلبر نشستن آه خوش است ... با تو آسان دل بیستن ، آه خوش است...دوبیتی های بابا طاهر

درخواست حذف اطلاعات
تو دوری از برم دل برم نیست هوای دیگری اندرسرم نیست به جان دلبرم که زهر دو عالم تمنا دگرجز دلبرم نیست...دلٍ بی دل

درخواست حذف اطلاعات
دلْ به دلبر دلْ سپرد ،دلدار ،پا از دلْ کشیددلْ به دنبال دِلَشْ ،دلْ دلْ کنان ، دلْخونِ دل ْدلْ ز دلبر خواستم ، دلبر ،دلْ از این دلْ بریددلْ ش ت و ، تیره روزی شد ، نصیب دلْ ، دِلادلْ در آتش سوخت ،دلبر ، بی مهابا شد ، پریدحالْ ، دِلْ ماند و ، غم دِلْدار و ، اینْ دِلْداده ، آهْداده دِلْ ، این دِلْ ، دِلِ دلْدار ، مُفتْ این دِلْ یددل ش ت ، دلبر بریدْ و ، دِلْ ز دلبر سوخت ، دلْدِلْ بماند و ، یاد دِلدار و ، دلِ بی دل ْ ...❤️...دلبرم

درخواست حذف اطلاعات
هرچه دارم ز سوداےتو دلبر دارم....حیف باشد ڪه ز سوداے"تو"دل بردارم.......یک دل و ...

درخواست حذف اطلاعات
حکایت یک دل و دو دلبر را شنیده بودیم ولی برخی شاید بقصد رکورد زدن یک دل و سه دلبر را تجربه میکنند و برخی شاید در پی یک دل و چند دلبر هستند چیزی شبیه یک دل و هفت دلبر ........ البته آن دل دیگه دل نیست وقتی به آفت چند دلبری آلوده شد آن دل ، دل نیست گاراژ است .......یک دل و ...

درخواست حذف اطلاعات
حکایت یک دل و دو دلبر را شنیده بودیم ولی برخی شاید بقصد رکورد زدن یک دل و سه دلبر را تجربه میکنند و برخی شاید در پی یک دل و چند دلبر هستند البته آن دل دیگه دل نیست وقتی به آفت چند دلبری آلوده شد آن دل ، دل نیست گاراژ است .......فقط برای تو!

درخواست حذف اطلاعات
بی قرارم بی قرارم بی قرارم، نیستی! دلبر شب زنده دارم، در کنارم نیستی! آسمان بخت من امشب به تاریکی کشید هی ز هجرت همچو باران اشکبارم، نیستی! خانه تار و چشم تار و قلب مجنون تار تار نورِ محراب وجودم ، تار تارم ، نیستی! اشک هایم رنگ قلبت را به رخسارم کشد قطره قطره میچکد ،چون جویبارم،نیستی! زلف پیچان ترا گاهی تصور می کنم بر گلویم چون تناب و سر بدارم، نیستی! خود همی گفتی که دستم را نگیری دلبرم دست در دستت نهم ای شهسوارم، نیستی! رشاد...سیصد و هفتاد و یکم

درخواست حذف اطلاعات
دلبر باید دامن بلندِ چین دارِ گل دار بپوشه و الا دلبر نیس....بوسه شیرین

درخواست حذف اطلاعات
بوسه هایت وه چه شیرین است یار شهد آن چون شهد دیرین است یار دل کنارِ دلبر و لب بر لبَش نازنینا دل به کامت داشتم کاشکی درخلوت شبهای خویش مهر دلبر بر لب سیمین بدن می کاشتم...و دل شیدا . . .

درخواست حذف اطلاعات
به نام خدا از صبح این شعر رو دارم هی با خودم میکنم : ﺗﻮ ﺩﻭﺭی ﺍﺯ ﺑﺮﻡ ﺩﻝ در ﺑﺮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻮﺍی ﺩﻳﮕﺮی ﺍﻧﺪﺭ ﺳﺮﻡ ﻧﻴﺴﺖﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺩﻟﺒﺮﻡ ﻛﺰ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻤﻨﺎی ﺩﮔﺮ ﺟﺰ ﺩﻟﺒﺮﻡ ﻧﻴﺴﺖﺁﺭﺍﻡ ﺟﺎﻧﻢ، ﺳﺮﻭ ﺭﻭﺍﻧﻢ، ﻣﻦ بی ﺗﻮ ﻧﻤﺎﻧﻢ ،خدا خدا‫ ‫ ‫ﺑﻴﺎ ﺍی ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ، ﺑﻴﺎ ﺍی ﻣﻪ ﺟﺒﻴﻦ، ﺩﺭﺩﺕ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢﺍﺯ ﻏﻢ ﻋﺸﻘﺖ، ﺩﻝ ﺷﻴﺪﺍ ﺷﻜﺴﺖ ﺷﻴﺸﻪ می ﺩﺭ ﺷﺐ ﻳﻠﺪﺍ ﺷﻜﺴﺖ‫ ﺍﺯ ﺑﺲ ﻛﻪ ﺯﺩﻡ ﺭﻳﮓ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺧﺎﺭ ﻣﻐﻴﻼﻥ ...بیمار ..

درخواست حذف اطلاعات
فکر عاقل م هرگز نباشمن از این دیوانگی سر میرومآنچه میبینم به غیر از عشق نیستشک نکن دیوانه تر هم میشومبی جهت نیست این همه زیبایی اتهر ی بیند تورا مجنون شوددور تو میچرخم و آرایشت، کل اعجاب طبیعت میشوددیوانه ات شدم ببینفقط به من دل را ببندای جان از عشق تو سوخت ای دلبرمفقط بخند فقط بخند فقط بخندهر ی گوید سخن از عشق را نتواند که دلی از تو بَرَددلبری از تو چنان دشوار استکه دل تب دار و یک بیمار میخواهد فقطدیوانه ات شدم ببینفقط به من دل را ببندای جان ...دلبر که جان فرسود از او

درخواست حذف اطلاعات
به قول قدیمیا فال همون شعریه که اولین لحظه ببه ذهنت می رسه دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند...دلبر

درخواست حذف اطلاعات
ای دلبر چادری من ای نازم با دیدن تو قیامتی می سازم انقدر تو خوبی و عزیزی و نجیب یک عمر به ان #چادرتو می سازم...نشان از دلبر

درخواست حذف اطلاعات
ڪاش از دلبر نشانے داشٺیمبر سر ڪویش مڪانی داشٺیم از براےمہدے صاحب زماندر دل خود جمکرانے داشٺیم ماس دعا صلوات و عجل فرجهم...دلبر ِ کی بودی تو ؟؟

درخواست حذف اطلاعات
امروز یه مهماندار آقا بود , خیلی دلبر بود خنده هاش , بی اندازه خوش رو بود . آ ِ سفر فهمیدیم ایرانی نیست ! فارسی هم بلد نبود ! جالبه که با این بلد نبودنش خیلی قشنگ ارتباط برقرار می کرد با مسافرها . # محبت و لبخند زبان مشترک آدم ها پ.ن : خوش به حال خانمش ;)...از دل نگو

درخواست حذف اطلاعات
از دل نگو جانان من دیوانه تر از پیش شد اصلا نمیدانم چرا ای دلبرم دل ریش شداشگم چکید چون قطره ای دریا به دریا می رودوقتی ز دنبالش روم بینم که او در پیش شد با عطر و بویت زنده ام از هجر تو شرمنده ام هجران ندانم از چه رو بهر دل ما خویش شد چون یوسف کنعانی ام در حصرم و زندانی ام دیدی زلیخا نازنین از بهر عشق درویش شد حاشا اگر غافل شوم یکدم من از عشق تو گل افسوس که دیدم ناگهان شاه دلم هم کیش شد مستانه ی کرد او در اندرون خسته ام این دلربای نازنین گویا که دور...دلبر

درخواست حذف اطلاعات
دل از دلبر جدا شد دلبری نیست در این ویرانه جز چشم تری نیست غزل گفتم من از این بی وفایی به عشق او دگر هیچ باوری نیست...از دل نگو

درخواست حذف اطلاعات
از دل نگو جانان من دیوانه تر از پیش شد اصلا نمیدانم چرا ای دلبرم دل ریش شداشگم چکید چون قطره ای دریا به دریا می رودوقتی ز دنبالش روم بینم که او در پیش شد با عطر و بویت زنده ام از هجر تو شرمنده ام هجران ندانم از چه رو بهر دل ما خویش شد چون یوسف کنعانی ام در حصرم و زندانی ام دیدی زلیخا نازنین از بهر عشق درویش شد حاشا اگر غافل شوم یکدم من از عشق تو گل افسوس که دیدم ناگهان شاه دلم هم کیش شد مستانه ی کرد او در اندرون خسته ام این دلربای نازنین گویا که دور...کار دیگر

درخواست حذف اطلاعات
هی خودم را ـ دور از جان شما ـ می کنم پاکیِ این عشق را با زور باور می کنم هر چه دلبر بی محلی می کند من در عوض فاتم را به او چندین برابر می کنم جز غم از عشقش نصیبی نیست این دل را ولی باز هم امیدوارم ، با غمش سر می کنم البته من هم به ظاهر اینچنین دلداده ام چون به خلوت می روم آن "کار دیگر" می کنم از شما اما چه پنهان توی خلوتگاه خویش کار دیگر هم کنم با یاد دلبر می کنم ! فرشید واریانی...بی تو

درخواست حذف اطلاعات
من بی تو ویرانم دوستت دارم عزیزدلم دلبرم، عمرم، عشقم...در وصف مهدی زهرا سلام الله علیها

درخواست حذف اطلاعات
دل دل نکن که می رسد از دلبرم خبرشام فراق می رود و می شود سحر...شعر...

درخواست حذف اطلاعات
هر ی با یار خود دلدادگی ها میکند من ولی تنها خوشم با یاد و فکرت دلبرم #یارررااا????????...؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات
میرم که بخوابم. نزدیک تختم. زنگ می زنه. بر میگردم تو اتاق خودم. حرف می زنیم. حرف می زنیم. حرف می زنیم. می خوابه. بیدار می مونم. فکر می کنم.فکر می کنم. فکر می کنم. من با شلوارک بنفشم که روش لکه های وایت مونده و می دونم تو زندگی قبلیش یه پیژامه بوده... بله من با همین شلوارک بنفشم تا 1400 یه پیانیست می شم. من خودمو گم . مشکلم همینه. انقد درگیر شدم که خودمو گم . خانومیان! کجایی؟ اینجا به تو احتیاج دارن. خودتو نشون بده. ت بده :| اگر خورشید را در دست چپم و ماه را در ...دلبر

درخواست حذف اطلاعات
دلبر صنمی شیرین ، شیرین صنمی دلبر آذر به دلم برزد،برزد به دلم آذر بستد دل و دین از من ، از من دل و دینبستد کافر نکند چندین ، چندین نکند کافر...رهگذر جاده تنهایی ام

درخواست حذف اطلاعات
رهگذر جاده تنهایی ام با تو خوشم ای غم شی امدلبر ما برزن و کویش ن ت زان سبب از کوی دلش راهی اممی روم از بند ، دلش بگسلمتا بشود همدم تنهایی امیک نظر از آن رخ همچون مه اشبنگردم ، دل ببرد راضی امدلبر ما در پس ابری نهانرخ بنماید به تماشایی ام1397.06.06 14:05 "یسار"...