پیدا

تازه های ادبی وسلامتی

روزگارِ تازه

درخواست حذف اطلاعات
اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت زمین در گردش با تو مداری تازه خواهد یافت دل من نیز با تو بعد از آن پاییز طولانی دوباره چون گذشته نو بهاری تازه خواهد یافت درخت یادگاری باز هم بالنده خواهد شد که عشق از کُـنده ی ما یادگاری تازه خواهد یافت دهانت جوجه هایش را پ گر بیاموزد کلام از لهجه ی تو اعتباری تازه خواهد یافت بدین سان که از تفاهم عشق می سازیم از این پس عشق ورزی هم ، قراری تازه خواهد یافت عشق را گسترده تر خواهیم کرد ، آری که نوع عاشقان از ما...میشد از تکرار چشــــــــــمانت به آرامش رسید

درخواست حذف اطلاعات
روزگاری میشد از چشمت خ تازه ساخت ماجرایت را شــــنید و ماجــــرایی تازه ساخت میشد از برق نگاهت ، سوخت ، میشد درگرفت قصه ای دیرینه شد یا غصه هایی تازه ساخت میشد از تقلیـــــد گیــسوانت در نســــیم طرح گنــــدمـزار را ، طرحِ نمـــایی تازه ساخت با حضورت میشد از احساس هم پیشی گرفت آ این ماجــــــــــرا را ، ابتــ تازه ساخت میشد از تکرار چشــــــــــمانت به آرامش رسید یا به آرامی ش ت و بَعد ، مایی تازه ساخت میشد از هر آنچه هست و نیست ی ر درگذشت ی...تازه های کتاب: ارسالی نهاد

درخواست حذف اطلاعات
تازه های کتاب ردیف عنوان کتاب نویسنده 1 رمز و راز دلبران علی محمد صالحی 2 نفر پانزدهم جهانگیر خسروشاهی 3 طربنامه زهرا سینایی (راحیل) 4 بادبزن کاغذی لوئیجی پیراندلو 5 خوش نشین علی موذنی 6 نقدها را بود آیا که عیاری گیرند پروفسور فضل اله رضا 7 تصاویر موسیقایی در شعر پارسی منصوره ثابت زاده 8 مجموعه مکتب ها، سبک ها و اصطلاح های ادبی و هنری نشر مرکز 9 اگر هندوانه میوه ممنوعه بود ... 10 هرچه باید درباره بلوغ بدانید کلی دانهم...وس بی محل

درخواست حذف اطلاعات
تازه داشت بهم خوش می گذشت الان وقت خاستگاری نیست تازه داشتم خودمو آماده می برای خیلی چیزای خوب تحصیلی، تفریحی، زندگی و ... امتحانام تموم شد حالم بهتر شده بود تازه همه چی تعادل داشت می گرفت ناراحت نیستم عصبانی ام...مصرف مسکن ها وسلامتی

درخواست حذف اطلاعات
برسی ها نشان داده عدم آگاهی از مصرف درست و به موقع داروهای ضد درد و مسکن می تواند عوارض بسیاری داشته باشد و منجر به اسیب های جبران ناپذیر شود ....شعر مولانا

درخواست حذف اطلاعات
هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود خاک سیه بر سر او کز دم تو تازه نشد یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود هر که شدت حلقه ی در زود برد حقه ی زر خاصه که در باز کنی محرم دروازه شود آب چه دانست که او گوهر گوینده شود خاک چه دانست که او غمزه غمازه شود روی ی سرخ نشد بی مدد لعل لبت بی تو اگر سرخ بود از اثر غازه شود ناقه صالح چو ز که زاد یقین گشت مرا کوه پی مژده تو اشتر جمازه شود راز نهان دارو خموش ور خمشی تلخ بود انچه جگر سوزه...قیمت عناب تازه

درخواست حذف اطلاعات
امروز توی سایت باشگاه خبرنگاران جوان خوندم قیمت عناب تازه کیلویی 30 تومن بوده ! تازه هنوز توی سال ۹۳، من فکر می گرون یدیم، البته بلا ه بستگی به کیفیتش داره ولی پس زیادم گرون ن یده بودیم...نفس تنگی و ....

درخواست حذف اطلاعات
از بس نفسم تنگه دارم خفه میشم تازه اومدم خونه یه کم بخوابم یه دونه سیب برداشتم بخورم تازه دلم تنگ شد.......باحال

درخواست حذف اطلاعات
تازه شو تازه مثل... هوای همین حوالی...سخن تازه

درخواست حذف اطلاعات
هین سخن تازه بگوتادوجهان تازه شود وارهدازحدجهان,بی حدواندازه شود خاک سیه برسراوکزدم توتازه نشد یاهمگی رنگ شودیاهمه آوازه شود هرکه شدت حلقه ی در,زودبردحقه ی زر خاصه که دربازکنی,محرم دروازه شود آب چه دانست که اوگوهرگوینده شود؟ خاک چه دانست که اوغمزه ی غمازه شود؟ روی ی سرخ نشد,بی مددلعل لبت بی تواگرسرخ بودازاثرغازه شود ناقه صالح چوزکه زادیقین گشت مرا کوه پی مژده تواشترجمازه شود راز,نهان داروخمش ورخمشی تلخ بود آنچه جگرسوزه بود,بازجگرسازه شو...آبی دریا ، قدغن

درخواست حذف اطلاعات
آبی دریا ، قدغنشوق تماشا ، قدغنعشق دو ماهی ، قدغنبا هم و تنها ، قدغنبرای عشق تازه ،اجازه بی اجازه...پچ پچ و نجوا ، قدغن سایه ها ، قدغنکشف بوسه ی بی هوابه وقت رویا ، قدغنبرای خواب تازه ،اجازه بی اجازه...در این غربت خانگیبگو هرچی باید بگیغزل بگو به سادگیبگو ، زنده باد زندگیبرای شعر تازه ،اجازه بی اجازه...از تو نوشتن ، قدغنگلایه ، قدغنعطر خوش زن ، قدغنتو قدغن ، من قدغنبرای روز تازه ،اجازه بی اجازه وای این اهنگ شهریار قنبری را خیلی دوست دارم وقتی نی...سطرهایی برای ماچا

درخواست حذف اطلاعات
بونچو چه قدر لذت بخش است دیدن علوفه های تازه، که به درون می آیند *نور ماه بر درختان کاج، جاناتان کلمنتس، نشر چشمه دیدن علوفه های تازه ای که به درون می آیند؟ پس معجزه ی تو این است. بهاری که هدیه اش علوفه های تازه ای ست که در درون جوانه می زند و بارانی از شکوفه های گیلاس که تمامی ندارد. تو چه بی اندازه می توانی خوب باشی ماچا...پلک وا کن که هوا تازه شود ( بنفشه انصاری، پرتو )

درخواست حذف اطلاعات
پلک، وا کن که هوا تازه شَوَد برقِ خورشید به اندازه شود... عطرِ شب بو بوزد بر جان ها صبح، امید، دهد بر دنیا... #پرتو...تازه های کتاب

درخواست حذف اطلاعات
نمایشگاه تازه های کتاب در کتابخانه باستانی...گل تازه

درخواست حذف اطلاعات
ای گل تازه که بوی زوفانیست ترا خبرازسرزنش خارجفانیست ترا فارغ از عاشق غمناک نمی باید بود جان من اینهمه بی باک نمی باید بود...کارمند تازه وارد

درخواست حذف اطلاعات
مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چند ملیتی درآمد. در اولین روز کاری خود، با کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد: یک فنجان قهوه برای من بیاورید. ص از آن طرف تلفن پاسخ داد: شمارۀ داخلی را اشتباه گرفته ای؛ می دانی تو با کی داری حرف می زنی؟ کارمند تازه وارد گفت: نه ! صدای آن طرف گفت: من مدیر اجرایی شرکت هستم ، احمق! بعد از مکث کوتاهی، کارمند تازه وارد با لحنی حق به جانب گفت: و تو می دانی با کی حرف می زنی ، بیچاره؟ مدیر اجرایی گفت: نه ! کارمند تازه وارد گفت: « چه خوب...داستان تازه...

درخواست حذف اطلاعات
عشق اینگونه است با رفتنت تمام که نمیشود هیچ انگار داستان تازه ای آغاز گشته است داستانی که قهرمانش زنی عاشق دیوانگی های عاشقانه است پریسا زابلی پور...زخمم...

درخواست حذف اطلاعات
بعد از... بعد از دردی که از... کشیدماین دیگر تن نیستزخم استفقط زخم استکه کهنه نمی شودهمیشه تازه استو من زمانی به این نکته رسیدمکه داغی اشک را عمیقا بر پوستم حس و همان وقتیاد داغی خون جاری شده از یک زخم تازه افتادم......پلک وا کن که هوا تازه شود ( بنفشه انصاری، پرتو )

درخواست حذف اطلاعات
پلک، وا کن که هوا تازه شَوَد بزمِ خورشید به اندازه شود... عطرِ شب بو بوزد بر جان ها نغمه ی صبح، پر آوازه شود #پرتو #پرتو...خاطرات سوگواری

درخواست حذف اطلاعات
شیرینی های زندگانیبیش از یک بار به کام نمی نشیند،اما تلخی هایش هربار تازه اند...هربار تازه تر ... کلیدر محمود ت آبادی...شهادت

درخواست حذف اطلاعات
سلامی به پهنای زمین پاک شلمچه ، الان ساعت ۱۱ و نیم شب ششم ماه مبارک رمضان ، ی کلیپ دیدم که شهیدی رو بعد از ۲۲ سال از خاک پاک شلمچه پیدا پیکر پاکش تازه تازه بود . ای کاش جوانان راه گم کرده ببینند نه با چشم سر بلکه با دل...گوشت تازه ذبح شده...

درخواست حذف اطلاعات
از مصرف گوشت تازه ذبح شده خودداری کنید لاشه گوشت پس ازذبح تا۲۴ساعت بایددردمای صفرتاچهاردرجه قرارگیرداین کاربه دلیل جلوگیری ازانتقال بیماریهاوبه خصوص تب خونریزی دهنده کریمه کنگو است...افق تازه

درخواست حذف اطلاعات
از غصه خوردن واسه چیزی که احتمال تحققش به صفر رسیده خسته شدم. حوصله زرشعرهای عاشقانه رو هم ندارم. باید از نو کامپیوتر مغزم رو برنامه بریزم. آخه یه آدم چقدر میتونه احمق و پراشتباه باشه. خودم رو میگم. بسه دیگه. کافیه. باید به یه افق تازه برم....یک آدم سُست عنصر

درخواست حذف اطلاعات
تو صف بودم . گفت آقا میشه اول من؟ تازه اومده بود . خوشگل بود .گفتم تازه اومدی. گفت خستم..اگه میشه.. خوشگل بود . گفتم بیا جلو . می دونم . مایه تاسفم .اما خب . خدا هم زیباست و زیبایی ها را دوست دارد ....مترسک تازه...

درخواست حذف اطلاعات
حتی کلاغ محل نیزباغبانش پندارندمترسک تازه را......"89"

درخواست حذف اطلاعات
دلم یک اتفاق تازه مى خواهدنه مثل عشق و دل دادننه در دام غم افتادندگر اینها گذشت از ما!شبیه شوق یک کودک که کفش نو به پا دارد...و گویى کل دنیا را ,در آن لحظه به زیر کفشها دارد...دلم یک شور بى اندازه مى خواهد...نه با تو ,با خودم تنها فقط گاهىدلم یک اتفاق تازه میخواهد....!!همین !!!!!...پروژه نگاهی ادبی به سوره یوسف (ع)

درخواست حذف اطلاعات
تعداد صفحات:103 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسئله اهمیت موضوع شیوه تحقیق محدویت ها توضیحات فصل دوم: نگاهی ادبی به سوره یوسف(ع) فصل سوم: خلاصه و نتیجه گیری منابع و مآخذ مقدمه: قرآن، نوری است که خاموشی ندارد؛ چراغی است که درخشندگی آن زوال نپذیرد، دریایی است که ژرفای آن درک نشود، راهی است که رونده آن گمراه نگردد، شعله ای است که نور آن تاریک نشود، جدا کننده حق و باطلی است که درخشش برهانش خاموش نگردد، بنایی است که ستون های آن اب...انرژی

درخواست حذف اطلاعات
وقتی میریم باشگاه فاطمه انقد خسته میشه ک نگو ولی من انگار تازه بهم انرژی تزریق شده تازه سرحال میام ... اگه نمی ترسیدم و اجازه داشتم خودم پیاده میومدم خونه خخخ خیلی خوبه راضیم از باشگاه ???????? پ ن 01 : خدایا میشه یکم سردتر بشه؟! لطفا...1082. اشتباه

درخواست حذف اطلاعات
چیز تازه ای نیست...حرف تازه ای هم نیست. ما آدم ها تغییر می کنیم. به سادگی... و گاهی در عین سادگی... به سختی. اشتباه می کنیم که شاد می شویم از بودن آدم ها... + همه نشانه ها فریاد بزنند و تو سکوت کنی. ++ هیچ از ... نمرده... نمی میری....