پیدا

بخشودگی کامل

بخشودگی کامل جرایم دیرکردکتاب ها به مناسبت ماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات
به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان، جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه که نسبت به بازگرداندن کتابهای در دست امانت خود به کتابخانه اقدام نکرده اند، از روز 5 شنبه 27 اردیبهشت تا پنجشنبه 24 داد، به مدت یکماه مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد....بخشودگی جریه دیرکرد امانت...

درخواست حذف اطلاعات
بخشودگی جریمه دیرکرد امانت به مناسبت 17 اسفند سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی، جرایم دیرکرد اعضایی که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها تا کنون اقدام نکرده اند از روز چهارشنبه 16 اسفندماه لغایت پایان سال جاری، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد. شرط لازم برای این بخشودگی، بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو است....بخشودگی جرایم دیر کرد کتابها

درخواست حذف اطلاعات
قابل توجه اعضای محترم کتابخانه به اطلاع می رساند جرایم دیر کرد کتابهای بازگشتی از تاریخ 96/12/16 لغایت 96/12/28 مورد بخشودگی کامل قرار می گیرند ....بخشودگی جرایم دیر کردی به مناسبت سالروز تاسیس نهاد

درخواست حذف اطلاعات
باتوجه به سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی در 17 اسفندماه،جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه تا کنون اقدام نکرده اند از روز چهارشنبه 16 اسفندماه لغایت پایان سال جاری، اقدام کنند. مورد بخشودگی کامل می شوند. شرط لازم برای این بخشودگی، بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو است....بخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات
با عنایت به در پیش بودن سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی در 17 اسفندماه، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی در نظر دارد جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها تا کنون اقدام نکرده اند از روز چهارشنبه 16 اسفندماه لغایت پایان سال جاری، مورد بخشودگی کامل قرار دهد. شرط لازم برای این بخشودگی،بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو است....بخشودگی جرائم به مناسبت ماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات
به اطلاع می رساند معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی در نظر دارد به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان، جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها اقدام نکرده اند از روز پنجشنبه27 اردیبشهت لغایت پنجشنبه 24 داد، به مدت یکماه، مورد بخشودگی کامل قرار دهد. شرط لازم برای این بخشودگی، بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو است....بخشودگی جرایم منابع تاخیری به مناسبت هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات
????????جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها تا کنون اقدام نکرده اند از روز شنبه مورخ 20/ 08/ 1396 لغایت مورخ 30/ 08/ 1396 مورد بخشودگی کامل قرار می گیرند.????????لطفا " جهت استفاده از بخشودگی دیرکرد منابع امانی هرچه سریعتر نسبت به بازگشت آن اقدام فرمایید. با تشکر...بخشودگی جرائم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات
به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضایی که منابع در دست امانت خود را از روز شنبه مورخ 20/ 08/ 1396 لغایت مورخ 30/ 08/ 1396 بازگردانند مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد....بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب

درخواست حذف اطلاعات
صلوات بر محمّد و آل محمّد «صلّی الله علیه و آله و سلّم»به اطلاع میرساند معاونت توسعه کتاب و کتابخوانی در نظر دارد به مناسبت ایام مبارک رمضان جرایم دیر کرد اعضای کتابخانه های عمومی را که نسبت به باز گرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها اقدام نکرده اند از روز پنج شنبه 27اردیبهشت لغایت پنج شنبه 24 داد به مدت یکماه مورد بخشودگی کامل قرار دهد شرط لازم برای این بخشودگی بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو است...بخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات
خشودگی جرایم با عنایت به در پیش بودن سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی در 17 اسفندماه، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی در نظر دارد جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها تا کنون اقدام نکرده اند از روز چهارشنبه 16 اسفندماه لغایت پایان سال جاری، مورد بخشودگی کامل قرار دهد. شرط لازم برای این بخشودگی،بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو است....بخشودگی جرایم دیر کردی به مناسبت سالروز تاسیس نهاد

درخواست حذف اطلاعات
بخشودگی جرایم دیر کردی به مناسبت سالروز تاسیس نهاد با توجه به سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی در 17 اسفندماه، جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه تا کنون اقدام نکرده اند از روز چهارشنبه 16 اسفندماه لغایت پایان سال جاری، اقدام کنند. مورد بخشودگی کامل می شوند. شرط لازم برای این بخشودگی، بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو است....بخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات
به اطلاع اعضای محترم کتابخانه آیت الله سعیدی میرساند نسبت به بازگرداندن منابع دردست امانت خود که تاکنون اقدام نکرده اند و کتابهای آنها تاخیر خورده است از تاریخ 16 اسفند لغایت پایان سال جاری مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد. شرط لازم برای این بخشودگی بازگرداندن کلیه منابع دردست امانت عضو می باشد....بخشودگی جرایم دیر کردی به مناسبت سالروز تاسیس نهاد

درخواست حذف اطلاعات
با توجه به سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی در 17 اسفندماه،جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه تا کنون اقدام نکرده اند از روز چهارشنبه 16 اسفندماه لغایت پایان سال جاری، اقدام کنند. مورد بخشودگی کامل می شوند. شرط لازم برای این بخشودگی، بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو است....بخشودگی جرایم دیرکردی اعضاء

درخواست حذف اطلاعات
با عنایت به نامه شماره 7285/51/ک/ ن مورخ 22/2/97 معاونت محترم توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی به اطلاع می رساند آن معاونت در نظر دارد به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان، جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها اقدام نکرده اند از روز پنجشنبه27 اردیبشهت لغایت پنجشنبه 24 داد، به مدت یکماه، مورد بخشودگی کامل قرار دهد. شرط لازم برای این بخشودگی،بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو است....بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب ، به مناسبت ماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات
بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب به مناسبت ماه مبارک رمضان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان، جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها اقدام نکرده اند از روز پنجشنبه27 اردیبشهت لغایت پنجشنبه 24 داد، به مدت یکماه، مورد بخشودگی کامل قرار دهد. شرط لازم برای این بخشودگی ، بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو است....بخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات
هفته کتاب و کتابخوانی مبارک باد به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی در نظر داردجرایم دیر کرد اعضا ء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه تاکنون اقدام نکرده اند تا روز 96/8/30 مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد...بخشودگی جرائم به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور -96

درخواست حذف اطلاعات
با عنایت به در پیش بودن سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی در 17 اسفندماه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور در نظر دارد جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها تا کنون اقدام نکرده اند از روز چهارشنبه 16 اسفندماه لغایت پایان سال جاری، مورد بخشودگی کامل قرار دهد. شرط لازم برای این بخشودگی، بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو است....بخشودگی جرائم دیرگردکتابها ازجهارشنبه 16 اسفندماه تا پایان سال جاری

درخواست حذف اطلاعات
با عنایت به د یش بودن سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور در 17 اسفندماه جرایمدیرکردی اعضاء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع دردست امانت خود به کتابخانهتاکنون اقدام نکرده اند از روز چهارشنبه 16 اسفندماه لغایت پایان سال جاری مورد بخشودگی کامل قراردهد....اطلاعیه "بخشودگی جرایم وعضویت رایگان

درخواست حذف اطلاعات
قابل توجه اعضای محترم کتابخانه : با عنایت به در پیش بودن سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی در 17 اسفندماه، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی در نظر دارد جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها تا کنون اقدام نکرده اند از روز چهارشنبه 16 اسفندماه لغایت پایان سال جاری، مورد بخشودگی کامل قرار دهد. شرط لازم برای این بخشودگی، بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو است. همچنین عضو...بخشودگی جرایم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات
به اطلاع اعضا و مراجعین محترم می رساند:با عنایت به در پیش بودن سالروز تاسیس نهادکتابخانه های عمومی در 17 اسفند ماه معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی در نظر داردجرایم دیرکردی اعضا کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها تا کنون اقدام نکرده اند از روز چهارشنبه 16 اسفند ماه لغایت پایان سال جاری مورد بخشودگی کامل قرار دهد....بخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات
با عنایت به در پیش بودن سالروز بزگداشت آیت الله علامه سید محمدحسین طباطبائی در 24 آبان ماه که مقارن است با روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، نهاد کتابخانه های عمومی در نظر دارد جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها تا کنون اقدام نکرده اند از روز شنبه مورخ 20/ 8/ 1396 لغایت مورخ 30/ 8/ 1396 مورد بخشودگی کامل قرار دهد....پایان نامه

درخواست حذف اطلاعات
لیست فعلی پروژه ها : چندین پروژه کامل هتل چندین پروژه کامل مدرسه چندین پروژه کامل مجتمع مس ی چندین پروژه کامل مجتمع تجاری اداری چندین پروژه کامل ویلا چندین پروژه کامل فرهنگسرا چندین پروژه کامل بیمارستان چندین پروژه کامل موزه چندین پروژه کامل مدرسه چندین پروژه روستا 1 و 2 چندین پروژه کامل مرمت و ابنیه به دلیل حقوق مشریان فایل ها نمایش داده نمیشود و به ایمیل ارسال میگردد. جهت دریافت نام پروژه را در تلگرام [email protected] هماهنگکنید. با تشکر...بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب

درخواست حذف اطلاعات
ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای تمامی عزیزان؛ به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 20/ 8/ 96 لغایت پنجشنبه 25/ 8/ 96 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد....بخشودگی جرایم دیرکرد کتابها

درخواست حذف اطلاعات
اطلاعیه: با عنایت به در پیش بودن سالروز بزگداشت آیت الله علامه سید محمدحسین طباطبائی در 24 آبان ماه که مقارن است با روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، نهاد کتابخانه های عمومی در نظر دارد جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها تا کنون اقدام نکرده اند از روز شنبه مورخ 20/ 08/ 1396 لغایت مورخ 30/ 08/ 1396 مورد بخشودگی کامل قرار دهد....بخشودگی جرایم دیر کرد در هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات
با عنایت به در پیش بودن سالروز بزگداشت آیت الله علامه سید محمدحسین طباطبائی در 24 آبان ماه که مقارن است با روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، نهاد کتابخانه های عمومی در نظر دارد جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها تا کنون اقدام نکرده اند از روز شنبه مورخ 20/ 08/ 1396 لغایت مورخ 30/ 08/ 1396 مورد بخشودگی کامل قرار دهد....نقشه

درخواست حذف اطلاعات
لیست فعلی پروژه ها : چندین پلان کامل هتل چندین پلان کامل مدرسه چندین پلان کامل مجتمع مس ی چندین پلان کامل مجتمع تجاری اداری چندین پلان کامل ویلا چندین پلان کامل فرهنگسرا چندین پلان کامل بیمارستان چندین پلان کامل موزه چندین پلان کامل مدرسه چندین پروژه روستا 1 و 2 چندین پلان کامل مرمت و ابنیه به دلیل حقوق مشریان فایل ها نمایش داده نمیشود و به ایمیل ارسال میگردد. جهت دریافت نام پروژه را در تلگرام [email protected] هماهنگ کنید. با تشکر...17 اسفند سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور گرامی باد

درخواست حذف اطلاعات
با عنایت به در پیش بودن سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی در 17اسفندماه،معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی در نظر دارد جرایم دیرکردیاعضاء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانتخود به کتابخانه ها تا کنون اقدام نکرده اند. از روز چهارشنبه 16 اسفندمالغایتپایان سال جاری، مورد بخشودگی کامل قرار دهد. شرط لازم برای این بخشودگی، بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو است...بخشودگی جرائم دیرکرد کتب

درخواست حذف اطلاعات
با عنایت به سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور(17 اسفند)، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی در نظر دارد جرائم دیرکردی اعضای کتابخانه را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها تا کنون اقدام نکرده اند، تا پایان سال جاری مورد بخشودگی کامل قرار دهد. بنابراین از اعضای محترم کتابخانه شهید مدنی درخواست می گردد ، نسبت به بازگشت کتب دیرکرد امانتی خود سریعا اقدام نمایند. باتشکر از همکاری شما...بخشودگی جرایم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات
با عنایت به در پیش بودن سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی در 17 اسفندماه ، معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی در نظر دارد جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها تا کنون اقدام نکرده اند از روز چهارشنبه 16 اسفندماه لغایت پایان سال جاری، مورد بخشودگی کامل قرار دهد. شرط لازم برای این بخشودگی ، بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو است. امید است همشهریان عزیزو اعضای محترم کتابخ...اطلاعیه بخشودگی جرایم بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

درخواست حذف اطلاعات
با عنایت به در پیش بودن سالروز بزگداشت آیت الله علامه سید محمدحسین طباطبائی در 24 آبان ماه که مقارن است با روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، نهاد کتابخانه های عمومی در نظر دارد جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه های عمومی را که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها تا کنون اقدام نکرده اند از روز شنبه مورخ 20/ 08/ 1396 لغایت مورخ 30/ 08/ 1396 مورد بخشودگی کامل قرار دهد....