پیدا

حافظ

برنامه های«روز حافظ»در سال ۱۳۹۶به نام “حافظ و اخلاق” نام گرفت

درخواست حذف اطلاعات
کاووس حسن لی روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ در گفتگو با خبرنگار ایسنا گفت : در نشست های علمی و تخصصی یادروز حافظ در شیراز، دیگر نقاط ایران و جهان تاکنون موضوع هایی مانند عصر حافظ، تاثی ذیری حافظ از منابع دیگر، تاثیرگذاری حافظ بر ادبیات پس از خود، تصحیحات دیوان حافظ، حافظ و قرآن، ترجمه¬های شعر حافظ، زیبایی شناسی شعر حافظ، حافظ و معنویت و … مطرح شده بود. وی اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال نیز آیین یادروز حافظ در ماه محرم برگزار می شود و یکی از پیام های ...حافظ

درخواست حذف اطلاعات
حافظ سوال بود براش ک چرا "حافظ" خب برادر من چون حضرت حافظ از بالا و پایین زندگیت خبر داره. دقیق تر از این نمیتونست چیزی بگه. گوش کن بهش بی زحممت...فال حافظ

درخواست حذف اطلاعات
سر گرمی ام شده گرفتن فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری ! غم تمام میشود ..... غصه نخور ..... مشکلات حلمیشود ..... و دلم می گیرد چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی !........برنامه های«روز حافظ»در سال ۱۳۹۶به نام “حافظ و اخلاق” نام گرفت

درخواست حذف اطلاعات
بیستم مهرماه هرسال درتقویم رسمی کشور ما به نام روز گرامیداشت حافظ نام گذاری شده است. با توجه به تقارن این روز در تقویم امسال با ایام ماه محرم مسؤلان بنیاد حافظ شناسی تمهیدات ویژه ای شیده اند تا از این تقارن بهترین استفاده معنوی بعمل آید. کاووس حسن لی رئیس مرکز “حافظ شناسی” در گفتگو با ایسنا در این باره توضیحات بیشتری داده اند که می خوانید....کابوس

درخواست حذف اطلاعات
من مشکی تنم بود حافظ هم من جیغ میزدم حافظ گریه میکرد من داد میزدم حافظ سکوت میکرد وای لعنتی این چ خ بود این چ خ بود لعنتی لععنتیییییی تو بری من چیکار کنم؟؟؟؟؟ خاک بر سر من اصن چطور جریت خابشو ببینم!؟ نرو نرو نرو مولوی هیچ وقت نرو هیچ کدومتون نرید حتی شما اقا پسر نرو پاشو دگ حافظ و خانم دختر دق پاشو بسه...برنامه های«روز حافظ»در سال ۱۳۹۶به نام “حافظ و اخلاق” نام گرفت

درخواست حذف اطلاعات
بیستم مهرماه هرسال درتقویم رسمی کشور ما به نام روز گرامیداشت حافظ نام گذاری شده است. با توجه به تقارن این روز در تقویم امسال با ایام ماه محرم مسؤلان بنیاد حافظ شناسی تمهیدات ویژه ای شیده اند تا از این تقارن بهترین استفاده معنوی بعمل آید. کاووس حسن لی رئیس مرکز “حافظ شناسی” در گفتگو با ایسنا در این باره توضیحات بیشتری داده اند که می خوانید....برنامه های«روز حافظ»در سال ۱۳۹۶به نام “حافظ و اخلاق” نام گرفت

درخواست حذف اطلاعات
بیستم مهرماه هرسال درتقویم رسمی کشور ما به نام روز گرامیداشت حافظ نام گذاری شده است. منبع : هنرلند ( برای دیدن لطفاً اینجا را کلیک کنید )...برنامه های«روز حافظ»در سال ۱۳۹۶به نام “حافظ و اخلاق” نام گرفت

درخواست حذف اطلاعات
بیستم مهرماه هرسال درتقویم رسمی کشور ما به نام روز گرامیداشت حافظ نام گذاری شده ست. با توجه به تقارن این روز در تقویم امسال با ایام ماه محرم مسؤلان بنیاد حافظ شناسی تمهیدات یژه ای شیده اند تا از این تقارن بهترین استفاده معنوی بعمل آید. منبع : هنرلند ( برای دیدن لطفاً اینجا را کلیک کنید )...حافظ

درخواست حذف اطلاعات
حافظ حافظ خواجه شمس الدین محمد متخلص به "حافظ"، غزلسرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی است. وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد شد. علوم و فنون را در محفل درس ان زمان فراگرفت و در علوم ادبی عصر پایه ای رفیع یافت. خاصه در علوم فقهی و الهی تأمل بسیار کرد و قرآن را با چهارده روایت مختلف از بر داشت. "گوته" دانشمند بزرگ و شاعر و سخنور مشهور آلمانی دیوان شرقی خود را به نام او و با ب الهام از افکار وی تدوین کرد. دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصی...#حافظ#فال#غم#عمر

درخواست حذف اطلاعات
حافظ کجای کاری اخه؟؟؟ تو ف گفتی ???? غمت سراید???? اما عمرم سرامد????...38.معمای حضرت شیخ اجل حافظ...

درخواست حذف اطلاعات
نام بت من که مه ز رویش خجل است... دو حرف زنظم حافظ مرتجل است... اول ششم هجی و قلبش روشن... لیکن عجب آن که آ ش خون دل است......حافظ 337

درخواست حذف اطلاعات
بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ وگرنه تا أبد شرمسار خود باشم...برآستان جانان (تذکره )حافظ

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )حافظ ☫ ۩۩۩ شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای توخوش چمنی است عارضت خاصه که در بهار حُسن حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو...شعری از حافظ

درخواست حذف اطلاعات
روی تو ندید و هزارت رقیب هستدر غنچه ای هنوز و صدت عندلیب هست گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیستچون من در آن دیار هزاران غریب هست در عشق خانقاه و ابات فرق نیستهر جا که هست پرتو روی حبیب هست آن جا که کار صومعه را جلوه می دهندناقوس دیر راهب و نام صلیب هست عاشق که شد که یار به حالش نظر نکردای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست فریاد حافظ این همه آ به هرزه نیستهم قصه ای غریب و حدیثی عجیب هست __????______ ???? حافظ...فال حافظ

درخواست حذف اطلاعات
ما هروقت فال حافظ گرفتیم گفت :نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد.. ولی متاسفانه نه تنها نفس باد صبا مشک فشان نشد بلکه ما تحتمون بیشتر شد...حافظ

درخواست حذف اطلاعات
ای که دایم به خویش مغروری گر تو را عشق نیست معذوری گرد دیوانگان عشق مگرد که به عقل عقیله مشهوری مستی عشق نیست در سر تو رو که تو مست آب انگوری روی زرد است و آه دردآلود عاشقان را دوای رنجوری بگذر از نام و ننگ خود حافظ ساغر می طلب که مخموری...سعدی وحافظ

درخواست حذف اطلاعات
شیخ اجل سعدى است که در وصف گلستان خود گفت : گل همین پنج روز و شش باشد وین گلستان همیشه خوش باشد حافظ شیرین سخن است که گفت : ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنى که اندر دارى...غزل حافظ هم امروز اینجوری :/

درخواست حذف اطلاعات
درد ما را نیست درمان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث دین و دل بردند و قصد جان کنند الغیاث از جور خوبان الغیاث در بهای بوسه ای جانی طلب می کنند این دلستانان الغیاث خون ما خوردند این کافردلان ای مسلمانان چه درمان الغیاث همچو حافظ روز و شب بی خویشتن گشته ام سوزان و گریان الغیاث + دیگه از دست تو ام کاری برنمیاد جناب حافظ :)) یعنی تو ام دلخوشی رو دریغ میکنی دیگه ؟! باشه ،باشه ... ++ البت قشنگ بودا :)...حافظ قرآن بودن یعنی چی؟

درخواست حذف اطلاعات
با خودم فکر می حافظ قرآن بودن یعنی چی؟ فقط حفظ آیات که نمیتونه باشه حافظ قرآن رو دیدم با لفظ حامل قرآن هم تو روایات مثال زدند پس حافظ قرآن آیات رو در قلب خودش حمل می کنه ...بله قلب یعنی عزیزترین و با ارزش ترین دارایی هر انسانی تازه حافظ قرآن باید باشه...یعنی چی؟ یعنی سرباز محافظ باشه برا تک تک آیاتی که تو قلبشه نه فقط آیات بلکه تک تک کلمات و حروف و اعراب روی کلمات و معانیشون خیلی مسئولیت مهم والبته عاشقانه ای هست باید عاشق بود تا بشه همچیین سرباز...فال قهوه ...

درخواست حذف اطلاعات
ما همش فال حافظ میگیرم! بعد نگو این حافظ خودش فال قهوه میگرفته! نشون به اون نشون که میفرماید: ما در پیاله ع رخ یار دیده ایم ......فال قهوه ...

درخواست حذف اطلاعات
ما همش فال حافظ میگیریم! بعد نگو این حافظ خودش فال قهوه میگرفته! نشون به اون نشون که میفرماید: ما در پیاله ع رخ یار دیده ایم ......شعری از حافظ

درخواست حذف اطلاعات
از آتش دل در غم جانانه بسوختآتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه دوری دلبر بگداختجانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمعدوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت آشنایی نه غریب است که دلسوز من استچون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت قه زهد مرا آب ابات ببردخانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت چون پیاله دلم از توبه که بش تهمچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم قه از سر به درآورد و به شکرانه ب...ساعت کاری دبیرستان حافظ در فصل تابستان

درخواست حذف اطلاعات
دبیرستان حافظ در ایام تعطیلات تابستان جهت ثبت نام و تحویل کارنامه و پرونده و سایر امور فقط روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر دایر می باشد ....ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق - حافظ

درخواست حذف اطلاعات
ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق برو ای خواجه عاقل هنری بهتر از این کلک حافظ شکرین میوه نباتیست به چین که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این...ها ها ها !!!!

درخواست حذف اطلاعات
تلویزیون بچهه رو نشون داد حافظ کل قرآن بود...آقام گفت یاد بگیر همسن توئه!..یهو باباشم نشون دادن که اونم حافظ کل قرآن بود آقام کانالو عوض کرد!♥!☻☺☻...شعری از حافظ

درخواست حذف اطلاعات
سرکار خانم سادات بانو میر کاظمی:????????????????????????????????????????????دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بودتعبیر رفت و کار به ت حواله بود چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبتتدبیر ما به دست دوساله بود آن نافه مراد که می خواستم ز بختدر چین زلف آن بت مشکین کلاله بود از دست برده بود خمار غمم سحر ت مساعد آمد و می در پیاله بود بر آستان میکده خون می خورم مدامروزی ما ز خوان قدر این نواله بود هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچیددر رهگذار باد نگهبان لاله بود بر طرف گلشنم گذر ا...تعمیر زیر بند انواع سواری

درخواست حذف اطلاعات
کارت تخفیف آب زلال:استفاده از تعمیر گاه زیر و بند سازی حافظ(کلیه خودروهای سبک )با پانزده درصد تخفیف واقع در خیابان حافظ غربی روبری فرمانداری سابق گاراژ راد...در نظر بازی ما بی خبران حیرانند/ حافظ

درخواست حذف اطلاعات
در نظر بازی ما بی خبران حیرانند من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند... حافظ...دست هایم این روزها بوی حافظ می دهند

درخواست حذف اطلاعات
دست هایم .. این روزها بوی حافظ می دهند !.. تـفأل که می زنم .. کنعـانم .. بدجـور !! یوسفش را می خواهد !!.....معذرت

درخواست حذف اطلاعات
ببخشید بچه ها که آدرس رو عوض حباب امیدوارم ب خودت نگیری. حافظ عزیزم، تموم شد کارات. خوشحالم ک موفق شدی. هرچند ک هنوز معتقدم اصلا کار انسانی ای نیست، ولی خب. کارته! و خوشحالم ک راضی شدی الان. حافظ ولی اون پسر مگه چند سالشه؟؟؟ همه زندگیشو بگیرین باشه، همه داراییشو بگیرین. ولی اخه قصاص؟؟؟ چطوری دلت میاد؟؟ اونم کلی دوست و رفیق داره. وای حافظ کشتن یه ادم، حتی اگ گنا ار باشه قتله بخدا. همین الان خ دی حافظ. خوشحالم ک اروم شدی بالا ه. ولی وقت رفتنمه. کارم ...