پیدا

بیش تر زندگی کنیم

تعریف مهارت های زندگی طبق نظر داردن ، گازدا و گینتر

درخواست حذف اطلاعات
مهارت های زندگی ، برای اندکی اثربخش ضرورت دارند و برای سراسر دوره های زندگی ( کودکی ، نوجوانی و بزرگسالی ) مورد نظر هستند . مجموعه کلی این مهارت های زندگی براساس رشد مؤثر در چهار بعد زندگی خانوادگی ، تحصیلی ، شغلی و اجتماعی می باشند که جهت پیشگیری و درمان اصلاحی به کار گرفته می شوند و مبتنی بر یک ساختار تئوریکی است که دارای اه کلی مشاوره و بهداشت روانی می باشد ( داردن و همکاران ، 1996 ، ص مقاله )...86. روزی هزار بار تکرار کن با خودت..

درخواست حذف اطلاعات
من بهترین و بدترین ادم زندگی خودمم.. من راه حل و بن بست زندگی خودمم.. شادی و غم، خشم و ارامش، ن یتی و رضایت زندگی خودمم.. من همه چیزی هستم که از زندگیم میخوام.....زندگی زیباست

درخواست حذف اطلاعات
سلام به همگی. نمیدونم تا حالا به این موضوع فکر کردید که زندگی رو اگر چطوری ببینید، زیبا میشه؟ من یکی که دیگه میدونم باید چطوری به زندگی نگاه کرد. زندگی ما یه قطعه از پازل هستیه و تا زمانی که این قطعه رو در جای خودش، نگاه نکنیم، نمیشه از زندگی لذت برد. به نظرم، هستی یعنی بخشی از وجود خدا و بخشی از وجود خدا یعنی تمام هر چیزی که می تونیم حسش کنیم و باید بهش عشق بورزیم. فقط با عشق ورزی به خدا میشه زندگی رو قشنگ دید؛ والا همه زندگی هیچی نیست جز مدت زما...زندگی زیباست

درخواست حذف اطلاعات
زندگی همچون ترانه ایست که باید خواندش چه کوتاه و چه بلند چه شیرین و چه تلخ چه زیبا و چه زشت ! ماهمه میخوانیم !خودمانیم که این ترانه را مینویسیم!میخوانیم و می یم !حال من میخوانم !می م!شعر من زیباست ! شعر من از چشمان ، زیبای دلم جاریست!از خدا میخواهم در پناه خودش اورا حفظ کند! زندگی زیباست !مانند زیبای دل من!زیباست!...هر انسانــی

درخواست حذف اطلاعات
هر انسانیبرای زنده ماندننیازمند این است که دستی را بگیرد. دوست دارم زندگی کنم با اینکه می دانم زندگی هرگز خیال ندارد روی خوش به من نشان دهدچرا که هر بار دستی را گرفتمدست هایم تاول زدندو هیچ فرقی نداشتنددست بیلدست کلنگیا دست تو !...در هر شرایطی می توان شاد بود

درخواست حذف اطلاعات
سلام به همگی. به نظر من، زندگی هر شرایطی داشته باشد، باز هم می توان شاد زندگی کرد. دلایل شادزیستن، به اندازه تعداد تمام نعمت هایی است که خدا به ما داده است و آیا مگر ی می توان بگوید تعداد نعمت هایی که خدا به او داده است چقدر است؟ هر نفسی که میکشیم یک نعمت است. هر بازدمی که از مان برمی آید، یک نعمت است. هر لحظه ای که در کنار فرزندان سالممان زندگی می کنیم، یک نعمت است. هر لحظه ای که از داشتن یک دوست خوب، لذت می بریم، یک نعمت است. وای خدا مگر می شود شمر...یکی از سخت ترین لحظات زندگی من

درخواست حذف اطلاعات
سلام به همگی. وقتی با تمام وجود، دوست داری برای ی که از ته دل دوستش داری، کاری کنی؛ اما دستت بسته است، یکی از سخت ترین لحظات زندگی آدم بوجود میاددددددددد....زندگی رو رنگ بزن....

درخواست حذف اطلاعات
زندگی رارنگ بزن " رنگ شادی " نگذار او رنگت کند به " رنگ غم ". تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری ی! یکی دیروز، یکی فرداامروز را دری م!...اردیبهشت

درخواست حذف اطلاعات
عزیزم ؛قهر همیشه هست !اردیبهشتولی سالی یک بار می آید ...برگرد عاشقی کنیم #زهرا_سرکارراه...مشاوره و مهارت زندگی : انعکاس صدا

درخواست حذف اطلاعات
انعکاس صدا پدر وپسری در کوه قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد و به زمین افتاد و داد کشید: (( آآآآی ی ی))!! ص از دور دست آمد: ((آآآآی ی ی))!!! پسر با کنجکاوی فریاد زد: ((که هستی؟)) پاسخ شنید: ((که هستی؟)) پسر خشمگین شد و فریاد زد: ((ترسو!)) باز پاسخ شنید: ((ترسو!)) پسر با تعجب از پدر پرسید: ((چه خبر است؟)) پدر لبخندی زد و گفت: ((پسرم! توجه کن)) و بعد با صدای بلند فریاد زد: ((تو یک قهرمان هستی!)) صدا پاسخ داد: ((تو یک قهرمان هستی!)) پسر باز بیشتر تعجب کرد پدرش توضی...جمله حکیمانه

درخواست حذف اطلاعات
سنگریزه" ریز است و ناچیز ... اما اگر در جوراب یا کفش باشد ، ما را از راه رفتن باز می دارد !!! در زندگی هم ؛ بعضی مسائل ریزاند و ناچیز ... اما مانع حرکت به سمت خوبی ها و آرامش ما میشوند !!! کم احترامی یا نامهربانی به والدین ؛ نگاه تحقیرآمیز به فقرا ؛ تکبر و ف فروشی به مردم ؛ منت گذاشتن هنگام کمک ؛ نپذیرفتن عذر خطای دوستان ؛ بخشی از سنگریزه های مسیر تکامل ما هستند !!! آنها را بموقع کنار بگذاریم ... تا از زندگی لذت ببریم .....عصر حجر چه دوره ای است؟

درخواست حذف اطلاعات
عصر حجر بخشی از روزگار ماقبل تاریخ است. «ماقبل تاریخ» یعنی روزگاری که بشر نوشتن نمی دانست تا چیزی از سرنوشت خود را بنویسد. بنابراین تاریخ هم وجود نداشت. دست کم 500 هزار سال است که بشر در زمین زندگی می کند ولی 5 هزار سال است که نوشتن را آغاز کرده است. در عصر حجر بشر ابزار سنگی می ساخت و به همین مناسب آن را عصر حجر یا دوره سنگ نامیده اند. آغاز این دوره را عصر حجر قدیم یا دوره پارینه سنگی می گویند. گویا نخستین ابزار سنگی قطعه سنگی نسبتا تیز بوده و دسته ...زندگی

درخواست حذف اطلاعات
ما آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه اینکه با هر قیمتی زندگی کنیم.زندگی ما حکایت یخ فروشی استکه از او پرسیدندفروختی؟گفت: ن یدند، ولی تمام شد!...دیدگاه هستی گرایی درباره بهداشت روان

درخواست حذف اطلاعات
نگرش ویکتور فرانکل به سلامت روان بر اراده تأکید می کند . جستجوی معنا مست م پذیرفتن مسئولیت شخصی است . هیچ و هیچ چیز به زندگی انسان معنا نمی دهد مگر خودش ، انسان باید با احساس مسئولیت آزادانه با شرایط هستی و زندگی روبرو شود و معنایی در آن بیابد به نظر فرانکل ماهیت وجودی انسان از سه عنصر معنویت ، و مسئولیت تشکیل شده است و سلامت روان مست م تجربه شخصی این سه عامل است . معیار سنجش معنادار بودن زندگی کیفیت آن است نه کمیت آن حصول و کاربرد معنویت و مسئو...انعکاس صدا

درخواست حذف اطلاعات
انعکاس صدا پدر وپسری در کوه قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد و به زمین افتاد و داد کشید: (( آآآآی ی ی))!! ص از دور دست آمد: ((آآآآی ی ی))!!! پسر با کنجکاوی فریاد زد: ((که هستی؟)) پاسخ شنید: ((که هستی؟)) پسر خشمگین شد و فریاد زد: ((ترسو!)) باز پاسخ شنید: ((ترسو!)) پسر با تعجب از پدر پرسید: ((چه خبر است؟)) پدر لبخندی زد و گفت: ((پسرم! توجه کن)) و بعد با صدای بلند فریاد زد: ((تو یک قهرمان هستی!)) صدا پاسخ داد: ((تو یک قهرمان هستی!)) پسر باز بیشتر تعجب کرد پدرش توضی...تیغ بکش

درخواست حذف اطلاعات
روی پیشانی ام سیاه شدهدستمال ِ سپید ِ مرطوبمدارم از دست می روم امانگرانم نباش ، من خوبم ! هیچ حــســّـی ندارم از بودنتــیــغ حس می کند جنونم رادارم از دست می دهم کم کمآ ین قطره های خونم را در صف ِ جبر ِ خاک منتظرماختیار زمان تمام شودزندگی مثل ارزان بودمرگ باید گران تمام شود ! از سـَــرم مثل ِ آب ، می گذردخاطراتی که تلخ و شیرین استزندگی را به خواب می بینممرگ ، تعبیر ِ ابن ِ سیرین است در سرت کل ّ ِ خانه چرخیدنتوی تقدیر ، در به در گشتنهیچ راهی برای ...سوار بر اسب عادت ها

درخواست حذف اطلاعات
سوار بر اسب عادت ها خیلی با آرامش و کند این مطلب را بخوانید????????ثانیه به ثانیه عمر را با لذت سپری کن در هر کار و هر حال کار ، تفریح ،رانندگی ،آموختن، مطالعه، آشپزی،نظافت ، خوردن و آشامیدن، حرف زدن، سکوت و تفکر، مهمانی رفتن، نیایش و.... زندگی فقط در رسیدن به هدف خلاصه نشدهمابه اشتباه این گونه می شیم:درسم تمام شود راحت شومغذایم را بپزم راحت شوماتاقم را تمیز کنم راحت شومبالا ه رسیدم.... راحت شدماوه چه پروژه ای... تمام شود راحت شومتمام شود که چه شود؟...مرگ رویدادی در زندگی نیست...

درخواست حذف اطلاعات
مرگ رویدادی در زندگی نیست. ما زندگی نمی کنیم تا مرگ را تجربه کنیم. اگر ابدیت را بی زمانی معنا کنیم نه مدت زمانی نامحدود، آن گاه زندگی ابدی متعلق به انی است که در حال زندگی می کنند. زندگی ما پایانی ندارد همانطور که میدان دید ما مرزی ندارد....آیا حیات بعد از مرگ است؟

درخواست حذف اطلاعات
أعوذ بالله من ال الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیا حیات بعد از مرگ است؟ یعنی بدن می پوسد و متلاشی می شود و زندگی آ ت تنها مربوط به روح است و یا فقط جسمانی است و روح هم از خواص و آثار جسم است؟ یا اینکه و نیمه جسمانی است (جسم لطیفی که برتر از این جسم دنیوی است)؟ و یا زندگی پس از مرگ هم با جسم مادی و هم روح است و بار دیگر با یکدیگر متحد شده و حاضر می شوند؟ هر چهار نظریه، طرفدارانی دارد. اما شیعه عقیده دارد که آیاتی از قرآن، و احادیث فراوانی دل دارد که م...ضرورت و اهمیت مهارت های زندگی

درخواست حذف اطلاعات
روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش ، عدم احساس کنترل ، و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب ، ریشه دارد . بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی ، آماده سازی افراد به خصوص نسل جوان جهت رویارویی با ...وصیت عشق

درخواست حذف اطلاعات
تا چند صباحی دیگر شاید پایان راه زندگی ام باشد ، و یا شاید آغاز دوباره زندگیآری من بیمارم ، بیماری که من مبتلا شده ام پایانش مرگ است ، تاریخ مرگم را میدانم و منتظر آن می مانم تا فرا رسد امیدی ندارم ، تنها امیدم به خداست که دوای دردم را برایم برساندمیخواهم در این لحظات که از مرگ خودم باخبرم و میدانم چه زمانی فرا می رسد وصییتی برای همگان بنویسم پس بخوانید وصییت من را در این دفتر عشقآهای آدمیان ، به چشمهای خود بیاموزید که نگاه به ی نیندازند ، اگر ...وصیت عشق

درخواست حذف اطلاعات
تا چند صباحی دیگر شاید پایان راه زندگی ام باشد ، و یا شاید آغاز دوباره زندگیآری من بیمارم ، بیماری که من مبتلا شده ام پایانش مرگ است ، تاریخ مرگم را میدانم و منتظر آن می مانم تا فرا رسد امیدی ندارم ، تنها امیدم به خداست که دوای دردم را برایم برساندمیخواهم در این لحظات که از مرگ خودم باخبرم و میدانم چه زمانی فرا می رسد وصییتی برای همگان بنویسم پس بخوانید وصییت من را در این دفتر عشقآهای آدمیان ، به چشمهای خود بیاموزید که نگاه به ی نیندازند ، اگر ...زن یعنی زندگی

درخواست حذف اطلاعات
‎زن ها اگر شاد باشند خانه می تپد❤️‎زن ها اگر موهایشان را شکل دهند‎اگر صورتشان را آرایش کنند‎اگر لباسهای شاد بپوشند‎زندگی در خانه جریان پیدا می کند‎زن ها اگر کودک درونشان هنوز شیطنت کند‎اگر شوخی کنند، بخندند‎همه اهل خانه را به زندگی نوید می دهند‎اگر روزی زن خانه چشمهایش رنگ غم بدهد‎حرفهایش بوی گلایه و بدهد‎اگر ذره ای بی حوصله و ناامید به نظر برسد‎تمام اهل خانه را به غم کشیده است‎ ن ارمغان آور شادی، گذشت و خنده اند‎قلب خانه باید بت...یکی هست هوامو داشته باشه

درخواست حذف اطلاعات
چه قدر حس خوبی وقتی همه چیز رو می سپاری دست خدا و خودت آسوده خاطر زندگی می کنی :) ---------------------------------------------...زندگی .....

درخواست حذف اطلاعات
زندگی یعنی :بخند هرچند که غمگینی.ببخش هرچند که مسکینی.فراموش کن هرچند که دلگیری.اینگونه بودن زیباست هرچند که آسان نیست...انواع مهارت های زندگی

درخواست حذف اطلاعات
محققین با استفاده از منابع علمی موجود و مستندات سازمان جهانی بهداشت و برنامه های موجود در جهان 54 مهارت برای سالم زیستن به عنوان مؤلفه های برنامه درسی دانش آموزان دوره ابت تعینی کرده اند . مهارت های زندگی متعددند و صاحبنظران تقسیم بندیهای گوناگونی ولی مشابه برای مهارت های زندگی بیان کرده اند ( ولی زاده ، 1381 ، ص 4 ) خانم ها بالدو وفرنیس مهارت های زندگی را شامل پرورش تفکر انتقادی تحلیل احتمالات ، کنترل رفتار ، ب دانش و مهارت های بیش تر ، ایجاد ار...1055. باده خوب است به اندازه ساغر باشد

درخواست حذف اطلاعات
اتفاقا خیلی هم خوب است که زندگی هم روی خوبش را نشان دهد و یاد نکنیم ... نه آدم ها را و نه خاطره ها را...نه زنده ها را و نه مرده ها را... نه تلخ ها را و نه شیرین ها را. در حال زندگی کنیم با دورنمایی از آینده. زندگی کنیم. + صائب تبریزی...نفس های آ

درخواست حذف اطلاعات
امان از این مردم امان از این زندگی.. چقد دهنم رو ببندم و چیزی نگهم. آه خدا چرا همه چیز با هم اب میشه؟ ولی برای درست شدن باید روزها ماهها و سال ها زمان گذاشت. الان که دارم می نویسم بیشتر از 48ساعته که خواب نداشتم. 48ساعت البته ب حرفه من یک هفته اس که روی هم رفته 10ساعت هم نخو دم. ذهنم آشفته اس کاش میشد دستم رو جلوی زمان و جلوی بعضی اتفاقا می گرفتم تا نیفتن تا شاهد د شدن و آوار شدن اعتمادها و اعتبارها نباشم. آه خدای من. آه خدای من. تو که همیشه ناظر بودی به ...حدیث مهدوی

درخواست حذف اطلاعات
#حدیث_مهدوی#نرم_افزار_جامع_مهدویت محمد باقر حکم بن نعیم می گوید: در مدینه به خدمت باقر علیه السلام رسیدم و گفتم: من در میان رکن و مقام نذر کرده ام که هنگامی که شما را در مدینه ملاقات کنم از مدینه بیرون نروم جز اینکه دانسته باشم که آیا قائم آل محمد شما هستید یا نه؟ علیه السلام چیزی نفرمود. در حدود یک ماه گذشت روزی در یکی از کوچه های مدینه مرا دید و فرمود: تو هنوز اینجا هستی؟ گفتم: آری، به شما گفتم که چه نذری دارم و شما چیزی به من نفرمودید.فرمود: فرد...زمان چیز عجیبیست....

درخواست حذف اطلاعات
زمان چیز عجیبی است... میدود جلو میرود و دوست داشتنی ترین آدم های زندگیت را یا کهنه میکند یا عوض !!! بعضی ها یا تغییر میکنند یا حقیقت درونشان مشخص میشود... زمان دیر یا زود به تو ثابت می کند که کدامشان ماندنی اند و کدامشان رفتنی ... دعا کنیم زمان بگذرد و دنیا پر شود از آدم های واقعی... آدم های که نه زمان آنها را عوض میکند نه زمین ......دویست و شانزده هزار تومان

درخواست حذف اطلاعات
اولین حقوق زندگی ام را در هفت داد 96 دریافت :) ولی مثل همه ی اولین ها تلخ و شیرین بود ... تلخی اش زیاد حس شد....زیبا زندگی کنیم

درخواست حذف اطلاعات
زندگی برای داشتن پول و سواد، مهارت است. اما اگر ببخشیم و بفهیم، زیبا زندگی می کنیم....تسلیت به همکارارجمندمان سرکار خانم نرگس سروی

درخواست حذف اطلاعات
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام همکار ارجمند :سرکار خانم سروی ضایعه درگذشت پدر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنیم، خداوند متعال روح پاکش را با سرورش اباعبدالله الحسین (ع)محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید پیام نور مرکز فریمان...#life #challenge

درخواست حذف اطلاعات
توی زندگی، ما همیشه با چالش های مختلفی دست و پنجه نرم می کنیم. چالش هایی که اگر نبودن چه بسا زندگیمون یکنواخت و بار می شد، چالش هایی که در لحظه هایی که باهاشون دست به گریبانیم فکر می کنیم بزرگترین چالش زندگیمونن و اگر این چالش رو رد کنیم دیگه هیچ غمی نخواهیم داشت، غافل از اینکه زندگی صحنه ی همیشگی دست به گریبان شدن ما با این چالش هاست، فکر میکنیم اگر مثلا امتحان فیزیک رو خوب بدیم دیگه غمی نداریم، امتحان فیزیک رو که بدیم همین حرفو در مورد درس ش...درس زندگی ....

درخواست حذف اطلاعات
**** ریشه های قالی را تا می کنیم تا سالم بماند...ولی ریشه زندگی یکدیگر را با تبر نامهربانی قطع می کنیم و اسمش را می گذاریم برخورد منطقی !!!!! دل می شکنیم و اسمش میشود فهم و شعور !!!!! چشمی را اشکبار می کنیم و اسمش را می گذاریم حق !!!!! غافل از اینکه اگر در تمام این موارد فقط کمی صبوری کنیم دیگر مجبور نیستیم عذر خواهی کنیم ... ریشه ی زندگی انسانها را دری م و چون ریشه های قالی محترم بشماریم ... گاهی متفاوت باش ...... بخشش را از خورشید بیاموز .... که ترازوئی ندارد .......27 اردیبهشت، سالروز وفات آیت الله بهجت، تسلیت باد.

درخواست حذف اطلاعات
آمده ایم تا زندگی کنیم که قیمتی پیدا کنیم، نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم. آیت الله بهجت...791-...........

درخواست حذف اطلاعات
هوالمحبوب یک روز ، یک جایی ، ناگهان ، این اتفاق برایِ ما می افتد کتاب مان را می بندیم ، عینکمان را از چشم بر میداریم شماره ای را که گرفته ایم قطع می کنیم و گوشی را روی میز می گذاریم ماشین را کنار جاده پارک می کنیم و دستمان را از رویِ فرمان بر میداریم اشک هایمان را پاک می کنیم و خودمان را در آینه نگاه می کنیم همانطور که در خیابان راه می رویم همانطور که ید می کنیم همانطور که دوش میگیریم ناگهان می ایستیم می گذاریم دنیا برای چند لحظه بایستد و بعد هما...خوشبختی

درخواست حذف اطلاعات
داشتن یه حس مشترک صرفا با داشته های مادی و یا سطح اجتماعی و فرهنگی بوجود نمیاد.هر ی تو موقعیت خودش میتونه خوشبختی رو احساس کنه.سعی کنیم به داشته هامون قانع باشیم و از زندگی فعلیمون اوج لذت رو ببریم و از مهلتی که برای زندگی داریم تو راه شادبودن و خوشبختی سوء استفاده کنیم.زندگی هیچ دیگه ارزش حسرت خوردن رو نداره.و در انتها هر که بامش بیش برفش بیشتر...واسه همین میگنظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودت مقایسه نکن...دوشنبه ٩٧/٠٦/٠٥

درخواست حذف اطلاعات
زندگی اونجوری نیست که فکر می کنیم ادما اونجوری نیستن که فکر می کنیم زمان و اتفاقات اونجوری پیش نمیره که فکر می کنیم... و این یعنی فقط تماشاگریم .... و همه اتفاقات و ادما و زندگی عذاب اور... شایدم هیجان انگیز.......متفاوت بودن!

درخواست حذف اطلاعات
متفاوت بودن محل زندگی انسان ها مربوط به کتاب اجتماعی...حجم سبز

درخواست حذف اطلاعات
زندگی، حجمی ست که باید پرش کنیم. حتی اگر اشتباه پر کنیم. به درک.اشتباه ، بهتر از این است که هیچ کاری نکنیم. زندگی جنگ و دیگر هیچ اوریانا فالاچی...در یک جهان زندگی نمی کنیم

درخواست حذف اطلاعات
در یک جهان زندگی نمی کنیم جهان ما جهانی نیست که ما تماشاچی آن هستیم، جهان ما جهانی است که ما بازیگر آن هستیم. به میزانی که بازی کنیم، جهان ما خواهد بود و به میزانی که تماشاچی باشیم، فقط می توانیم فریفته ی این پندار شویم که منظره ی ما جهان ماست؛ درحالی که صحنه ی بازی ما جهان ماست و از اینجا می توان فراخی و تنگی جهان های انسان ها را شناخت. جهان هر ی زبان خاصی و محور خاصی دارد. محور خاص جهان هر همان است که محور زندگی اوست. ما همگی در یک جهان زندگی نمی...زندگی را خودمان پیچیده می کنیم...

درخواست حذف اطلاعات
زندگی را بیشتر خود ما آدمها پیچیده می کنیم. با خودخواهی ها و حرف گوش ن ها و... بعد که به بن بست رسیدیم میرویم سراغ خدا که بیا گره ها رو باز کن! صد البته او خداست و قادر هست به چشم به هم زدنی گره ها رو باز کنه. ولی خوب خود خدا برای ما قوانینی وضع کرده......