پیدا

تفکر ساده

تفاوت

درخواست حذف اطلاعات
سادگی , نهایتِ فهم بشر ست . ساده دلی و ساده لوحی ,نقطه مقابل همند . ساده دل , حواشیِ شه را می برد . از این رو مدام در حالِ عملی صادقانه با روحی سبکبار و رها از دام های پ یچ شه است . عملِ ساده دل , یک عملِ شیده شده , است که کمترین فاصله با شه خود دارد . عملِ ساده دل , عین تفکرِ اوست . گویی ساده دل , با عمل خود , حقیقتِ تفکر خود را نشان می دهد . اما ساده لوح , تفکری ندارد . او هم سرِ خود , عمل می کند. اما یک عملِ بدون شه . ساده دل عین مغزست و ساده لوح عین پوستِ بی مغ...از تفکر سنتی به تفکر نوآورانه

درخواست حذف اطلاعات
مردم اغلب خلاق و تفکر انتقادی را متفاوت از تفکر روزمره می دانند. در عوض شما باید از کادر خارج شوید و تفکر را به صورت یک کل و یک فعالیت مغزی یکپارچه ببینید. تفکر نوآورانه اوج استفاده از قابلیت تفکر است و تفکر عادتی حداقل استفاده از قوه تفکر می باشد. از تفکر نوآورانه به تفکر مگانوآورانه این شکلی از تفکر است که یک نوآوری منجر به میلیون ها تغییر دیگر می شود; و یک انتقال، منجر به میلیون ها انتقال می گردد. مانند نوآوری هاییی از قبیل چرخ، تلفن، تلگراف...تفکر ناب

درخواست حذف اطلاعات
تفکر با ساختارهای مثبت و منفی شروع می شود، تفکر تجزیه وتحلیل معلوماتی است که انسان در ذهن خود اندوخته است. تفکر سیر در فرآورده هایی است که ابتدا برای ذهن پیداشده است. تفکر همانند شناگری است، زیرا شناگر برای شنا به آب احتیاج دارد، باید آبی باشد تا شناگر در آن شنا کند....تفکر منطقی و تفکر دینی

درخواست حذف اطلاعات
بر اساس یافته های گلدمن ، تفکر دینی، همکان گونه ها و روش هایی را به کار می گیرد که در سایر زمینه های تفکر به کار می رود. این مساله عقیده ارتباط نزدیک تفکر منطقی و دینی را تایید می کند . از آنجا که در رشد دینی کودک نوعی بهم پیوستگی میان عقل و احساس یا علم و ایمان وجود دارد ، او تنها متناسب با سیر...عاطفه و سبک های تفکر

درخواست حذف اطلاعات
عاطفه نه تنها بر محتوای شناخت و رفتار ( آنچه که فکرمی کنیم و انجام می دهیم ) ، بلکه بر فرآیند شناخت یعنی چگونگی تفکر نیز تاثیر می گذارد. باور اولیه این بود که خلق مثبت به سادگی موجب ایجاد شیوه ی تفکر سطحی،آرام و کند می شود بدین معنا که اگر عاطفه خوشایند شکل بگیرد، ما به تلاش خاص و زیادی نیاز نداریم، اما عاطفه ناخوشایند هشداری است مبنی بر اینکه بایستی دقیق و مراقب بود. با این وجود، یافته های جدید نشان می دهند که عاطفه مثبت از افراد، متفکرینی سطح.......

درخواست حذف اطلاعات
ادم هایی که ساده دل مبنندند ساده هم عاشق میشوند .. ساده زندگی میکنند ... ساده محبت میکنند ... ساده میگویند دوستت دارم .... و اگر ساده عاشقشان نشوی ... سخت جان میدهند ... اینقدر سخت که ساده از کنارشان میگذری .......ساده بودم

درخواست حذف اطلاعات
❥✘ساده بودم✔❥↻↭ساده باختم⇛⇗✘✔ساده ساخت↶م✘✔⇟⇘ساده از زندگیم پشتو پا خوردم↹↷☜☜▼▼ساده سوخت↶م☞☞⇖↫↫ساده نابود شدم⇗↬↬↪ساده مردم↪⇦⇪اینم از ساده بودن که میگن خوبه↹¶¶¶°°°هے•••¶¶¶ ¶¶خودمــــو اتیش مــــیزنم تو فقط بخــــندی¶¶§§کاش مــــثل تنهایی ولم نمـــــیکردی§§⇜⇜نشد از دلم جــــدا کنم توروحتی اون لحـــــظه که گفتی⇝⇝ ❥✘نمیخـــوامت برو❥✘✔↻هـــــنوزم سر تو با دلم حرفــــم میشه✔↺☞☞تنهام گذاشــــتی خب مــــ...کارگاه آموزشی با تفکر الگوریتمی

درخواست حذف اطلاعات
کارگاه آموزشی با تفکر الگوریتمی ضمن سلام به اطلاع سرگروههای گرامی می رساند که شیوه نامه و فرم فراخوان کارگاه آموزشی با تفکر الگوریتمی از لینک کارگاه آموزشی با تفکر الگوریتمی قابل دریافت می باشد . ضمنا محتوای آموزشی در انجمن تخصصی از بخش کارگاه آموزشی با تفکر الگوریتمی قابل می باشد ....ساده

درخواست حذف اطلاعات
ساده لباس بپوش! ساده راه برو!اما در برخورد با دیگران ساده نباش!!زیرا سادگی ات رانشانه میگیرند!برای درهم ش تن غرورت!!...شب تاریک گریه

درخواست حذف اطلاعات
چه ساده قول میدین چه ساده زیر قولتون می زنین چه ساده میرین چه ساده قضاوت می کنم..."تفکر سیستمی"، حلقه مفقوده نظام آموزشی ما

درخواست حذف اطلاعات
این آموزش ها شامل استراتژی و تفکر استراتژیک، خلاقیت، شناخت و رفع گره های ذهنی و در مجموع بازسازی و معماری ذهن هستند....562.رفتار بر اساس نوع تفکر

درخواست حذف اطلاعات
تفکر سنتی:بادیگران طوری رفتارکن که فکر میکنی درست است. تفکر مدرن:با دیگران طوری رفتارکن که اگر همانطور باخودت رفتارشد ناراحت نشوی تفک ست مدرن:بادیگران طوری رفتار کن که دوست دارند باآنها رفتار شود....زبان و تفکر

درخواست حذف اطلاعات
ویگوتسکی معتقد است انیکه شه را با زبان همانند می دانند ، بی گمان راه گشایش مساله را بر خود می بندند یعنی اینکه اگر زبان و تفکر یکی هستند پس ناگزیر بین آنها نمی تواتد رابطه ای وجود داشته باشد . و از طرف دیگر انی که شه و تفکر را دو عنصر جدا و مستقل از هم مورد بررسی قرار می دهند ، نا گزیر ارتباط بین این دو را صرفاً مکانیکی و ظاهری قلمداد می کنند و باعث می شود بررسی درونی بین زبان...ناتمام

درخواست حذف اطلاعات
گادامر می گفت: تفکر نفرین خدایان است. تفکر یک فرایند است. یک دیالوگ بی پایان. تفکر هرگز به پایان نمی رسد. هرگز حرف آ و سکوت معنی پیدا نمی کند؛ مگر آنجا که از تفکر دست بکشیم. من در زندگی انسان های زیادی را دیده ام که از تفکر دست کشیده اند...یکی برای چند لقمه نان، یکی برای نام، یکی برای نان به نرخ روز خوردن. آدم هایی را هم دیده ام که مدتهاست دست از تفکر کشیده اند اما خودشان را فریب می دهند و از یک جایی به بعد ادای فکر را در می آورند. اما راز رنج آور بودن...تصمیمات

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله. یه سری تصمیمات هستن که تفکر فرمان میده اما اراده انجام نمیده... یه سری تصمیمات هم هستن که اراده انجام میده اما تفکر فرمان نداده.... خدایا این دوتا رو میخوام برام کمی جا به جا کنی..از نوعی که تفکر فرمان میده و اراده انجام میده...و اراده انجام نده چیزیو که تفکر فرمان نداده........دلم گرفته اسمون

درخواست حذف اطلاعات
ساده ڪه باشی........!!!آدمهاخیلی زود دوستت میشوند و تو خیلی دیر میفهمی دشمنت بودند......! ساده ڪه باشی.......!!!آدمها با همه ڪمبودهایشان به غرورت حمله میڪنند و باهمه غرورشان مچاله ات میڪنند........! ساده ڪه باشی......!!!آدمها تورا همیشه بازی میڪنند و خودشان همیشه بازیگران میمانند......! ساده ڪه باشی........!!!آدمها اوقات بیڪاری را باسادگی ات پرمیڪنند و تو در لحظه های اندوه تنها می مانی......! ساده ڪه باشی......!!!سادگی ات را حماقت میخوانند و ڪسی نمیفهمد تو از فرط''''آدم بود...ساده

درخواست حذف اطلاعات
درختی تنها در کویری زیر سقف آسمان نفس کشید آنقدر تنها بود که آفتاب هم دلش برایش سوخت چتر آبی رنگش را بر سر درخت باز کرد قطره های درشت آبی رنگ مهمان دل تنگ درخت شدند جوانه امید در دلش جوانه زد ساده ی ساده ی ساده...نظریه فلسفه برای کودک به منزله تفکر منطقی

درخواست حذف اطلاعات
روی آورد لیپمن . برغم تأکید لیپمن بر اینکه روی آورد وی در فلسفه برای ک ن، حقیقتاً فلسفه است، بدلایل فراوان می توان آنرا برنامه ای برای افزایش مهارت تفکر منطقی (تفکر انتقادی و خلاق) خواند. به برخی از این دلایل اشاره می کنیم. یک) برنامة لیپمن در اساس نهضتی در آموزش و پرورش ک ن بوده است. در این برنامه دانش آموزان بجای...تدریج، کلید ورود سکولاریسم به عرصه زندگی

درخواست حذف اطلاعات
????تدریج، کلید ورود سکولاریسم به عرصه زندگی#مهدی_مشکی:????آن چه ابتدائاً برای حوزه های علمیه اهمیت دارد، شناخت سکولاریسم و مبنای تفکر غرب است؛ دومین مسئله‏، چگونگی ورود این تفکر به عرصه های مختلف زندگی انسان است؛ باید دقیقاً متوجه شویم یک شیء، علم یا یک روش زندگی، سکولار است. ????اهمیت مسئله دوم در این است که وقتی ما با تفکر سکولار مواجه می شویم، می‏فهمیم که سکولاریسم هیچ نسبتی با دین ندارد، بلکه تقابل دارد؛ اما وقتی این تفکر وارد زندگی انسان...من ی ادم ساده

درخواست حذف اطلاعات
آدم های ساده را دوست دارم همان ها ک بدی هیچ را باور ندارند همان ها ک برای همه لبخند دارند ادم های ساده را باید مثل تابلوی نقاشى نشست و تماشا کرد عمرشان کوتاه است بس ک هر از راه می رسد یا ازشان سواستفاده میکند یا زمینشان میزند یا درس ساده نبودن بهشان می دهد آدم های ساده را دوست دارم بوی ناب آدم بودن میدهند سادگیم را... یکرنگیم را... پای حماقتم نگذار... خودم انتخاب ک ساده باشم و دیگران را دور نزنم... وگرنه بد بودن و صد رنگ بودن و ازار و فریب دیگران ک آس...پنج رکن تفکر مؤثر

درخواست حذف اطلاعات
معرفی کتاب پنج رکن تفکر مؤثر نویسنده: مایکل استاربرد مترجم: محمدعلی جعفری موضوع: روانشناسی و موفقیت زبان: فارسی پنج رکن تفکر مؤثر (5 elements of effective thinking)، نوشته ادوارد برگر (1964) و مایکل استاربرد (1948) است. ادوارد برگر و مشاور بازرگانی است و در سال 2006 از طرف ریدر دایجست (reader digest) به عنوان بهترین معلم ریاضی انتخاب شد. کتاب پنج رکن تفکر مؤثر با ارائه روش های عملی و انگیزشی به شما کمک می کند تا با بهتر فکر در زندگی موفق تر باشید. ایده این کتاب ساده است: شما...تفاوت های فردی و رشد تفکر دینی

درخواست حذف اطلاعات
در زمینه ی تفکر دینی باید به تفاوتهای فردی ک ن نیز توجه کرد. این تفاوتها بر دو گونه اند: نخست- تفاوت در سرعت که برخی ک ن در مقایسه با همسالانشان از حدود سنی موردنظر جلوتر و برخی عقب ترند. در این زمینه باید توجه کرد که سن عقلی هر کودک ، موقعیت وی را در سیر تفکر دینی مشخص می کند و کودک هرچه از نظر هوشی از موقعیت بالاتری برخوردار باشد ، توقع ما نیز از او در زمینه ی درک مسایل...چند بیت با مولانا

درخواست حذف اطلاعات
شه را رها کن و دل ساده شو تمام چون روی آینه که به نقش و نگار نیست چون ساده شد ز نقش،همه نقش ها در اوست آن ساده رو ز روی ی شرمسار نیست...62*... ساده که باشی ...

درخواست حذف اطلاعات
... ساده که باشی ... آدم ها خیلی زود دوستت میشوند و تو خیلی دیر می فهمی که دشمنت بوده اند .. ... ساده که باشی ... آدم ها با همه ی کمبود هایشان به غرورت حمله میکنند و با همه ی غرورشان مچاله ات میکنند .. ... ساده که باشی ... تو همیشه رو بازی میکنی و آدم ها بازیگران می مانند ... ... ساده که باشی ... آدم ها اوقات بیکاریشان را با سادگی ات پر میکنند و خود در لحظه های اندوه تنها می مانی ... ... ساده که باشی ... سادگیت را حماقت میخوانند و ی نمی فهمد که تو از فرط" آدم بودن "ساده ...ترور شخصیتی یا ترور تفکر

درخواست حذف اطلاعات
ترور پدیده ای است که منشا متفاوتی و خاستگاه مختلف و متضاد از لحاظ آیینی دارد و نشان از عدم رشد قوه ی منطق و تفکر در بشر از هر آیین و نژادی هست .حوادث و رویداد های چه در تهران یا لندن یا هر نقطه ی جهان محکوم است و عرض تسلیت به بازماندگان حوادث تروریستی تهران....روز خوب!

درخواست حذف اطلاعات
از وقتی دارم ب این فک میکنم ک روزمو خوب شروع کنم یا روز خوبی بسازم برای خودم اغلب روزام بدتر میگذره! فک کنم این طرز تفکر اشتباه باشه نباید ب این موضوع اهمیت داد ما دیگه داریم شورشو در میاریم نباید به چیزای بی اهمیت فک کنیم اگ دقت کرده باشین یه بچه 3یا4 ساله هیچوقت ب این فک نمیکنه ک روزشو خوب یا بد شروع کنه یا روز خوبی رو برای خودش بسازه ولی هممون در کودکیمون روزای بهتری رو داشتیم این به خاطر اینه ک با دید کودکی(نگرش ساده)به زندگی نگاه کردیم ولی ه...ساده که میشوی...

درخواست حذف اطلاعات
ساده که میشویهمه چیز خوب می شود خودتغمتمشکلتغصه اتآدم های اطرافتحتی دشمنت.... یک آدم ساده که باشیبرایت فرقی نمی کند که تجمل چیستکه قیمت تویوتا لندکروز چند استبنز آ ین مدل ، چند ایربگ دارد مهم نیسترستوران چینی هاگرانترین غذایش چیست؟! ساده که باشیهمیشه در جیبت شکلات پیدا می شودهمیشه لبخند بر لب داریبر روی ج های کنار خیابان راه میرویزیر باران ، دهانت را باز میکنیو قطره قطره مینوشی باران را... آدم برفی که درست میکنیشال گردنت را به او میبخشی ساده...آدمهای ساده !

درخواست حذف اطلاعات
آدم های ساده را هرگز دست کم نگیر... آدم های ساده که ساده به دنیا نیامده اند...،سادگی را خودشان انتخاب کرده اند....اگرنه پر از فریب و نیرنگ و دروغ بودن اصلا سخت نیست!!!!!!آدم های ساده خیلی ساده میتوانند این را به تو ثابت کنند..آدم های ساده همان هایی اند که تو _دیوانه_گاهی_کودک_و بعضی وقت ها_مغرور_میخوانیشان و به میل خود ساده قضاوتشان میکنی...آدم های ساده همان هایی هستند که ساده حرف میزنند،گاهی به حرف هایشان میخندی...گاهی دلگیر میشوی....گاهی مبهوت میمانی...نظریه رشد تفکر دینی پیاژه

درخواست حذف اطلاعات
پیاژه در سال 1929 تحقیقی را در زمینه ی «چگونگی تفکر ک ن درباره ی دنیای طبیعت» انجام داد. به دنبال آن در سال 1930 تحقیقی را صورت داد که در آن کارکرد مساله «جاندا نداری» در رشد دینی ک ن مطرح گردید. او در تحقیق نخست ، نقش «ساخته پنداری» را در زندگی ک ن مورد آزمایش قرار می دهد و از آن به نام...سادگی

درخواست حذف اطلاعات
ساده ڪه باشی........!!! آدمهاخیلی زود دوستت میشوند و تو خیلی دیر میفهمی دشمنت بودند......! ساده ڪه باشی.......!!! آدمها با همه ڪمبودهایشان به غرورت حمله میڪنند و باهمه غرورشان مچاله ات میڪنند........! ساده ڪه باشی......!!! آدمها تورا همیشه بازی میڪنند و خودشان همیشه بازیگران میمانند......! ساده ڪه باشی........!!! آدمها اوقات بیڪاری را باسادگی ات پرمیڪنند و تو در لحظه های اندوه تنها می مانی......! ساده ڪه باشی......!!! سادگی ات را حماقت میخوانند و ڪسی نمیفهمد تو از فرط "آدم ب...