پیدا

جنون

میم جنون

درخواست حذف اطلاعات
جنون گشته ام آنگاه که...باران نگاهت قلبم را آیینه ای ساختصیقل یافت از مهربانیو تو در آییه لیلا رامینگریستیبا آشوب گیسوانی که خود آرامش بودرضا3/8...ولی با یه جنون خاصی

درخواست حذف اطلاعات
اینطوری که با عشق و جنون به نوازنده ها و خوش صداها نگاه میکنم ، به عشقم نمیدونم نگا میکنم یا نه....ساز و تار گیسو

درخواست حذف اطلاعات
خیال گیسوانت میبردتارهای ساز ام را.جنون موسیقی در قلبمدیوانگی سازیست که تارهایشآشوب گیسوان توست.نگاهم را به چشمان تو میرساند قلب در جنون در امواج تار گیسوان تو نمیدانم با پلک گشودنت عاشق شده امیا عاشق که شدم توپلک گشودیعشق که آمد شاید تولد یافتم به زندگیمن بستر رودی بودمکه عشق خالق رود بودرضا3/6..."من سرم درد می کند به جنون"...

درخواست حذف اطلاعات
سر درد میگرنی با جیغ و گریه......شا ار

درخواست حذف اطلاعات
آدم می تونه با نوشته های سعید نعمت الله به جنون برسه . به معنایِ واقعی کلمه ....ایرج زبردست

درخواست حذف اطلاعات
چون روح، وجود تو معمایی بود آمیزه ای از جنون و تنهایی بود روزی که تو را خاک در آغوش کشید زانو زدن مرگ تماشایی بود...بیشه

درخواست حذف اطلاعات
می امد غزلی تازه در شه ماشاید آهوی تو رد می شود از بیشه مادانه ی سرخ اناریم و نگه داشته انددل چون سنگ تو را در دل چون شیشه مااگر ازکشته ی خودنام ونشان می پرسیعاشقی شیوه ما بود و جنون پیشه ماسرنوشت تو هم ای عشق فراموشی بودحک نمی کرد اگر نام تو را تیشه مامادو سَرویم درآغوش هم افتاده به خاکچشم بگشاکه گره خورده به هم ریشه ما...خب دوست دارم نفهم

درخواست حذف اطلاعات
بعضی وقتا بعضی چیزارو که بهم میگن تو ذهنم میگم چی میشد آخه یه نفر دیگه اینو میگفت ؟ چی میشد خدا تمام خوبی هایی که رو که به یه نفر داده به اونم میداد ؟ چی میشد مال من بود؟ چی میشد همه چی خوب بود؟ ** # باز آهنگ جنون می زنی ای تار امشب گویمت رازی در نگهدار امشب...دل مرده

درخواست حذف اطلاعات
نفهمیدی پریشانم از این چشمان پژمرده ؟ازاین شعری که حرفش را میان بغض ها خوردهدلم می خواست تا یک شب بگویم “دوستت دا…” نهامان از عقل مغروری که من را تا جنون بردهاز این زیباییت یوسف چه خواهد ماند، می دانی ؟ترنجی غرقه در خون و زلیخایی که افسردهتو دیگر در دلم مُردی، خدا باشد نگهدارترقیبانم کمین د کر گونه بر مردهخداحافظ که دستانت، خداحافظ که چشمانتکه گیسویت، خداحافظ که دل خونم دل آزرده......تو رفته ی

درخواست حذف اطلاعات
تو رفته ای و من هنوز باورم نمی شود! غـــم تمام این جهــان برابرم نمی شود هزار بار گفته ام به خود که رفته ای ولی به سادگـــی نبودن تـــو از برم نمی شود چطور می شود تـــو رفته باشـی از کنـــار من؟! که هر چه می کنم که از تو بگذرم ؛ نمی شود! نمی شود! چطور بی تو سر کنم؟! خودت بگو! دگر دوام مــی شود بیـــاورم؟ نمی شود ... نگو خدا نخواست! هی نگو که قسمت این نبود! من این بهـــانه ها و حرف هــا سرم نمی شود! جنون به حال من دچــار می شود بدون تو! بد است حالم آنقَدر...معرکه ی عشق

درخواست حذف اطلاعات
وقت آن شد که دلم را بِگُذارم بروم با تو او را تک و تنها بگذارم بروم به کجا می شود از معرکه ی عشق گریخت؟ گیرم امروز از اینجا بگذارم بروم سرنوشت منِ مجنون هم از اول این بود سر دیوانه به صحرا بگذارم بروم با جنون قلم و لرزش دستم چه کنم؟ فرض کن روی دلم پا بگذارم بروم سالها گوشه ی چشم تو بلا تکلیفم یا بفرما نظری یا بگذارم، بروم من تو را با خودِ زیبای تو در آینه ات بهتر آنست که تنها بگذارم بروم همه ی سهم من از عشق همین شد که گلی گوشه ی خاطره ات جا بگذارم ب...دیگر چه می خواهی بگو؟

درخواست حذف اطلاعات
می سوزم از عشقت، بگو دیگر چه می خواهی?زین کشته بی آرزو دیگر چه می خواهیدر جان من، دیگر نماند، آن شور سرمستیحالی ز می، گشت آن سبو، دیگر چه می خواهی?من غرقه موج غمم، ساحل نمی دانمگمگشته کوی توام، منزل نمی دانمافسانه هستی مگو، نقشی بود بر آباز من نشان دل مجو، من دل نمی دانمویران گر دلهای ما، ای خانه ات آبادخا تر جانهای ما خوش می دهی بر بادآه ای ذوق جنون، خواهم که از اهل د، نامم بیرون کنیدل را مجنون کنی، آواره هامون کنی، داغم افزون کنیوی در سر دلدا...متن آهنگ شب انتظار داریوش رفیعی

درخواست حذف اطلاعات
متن آهنگ شب انتظار داریوش رفیعی شب به گلستان تنها منتظرت بودم باده ی ناکامی در هجر تو پیمودم منتظرت بودم، منتظرت بودم آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم وه که شدم پیر از غم، آن شب و فرسودم منتظرت بودم، منتظرت بودم بودم همه شب دیده به ره تا به سحرگاه نا گه چو پری خنده ن آمدی از راه غم ها به سر آمد، زنگ غم دوران از دل بزدودم منتظرت بودم، منتظرت بودم پیش گل ها شاد و شیدا می امید آن قامت موزونت فتنه ی دوران، دیده ی تو از دل و جان من شده مفتونت در آن عشق و ...مرا می شناسی؟....

درخواست حذف اطلاعات
نسیم..گیسوانت را می اند و برگها ..موسیقی مینواختن..آغوش مرا ..عطر نفسهایت به قطعه ایی از بهشت و رخنه ای در زمان تبدیل کرده بود..در چشمان زیبای تو به حیرت بودم و در طربناکی اندام زیبایت....نوازش.گفتی که میشناسی مرا..؟من در جنون و حیرت گفتم خیر...و نگاهت به دنبال دلیل بود ..ضربان قلب من با چشمه ی قلبت میخواند..هر شناختی از شناختن میاید و هر شناختنی به معنای بیان و معنا نمودن است و هر بیان و معنایی،عنی محدود در آن معنا و شناخت...من در حیرت بودم و تو نامحدو...لعنتیِ دوست داشتنیِ من...

درخواست حذف اطلاعات
حالا که فکر میکنم میبینم واقعا او را نداشتم! حتی برای لحظه ای...هیچ خاطره ی بخصوصی به یاد ندارم که بگویم! هیچ پارکی نیست که با او قدم زده باشم...در هیچ شهر بازی سوار بر رنجر نشدیم...اصلا هیچ هیجانی را تجربه نکردیم!لعنتی ما حتی یک ع دو نفره هم با هم نداشتیم!هیچ چیزِ مشترکی بین ما نبود!پس این ح جنون وار در این نقطه از زندگی از کجا آمده است؟اینکه هر و هرچیزی مرا به یاد او می اندازد...نیمکتی در دنج ترین جای پارک میبینم و یاد صحبت های دو نفریمان بر روی آن ...مناجات

درخواست حذف اطلاعات
مناجات حضرت مهدی علیه السلام فرمودند: برای تعجیل در فرج من بسیار دعا کنید، زیرا که گشایش امور شما در آن است. دعا کنید رسد آن زمان که یار بیاید خزان باغ جهان را ز نو بهار بیاید دعا کنید دعایی که آفتاب درخشان به س رستی گل های روزگار بیاید جمال را بنماید اگر ز غیبت قرار بر دل یاران بی قرار بیاید کتاب عشق گشایید و ان یکاد بخوانید دعا کنید که آن یار غم گسار بیاید سؤالات متن مجری: 1. مهدی در مورد دعا بر فرج آن حضرت چه فرموده اند؟ حدیث فوق ///////////////////////////...جنون

درخواست حذف اطلاعات
به این حسی که پارسا گرفتارش شده بود گرفتار شدی؟ اینقد که اونقد یکی و دوست داشته باشی که دوست داشتنت در کلام نگنجه و تو هیچ دایره المعارفی نوشته نشده باشه و توصیفش مثل نوشتن رو بخارِ شیشه باشه؟ کم هستن آدمایی که بفهمن این حس و حالو. همه گرفتارِ یه مختصاتِ ثابت هستن که بیرون رفتن ازش میشه مس ه ..میشه مضحک . میشه مجنون بودن . اما من این مجنون بودن رو دوست دارم . من مردی رو می شناختم که یه زنی رو جوری دوست داشت که هیچ نفهمیدش . حتی اون زن. حسش رو ققط یک ...بمبِ حقیقت

درخواست حذف اطلاعات
سلاخی و مسلخی همین جاست جور و ستم و شکنجه بر پاست کشتار و جنون و قتل و غارت چاراصل و اساسِ اجنبی هاست راه و اثری نمانده باقی از ظلم چگونه می توان کاست؟!! راستی به دروغ گشت مُبدل گردیده دروغ غالب راست شور و شرف و شرافت و حق هم رو به فنا و رو به یغماست فقر و خطر و خشونت و جهل نومیدی و ترس و ضعف بر ماست تهمت زدن و خیانت و عشق این قصهٔ یوسف و زلیخاست بمب اتمِ حقیقت و حق بر نقطهٔ انفجار و خنثاست صفتی به نام انسان آیینه برای ما بیاراست قالب بگرفته همچو ما...لاوروف: مبارزه علیه تروریسم با حل مسایل خاورمیانه بویژه مرتبط است

درخواست حذف اطلاعات
سرگئی لاوروف امور خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی با یانی کاسولیدی همتای قبرسی اعلام کرد: مبارزه علیه تروریسم با حل مسائل منطقه خاورمیانه و نخست بحران مرتبط است. لاوروف روز پنجشنبه در نیکوزیا گفت: در دیدار خارجه قبرس، مسائل بین المللی و در وهله نخست تهدیدهای موجود جهانی را بررسی کردیم.پایگاه خبری وزارت امور خارجه روسیه به نقل از سخنان لاوروف نوشت: چالش تروریسم بین المللی ضرورت اتحاد کشورهای جهان و نه سیاست رویارویی را که از طرف کشورهای غر...شود ای کاش توفیقی (طریقت) ، را وُ دلهارا

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ شود ایکاش توفیقی (طریقت) را ودلها را ☫ ۩۩۩ درنگی کرده بودم کاش در بزم جنون اول لبی تر کرده زان صهبای جام پرفسون اول هزاران کام در راهست،دل مشتاق و من حیران دلِ مشتاق و من حیران اَلا سوی درون اول مرام بندگی را کاش می دانستم از اول و تسلیم قضایش می شدم بی چند و چون اولرها می گشت روحم از حصار هر چه دور از اوست چو فاتح می شدم بر خدعه ی نفس زبون اول شبی در بزم عشقش یک نظر می شد یدارم و می پیوستم از لطفش به خیل مفلحون اول به م می رساندم خویش را در م...مهر

درخواست حذف اطلاعات
مهر در عالم خلقت هر وقت از مهر و محبت و شفقت و عطوفت صحبتی به میان می آید، همه فطرت های پاک در درجه اول خدای مهربان و خالق دانا و توانا را نسبت به بنده خود، صاحب مهر و عطوفت می دانند. بعد از خدا در میان مخلوقات این مادر است که سرچشمه محبت و ایثار و لطف به فرزند ناتوان خویش می باشد. چه ی می تواند از مادر مهربان تر باشد؟ چه ی می تواند از مادر دلسوزتر باشد؟ چه ی می تواند بیشتر از مادر بر فرزند خود عطوفت کند؟ پاسخ ما را رضاعلیه السلام می فرمایند: رفیقی ...دوبیتی (طریقت)مجنون ِجنون بی شمارست

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)مجنون ِجنون بی شمارست☫ ۩۩۩ در عشق قرار ِبی قرارست ازعشق جنونِ نامدارست از روی جبین عشق پیدا مجنونِ جنون بی شمارست __________________________________________________ این قیافه و این همه توقع ؟؟!! ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩ در زمان قدیم شخصی برای ید کنیز به بازار برده فروشان رفت.به حجره ای رسید که برده ای زیبا در آن بود با صفات نیک ..و توانایی های بسیار.در آ هم گفته بودند :اگر بهتر از این را هم بخواهید، به حجره بعدی مراجعه فرم...من میگویم هیولا شما بخوانید دختری دیوانه در پیاده رو

درخواست حذف اطلاعات
هنوز درگیر بلوک کلیه هستیم.امروز دقیقا وسط مبحث سنگ کلیه بود که چند دقیقه از درس را نفهمیدم به هپروت نرفته بودم به درونم رفته بودم به درون وحشتناکم به جنگ میان هیولا و روح خسته ی دردناکم...به هیولایی که دارد پیش میرود و ذهن خسته ی مرا در خود میپیچد و من ناتوانم که از سرعت وحشتناکش یا قدرت جنون اندکی بکاهم.همان بین بود که هی آدم های داشته را بالا پایین می ...گلی. .نوشین. .یاسی.امتحان.واژه.سرکار و من تنها پیش رفتم عین بچه هایی که میترسند در شلوغی گم ...دو و چند دقیقه ی نیمه شب یک عاشق

درخواست حذف اطلاعات
دنیا جای عجیبیه!هرچقد جلوترمیریو فکرمیکنی ازین بالاتر وجودنداره،ولی بازهم چیزایی میبینی ک میفهمی "تازه کجاشو دییدی"!!قبل اینک حس کنم عاشقشم،فک می دنیا چیز متفاوت دیگ ای نداره،ولی وقتی عاشقش شدم فهمیدم ک "تازه کجاشو دییدی"!!حس دوست داشتنش از یک جرقه کوچیک شرو شد،تا شبی ک حس خاستنش تو درونم،شعله ور بود ک نتیجه اش شد ثبت احساس!وقتی شعله ی خاستنش رو حس ،فک می رسیدم به اوج دنیا،ولی وقتی برای بار اول دستاشو گرفتمو چنددقیقه مات و مبهوت حس گرم دستاش...یه چیزی

درخواست حذف اطلاعات
به قول شهید چمران:"من مسئولیت تام دارم که در برابر شداید و مشکلات ایستادگی کنم" دنبال یه چیزی میگردم یه چیزی که پاسخگو باشه برام یه نیاز عطش آور جنون آمیز درونم شکل گرفته که با هیچی خاموش نمیشه نه با عشق نه با دوست داشتن نه با یه موزیک خوب..نه مداحی خوب!نه بی کلام خوب.. نه صحبت با یه رفیق خوب نه فکر به خاطرات خوب نه قدم زدن تو یه جای خوب! دیروز قدم میزدم توخیابون جمهوری.جای مورد علاقه ی منه!یه طرفش پره از درخت که اسمون معلوم نمیشه و یه طرفش پر از مغ...نقد بازی کلش آف کلنز ( clash of clans )

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ نقد بازی کلش آف کلنز: در دوم آگوست سال ۲۰۱۲، شرکت بازی سازی فنل به نام سل بازی استراتژیک برخورد قبیله ها با نام (clash of clans) را برای سیستم عامل مخصوص محصولات شرکت اپل (ios) روانه فروشگاه این شرکت کرد. مدتی نگذشت که این بازی در رتبه های نخست فهرست نرم افزارها و بازی های اپل قرار گرفت و تا چند ماه در رتبه اول نرم افزارهای این شرکت باقی ماند. هم اکنون نیز این ب...چین با افزایش واردات از موافقت کرد

درخواست حذف اطلاعات
حق نشر ع reutersimage captionمقامات یی تحول اخیر در روابط تجاری با چین را نتیجه گفتگوهای ترامپ و شی معرفی کرده اند گفته چین با افزایش واردات کالا از موافقت کرده است. ویلبور راس، بازرگانی گفته است که در پی گفتگوهای دونالد ترامپ و شی جینگ-پینگ، رئیسان جمهوری و چین، ت چین با رفع محدودیت ید کالاهای یی و افزایش واردات کالا از موافقت کرده است. از جمله، چین ممنوعیت ید گوشت از را لغو کرده و به شرکت های تولید گاز اجازه داده است گاز مایع به چین صادر کنند. توافقنا...زندگی ام جریــان دارد ...

درخواست حذف اطلاعات
خب امروز باز درگیر خواب بودم برای همین دیر بیدار شُدم . قیقا همون خوابایی کِ خودمو جایِ شخصیتای دیگه میدیدم حالا نمیدونم این آدما دقیقا هستن یا نیستن ... ولی خب من تو خوابم همیشه جای اونا هستم همه چیز و از منظر اونا میبینم. این سری یِ دختری حدود 25 ساله 26 ساله بودم کِ درگیر یِ رابطه عاطفی بود با یک نفر اما لامصب خیلیا درگیری احساسی باهاش داشتن تقریبا میشه گفت 3 تا برادر مختلف و 2 تا پسر دیگه در حاشیه از این دختره خوششون میومد حالا بنا به چِ دلیلی ن...مجموعه داستان «آگر سمان» خولیو کرتاثار

درخواست حذف اطلاعات
داستایفسکی در دومین رمانش، «همزاد»، روایتی از زندگی یک کارمند دون پایه ارائه می دهد که می خواهد از موقعیت حقیری که در آن قرار دارد فرار کند. او در این رمان در پی صدابخشیدن به آدم های فقیر یا به تعبیری آدم های حاشیه ای است. این مضمونی است که داستایفسکی نخستین بار در رمان اولش، «مردم فقیر»، مطرح کرده بود و در «همزاد» به شکل واضح تری به آن پرداخته است. قهرمان «مردم فقیر»، کارمندی نسخه بردار و بی اهمیت در اداره ای تی است که شغل اصلی خود را «قربانی ...طرز صحیح استفاده از چند گیاه دارویی ...

درخواست حذف اطلاعات
حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی درخصوص مصرف گیاهان سنتی اظهار داشت: بنا به نظر تمامی حُکما انسان ها باید در حفظ سلامتی خود کوشا باشند و با توجه به طبع خود اقدام به مصرف مواد غذایی خاص نمایند. در عصر حاضر و با رشد چشمگیر علم و تکنولوژی اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد خواص و مضرات گیاهان دارویی در اختیار مردم گذاشته شده و استقبال مردم در دهه اخیر برای استفاده از این گیاهان به منظور درمان بیماری ها و حتی تناسب اندام رشدی صعودی داشته است. وی بی...