پیدا

الموئمنین

سوالات امتحان تاریخ

درخواست حذف اطلاعات
1- افغانستان کنونی به وسیله چه ی و در چه زمان تاسیس شد؟ احمد شاه ابدالی در سال 1747 تاسیس کرد. 2- احمد شاه ابدالی چگونه به قدرت رسید؟ او در سال 1723 م 1135 ق )در مولتان هندوستان متولد شد و در کودکی همراه پدرش (محمد زمان خان) ابتدا به قندهار کوچید و سپس به هرات آمد دوران کودکی اش را در هرات و فراه گذرانید و بعد از آنکه برادرش ذولفقار خان در نتیجه نادر شاه افشار بر هرات از آن شهر به قندهار عزیمت نمود ،وی که کودکی 10 ساله بود به همراه برادر ، حسین غلجی افغان ح...