پیدا

افات

آیه های اعجاب انگیز

درخواست حذف اطلاعات
برای طلب فرزند و بچه دار شدن ایات( سوره ی مریم از اول تا ایه ی 6) را نوسته و در کمر زن ببندید. به جهت زیادی رزق در هر روز بخوانید ایه ی مبارکه (و من یتق الله)تا( ا سوره ی طلاق) را 3 مرتبه بعد از های واجب با 3 مرتبه صلوات در اول ان و 3 مرتبه صلوات در ا ان./انشاءالله/ ایه جهت خیر و برکت پیدا مغازه و منزل (ایه ی59 سوره ی انعام) را بر صفحه ای از قلع نوشته و در دکان یا منزل خود اویز کنید. خواص هفت ایه ی پر فظیلت علی(ع)فرمودند:رسول اکرم(ص)روزی فرمودند: یا علی می خواه...خواص اسماءالحسنه

درخواست حذف اطلاعات
اگر می خواهید حاجتتان روا شود گویند هر که 21مرتبه(یا ذالجلال و الاکرام)را بگوید و حاجت بخواهد روا شود./انشاءالله/ جهت توانگر شدن گویند در نصف شب دوشنبه به صحن مسجد یا فضای گشاده زیر اسمان رفته و دست و رو به طرف اسمان کند و100مرتبه بگوید(یا وهاب)البته توانگری یابد. جهت هر مرضی سخت در جواهرالقران از رضا(ع) منقول است هر که را مرضی سخت باشد هر روز 1001مرتبه بگوید(یا واجد)از ان مرض خلاص گردد. به جهت دفع دشمن گویند به جهت دفع دشمن از روز پنجشنبه یا یک هفته ...