پیدا

تابع قانون

ورود اطلاعات توسط تابع ()scanf

درخواست حذف اطلاعات
این تابع برای ورود اطلاعات از صفحه کلید مورث استفاده قرار می گیرد و یک تابع همه منظوره در ورود داده ها است.الگوی این تابع در فایلstdio.hقرار دارد.این تابع،تمام انواع داده ها را می تواند از ورودی بخواند و آنها را در حافظه ذخیره نماید.اگر این تابع با موفقیت اجرا شود، تعداد متغیر هایی را که از ورودی خوانده است بر می گرداند و در صورت بروز خطا، eof توسط تابع برگردانده می شود. eof مقداری است که بیانگر عدم اجرای صحیح تابع()scanf است(eofبا حروف بزرگ در نظر است.)ت...ورود اطلاعات توسط تابع ()scanf

درخواست حذف اطلاعات
این تابع برای ورود اطلاعات از صفحه کلید مورث استفاده قرار می گیرد و یک تابع همه منظوره در ورود داده ها است.الگوی این تابع در فایلstdio.hقرار دارد.این تابع،تمام انواع داده ها را می تواند از ورودی بخواند و آنها را در حافظه ذخیره نماید.اگر این تابع با موفقیت اجرا شود، تعداد متغیر هایی را که از ورودی خوانده است بر می گرداند و در صورت بروز خطا، eof توسط تابع برگردانده می شود. eof مقداری است که بیانگر عدم اجرای صحیح تابع()scanf است(eofبا حروف بزرگ در نظر است.)ت...ورود اطلاعات توسط تابع ()scanf

درخواست حذف اطلاعات
این تابع برای ورود اطلاعات از صفحه کلید مورد استفاده قرار میگیرد و یک تابع همه منظوره در ورود داده هاست . الگوی این تابع در فایل stdio.h قرار دارد. این تابع ، تمام انواع داده ها را میتواند از ورودی بخواند و آنها را در حافظه ذخیره نماید. اگر این تابع با موفقیت اجرا شود، تعداد متغیر هایی را که از ورودی خوانده است بر میگرداندو پر صورت بروز خطا ،eofتوسط تابع بر گردانده میشود . eof مقداری است که بیانگر عدم اجرای صحیح تابع ()scanfاست.(eofبا حروف بزرگ در نظراست .)...استعلام

درخواست حذف اطلاعات
استعلام درخصوص نحوه شمول کارگران رسمی کارگری تابع قانون کار دستگاه اجرایی به قانون بیمه بیکاری فایل...لیست توابع مالی ا ل

درخواست حذف اطلاعات
لیست توابع مالی ا ل???? تابع sln محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم???? تابع syd محاسبه هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات???? تابع db محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین. ???? تابع ddb محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی مضاعف در مدت معین???? تابع vdb محاسبه دوره خاص هزینه استهلاک به روش نزولی???? تابع fv محاسبه ارزش آتی (آینده) سرمایه گذاریها???? تابع pv محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری (اقساط مساوی)???? تابع npvمحاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری???? تابع xnpv محا...چاپ اطلاعات با تابع()printf

درخواست حذف اطلاعات
تابع ()printf که در فایلstdio.h قرار دارد،برای چاپ اطلاعات در صفحه نمایش به کار میرود. اگر این تابع با موفقیت اجرا شود،تعداد کاراکترهایی را که به وجی منتقل شده اند برمی گرداند و در صورت بروز خطا،یک عدد منفی را برمی گرداند....آموزش تابع strchr مربوط به رشته های در c++

درخواست حذف اطلاعات
رشته ها (string) ????تابع strchr const char *strchr(const char *str,int character); char *strchr(char *str,int character); این تابع مانند تابع memchr عمل می کند ولی این تابع از جایی که ما تعیین می کنیم تا آ آرایه را جستجو می کند. ????پارامتر ها: ????مفهوم str :رشته یا آرایه ای که می خواهیم جستجو کنیم. ????مفهوم character :کاراکتری که می خواهیم به دنبال آن بگردیم. مثال) #include #include using namespace std; int main ( ){char str[ ] = "this is a sample string";char *pch;cout...طرح درس پایه دهم مبحث تابع

درخواست حذف اطلاعات
همکاران بزرگوار دو نمونه طرح درس پایه دهم مبحث تابع برای استفاده شما عزیزان در مبحث تابع تقدیم حضور می گردد. همکاران برای دریافت طرح درس بر روی لینک های زیر کلیک نمایید. طرح درس ریاضی دهم ۱ طرح درس ریاضی دهم ۲...یه قوانینی برای وبلاگ

درخواست حذف اطلاعات
-1 اولین قانون سلام -2 دومین قانون لبخند -3 وسومین قانون نظرات رو بگید -4 وچهارمین قانون یعنی ا ین قانون ، قانون پنجم رو بخونین -5 ممنون...تابع printf

درخواست حذف اطلاعات
در این جلسه از آموزش می خواهیم با تابع printf که تابعی برای چاپ اطلاعات در وجی است آشنا شویم . با ما همراه باشید .....مطالبی در مورد تابع average در ا ل

درخواست حذف اطلاعات
عبارت average به معنای میانگین و معدل گرفتن می باشد و از تابع average ا ل برای گرفتن میانگین و معدل از بین تعدادی عدد استفاده می شود. قاعده کلی تابع average ا ل average (مقدار ۳[اختیاری] , مقدار ۲[اختیاری] , مقدار۱ , …) تابع average ا ل میانگین پارامترهایی که به آن داده شده را محاسبه میکند. تابع average ا ل در واقع مترادف فرمول (sum(x) / count(x هست. پارامتر مقدار میتواند یک عدد، یک آرایه از اعداد یا یک محدود باشد. در آموزش ا ل امروز با نحوه کارکرد تابع average ا ل بیشتر آشنا میشیم....انتگرال چند گانه

درخواست حذف اطلاعات
انتگرال چندگانه (به انگلیسی: multiple integral) گونه ای از انتگرال های معین است که در تابع هایی که بیش از یک متغیر حقیقی دارند، مانند ƒ(x, y) یا ƒ(x, y, z) به کار می رود. انتگرال تابعی با دو متغیر بر روی ناحیه ای از ℝ۲ انتگرال دوگانه یا double integral نام دارد. برای انواع مختلف تابع این روش متفاوت می باشد ولی راحترینش برای توابع مستطیلی(توابعی سه بعدی که x و y آنها به هم ارتباط نداشته باشد)است که به راحتی اول از این تابع یک انتگرال خطی برحسب یکی از متغیرها گرفته می ش...آموزش رشته ها در c++ تابع strlen

درخواست حذف اطلاعات
تابع strlen: size_t strlen(const char *str); پارامتر str رشته است و وجی آن یعنی size_t یک تایپ صحیح بدون علامت می باشد که بسته به نیاز می توان آن را به صورت short یا long تعریف کرد نحوه عملکرد این تابع نیز به این صورت می باشد که این تابع تعداد کاراکتر ها را از ابتدا مکانی که اشاره گر str به آن اشاره می کند می شمارد تا به کاراکتر '0\' برسد. دقت کنید که خود '0\' شمرده نمی شود بنابراین رشته " " یک رشته تهی محسوب شده و طول آن صفر در نظر گرفته می شود. همچنین دقت کنید که رشته "ali" با آرایه ...کارگری

درخواست حذف اطلاعات
کارگری در دو شرکت که مالکیت آن متعلق به یک کارفرما می باشد اشتغال بکار دارد آیا حق سنوات و سایر مزایای قانون کار در هر دو شرکت به کارگر نامبرده تعلق می گیرد یا خیر؟ از نظر قانون کار پرداخت مزد و مزایا منجمله سنوات خدمت تابع مفاد و شرایط پیش بینی شده در قرارداد منعقده بین طرفین است و از این منظر انعقاد قرارداد کار و اشتغال در دو واحد کارگاهی متعلق به کارفرمای واحد، مخالفتی با قانون کار و مقررات مرتبط پیدا نمی کند و کارگر در هر دو شرکت با مالکیت...فروهری

درخواست حذف اطلاعات
چنین است که هر چه می گوید از قانون بالاتر است و قانون را هیچ می داند و تنها مردم را در برابر قانون پاسخگو می داند و اگر او قانون را تایید کرد قانون قانون است و در غیر فلا چرا که دوست و محبوب خدا و خدازاده بهتر از خدا است. دو نفر هستند که در عالم خاری ندارند یکی همین واسطه فیض و دیگر خدا. صانعی مرجع اصلاح طلب در میان مردم همیشه در صحنه گرگان...نوشتن کاراکتر با توابع()putchو()putcher

درخواست حذف اطلاعات
این توابع می توانند یک کاراکتر یا یک متغیر کاراکتری را در صفحه نمایش چاپ کند.تابع()putch در فایلconio.h و تابع()putcher در فایلstdio.hقرار دارد...ا ام ناشی از قانون

درخواست حذف اطلاعات
پس از انتشار و گذشتن مهلت اجرای قانون، رعایت احکام آن بر همه واجب است.قوه قضاییه باید قانون نو را مبنا دادرسی ها قرار دهد،و قوه مجریه باید ایین نامه های اجرایی قانون را تهیه کند و ان اداری خدماتی را که قانون مقرر داشته است آغاز کنند....احترام به خود

درخواست حذف اطلاعات
قانون اول: اگر فکر می کنی کارى اشتباهه، انجامش نده! قانون دوم: در صحبت ها همیشه دقیقا همون چیزی رو بگو که منظورته.قانون سوم: هیچ وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگه داری. قانون چهارم: سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از یادگرفتن بر نداری. قانون پنجم: در صحبت با دیگران هیچ وقت راجع به خودت بد حرف نزن. قانون ششم: هیچ وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات بر ندار. قانون هفتم: سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس. قانون هشتم: از بله گفتن هم ن...نکاتی پپیرامون تبدیل اعداد منفی به صفر با استفاده از تابع max در ا ل

درخواست حذف اطلاعات
بر ای تبدیل اعداد منفی به صفر بدون آنکه تأثیری روی اعداد مثبت داشته باشد می توانیم از تابع max استفاده کنیم برای مثال =max(c3-b3,0) مزیت فرمول max در آن است که با داده های کوچک (حتی دو مقدار) به خوبی کار می کند این فرمول چگونه کار می کند؟ تابع max دو یا چند مقدار را با هم مقایسه کرده و بیشترین آنها را نمایش می دهد. در این مثال ما از دو مقدار استفاده می کنیم یکی از این مقادیر برابر صفر و دیگری حاصل اختلاف دو سلول می باشد. حال اگر اختلاف عددهای دو سلول برابر ع...توابع تاریخ در mysql

درخواست حذف اطلاعات
در این بخش از آموزش های سایت goyii.ir به آموزش توابع تاریخ در mysql می پردازیم. تابع now() :تاریخ و ساعت جاری را به صورت "۲۰۱۷-۰۷-۰۷ ۲۰:۰۳:۲۶" برمی گرداندselect now() from user------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تابع curdate():تاریخ جاری را به صورت "۲۰۱۷-۰۷-۰۷" برمی گرداند select curdate() from user------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تابع curtime():تاریخ جاری را به صورت "۲۰:۰۵:۱۲" برمی گرداند select curti...رئیس جمهور محترم! ریاست محترم مجلس! ونمایندگان محترم مجلس!

درخواست حذف اطلاعات
رئیس جمهور محترم!ریاست محترم مجلس!ونمایندگان محترم مجلس! گرامی رفاه! مدیران و کارشناسان مسئول صندوق!چرا صدای ما را نمیشنوید؟ مگر این قشر فرهیخته ایرانی نیستند؟ مگر ما و شما تابع قانون نیستیم؟ پس چرا قانون سازی حقوق را در حق ما اجرا نکردید و نمی کنید؟ آیا ما و شما می دانیم چه مدت زنده خواهیم بود؟!!! با منطق و با وجدان عمل کنید! ما آ خطیم. با این کلمات و گفتارهای تکراری انچنانی بر زخم های ما نمک نپاشید! اگر کارشناسان و مدیران شما راه حل ندارند، لا...ن در قانون حمور

درخواست حذف اطلاعات
ن در قانون حمور اشاره قانون حمور گرچه اولین قانون بشری نیست اما یکی از اولین قوانین مدون جهان است که امروزه متن آن به دست ما رسیده است. این قانون ساختار مناسبی دارد و به همین جهت مورد توجه دانشمندان گرفته است. قانون حمور نسبت به قوانین امروزی ممکن است کامل نباشد اما نسبت به زمان خود بسیار پیشرفته بوده و به این دلایل متن آن اهمیت زیادی دارد....محقق داماد: نقض قانون خلاف، اما نقد قانون ارزش است

درخواست حذف اطلاعات
محقق داماد: نقض قانون خلاف، اما نقد قانون ارزش است محقق داماد با بیان اینکه به عقیده من نقض قانون خلاف است ولی نقد قانون ارزش گفت: نقض قانون اساسی جرم است ولی نقد آن حق صاحب نظران ملت است....قانون کار و استخدام در کشور آلمان

درخواست حذف اطلاعات
قانون کار و استخدام در کشور آلمان روابط بین کارفرمایان و کارمندان کشور آلمان به شدت تحت نظارت قانون کار و استخدام است. قانون کار و استخدام کشور آلمان به شدت به نفع کارمندان است تا جایی که بهتر است آن را «قانون حمایت از کارمند» بنامیم. در زیر به برخی از مواد مهم در قانون کار و استخدام این کشور اشاره می کنیم:...نوشتن کاراکتر با توابع ()putchو ()putchar

درخواست حذف اطلاعات
این توابع میتوانند یک کاراکتر با یک متغییر کاراکتری را در صفحه نمایش چاپ کند . تابع ()putchدر فایل conio.h و تابع ()putcharدر فایل stdio.h قرار دارد و به صورت زیر به کار میروند ؛(متغیر) putch ;(کاراکتر) putch ;(متغیر) putchar ;('کاراکتر ) putchar...به چه ی رای بدهیم؟

درخواست حذف اطلاعات
حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) در روزهای پایانی عمر شریف و پر برکتشان فرمودند: در ریاست جمهوری ی باید انتخاب شود که همه جوره تابع باشد. صغری در پایان وصیت نمود ت باید دو دوره اب باشد. کبری نتیجه : تابع محض است. پس بیاییم برای از بین بردن نقشه های پلید استکبار جهانی به رای دهیم....نکاتی پیرامون ایجاد اعداد تصادفی و استفاده ازتابع شرطی (if) در ا ل

درخواست حذف اطلاعات
یکی از توابع سودمند تابع “randbetween” در ا ل است. این تابع به ما امکان تولید اعداد تصادفی را می دهد. مقدار بازگشتی این تابع یک عدد دربازه انتخ است. برای اینکه ما بتوانبم عدد مورد نظر را در بازه مورد نظر تولید کنیم کافیست: 1 بر روی خانه مورد نظر کلیک کرده و عبارت “randbetween=” را درج می نماییم. 2 پارامتر اول آن را با مقدار ابتدای بازه و پارامتر دوم آن را با مقدار انتهایی بازه مقدار دهی کنیم.به عنوان نمونه (randbetween(1,100) که عددی تصادفی بین ۱ تا ۱۰۰ برای ما تول...دوهزار و نود و نه

درخواست حذف اطلاعات
میان مرگ و تولد قانون سومی وجود دارد:رشد دوباره یا تجدید حیات! این قانون اصلی طبیعت است و زمانی که می خواهیم به توسعه مثبت برسیم باید بدان توجه کنیم. وسوکی ماتسوشیتا +تنها قانون واقعی همانا همین قانون طبیعت است . به طبیعت مان احترام بگذاریم ...با نفی ن غرایز ...با دوست داشتن خود ......آموزش کپی قسمتی از آرایه را در آرایه در سی پلاس

درخواست حذف اطلاعات
تابع memcpy void *memcpy(void *to,const void *from,unsigned count) این تابع قسمتی از آرایه را در آرایه ی دیگر کپی می کند. در الگوی فوق from اشاره گری است که به آرایه ی منبع ( آرایه ای که کاراکتر های مورد نظر در آنجا قرار دارند) و to اشاره گری است که به آرایه ی مقصد (آرایه ای که کاراکتر ها باید به آنجا کپی شوند ) اشاره می کند. تعداد کاراکتر هایی که باید کپی شوند با آرگومان count مشخص می شوند برای مثال اگر count برابر با 10، یعنی اولین 10 کاراکتر آرایه باشد، from باید به 10 محل اول آرایه ی to ...تعیین طول میدان در تابع()printf

درخواست حذف اطلاعات
با استفاده از امکانات دیگری که در تابع ()printfوجود دارد. میتوان مشخص کرد که هر کدام از اطلاعاتی که به وجی میروند،چند بایت از فضای وجی را میکنند. فضایی را که هر قلم اطلاعات میکند ،طول میدان وجی گویند. طول میدان وجی ، معمولا برای اعداد تعیین میشود و در تولید منظم وجی و ج بندی اطلاعات بسیار مهم است....