پیدا

اینجا دکان

چپق مرحوم ادیب

درخواست حذف اطلاعات
روبه روی در مدرسه خیرات خان، دکان صرافی بسیار کوچکی از مردی به نام صفرعلی بود که مرحوم ادیب روی کرسیچه ای که بر در دکان صرافی صفرعلی می نهادند، می نشست و چپق می کشید. ما ادیب، محدرضا شفیعی کدکنی، برداشت آزاد [اینجا]...وفا

درخواست حذف اطلاعات
side-by-sidethe way they used to siton the country store porch --the three old timersin their gravesby george swede کنار هم،همان طور که پیشترجلوی دکان ده می نشستند -این سه آدم قدیمیدر قبرهایشان از اینجا...ندارید اما دوستِ پسر دارید

درخواست حذف اطلاعات
میگویند که دو برادر بودند که پس از مرگ پدر، یکی جای پدر به زرگری نشست و دیگری برای اینکه از شر وسوسه های ی به دور ماند از مردم کناره گرفت و غار نشین گردید. روزی قافله ای از جلو غار گذشته و چون به شهر برادر میرفتند، برادر غارنشین غربالی پر از آب کرده به قافله سالار میدهد تا در شهر به برادرش برساند.منظورش این بود که از ریاضت و دوری از خلایق به این مقام رسیده که غربال سوراخ سوراخ را پر از آب میتواند کرد بی آنکه بریزد.چون قافله سالار به شهر و بازار م...post 148

درخواست حذف اطلاعات
آنکه بخواهد نیکو زندگی نماید،پس بر اوست اینکه اقتدا کند به سوداگری که قفل می نماید دکان خود را وپاسبانی می کند آنرا شب وروز به کوشش بسیار.همان متاعی که یده ،می فروشد از برای دریافتن سود.زیرا اگر می دانست که او در آن زیان می کند،هرآینه نمی فروخت حتی پارچه ای را.پس واجب است بر شما اینکه چنین کنید؛زیرا روان شما در حقیقت سوداگر است.تن همان دکان است.از این روآنچه از خارج بدان راه یابد،بواسطه حواس فروخته و یده می شود.نقدینه ها همان محبت است.پس بنگر...برادر

درخواست حذف اطلاعات
ای برادر بنگر حال دل غمز دکان ساختنداز غم عالم و آدم نالان خیز درخیمه برم پیکرت ای سرو روان سوخت از غصه تواین دل بریانم اخی...◾️???? شهادت صادق آل محمد(ص) ◾️بر شیعیان حضرتش تسلیت باد... ◾️ ◾️

درخواست حذف اطلاعات
◾️????????????????????????????????????◾️◾️در زمان صادق (ع) مرد عابدی بود که به تقوا و دیانت شهرت داشت، یک روز حضرت صادق (ع) او را در بازار دیدند و آهسته به دنبال او راه افتادند، حضرت دید آن مرد جلوی دکان نانوایی ایستاد و همین که چشم صاحب دکان را غافل دید، آهسته دو عدد نان برداشت و در زیر جامه خویش مخفی کرد و راه افتاد و در مقابل مغازه میوه فروشی ایستاد و تا چشم میوه فروش را غافل دید، دو عدد انار برداشت و زیر جامه خود پنهان کرد و راه افتاد، و به سراغ مرد مریضی ر...دو شعر از اسماعیل الله دادی

درخواست حذف اطلاعات
پسکوچه دو شعر از اسماعیل الله دادی کودک و نوجوان > فرهنگی - اجتماعی - تـرس:سر می کندروز و شب خود را با ترس و لرز و گریه و زاری... بیدی که روییده نزدیک یک دکان نجاری اعتماد درخت به باغبان اعتماد داشت شاخه ای توی دست او گذاشت باغبان شاخه را گرفت یک تبر درست کرد...نسیم فضل الله .اقتصاد فضل اللهی

درخواست حذف اطلاعات
????اقتصادِ فضل اللهی قران اصرار دارد که در طلب امور مالی نگاه فضل را به دنیا و مال داشته باشیم اینکه دنبال فضل الله میرویم از چند جهت اثر شگرفتی دارد از جهت توجه نفسانی و وصل شدن به خدا فضل الله است "فابتغوا من عندالله الرزق" از جهت اصلاح بین مردم که اگر روزی از کف رفت معامله ی از دست رفت اختلاف و نزاعی نیست چون پیش خدا فضل های بسیاری هست این نشد دیگری گذشته از این در ذهن و وجودش دنبال فضل است فضل هم نصیبش میشود زیادی نصیبش میشود نه کمی لذا در حدی...قصهٔ ابراهیمِ ادْهَم و پیرِ ْدوز

درخواست حذف اطلاعات
در زمان های قدیم، در شهر بلخ پیرمرد فقیری زندگی می کرد که به او پیر دوز می گفتند. ته بازار بزرگ شهر، کنار دروازه، دکهٔ کوچکی داشت که توش کار می کرد و بخورونمیری در می آورد، چون هیچ را نداشت همان جا تو پستوی دکّه هم می خو د. و روزگارش به همین شکل می گذشت تا این که روزی از روزها جارچی انداختند توی شهر که به فرمان قبله عالم باید فردا صبح همهٔ دکاندارها دکان هاشان را باز بگذارند و خودشان بروند تو خانه هاشان درها را روی خودشان ببندند، که اهل حَرَمِ ش...مهمونای عزیزم????

درخواست حذف اطلاعات
امروز بچه ها قراره بیان اینجا از صبح منتظرشونم اینام که حس تنبل فک کنم تا برسن اینجا شب شده???? همیشه عاشق این دور همیا بودم...یه مدت بود نمیدونم چم شده بود با همه مشکل داشتم نه تو جمعشون میرفتم نه حتی الکی هم شده تعارف میزدم که بیان خونمون????خودمم میدونم مشکل از من بود و با همه سر ناسازگاری داشتم ولی خوب بقیم کم رو اعصابم رژه نمیرفتن???? به هر حال همه چی تموم الان باز مثه سابق شدیم وقتی ... ز زدو گفت قراره با بچه ها بیام اونجا واقعا خوشحال شدم و الان...در جواب میثم مطیعی

درخواست حذف اطلاعات
ای نشسته صف اول! تو چه صبری داری! اختیار است تو را، لیک چه جبری داری! ای تو که عامل وحدت شده ای و پیوند! شاعران از دوطرف وصف تو را می گویند عامل جاذبه و عه هستی انگار ای که با رأی زیاد آمده ای بر سر کار آمدی، رفت ز یاد همه آن دوره بد وزرایت همه فرهیخته و کاربلد خسته بودیم ز تحریم و گرانی و فشار سایه جنگ به تدبیر شما رفت کنار بست ، دکان همه کاسبکاران با تد ر تو پیوست به دنیا ایران تو شدی باعث دلشوره دلواپس ها هدف جنگ روانی همه نا ها چون که افزایش محبو...یک مرد مینویسد!

درخواست حذف اطلاعات
اینجا چند سال قبل تر مینویشتم، الان دوباره اومدم ... شاید باز هم بنویسم!...790-........

درخواست حذف اطلاعات
هوالمحبوب عید خوبی برام امسال نبود..مخصوص نوشتم اینجا که ثبت شه........خاطراتی چند از زبان شهید

درخواست حذف اطلاعات
1) چیزی که برایم شگفت آور بود این است که اولین روزی که ما را به خم بستند همه مثل بید در سنگرها می لرزیدند و خیلی وحشت داشتند ولی بعد از چند روز دیگر عادی شده بود فقط گوش می دادیم به صدای گلوله و فوری سنگر می گرفتیم و وحشتناک نبود. 2) در همین روز که اولن جماعت ظهر در زیر پل اجرا شد از نگاههای برادران معلوم بود که خیلی به همدیگر احساس برادری دارند. 3) صبح که از خواب بیدار شدیم پس از اقامه قرار شد که روزی 5 نفر برای است به شهر بروند امروز نوبت من بود سوار...جواب شعر فتنه!

درخواست حذف اطلاعات
جواب شعر فتنه! فتنه لازم نیست حتما در خیابان بوده باشد می تواند پشت میز و پشت فرمان بوده باشد فتنه بعضی وقت ها هم می شود در آن واحد هم مسلمان بوده و هم نامسلمان بوده باشد می تواند بوده باشد سردبیر یا لثارات یا مدیر کل نشریات کیهان بوده باشد فتننه گاهی می تواند خورده باشد مال ما را می تواند خاوری در خط زنجان بوده باشد می تواند ه باشد در ته صندوق آرا می تواند اهل آرادان و سمنان بوده باشد فتنه بعضی وقت ها گل می زند تیم خودی را می تواند عاشق تیم ان ب...روزهای بی ی

درخواست حذف اطلاعات
پُر بی م و هیچ ی نیست در اینجا جز بی ی ام همنفسی نیست در اینجا دل داغ شد از آتش جانکاه ملامت چندان که امید نفسی نیست در اینجا مُردم و دمی لب نگشودم به تظلم باید چه کنم دادرسی نیست در اینجا نیست خبردار از این صید گرفتار فریاد که فریاد رسی نیست در اینجا عمرم به فنا رفت و ندیدم طرب از عیش جز فکر رهیدن هوسی نیست در اینجا شب تا به سحر شمع صفت اشک بریزم در دیده بجز خار و خسی نیست در اینجا ایمن نتوان بود ز آفات کج ش جز دام تملق قفسی نیست در اینجا "ایوب آگاه"...برآستان جانان (تذکره )مولانا

درخواست حذف اطلاعات
السلام علیک یا المومنین علی بن طالب (ع) ۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )مولانا ☫ ۩۩۩ من طربم طرب منم زهره زند نوای منعشق میان عاشقان شیوه کند برای منعشق چو مست و خوش شودبیخودوکش مکش شودفاش کند چو بی دلان بر همگان هوای منناز مرا به جان کشد بر رخ من نشان کشدچرخ فلک حسد برد ز آنچ کند به جای منمن سر خود گرفته ام من ز وجود رفته امذره به ذره می زند دبدبه فنای منآه که روز دیر شد آهوی لطف شیر شددلبر و یار سیر شد از سخن و دعای منیار برفت و ماند دل شب همه شب در آ...حرم????????

درخواست حذف اطلاعات
تو حرمم چه حال و هوای غریبی خیلی دلم تنگ اینجا بود خیلی خوبه خیلییییی????...مناظر زیبای بهاری از طبیعت دارابکلا و اوسا

درخواست حذف اطلاعات
مناظر زیبای بهاری از طبیعت دارابکلا و اوسافروردین ماه 1396...در این قسمت 13 کلیپ از مناظر زیبای بهاری طبیعت دارابکلا و اوسا را قرار دادم ، می توانید به آدرس های مربوطه رفته و آنها را مشاهده نمایید.قسمت اول – اینجا *** قسمت دوم – اینجا *** قسمت سوم – اینجا قسمت چهارم – اینجا *** قسمت پنجم – اینجا *** قسمت ششم – اینجا قسمت هفتم – اینجا *** قسمت هشتم – اینجا *** قسمت نهم – اینجا قسمت دهم – اینجا *** قسمت یازدهم – اینجا *** قسمت دوازدهم – اینجا قسمت سیزدهم –...واژه های پارسی در پا تان

درخواست حذف اطلاعات
واژه های پارسی در پا تان در پا تان نام های خیابان ها و محلات اغلب فارسی و صورت اصیل کلمات قدیم است. خیابان های بزرگ دو طرفه را شاهراه می نامند، همان که ما امروز «اتوبان» می گوییم! بنده برای نمونه و محض تفریح دوستان، چند جمله و عبارت فارسی را که در آنجاها به کار می برند و واقعا برای ما تازگی دارد، در اینجا ذکر می کنم که ببینید زبان فارسی در زبان اردو چه موقعیتی دارد. نخستین چیزی که در سر بعضی کوچه ها می بینید، تابلوهای رانندگی است.در ایران اداره ...785-

درخواست حذف اطلاعات
هوالمحبوب نوشتن توی این وبلاگ خاک کرده هم شده عادت..........حرفهایی هست که اینجا جاش نیست بعد یه مدت هم میبینی مهم دیگه نیست...در پی چه می گردی....

درخواست حذف اطلاعات
در پی چه می گردی....در پی عشق ....یا دروغ گفتن ادم های دور ور خودت.....یا نامردی ادم که پشت سرت حرف در میا رند...اینجا دل خوبی نیست....اینجاهمه غریبن....اینجا زندگی نیست...اینجا یک کشور غریب ...هر ادمی به فکر خودش...اینجا ادمی برایه زندگی نیستاینجا ادمی به فکره زندگی نیست.اینجا جهنمه نیا برگرد....پشیمون می شی....:اینجا زندگی رو گ میکنند.....حساب وکتاب

درخواست حذف اطلاعات
هشدار که هر ذرّه حسابست در اینجا دیوان حسابست و کتابست در اینجا ست و نشورست و صراطست و قیامت میزان ثوابست و عقابست در اینجا فردوس برین است یکی را و یکی را آزار و جحیمست و عذابست در اینجا آن را که حساب عملش لحظه به لحظه است با دوست خطابست و عتابست در اینجا آن را که گشودست ز دل چشم بصیرت بیند چه حسابست و چه کتابست در اینجا بیند همه پاداش عمل تاره به تاره با خویش مر آن را که حسابست در اینجا با زاهدش ار هست خط به قیامت با ماش هم امروز خطابست در اینجا ...در خموشی همه صلح است از بیدل دهلوی

درخواست حذف اطلاعات
شعر زیبای در خموشی همه صلح است از بیدل دهلوی : در خموشی همه صلح است ، نه جنگ است اینجا غنچه شو، دامن آرام به چنگ است اینجا چشم بربند، گرت ذوق تماشایی هست صافی آینه در وت زنگ است اینجا گر دلت ره ندهد جرم سیه بختی تست خانهٔ آینه بر روی که تنگ است اینجا طایر عیش مقیم قفس حیرانی ست مگذر ازگلشن تصویرکه رنگ است اینجا درره عشق ز دل فکر سلامت غلط است گرهمه سنگ بود شیشه به چنگ است اینجا چرخ پیمانه به دور افکن یک جام تهی است مستی ما و تو آواز ترنگ است اینجا ...کلا همه چی از بود

درخواست حذف اطلاعات
کلا همه چی از بودگر بهاران وارد ایران شد از بود ابرها سرشار از باران شد، از بودنام ایران، پیش از این، در نقشه ها ویرانه بودنام آن اکنون اگر ایران شد از بودحیف این را حضرت داروین نفهمید آ ش بی گمان میمون اگر انسان شد از بوداین جهان از ابتدا شب بود و خورشیدی نبوداز افق نوری اگر تابان شد از بودبوعلی سینا پزشکی ساده بود و بی هنر آن همه بیمار اگر درمان شد از بود!مردی از ایران که اول در درون بوده، اگررفت بیرون و ابوریحان شد از بوداینقدَر دستاورد دار...سبک های فرزندپروری از دیدگاه گوردن

درخواست حذف اطلاعات
گودرن والدین را بر اساس نوع رفتار با کودک به سه دسته تقسیم کرده است: 1- والدین برنده: والدین برنده آن هایی هستند که می خواهند به هر نحوی در رابطه و تلاش بین خود و ک ن برنده شوند. این والدین عقاید و نظرات خود را به ک ن تحمیل می کنند، برای آن ها تا حد امکان محدودیت قائل می شوند، دستور می دهند و آن ها را به شدت تنبیه می کنند. این گونه والدین به نیازهای کودک توجهی ندارند. تضاد بین کودک و والدین همیشه به نفع والدین تمام می شود. آنان معتقدند برای اینکه ک ن...اعتیاد اینجا به ارث می رسد

درخواست حذف اطلاعات
اعتیاد اینجا به ارث می رسد، مثل پدری که برای پسرش ارثیه مالی به جا میگذارد، اینجا پدران و مادران اعتیاد را به فرزندانشان منتقل می کنند. اینجا اعتیاد مثل یک درخت قدیمی ریشه کرده، ریشه ای بیمار که ثمره ای جز ازدیاد این معتادین نخواهد داشت. اینجا تهران، محله لب خط است. جایی که در آن خیلی ها درد دارند، درد اعتیاد. مشاهده تصاویر...قدم اول

درخواست حذف اطلاعات
« این مقاله را قبلا نوشته بودم ولی بعلت اختلال پارسال در و حذف آن، دوباره می نویسم» قدم اول بررسی این مهم است که آیا قادر به انجام مهاجرت تخصصی هستیم یا نه؟ دو دسته شرایط در اینجا وجود دارند: اول شرایط عمومی و دوم ب امتیاز لازم. در شرایط عمومی داوطلب باید: سوء پیشینه نداشته باشد یا ثابت کند به واسطه شرایط خاصی مجرم شده. از سلامت روانی و جسمانی کافی برخوردار باشد. ( بعضی نواقص عبارتند از ابتلا به سل، چاقی مفرط، صرع، امراض واگیر، افسردگی شدید و ......بیا اینور بازار

درخواست حذف اطلاعات
صدای الله اکبر اذان از مناره ی مسجدی در اون حوالی بلند شد و تازه متوجه گذشت چیزی حدود دوساعت و نیم از وقتمون در بازارچه شدم. قرار نبود دیدن یک مغازه انقد طول بکشه اما با صدای "بفرمایید دیدن کنید" های فروشنده ها که رهگذر رو به داخل مغازه دعوت می ، نفهمیدم چطور یک مغازه شد دوتا ...سه تا ...چهارتا و سر از انتهای بازارچه در اوردیم. احساس آدمی رو داشتم که ضرر کرده. قرار بود این وقت رو جایی دیگه صرف کنیم و حالا ناغافل سر از یه بازارچه سنتی در اورده بودیم ...