پیدا

تأدیه

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه چه زمانی است

درخواست حذف اطلاعات
مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه چه زمانی است گزارش نشست نقد رأی با موضوع مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه سیزدهمین جلسه نقد رأی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۳ با حضور جمعی از قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و آقای احمدبیگی، مشاور رئیس قوه قضاییه، درمورد مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه برگزار شد....مبدأ محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه

درخواست حذف اطلاعات
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه وجه نقد محاسبه می گردد و نه از تاریخ استحقاق طلبکار به دریافت وجه....نحوه محسبه خسارت تاخیر تادیه

درخواست حذف اطلاعات
ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش بینی خسارت تاخیر تأدیه در قانون، بد اران را م م کرده است تا بدهی خود را در سررسید آن پرداخت کنند، وگرنه باید علاوه بر پرداخت اصل بدهی، خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی و افت ارزش پول را هم بر اساس فرمول قانونی بپردازد. خسارت تاخیر در تادیه که مورد تائید شرع و قانون قرار گرفته، متفاوت از ر...دانستنی های حقوقی "نفقه"

درخواست حذف اطلاعات
شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید. دانستنی های حقوقی "نفقه" زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می کند، می تواند شکایت کیفری مطرح کند و نیز دادخواست حقوقی ارایه دهد. بر اساس ماده 22 قانون حمایت خانواده، هر با داشتن استطاع...عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات انحلال قرارداد

درخواست حذف اطلاعات
دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات انحلال قرارداد بیع مسموع نیست. تاریخ رای نهایی: 1392/01/28 شماره رای نهایی: 9209970220800041 رای بدویدرخصوص دادخواست خواهان آقای ع.ح. با وک آقای ع.ج. و خانم س.ر. به طرفیت خواندگان ح.ج. 2- و.ش. به خواسته خوانده ردیف اول استرداد وجوه دریافتی به مبلغ سه میلیارد ریال و خسارت قانونی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله و خوانده ردیف دوم به پرداخت خسارت قانونی دادگاه از توجه به دادخواست تنظیمی و وکلای خواهان در جلسه دادرسی و اسناد و مدار...زمان استحقاق خسارت تأخیر تأدیه در فرض صدور رأی داوری

درخواست حذف اطلاعات
ملاکِ استحقاقِ خواهان نسبت به مطالبه خسارتِ تأخیر تأدیه، در فرضی که اختلافِ طرفین به داوری ارجاع شده است، زمان صدور رأی داور است نه زمان ارجاعِ اختلاف به داوری زیرا پیش از صدور رأی داور، دینِ مدیون قطعیت نیافته است. تاریخ رای نهایی: 1393/06/16 شماره رای نهایی: 9309970224600721 رای بدویدر خصوص دادخواست آقای ش.ی. به طرفیت خانم ف.ح. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ 000/650/67 ریال از 1/8/87 تا اجرای حکم با احتساب هزینه دادرسی که خواهان خواسته را کاهش...دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى

درخواست حذف اطلاعات
چکیده :افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی گردد. ????تاریخ رای نهایی :1393/02/30????شماره رای نهایی :9309970269400224 ✅رای بدوی : در خصوص دعوی خانم م.س. و آقای ع.ح. به طرفیت خانم ز.ط. با وک آقای ع.ک. و خانم س.د. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ 000/000/320 ریال بابت خسارت ناشی از تصادف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از مرکز شماره گذاری پلیس راهور ...افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی گردد.

درخواست حذف اطلاعات
افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی گردد. ????تاریخ رای نهایی: 1393/02/30????شماره رای نهایی: 9309970269400224✅رای بدویدر خصوص دعوی خانم م.س. و آقای ع.ح. به طرفیت خانم ز.ط. با وک آقای ع.ک. و خانم س.د. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ 000/000/320 ریال بابت خسارت ناشی از تصادف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا به ش...رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج

درخواست حذف اطلاعات
رأی وحدت رویه شماره 633 دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج (147) رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودنمهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناعمسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوطحق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانونمجازات ی ( تعزیرات و مجازاتهای باز...مطالبه افزایش قیمت مصالح در قرارداد فروش ملک

درخواست حذف اطلاعات
در صورتی که نوع مصالح ملک، ضمن عقد بیع، مورد تراضی طرفین قرار گرفته باشد، صرف افزایش قیمت مصالح، آن هم در اثر تورم حاکم بر جامعه، موجبی برای مراجعه فروشنده به یداران نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/08/10 شماره رای نهایی: 9309970221801012 رای بدویدر خصوص دعوی آقای ح.ص. به طرفیت خانم ها ف. و م. هر دو الف. به خواسته مطالبه الباقی ثمن معامله به مبلغ 000/000/296 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هم چنین ضرر و زیان دیرکرد پرداخت الباقی ثمن معامله و افزایش لوازمات ساختمان...وارثان پس از چه مراحلی مالک ترکه خواهند شد؟

درخواست حذف اطلاعات
تا زمانی که شخص زنده است، مالک دارایی خودش است اما پس از مرگ و با از بین رفتن شخصیت متوفی، این دارایی قهراً به ورثه منتقل می شود. برابر ماده 867 قانون مدنی «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.» بنابراین ورثه با فوت مورث قهراً مالک ترکه می شوند. اراده ورثه و مورث در انتقال ترکه اثر نخواهد داشت. مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل ...نحوه زندانی شدن شوهر بابت پرداخت ن مهریه

درخواست حذف اطلاعات
شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید. نحوه زندانی شدن شوهر بابت مهریه در مورد پرداخت محکومیت مهریه نیز که به صورت پرداخت سکه طلا معین می شود اعمال ماده ۳ و بازداشت فقط تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار وجود دارد و نسبت به مطالبه مازاد وج...حکومت شرط داوری بر وصف تجریدی اسناد تجاری

درخواست حذف اطلاعات
اگر قرارداد بیع متضمن شرط داوری بوده و بابت ثمن نیز چک با قید بابت قرارداد صادر شده باشد، وجه چک مزبور منحصراً از طریق ارجاع به داوری قابل مطالبه است و نمی توان با تمسک به وصف تجریدی اسناد تجاری، دعوای مطالبه وجه چک را مستقیماً در محکمه اقامه نمود. تاریخ رای نهایی: 1393/11/12 شماره رای نهایی: 9309970221301484 رای بدویدر خصوص دعوی ش. با وک آقایان ح.ه. و م.ب. بطرفیت شرکت... بخواسته مطالبه مبلغ چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت وجه در فقره چک بش...عید فطر در بیان م ی

درخواست حذف اطلاعات
عید فطر در بیان ی احکام فطریه - واجب است که هر برای خود و هر کدام از عایله اش، تقریباً به قدر سه کیلو از قوت غالب ادا کند. قوت غالب یعنی آن چیزی که مردم غالباً از آن برای تغذیه استفاده می کنند، مثلاً گندم. از بیانات ی در دیدار با مردم 6/2/69 شب عید فطر - فطریه از غروب روز آ ماه – یعنی شب عید فطر – به عهده ی مکلف می آید و احتیاط این است که آن را قبل از ادای عید فطر برای ی که در عید فطر شرکت خواهد کرد و آن را به جا خواهد آورد تأدیه کند. بنابراین اگر شما امش...#مستثنیات_دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

درخواست حذف اطلاعات
???? #مستثنیات_دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: ✅ ماده۲۴ق نحوه اجرای محکومیت های مالی ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مس ی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در ح اعسار او باشد.ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب ...ماهیت حق ب، پیشه و تجارت (سرقفلی)

درخواست حذف اطلاعات
از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق ب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلاً یا در قالب عقد بیع نمی تواند مورد معامله قرار گرفته و ا اماً در قالب عقد اجاره قابل انتقال است. تاریخ رای نهایی: 1392/04/30 شماره رای نهایی: 9209970269500509 رای بدویدر خصوص دعوی آقای ب.الف. فرزند ن. با وک آقای ج.م. به طرفی...طرح دعوی توسط در بانک های خصوصی

درخواست حذف اطلاعات
بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری از کارمندان رسمی خود به‬ عنوان حقوقی استفاده نمایند و عنوان بانک اطلاق داشته و افاده در همه بانک‬ها دارد و نمی تواند بدون وجود مقید و تصریح قانونی از اطلاق آن صرف‬نظر کرد بنابراین بانک های خصوصی هم می توانند برای طرح دعوی از استفاده نمایند. تاریخ رای نهایی: 1393/10/30 شماره رای نهایی: 9309970269501240 رای بدویدر خصوص دادخواست خواهان بانک ملی به‬طرفیت خواندگان آقای م.م. و... به‬خواسته مطالبه مبلغ 231/3...شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی

درخواست حذف اطلاعات
درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی فاقد منع قانونی بوده لیکن ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیأت ان و سایر شرایط است و هنگامی که علی رغم درخواست خواهان طرف تی در جهت اخذ مصوبه اقدامی نکند، با عنایت به حاکمیت مراجع قضایی بر اختلافات، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است. تاریخ رای نهایی: 1392/12/03 شماره رای نهایی: 9209970221501625 رای بدویدر خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها شرکت های الف. با مدیریت آقایان ح.م. و ر.ح. و شرکت گ. به مدیریت آقای...شرایط صحت عقد رهن

درخواست حذف اطلاعات
برای تحقق عقد رهن می بایست دینی به‬صورت حال وجود داشته باشد تا مال در رهن قرار گیرد بنابراین برای دینی که در آینده ایجاد می شود نمی توان رهن گرفت. تاریخ رای نهایی: 1393/07/14 شماره رای نهایی: 9309970222500903 رای بدویدر خصوص دعوی خانم ش. و. با وک آقایان ح. و ع.ک. به‬ طرفیت 1. بانک صادرات کد ... 2. اداره ثبت اسناد و املاک تهران به خواسته تقاضای ا ام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی 743 فرعی از 6903 اصلی واقع در بخش 2 تهران مقوم به 000/000/51 ریال به‬علاوه خسارات دادرسی از جمل...شخصیت حقوقی شعب بانک

درخواست حذف اطلاعات
بانک دارای شخصیت حقوقی واحد بوده و شعب تأسیسی در کلیه شهرستان ها زیرمجموعه آن است و هرکدام دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند. تاریخ رای نهایی: 1393/11/29 شماره رای نهایی: 9309970221801545 رای بدویدر خصوص دادخواست آقای الف.م. با وک خانم س.ج. به طرفیت بانک... به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و شصت میلیون و یکصد هزار ریال به انضمام خسارات مربوطه و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به ایراد مطروحه از طرف نمایندگان حقوقی بانک خوانده مبنی بر رسیدگی به دعوی در شعب...اختیار در خصوص مراجعه به داوری در صورت توافق

درخواست حذف اطلاعات
چنانچه در قرارداد ذکر شود هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را نمایند، طرفین ا ام به مراجعه به داور را ندارند. تاریخ رای نهایی: 1393/12/11 شماره رای نهایی: 9309970223501033 رای بدویدر خصوص دادخواست خواهان شرکت الف. (سهامی خاص) با وک مع الواسطه آقای الف.م. با وک آقای م.م. به طرفیت خوانده شرکت ب. با وک آقای الف.ق. مبنی بر 1- ا ام و محکومیت خوانده به تسویه حساب و اخذ مفاصاح...خسارات ناشی از تصمیات قضایی، در صورتی قابل مطالبه است که 1ـ مستقیماً بر اثر تقصیر یا اشتبا

درخواست حذف اطلاعات
#دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى✅چکیده: خسارات ناشی از تصمیات قضایی، در صورتی قابل مطالبه است که 1ـ مستقیماً بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی وارد می شود و 2ـ قبلاً در دادگاه عالی انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد.????تاریخ رای نهایی: 1392/04/08 ????شماره رای نهایی: 9209970221300441✅رای بدویدر خصوص دادخواست ح.م. به وک از م.خ. فرزند م. به طرفیت خواندگان 1ـ ح.ف. 2ـ ج.الف. 3ـ م.ک. 4ـ م.الف. 5ـ م.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر ا ام و محکومیت خ...ماهیت دیه

درخواست حذف اطلاعات
مقدمه «آنان که با مفاهیم جدید حقوق جزا خو گرفته اند از مشاهدۀ ای از نهادهای پیشین شگفت زده می شوند؛ به عنوان مثال، از خود می پرسند که اگر دیه در شمار کیفر ها است، چرا به ولی دم داده می شود؟ و چگونه است که گاه بیت المال عهده دار آن است؟ و اگر هدف از تشریع آن جبران زیان ناشی از جرم است، چگونه است که ویژۀ قتل و جرح شده و در سایر جرایم از آن استفاده نمی شود؟ و چرا میزان آن ثابت است و رابطه ای با میزان واقعی خسارت در هر مورد ندارد؟ و چرا در زمرۀ جرایم آ...رابطه ی وجه زام و حق فسخ

درخواست حذف اطلاعات
صرف قرار دادن وجه زام به معنی اعطای حق فسخ یا انصراف ذی نفع از تعهد اصلی نخواهد بود. تاریخ رای نهایی: 1392/11/28 شماره رای نهایی: 9209970223701333 رای بدویدر این پرونده خانم م. س. با وک آقای الف.الف. دادگستری دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- آقای الف.د. 2- خانم ش.الف. 3- خانم ن.س. 4- آقای م.م. 5- آقای الف.م. 6- آقای م.م. 7-آقای م.م. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه آپارتمان موضوع ماده 2 مبایعه نامه مورخ 14/06/1390 و نیز مطالبه خسارت رو...شفعه

درخواست حذف اطلاعات
مقدمه درحقوق مدنی تملک به چهار سبب حاصل می گردد.حسب ماده 140 قانون مدنی این چهار سبب عبارتند از :1-به احیاء اراضی موات و حیازتاشیاء مباح 2- بوسیله عقود و تعهدات 3-بوسیله اخذ به شفعه 4- به ارث حق شفعه شرایط و آثارآن مقدمه در حقوق مدنی تملک به چهار سبب حاصل می گردد:حسب ماده 140 قانون مدنی این چهار سبب عبارتند از :1-به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباح 2- بوسیله عقود و تعهدات 3-بوسیله اخذ به شفعه 4- به ارث همچنین در حقوق مدنی اخذ به شفعه تنها موردی می باشد ...10 تلاش نافرجام برای ساماندهی معضلات چک ...

درخواست حذف اطلاعات
این سند، می خواهد هرچه بیشتر خود را به اسکناس نزدیک کند؛ اما وجود تمایزهای متعدد با پول باعث ایجاد دردسرهای زیاد برای این سند تجاری شده است. در مسیر شبیه شدن به پول، چک امتیازات متعددی ب کرده است به صورتی که مردم بعد از پول، آن را بر هر سند تجاری دیگر ترجیح می دهند. سفته و برات که همتایان چک هستند، هیچ وقت به گرد چک هم نرسیده اند که برع ، در بسیاری موارد مردم استفاده از چک را اگر چه به اشتباه، بر آن ترجیح می دهند. این وضع موجب شده است که سوءاستفا...قانون تابعیت افغانستان

درخواست حذف اطلاعات
قانون تابعیت افغانستان اصولنامه تابعیتفصل اول: تابعیت اصلیه، تابعیت اکتس هحقوق تابعیتاصل ۱ـ عموم افرادی که در افغانستان اقامت می کنند افغان و تبعه افغان هستند به استثنای انی که مدارک تابعیت آنها مصرح و مصداق است و حکومت افغانستان بر مدارک ت عت آنها اعتراضی ندارد.اصل ۲ـ عموم افرادی که از پدر و مادر تبعه افغانی در داخل و یا خارج مملکت افغانستان متولد شده اند افغان و تبعه افغان هستند.اصل ۳ـ افرادی که به صورت لقیط در افغانستان متولد شده اند اف...بدهی ت به بانک ها، علل و آثار ،را ارها – قسمت اول (به قلم حسین طاهری از نخبگان اهل کن)

درخواست حذف اطلاعات
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ۱۱:۴۸ یکی از معضلات مهم اقتصادی موضوع بدهی ت به بانک ها می باشد . حسن طاهری عضو هیات علمی خوارزمی با طرح موضوع فوق در طی دو یادداشت به این مهم پرداخته است . در قسمت اول علل و آثار این بدهی بر اقتصاد کشور و بانک ها است و در قسمت دوم به راه کارهای کاهش این بدهی ها می پردازند. کتر حسین طاهری عضو هئیت علمی خوارزمیبدهی ت به بانک ها: علل و آثارحجم بدهی ت در دو قسمت قابل بررسی است.میزان طلبی که بانک ها از ت دارند و رقمی که ت به بانک مرکزی بد ا...حدود اعتبار تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث

درخواست حذف اطلاعات
تاریخ اسناد عادی به شرط اثبات آن با توسل به دلایل دیگر غیر از خود سند مورد نظر، در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است. تاریخ رای نهایی: 1393/07/15 شماره رای نهایی: 9309970221700914 رای بدویالف) آقای غ.ق. با وک آقای الف.الف. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- م.ک.2- ن.ف. 3 – م.م. 4- م.م. 5- الف.ک. 6- س. م.7- الف. در تاریخ 26/8/1381 دادخواستی به خواسته 1- دستور موقت 2- ابطال سند رسمی شماره ...-14/2/81 دفترخانه ... تهران 3- ا ام به تنظیم سند رسمی 4- ابطال اجرائیه 5- خلع ید و تحویل مبیع با احتساب خ...تملک عین مرهونه از سوی مرتهن

درخواست حذف اطلاعات
اقدام مرتهن به تملک عین مرهونه به‬واسطه وک ‬نامه اخذ شده از راهن، به جهت آمره بودن ماده 34 قانون ثبت، که صرفاً امکان استیفای دین مرتهن از محل فروش عین مرهونه را جایز می داند، فاقد وجاهت قانونی است. تاریخ رای نهایی: 1393/10/28 شماره رای نهایی: 9309972130601379 رای بدویدر خصوص دادخواست آقای م.ت. فرزند ح. به طرفیت مؤسسه مالی و اعتباری ث. با وک خانم ف.الف. به خواسته ابطال سند انتقال به شماره 8460-5/7/90 تنظیمی در دفترخانه 941 تهران پلاک ثبتی 736/107 واقع در ورامین و هزین...