پیدا

بلاب بلاب

رنج

درخواست حذف اطلاعات
بلاب بلاب بلاب و البته بلاب!!! آری بلاب مهمترین مسئله اینروزهای منه... بخاطر احترام به مخاطبینِ احتمالی وبلاگ از نوشتن احوالات تکراریِ الانم صرف نظر ... ولی حقیقتا بلابببببببببببببببب!!! +خدایا بلاب گویان را دریاب... که تنها ی که میتونه دریابِ شمایی و بس. ++بلاب گویی مرحله ایی از تکاملِ روحی است که در آن فرد از تکرار مُکرر احساسات خویش به ستوه آمده و ترجیح میدهد فقط احساساتش را با خدای خویش مطرح کند... بلکه خدا ریست فاکتوریش کنه و رنجش کاهش پیدا کنه....