پیدا

جانان شهریار ایران

جان جانان ...

درخواست حذف اطلاعات
مرا عهدیست با جانان ، که جانان جان من باشد ...از ان روز ازل جانان ، چونان جانان من باشد ...بگو با مدعی جانا ، که جانان پر بها باشد ...بهانه کی تواند که ، بهای جان من باشد ... اگر عهدم ش ت و جانانم دگر شد ... نمیخواهم که جانان ، جان من باشد ... چرا با هر بهانه جان و جانان جابجا گردند ... بگو با جان جانان او فقط جانان من باشد ......برآستان جانان (تذکره )شهریار

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )شهریار ☫ ۩۩۩ تو اگر به هر نگاهی ببری هزارها دلنرسد بدان نگارا که دلی نگاهداری...آه جانان من....

درخواست حذف اطلاعات
آه جانان من،آه جانان من کوجایی،کوجایی که زِ فراغ یار دارم میسوزم و نتوان دم زد و آه کشید???? آه جانان من کوجایی که یادها و خاطرات و لحظات شیرین با تو بودن دارد دیوانه ام میکند???? آه جانان من کوجایی که در فراغ و نبودنت تمام دنیا برایم شده مانند زندان و تمام دیوارهای این زندان دارد بر رویم سنگینی میکند???? آه جانان من کوجایی،کوجایی که یاد خاطره ها و لحظات شیرین در کنار هم بودنمان بدون تو برایم بسی سخت ودشوار است???? آه جانان من کوجایی،کوجایی تا باز ه...برآستان جانان(شهریار)ایران شهریار

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫برآستان جانان(شهریار)ایران شهریار ☫۩۩ وای به حال دگران ! از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگــــــران رفتم از کــــوی تو لیکن عقب سر نگران ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی تو بمان و دگران ؛ وای به حال دگـــران ! می روم تا که بــــه صاحبنظری باز رسم محرم ما نبــــــود دیده ی کـــــوته نظران دل چون آینـــــه ی اهل صفا می شکنند که ز خود بی خبرند این ز خدا بی خبران دل من دار کـــه در زلف شکن در شکنت یادگاریست زسرحلقه ی شوریده سران سهل باشد همه بگذ...جانان

درخواست حذف اطلاعات
غزل هایم برای "او" ڪه هم جان است و هم جانان دل بی طاقتم اما اسیر درد هجران ... باران_قیصری...جانان من (تک پر)

درخواست حذف اطلاعات
جانان من!به دیدارم بیا؛در این هنگامه ی پر آشوبِ بی تفاوتی؛ مجموعه "بادی که عاشق اردیبهشت شد"...اشکهای تو دنیای مرا اب میکند

درخواست حذف اطلاعات
امروز مادر بزرگ جانان فوت کرد جانان ناراحت است و من هم ناراحت....جانان

درخواست حذف اطلاعات
باید از آفاق و انفس بگذری تا جان شوی وآنگه از جان بگذری تا در خور جانان شوی # (ره)...20اردیبهشت منو جانان

درخواست حذف اطلاعات
ب ساعت 8نیم اومد دنبالم شام درست کرده بودم چای دارچین هل ریختم تو فلا بارون میزد همه وسایل گذاشتیم تو کوله جانان و رفتیم کوه باهم کلی مس ه بازی دراوردیم یهو جانان اومد ی چیزی تعریف کنه گفت شوهربابای مامانم و من پکیدم ازخنده اون بالا کوه چایی خوردیم باهم ع دوتایی گرفتیم از بام شهر و شام خوردیم و بعد مس ه باری های دوتایی که ویژه خودمونه و من میپکم ازخنده تادم شیفت جانان رفتیم و چقدر سرد بود ساعت 1نیم اومدم خونه تارسیدم شیرگرم خوردم و خو دم تا6نیم...ممنونم جانان من

درخواست حذف اطلاعات
هروقت که دلم میگیرد می آیی هروقت که تنهایم می آیی هردقت که غریبم می آیی هروقت که دل ش ته ام می آیی هروقت که زمین خورده ام می آیی هروقت که ظلم ببینم می آیی آری تو می آیی تنها تو می آیی به راستی که تو تنها لایق جانان بودنم هستی تنها تو لایق تنها معشوق درون قلبم هستی ممنونم که کنارم هستی جانان من ممنونم خدای مهربون من...برآستان جانان (حافظ)علیه الرحمه

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫برآستان جانان (حافظ)علیه الرحمه☫ ۩۩۩ ایّامِ گُل چو عمر به رفتن شتاب کرد ساقی به دَورِ بادۀ گلگون شتاب کنحافظ وصال می طلبد از رهِ دعا یارب، دعایِ خسته دلان مستجاب کن ( غزلیّات حافظ ) رآستان جانان (حافظ)علیه الرحمه...استراحت بعد از جنگ

درخواست حذف اطلاعات
جنگ سختی بود ماراتون جانفرسا و من در حال استراحت بعد از شکار هستم... تجدید قوا.... دیروز امدیم خونه بابا جانان و استراحت مطلق.... باران دلبری برای همه... من هم گاه گاهی شعری... مباحثه ی با پدر جانان.... ای بد نیست روزگارم ......می فروشد او به جانی بوسه ای / رو ب کان رایگان است رایگان

درخواست حذف اطلاعات
سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشدبه جان گر صحبت جانان برآید رایگان باشدسعدی...دختر آریایی در فرنگ

درخواست حذف اطلاعات
از فرنگ تا ایران فاصله بسیار است شور وشعف تهران بیشتر از انجا هست گرچه مثل بهشت می ماند ایران ما دلبراگرفرنگ باشدخانه زندان شودبر هر ی دخترکان شهرمان زیباتر وعفیف ترن مثل اهو ،مثل مهتاب، جانان ترند از نسل اریایی دختری هست در فرنگ شاه پریان است و وز همه جانان تر اسم او است آسمانی دلش از هفت آسمان هم مهربان تر است فاصله از قلب من تاقلب او، از یک نفس هم کمتر است چشم من با چشم او هم بستر است گر چه محرم نیست این دست ها لیک چشم ودل چه داند محرم نا محر...پسندم آنچه را جانان پسندد

درخواست حذف اطلاعات
یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد...پیاده روی من و جانان

درخواست حذف اطلاعات
امروز ٧٤٥٤ قدم در کنار هم زدیم البته باران هم بود.... ا ین بار که أین مقدار قدم زده بودیم قطعا به خیلی قبل برمیگرده.... شاید بعد ازدواج فقط یکبار چنین قدمی زدیم اونم بدون باران.... هنوز رکورد پردیس تا کیانپارس برجاست..... ............ همچنان دوستت دارم جانان من.................برآستان جانان (تذکره )سعدی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )سعدی ☫ ۩۩۩ سخن ها دارم از دست تو در دل ولیکن در حضورت بی زبانم...غزلی از مولوی

درخواست حذف اطلاعات
مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد دیوان شمس - مولوی...شمیم

درخواست حذف اطلاعات
جان به جانان اشتیاقی دارد از جانان بگو دلبرا از دیده مشتاق دلداران بگو شهد لبهای تو گلگون از سخاوت بر لبمبوسه ای بنشان نگار از گاه گلباران بگو نوش لعلت کام دل شیرین کند ای ساقیااز صفای باده و مستی میخواران بگو بر سریر طاق ابروی هواداران نشیناز وفای حرمت نگهداران بگو ترانه سرا : حسن مسددتعداد بیت : ۱۰سبک : پاپ سنتیقیمت : ۲۰۰/۰۰۰ تومانشماره تماس مدیریت : ۰۹۱۸۹۳۴۲۶۳۱...عهد...

درخواست حذف اطلاعات
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارمهواداران کویش را چو جان خویشتن دارمصفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویمفروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم...برآستان جانان (تذکره )مولانا

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )مولانا☫ ۩۩۩ ماییم که از باده ی بی جام خوشیمهر صبح مُنوریم و هر شام خوشیم گویند سرانجام ندارید شماماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم...برآستان جانان (تذکره) :حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) :حافظ☫ ۩۩۩ نشان اهل خدا عاشقی ست با خود دارکه در مشایخ شهر این نشان نمی بینم...مه یک دانه

درخواست حذف اطلاعات
آن مه یک دانه که از ره رسید / جان بد و جانان بد جانان پدید شور فکندی و فکندی شرار / راه بد او، روح بد او، روح دمید دیده به نورش شده آیینه وار / رسم کجاست، چشم کجاست، دل بدید نوش بگفتا و بگفتا بنوش / جام کجاست، جان بدهید، جان شوید ترانه سرا : رامین سلیمی تعداد بیت : ۸ سبک : سنتی قیمت : ۱۵۰/۰۰۰ تومان شماره تماس مدیریت : ۰۹۱۸۹۳۴۲۶۳۱...برآستان جانان (تذکره )حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )حافظ ☫ ۩۩۩ شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای توخوش چمنی است عارضت خاصه که در بهار حُسن حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو...برآستان جانان (تذکره ) خاقانی

درخواست حذف اطلاعات
تا به رویش گرفته ام روزهجز به یادش نکرده ام افطار ۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره ) خاقانی ☫ ۩۩۩...سرچشمه جاویدان

درخواست حذف اطلاعات
از جان بگذر جانان بطلب آنگاه ز جانان جان بطلب با قلب سلیم بجوی پس مرتبه سلمان بطلب از فتنه شرک خفی و جلی ایمن چون شوی ایمان بطلب در وادی عشق بزن قدمی پس ت بی پایان بطلب گر گنج حقایق می طلبی از کنج دل ویران بطلب در گلشن خندان چه می جوئی چشمی ز غمش گریان بطلب گر باده فام تو را باید دل شو دل سوزان بطلب گر همت خضر تو را باشد سرچشمه جاویدان بطلب...شعر سوز فراق جانان، جان را رسانده بر لب

درخواست حذف اطلاعات
ای صنم خنده مستانه تو ما را کشت این همه ناز و ادا عشوه ی جانانه تو ما را کشت انقدر ناز نخند ناز نشین ناز نرو جان من رفتن جانانه ی تو ما را کشت آن دو چشمان خمار و آن نگاه کی آن صدای نازک و آهسته ات ما را کشت دل عاشق به تمنای تو در سوز تب است روی بنما که جفای دل تو ما را کشت در نظر باازی ما جای خفا چون باشد چون که رسوایی عشق ، ما را کشت تشت رسوایی عشقت به رقیب چون بفتاد راز گفتار تو با آن دگران ما را کشت جان جانان تو مگر غافل از این ی که دل سنگ تو با خیل ج...جان جانان( سعدی)

درخواست حذف اطلاعات
چنین روی ندارد تو مگر حور بهشتی وز این بوی نیاید مگر آهوی تتاری طوطیان دیدم و خوشتر ز حدیثت نشنیدم شکرست آن نه دهان و لب و دندان که تو داری ای دمند که گفتی نکنم چشم به خوبان به چه کار آیدت آن دل که به جانان نسپاری آرزو می کندم با تو شبی بودن و روزی یا شبی روز کنی چون من و روزی به شب آری هم اگر عمر بود دامن کامی به کف آید که گل از خار همی آید و صبح از شب تاری سعدی آن طبع ندارد که ز خوی تو برنجد خوش بود هر چه تو گویی و شکر هر چه تو باری...برآستان جانان (تذکره )حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )حافظ ☫ ۩۩۩ برو ای زاهد و بر دردکشان ده مگیرکه ندادند جز این تحفه به ما روز الستآن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیماگر از خمر بهشت است وگر باده مست...برآستان جانان (تذکره )حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )حافظ ☫ ۩۩۩ المنة لله که در میکده باز استزان رو که مرا بر در او روی نیاز استخم ها همه در جوش و وشند ز مستیوان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز استاز وی همه مستی و غرور است و تکبروز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز استبردوخته ام دیده چو باز از همه عالمتا دیده من بر رخ زیبای تو باز استدر کعبه کوی تو هر آن که بیایداز قبله ابروی تو در عین است...برآستان جانان (طریقت )مولانا

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (طریقت )مولانا ☫ ۩۩۩ آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاستو آنکه بیرون کند از جان و دلم دست کجاست...برآستان جانان (تذکره )خیام

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )خیام ☫ ۩۩۩ برخیز و مخور غم جهان گذرانخوش باش و دمی به شادمانی گذراندر طبع جهان اگر وفائی بودینوبت بتو خود نیامدی از دگران...برآستان جانان (تذکره )حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )حافظ ☫ ۩۩۩ راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زدشعری بخوان که با او رطل گران توان زدبر آستان جانان گر سر توان نهادنگلبانگ سربلندی بر آسمان توان زدقد خمیده ی ما سهلت نماید امابر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زددر خانقه نگنجد اسرار عشقبازیجام می مغانه هم با مغان توان زددرویش را نباشد برگ سرای سلطانماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زداهل نظر دو عالم در یک نظر ببازندعشق است و داو اول بر نقد جان توان زدگر ت وص خواهد دری گش...برآستان جانان (تذکره) :حکیم عمر خیام

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) :حکیم عمر خیام ☫ ۩۩۩ ای چرخ فلک از کینه تستبیدادگری شیوه دیرینه تستای خاک اگر تو بشکافندبس گوهر قیمتی که در تستحکیم عمر خیام.....................................اکنون که گل سعادتت پربار استدست تو ز جام می چرا بیکار است می خور که زمانه دشمنی غدار است دریافتن روز چنین دشوار است خیام نیشابوری...برآستان جانان/ خیام

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫/ برآستان جانان/ خیام ☫ ۩۩۩ برخیز و بیا بُتا برای دل ماحل کن به جمال خویشتن مشکل مایک کوزه تا بهم نوش کنیمزان پیش که کوزه ها کنند از گل ما...برآستان جانان (تذکره)ملک الشعرای بهار

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )ملک الشعرای بهار ☫ ۩۩۩ ز من نگارم خبر نداردبه حال زارم نظر نداردخبر ندارم من از دل خوددل من از من خبر نداردکجا رود دل تا دلبرش نیستکجا پرد مرغ که پر نداردامان از این عشق فغان از این عشقکه غیر خون جگر نداردهمه سیاهی همه ج مگر شب ما سحر نداردامان از این عشق فغان از این عشقکه غیر خون جگر ندارد لطفاً در ادامه مطلب ملاحظه فرمائید محمد معروف به کمال المُلک نقاش ایرانی (۱۲۲۴ کاشان- ۱۳۱۹ نیشابور) یکی از مشهورترین و پر نفوذت...برآستان جانان (مولانا )فیه ما فیه

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫ برآستان جانان (مولانا )فیه ما فیه ☫۩۩ گفت: پیلی را آوردند بر سر چشمه ای که آب خورَد. خود را در آب می دید و می رمید. او می پنداشت که از دیگری می رمد. نمی دانست که از خود می رمد.همه اخلاق بد، از ظلم و کین و حسد و حرص و بی رحمی و کبر، چون در توست، نمی رنجی؛ چون آن را در دیگری می بینی، می رمی و می رنجی..."مولانا" / فیه ما فیه...دو بیتی :برآستان جانان (تذکره )طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )طریقت ☫ ۩۩۩ دَمسازوُموافق است عالی آغازبر درگه لایزال با راز وُ نیازآواز برآورند ای، بنده نوازفرجام جهان به طُرفه ایجازبساز ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...برآستان جانان / مولوی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫ برآستان جانان (طریقت)مولانا ☫۩۩ بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمدخوش و سرسبز شد عالم، اوان لاله زار آمدز بشنو ای ریحان که صد زبان داردبه دشت آب و گل بنگر که پرنقش و نگار آمدگل از نسرین همی پرسد که چون بودی در این غربتهمی گوید خوشم زیرا خوشی ها زان دیار آمدسمن با سرو می گوید که مستانه همی یبه گوشش سرو می گوید که یار بردبار آمدبنفشه پیش نیلوفر درآمد که مبارک بادکه زردی رفت و خشکی رفت و عمر پایدار آمدهمی زد چشمک آن نرگس به سوی گل که خندانیب...برآستان جانان (تذکره) :مناجات خواجه عبدالله انصاری

درخواست حذف اطلاعات
۩ آستان جانان (تذکره) :مناجات خواجه عبدالله انصاری ☫۩ یا رب ز عشق سرمستم کن درعشق خودت نیست کن و هستم کناز هر چه ز عشق خود تهی دستم کن یک باره به بند عشق پابستم کن...آموزش etabs , safe

درخواست حذف اطلاعات
کلاس ها در شهر های قم و تهران به شکل خصوصی و عمومی برگزار می گردد کلاس های عمومی در تهران، سعادت آباد، پس از پل مدیریت، آموزشگاه نیکوپردازش برقرار می باشد. تماس جهت هماهنگی: 09382904800...