پیدا

جایی ندارد

شعری از شهریار

درخواست حذف اطلاعات
گل پشت و رو ندارد با رنگ و بویت ای گل گل رنگ و بو ندارد با لعلت آب حیوان آبی به جو ندارد از عشق من به هر سو در شهر گفتگویی است من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد دارد متاع عفت از چار سو یدار بازار خودفروشی این چار سو ندارد جز وصف پیش رویت در پشت سر نگویم رو کن به هر که خواهی گل پشت و رو ندارد گر آرزوی وصلش پیرم کند مکن عیب عیب است از جوانی کاین آرزو ندارد خورشید روی من چون رخساره برفروزد رخ برفروختن را خورشید رو ندارد سوزن ز تیر مژگان وز تار زلف نخ کن ه...اشعار شهریار

درخواست حذف اطلاعات
"بادنجان بم آفت ندارد" بیا ساقی بساط می فراز آرکه بی می زندگی لذت ندارد بزن بر آتش جان من آبیکه دیگه اشگم آن فرصت ندارد (مرا کیفیت چشم تو کافی است)چه غم گر باده کیفیّت ندارد بمستی عرض من بشنو که مستیبجز با راستی صُحبت ندارد عجب وضعیت شرب الیهودیستکه دستی کم ز وحشیت ندارد نمیگویم دمِ دروازۀ شهرکه در خانه امنیّت ندارد هزاران رحمت حق بر توحّشتمدّن جز حق لعنت ندارد چنان بگسیخت از ما رشتۀ مهرکه دیگر ره سر وصلت ندارد ی با ره رٵفت نپویددلی با دل سرِ ا...دوست داشتنی ترین شغل دنیا

درخواست حذف اطلاعات
مرخصی ندارد حتی وقت استراحت ندارد حقوق و مزایا ندارد بیمه ندارد ترفیع و پست و مقام ندارد استعفا یا ا اج شدن ندارد بازنشستگی و از کار افتادگی هم ندارد با این حال دوست داشتنی ترین شغل دنیاست ، عاشق تو بودن...????????...بی تو مهتاب شبی .....

درخواست حذف اطلاعات
بی تو یک شب من تنها هوس کوی تو هوس موی تو و ؛بوی تو و ؛ روی تو سر سجاده ی خود تا به سحرگاه نشستم بند از پای گسستم چشم ها بستم و در خویش ش تم گله ز نگاهت وان دو چشمان سیاهت بوسه ی گاه به گاهت گله ،گله به خدایت بی تو شب ماه ندارد بی تو شب ماه ندارد ؛ابر هم گاه ندارد به سحر راه ندارد در بساط آه ندارد دل سنگی که تو داری به خدا شاه ندارد دوش گفتم به خدایت که شب و روز ندارد که ز دستت نفسم حبس دراین و مبهوت نگاه و... بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه نه هرگز هرگز.. ...شهرشعر

درخواست حذف اطلاعات
حسین پناهی: من روزه ام!!!! تمام سال را روزه ام. ولی بجای دهان و شکم ، شه ام را روزه ام. فکر من حق ندارد به ی بی حرمتی کند. فکر من حق ندارد به ی ناسزا بگوید. فکر من حق ندارد به مال ی دست درازی کند. فکر من حق ندارد با زندگی ی بازی کند. فکر من حق ندارد به ی بهتان بزند. فکر من حق ندارد به ی جفا کند. فکر من حق ندارد با دل ی بازی کند. فکر من حق ندارد به ی دروغ بگوید. فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد. فکر من حق ندارد زورگو باشد. فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند...روزه ی حسین پناهی

درخواست حذف اطلاعات
من روزه ام!!!!تمام سال را روزه ام.ولی بجای دهان و شکم ، شه ام را روزه ام.فکر من حق ندارد به ی بی حرمتی کند.فکر من حق ندارد به ی ناسزا بگوید.فکر من حق ندارد به مال ی دست درازی کند.فکر من حق ندارد با زندگی ی بازی کند.فکر من حق ندارد به ی بهتان بزند.فکر من حق ندارد به ی جفا کند.فکر من حق ندارد با دل ی بازی کند.فکر من حق ندارد به ی دروغ بگوید.فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.فکر من حق ندارد زورگو باشد.فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند وبی تفاوت از کنارش...مرغ مهاجر

درخواست حذف اطلاعات
دنبال من میگردی و حاصل ندارد این موج عاشق کار با ساحل ندارد باید ببندم کوله بار رفتنم را مرغ مهاجر هیچ جا منزل ندارد من خام بودم...داغ دوری! پخته ام کرد عمری که پایت سوختم قابل ندارد من عاشقی تو اما "سرد" گفتی: از برف اگر آدم بسازی دل ندارد! باشد ولم کن باخودم تنها بمانم دیوانه با دیوانه ها مشکل ندارد شاید به سرگردانی ام دنیا بخندد موجی که عاشق میشود ساحل ندارد...درد یعنی...

درخواست حذف اطلاعات
آسمان است، کشتی حالِ بادش را ندارد او فقط از دریایی نمادش را ندارد باز می پرسی که کشتی های من غرق است؟ آری مثل معتادی که ج اعتیادش را ندارد باغ وحشی را تصور کن که می د پلنگی تاب اشک ما و مرگ هم نژادش را ندارد بی قرارم مثل وقتی مادری با یک شماره می رود تا باجه ها اما سوادش را ندارد حکم جنگ آمد تصور کن که سربازی نشسته غیرتش باقی ست اما اعتقادش را ندارد آب راکد را که دیدی؟ چون سرش بر سنگ خورده رود بود و حال شوق امتدادش را ندارد درد یعنی شاعری در دفتر ...مناجات با حضرت حسین (ع) 1105

درخواست حذف اطلاعات
مناجات با حضرت حسین (علیه السلام) بی گریه برای تو دل آرام ندارد این بخت بدون تو سرانجام ندارد هر عشق که در دایره دوستی ات نیست عشقی است که ابتر شده فرجام ندارد افتاده ی در چاهم و پرواز محال است این بال ش ته خبر از بام ندارد زیباست گرفتاری زندان غمی که غیر از نظر چشم شما دام ندارد در مسلک ما هر که گرفتار غمت نیست مرتد شده ایمان نه که ندارد عالم همه از سفره ی تو رزق گرفتند جز تو احدی فیض چنین عام ندارد یا در حرمت هستم و یا گوشه ی روضه نزدیک توام عشق ..."بادنجان بم آفت ندارد"

درخواست حذف اطلاعات
"بادنجان بم آفت ندارد" بیا ساقی بساط می فراز آرکه بی می زندگی لذت ندارد بزن بر آتش جان من آبیکه دیگه اشگم آن فرصت ندارد (مرا کیفیت چشم تو کافی است)چه غم گر باده کیفیّت ندارد...مصحف رنج

درخواست حذف اطلاعات
وقتی که غم پایان و آغازی نداردشوق پ ، بال پروازی ندارد بر این جنازه میدمی بیهوده انگارگاهی ای تو اعجازی ندارد جغدی که می خوانَد بر این ویرانه گوید این قلعه ی متروکه سربازی ندارد تاریخ را طی کرده ام در مصحف رنجدنیا که در خود بیش از این رازی ندارد بانگی که بر صور غم من می زند مرگ لحن بیات و شور شهنازی ندارد این زندگی افتاده در گور خود آ تنها در این جغرافیا بازی ندارد. پ.ن۱: اینک، آن زنی که نه به پای خدایان قربانی، نه به جه پدرانش در گور، در اندوه ق...باید اینگونه باشیم..

درخواست حذف اطلاعات
اتفاقی از دوستم پرسیدم روزه ای !? جوابش برام جالب بود گفت بهم :آره من روزه ام تمام سال را روزه ام ولی بجای دهان و شکمم , شه ام را روزه ام فکر من حق ندارد به ی بی حرمتی کند فکر من حق ندارد به ی ناسزا بگوید فکر من حق ندارد به مال ی دست درازی کند فکر من حق ندارد با زندگی ی بازی کند فکر من حق ندارد ی را ریشخند کند فکر من حق ندارد به ی بهتان ببندد فکر من حق ندارد به ی جفا کند فکر من حق ندارد با دل ی بازی کند فکر من حق ندارد به ی دروغ بگوید فکر من حق ندارد به ی...شاهزاده حضرت علی اصغر (ع) 2000

درخواست حذف اطلاعات
شاهزاده حضرت علی اصغر (علیه السلام) ای حرمله این بچه سرِ جنگ ندارد شش ماهه ی بی شیر که شمشیر ندارد تیری که به عباس زدی؟! وای خدایا... شش ماهه ی من طاقت این تیر ندارد شادی نکنید این همه که مادرش افتاد شش ماهه زدن این همه تکبیر ندارد بیچاره ربابه جگرش سوخت و دیگر کاری بجز اشک و غم شبگیر ندارد گیرم که ش ته شده، بعد از علی اصغر... ...گهواره دگر حاجت تعمیر ندارد خوابش شده دامادی اصغر ولی انگار خواب دل هجران زده تعبیر ندارد...تکبیر...

درخواست حذف اطلاعات
با اینکه شوند مثل ِ انگل تکثیر ☠؛ در کشور ِ شیعه جا ندارد تکفیر . باید که به حامیانشان سیلی زد ???? با رمز ِ مقدس و رسای تکبیر... ✌️ پ ن ؛ «تروریست در ایران جایی ندارد»...دیوانگی چیز بدی نیست، دیوانگی حاشا ندارد

درخواست حذف اطلاعات
مرد است و دردی تا قیامت، البته عشقش تا ... ندارد درد است و مرد عاشق بر این درد، دردی که او تنها ندارد عاشق سبک بال است و پابند، در برزخ تردید اسیر است هنگام ماندن جا ندارد، هنگام رفتن پا ندارد بنویس تا مردم بخوانند، بگذار تا عالم بدانند دیوانگی چیز بدی نیست، دیوانگی حاشا ندارد ب زمین یک باره لرزید جز تو دل از دنیا ب دل ناگهان فهمید جز عشق چیزی در این دنیا ندارد در زندگی قطعی ترین چیز مرگ است، پس گاهی بیایید در ذهن مان با خود بگوییم امروزمان فردا ...یاغی فوتبال ایران جایی در تیم ملی کشورش ندارد

درخواست حذف اطلاعات
کرار جاسم هافبک عراقی که قرار است در تیم صنعت نفت آبادان بازی کند در فهرست جدید تیم ملی کشورش جایی ندارد. تیم ملی عراق برای برگزاری دیدار تدارکاتی مقابل کره جنوبی راهی امارات شده است و قرار است هفته آینده در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2018 پذیرای ژاپن باشد....دلم تنگ است

درخواست حذف اطلاعات
دلم انقدر تنگ است,که قابل گفتن نیست باید تسلیم شم,تسلیم,دست بردارم از تمام ارزوهایم,از تمام رویاهایم دست بردارم از احساسم,از عشق چرا که اینجا جایی برای تلاش نیست اهای,تو که مغروری از اینکه با تلاش خودت به جایی رسیدی اینجا,جاییست که اجازه تلاش نداریم,در یک زندان اسیر شده ایم و محکومیم به حبس چرا زندان حتی پنجره ندارد,حتی قفل ندارد که شاید قفلش را باز کنیم اینجا محکومیم,ما هیچ از تو کم نداریم,ما هم اگر اجازه زندگی داشتیم میرسیدیم,شاید امااجازه ...رهن کامل

درخواست حذف اطلاعات
تهران- خیابان قصرالدشت عمر بنا: 12 سال طبقه: 4 تعداد واحد در طبقه:1 تعداد کل طبقات: 4 زیربنای مفید: 65 ودیعه: 46 میلیون تومان تعداد اتاق:2 تلفن :ندارد پارکینگ: ندارد انباری:ندارد آسانسور: ندارد نوع آشپزخانه: اوپن نوع سرویس: ایرانی کف: سرامیک نما: سنگ...ویران شود این شهر که میخانه ندارد

درخواست حذف اطلاعات
السلام یا ایها العزیز... ای وای از آن شهر که دیوانه ندارد صد عقل به مسجد شد و خمخانه ندارد در حسرت یک نعره ی مستانه بمردیم ویران شود این شهر که میخانه ندارد درخویش تپیدیم ولی داد فزون شد بیداد ز دادی که غم خانه ندارد دیوانه ترین مردم شهرم ، توکجایی؟ تا فاش بگویم چوتو افسانه ندارد گیسوی بلندت همه شب ماه نهان کرد آن مو که تورا هست دمی شانه ندارد؟ نغزی به مثل گفت همان طره ی زلفت گر روز شود شمع تو پروانه ندارد ما دلشدگان خیل اسیران شماییم این خیل در...سرکوبی احساس

درخواست حذف اطلاعات
از حال بدم ی ندارد خبریتنهایی و خودخوری ندارد اثریبایَست به فکر چاره باشم پس از اینسرکوبیِ احساس ندارد ثمری! زهرا موسی پور...royaeyehkhis

درخواست حذف اطلاعات
❃✿❀ツ❃❀» ❃✿❀ツ❃❀» ❃✿❀ツ❃❀» ◦•●◉✿ḡṓḻṅḁṝ ✿◉●•◦: به چشمهایت بیاموز هر ی ارزش گریستن ندارد به گوشهایت بیاموز هر ص ارزش شنیدن ندارد به قلبـت بیاموز هر ی ارزش تپـیدن ندارد به روحت بیاموز هر ی ارزش، خواستن ندارد❥ ????✌️ ❃✿❀ツ❃❀» ❃✿❀ツ❃❀» ❃✿❀ツ❃❀»...اینجا بابوده است.

درخواست حذف اطلاعات
مرزن اباد.اینجا بابوده است.جایی که پیشرفت شهری در آنجا شروع شد.جایی که همه باهم آشنا هستند وغریبی وجود ندارد.اینجا بابوده محله است.جایی در قلب ما.ما یعنی جوانان قدیمی این شهر. سام دلیری....ربط

درخواست حذف اطلاعات
ی میگفت :پولدارى منش است و ربطى به میزان دارایى نداردگدایى صفت است ربطى به بى پولى ندارددانایى؛ فهم و شعور است و ربطى به مدرک تحصیلى ندارد...اجاره آپارتمان

درخواست حذف اطلاعات
تهران- خیابان رودکی(سلسبیل) عمر بنا: 17 طبقه :2 تعداد واحد در طبقه:2 زیربنای مفید: 50 اجاره : 1 میلیون تومان ودیعه: 20 میلیون تومان - قابل تبدیل به کرایه تعداد اتاق:1 تلفن :ندارد پارکینگ: ندارد انباری:ندارد آسانسور: ندارد...یاحسین

درخواست حذف اطلاعات
اشڪ تا باشد وضو لازم ندارد نوڪرٺ غیر بغضے درگلو لازم ندارد نوڪرٺ یا وجیها عِندَ رَبّے آبـرویم را ب تا تـو باشے، آبرو لازم ندارد نوڪرٺ...شهادت حضرت علی(ع)

درخواست حذف اطلاعات
قرآن بهجز از وصف علی آیه ندارد ایمان به جز ازعشق علی پایه ندارد گفتم بروم سایه لطفش بنشینم گفتا که علی نور بود سایه ندارد شهادت مولای متقیان علی (ع) تسلیت باد...وعده پوچ

درخواست حذف اطلاعات
وطن دیگر جوانمردی ندارد وطن دیگر جهانگردی ندارد بسوخت من نده وعده،وعیدی شعارت هیچ عملکردی ندارد یزدان_ماماهانی...رهن کامل

درخواست حذف اطلاعات
تهران- خیابان خوش عمر بنا: 30 سال طبقه: 4 تعداد واحد در طبقه:1 تعداد کل طبقات: 4 زیربنای مفید: 100 ودیعه: 60 میلیون تومان تلفن :ندارد پارکینگ: دارد انباری:ندارد آسانسور: ندارد نوع سرویس: ایرانی...مگر میشود تو را دوست نداشت؟!؟!؟!؟!؟؟

درخواست حذف اطلاعات
چه کار به حرف مردم دارم زندگی من همین است شب که می شود عاشقانه ای می نویسم... خیره می شوم به ع ت و با خودم فکر میکنم: مگر می شود تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟ مرخصی ندارد حتی وقت استراحت ندارد حقوق و مزایا ندارد بیمه ندارد ترفیع و پست و مقام ندارد استعفا یا ا اج شدن ندارد بازنشستگی و از کار افتادگی هم ندارد با این حال دوست داشتنی ترین شغل دنیاست، عاشق تو بودن حال من خوب است اما عالی میشوم وقتی که تو با نگرانی در آغوشــم می گــیری و می گویــی : نــه عــزی...رهن کامل

درخواست حذف اطلاعات
تهران- خیابان خوش عمر بنا: 12 سال طبقه: 3 تعداد واحد در طبقه: 2 تعداد کل طبقات: 4 زیربنای مفید: 65 ودیعه: 46 میلیون تومان تلفن :ندارد پارکینگ: ندارد انباری:دارد آسانسور: ندارد نوع آشپزخانه: اوپن نوع سرویس: ایرانی کف: سرامیک نما: سنگ...