پیدا

حرفهای بند تنبانی

حرفهای بند تنبانی !

درخواست حذف اطلاعات
در زمان کبیر هرج و مرج در بازار به حدی بود که که هر در مغازه اش از همه نوع می فروخت. به دستور کبیر هر ی م م به فروش اجناس هم نوع با یکدیگر شد، مثلا پارچه فروش فقط پارچه، کوزه گر فقط کوزه و همه به همین شکل. پس از مدتی به کبیر خبر دادند شخصی به همراه توتون و تنباکو، بند تنبان، هم می فروشد، کبیر دستور داد او را حاضر د و از او دلیل کارش را پرسیدند، آن شخص در جواب گفت: ی که تنباکو از من می د ممکن است هنگام استعمال به سرفه بیافتد و در اثر این سرفه بند تنبان...۱۳۹

درخواست حذف اطلاعات
از الان به بعد به مدت ده روز زدن حرفهای منفی ممنوع... باید فقط حرفهای خوب بزنی... چه روز خوبی امروز :) هوا چقدر پاک و تمیز ه... آدم دوست داره همه ش نفس بکشه.....این هوا چتر نمیخواهد,تو را میخواهد (حرفهای خودمونی41)

درخواست حذف اطلاعات
حرفهای خودمونی 41 ( از زبان السا ) : دختر است دیگر …بابایش نباشد ، زمین میخورد !...میخوام تا همیشه کنارت باشم(حرفهای خودمونی43)

درخواست حذف اطلاعات
حرفهای خودمونی 43 ( از زبان السا ) : عشقــــممردانگیــــت را بر تـن و روحـــم حـک کـنایـنجـــا در ایــن ابهـــت عشــــــق…زنــــی زلیــــخا وار دیوانـــه ی مردانگــــی توسـت …..." تو " تنها دعای قشنگ منی (حرفهای خودمونی 37)

درخواست حذف اطلاعات
حرفهای خودمونی 37 ( از زبان السا ) : خی راحت ! من جـز آغوش تو حتـے به دیوار هم تکیه نمے کــنــــــــم…...هستم و میمانم برای وص عزیزدلم ان شاالله...

درخواست حذف اطلاعات
به خاطر روی زیبای تو بودکه نگاهم به روی هیچ خیره نماندبه خاطر دستان پر مهر و گرم تو بودکه دست هیچ را در هم نفشردمبه خاطر حرفهای عاشقانه تو بودکه حرفهای هیچ را باورنداشتمبه خاطر دل پاک تو بودکه پاکی باران را درک ن به خاطر عشق بی ریای تو بودکه عشق هیچ را بی ریا ندانستمبه خاطر صدای دلنشین تو بودکه حتی صدای هزار نی روی دلم ننشستو به خاطر خود تو بودفقط به خاطر تو...سبز پوشیدی...

درخواست حذف اطلاعات
سبز پوشیدی و سفید و دلم را وا کردی این چه شوری است که در دلم ب ا کردی امدی یارا !شب خسته چشم و زار سویم چه زیبا خود را شبانه در کنج دلم جا کردی چو رسیدی سرت بر زانو گرفتم نیمه شب حرفهای دلت رابر زانویم عاشقانه انشا کردی و سکوت نیمه شب و باز هم پای حرفهای عاشقانه را با بوسه امضا کردی...سر به کدام راه بگذارم از این دلتنگی؟(حرفهای خودمونی39)

درخواست حذف اطلاعات
حرفهای خودمونی 39 ( از زبان السا ) : تو … تکه ای از من نیستی ، تمام منی … نباشی تمام میشوم…...مجموعه شعر کوچه ی شهریور .واجارگاهی

درخواست حذف اطلاعات
از من برای تو حرفهای ناگفته بسیار استتا که شب شد فصل چیدن ستاره آغاز شد چقدر گریستن ما شبانه محکوم می شدمگر لابه لای حرفهای خیس دستی نشان آوازهای خوش را نداشتباز ابری دستی تکان داد باران که بارید حسی شبیه نبودن وجود ما را گرفت پنجره خودش را تیره کردگاه دریا را می ید گاه خورشید گاه کوه گاه دیوار من تو را هر ناکجا آبادی گریستم من تو را غرق شدم بی آب من تو را سوختم بی آتشمن تو را مردم بی خاکمن تو را من تو رامن تو راواجارگاهی.کوچه ی شهریور...زبان بسته

درخواست حذف اطلاعات
ی جز خودم به داد من نرسیدحرفهای دل آ به دهن نرسید بلبل مصیبت کشیدهٔ بلاکش همپرش ش ت و هرگز چمن نرسید رفتنش به مکتب فقط بوددست علم آ به دست حسن نرسید سکوت معنی تمام حرفهای من نیستزبانِ زبان بسته به سخن نرسید نفهمیدم راز فاش حقیقت چیست؟حقیقت آ دست حق شکن نرسید راستی و درستی مقصد نهایی ماهیچ تهِ راستگو شدن نرسید زبان بستهیزدان_ماماهانی نگارش۱۳۹۶/۸/۲۷...غمگینم..دلم یه عالمه گریه میخواد (حرفهای خودمونی38)

درخواست حذف اطلاعات
حرفهای خودمونی 38 ( از زبان السا ) : دوست دارم دستم را بگیری و زیرگوشم کنی که پشت خوابهای نا آرام تو … چیزی بیش از نگرانی های نه نیست … دستت را بگیرم و زیرگوشت کنم که پشت نگرانی های نه ی من … مردی ایستاده که دیوانه وار دوستش دارم.....بیش از حد مجاز دلم تنگ است(حرفهای خودمونی 40)

درخواست حذف اطلاعات
حرفهای خودمونی 40 ( از زبان السا ) : بیا سیب را با هــــــــم گاز بزنیم بیخیال بهشت………………..!!! بهشت من آنجاست کـــه تـــ♥ــو را به اغوش می کشم…و ساعت ها در هـــــــــــــرم نفسهایت حبس می شوم من عاشق مردی شده ام… که بوی مردانگی اش.. غرور نه ام را دیوانه میکند...چیزی شبیه قصه ها (حرفهای خودمونی 42)

درخواست حذف اطلاعات
حرفهای خودمونی 42 ( از زبان السا ) : تجسم کن کنارت باشدشب قبل از خوابنگاهش کنیتا مطمئن شوی که هستکه می ماندصبح که بیدار شوی همهنوز هستبهشت همین است دیگر مگر نه ؟...حرفهای من و دلم

درخواست حذف اطلاعات
باز که تو گرفته ای انگار دلت نمیخواهد که کوتاه بیایی بس کن تا کی بی قراری او که رفته چی؟ برمیگردد؟ چقدر ساده ای تو از اول هم این سادگیت برای من دردسر ساز بود نه او نمی آید . . . بس کن چقدر باید تاوان سادگی تورا بدهم دیگر چیزی برای فروش نمانده که ج تو کنم بس کن دل من او دیگر نمی آید او دلش جای دیگر گیر کرده تو دیگر انقدر ساده نباش بغض کن گریه کن فریاد بزن ناله کن موی ولی منتظر نباش...نامه ای برای عشقم

درخواست حذف اطلاعات
نمی دونم از کجا شروع کنم؟از خوبیت از امیدت از حرفهای پر از ماهت یا از چشات که من’ کشته حتی از عصبانیتت چون اونم برام غنیمته کاش بدونی که چه قدر دوستت دارم کاش بدونی ارزشت بیشتر از این حرفهاست تو برام مثل بارونی که برام همیشه سبکی میاره مثل بارون از آسمون به دل عاشق من می باره مثل بارون صدات برای دل آدمی آرام و نرمه چه خوبه بودنت چه خوبهه احساست.انقدر دوست دارم به اون شونه هات سرم’ بزارم’ حرفهای دلم’ بهت بگم باهات گریه کنم باهات بخندم و هر لح...نامه ای برای عشقم

درخواست حذف اطلاعات
نمی دونم از کجا شروع کنم؟از خوبیت از امیدت از حرفهای پر از ماهت یا از چشات که من’ کشته حتی از عصبانیتت چون اونم برام غنیمته کاش بدونی که چه قدر دوستت دارم کاش بدونی ارزشت بیشتر از این حرفهاست تو برام مثل بارونی که برام همیشه سبکی میاره مثل بارون از آسمون به دل عاشق من می باره مثل بارون صدات برای دل آدمی آرام و نرمه چه خوبه بودنت چه خوبهه احساست.انقدر دوست دارم به اون شونه هات سرم’ بزارم’ حرفهای دلم’ بهت بگم باهات گریه کنم باهات بخندم و هر لح...نامه ای برای عشقم

درخواست حذف اطلاعات
نمی دونم از کجا شروع کنم؟از خوبیت از امیدت از حرفهای پر از ماهت یا از چشات که من’ کشته حتی از عصبانیتت چون اونم برام غنیمته کاش بدونی که چه قدر دوستت دارم کاش بدونی ارزشت بیشتر از این حرفهاست تو برام مثل بارونی که برام همیشه سبکی میاره مثل بارون از آسمون به دل عاشق من می باره مثل بارون صدات برای دل آدمی آرام و نرمه چه خوبه بودنت چه خوبهه احساست.انقدر دوست دارم به اون شونه هات سرم’ بزارم’ حرفهای دلم’ بهت بگم باهات گریه کنم باهات بخندم و هر لح...دوباره آرامش میخواهم(حرفهای خودمونی44)

درخواست حذف اطلاعات
حرفهای خودمونی 44 ( از زبان السا ) : یه وقتایی،یه حرفایی چنان آتیشت میزنه که دوست داری فریاد بزنی، ولی نمیتونی! دوست داری اشک بریزی، ولی نمیتونی! حتی دیگه نفس کشیدنم برات سخت میشه! تمام وجودت میشه بغضی که نمیترکه، به این میگن “درد بی درمون”...قضاوت نکن!

درخواست حذف اطلاعات
فاصله ات را با آدمها حفظ کن... برای شناختن آدمها اینقدر عجله نداشته باش روزگار ، ذات تک تک آدمها را به تو نشان می دهد و تو میرنجی از خودت و قضاوتهای عجولانه ی زود هنگامت... یک روز به آدمها نگاه میکنی و میبینی آنهایی که فکر می کردی بد هستند ، برایت بزرگترین کارها را کرده اند و آنها که دوستشان داشتی و فکر می کردی همیشه دستت را برای بلند شدنت از زمین می گیرند زمینت زده اند آنقدر محکم که صدای خورد شدن استخوانهایت را با تمام وجود شنیده ای... آدمها را قض...پاییزی...

درخواست حذف اطلاعات
سلام دوست داشتم می بودم ، بودن مهمِ ، بودن از نبودن خیلی بهتره ، ولی نیستم خب. پس می نویسم . دوست ندارم برم تو جاده های پیر و خسته نصیحت ، هیچ وقت دوست نداشتم ، همیشه حرفهای خودم رو میزدم و میزنم برخی به چشم نصیحت برداشت می و برخی نه ، مسلمن چیزی که این وسط وجود داشت و مهم بود این بود که من حرفهای خودم رو میزدم. حالا تو هم مختاری هرجور دوست داری برداشت کنی ، بقول خودت بیا حرف بزنیم ، منم دارم حرف میزنم و گاهی خیلی زیاد حرف میزنم. خب دوست دارم حرف بز...حرفهای تو ...

درخواست حذف اطلاعات
مرا از من گرفت ؛که از من خودِ دیگری سازد ...نه او من شدنه من اونه او ماندو نه من برگشتم به خود !...حرفهای دل

درخواست حذف اطلاعات
از چه بنویسم؟؟از آسمانی که همیشه در حال عبور است؟یا از دلی که سوتو کور است؟از زمین بنویسم یا از زمان یا از یک نگاه مهربان تو؟از خاطراتی که در باران خیس شد؟یا از غزلهایی که هیچ وقت سروده نشد؟از چه بنویسم ؟؟از نامه هایی که هیچوقت برایت نفرستادم ؟یا از ترانه هایی که هرگز برایت نخواندم؟از چتری که هرگز در باران زیر آن نایستادیم؟یا از بدرودی که هرگز بر زبان نیاوردیم؟من عاشق خیابانی هستم که هرگز قسمت نشد با هم در آن قدم بزنیم…من دل بسته درختی هست...حرفهای نه

درخواست حذف اطلاعات
قصه ی زن بودن ، قصه ی جبر است و مرگ اختیاربرای خوب ماندن باید مجبور بود...#پریساحیدری...پایه 9

درخواست حذف اطلاعات
پاسخی منصفانه به حرفهای مغرضان 1 آیا علماء آ ا مان به خوک و میمون تبدیل شده اند؟...دم گرفتن از حرفهای نیکی هیلی برای مریم قجر سودی ندارد

درخواست حذف اطلاعات
دم گرفتن از حرفهای نیکی هیلی برای مریم قجر سودی نداردموضوع : مقالهبعد از توطئه ای که تروریست ها و حامیان غربی و منطقه ای آنان در شهر دوما مبنی بر استفاده از مواد شیمیایی به راه انداختند سران فرقه تروریستی دیگر سر از پا نشناخته و هر ساعت سعی دارند ت را مقصر این داستان نشان دهند و به طور مستمر از در سازمان ملل یعنی نیکی هیلی یاد می کنند که باید ما از جهان حمایت نموده و اجازه ندهیم ی از این مواد استفاده نماید و …....پایه 9

درخواست حذف اطلاعات
پاسخی منصفانه به حرفهای مغرضان 2 آیا هیچ روایتی در مدح علماء آ ا مان وجود ندارد ؟؟؟!!!...٣٢٣

درخواست حذف اطلاعات
یه روزی اینجا فقط مکانِ حرفهای دختریه که دیگه نیست. دختری که مُرده. افسرده کننده و دردناکه....جان

درخواست حذف اطلاعات
از حرفهای در هم و بر هم من، و از سکوت تو... جان دنیا به لب آمده. کاش رفته بودم آن شب. آن شب جانم را بجای حضرت عزراییل به دست تو دادم و حالا... جان من تویی......probably the last note

درخواست حذف اطلاعات
عشق که فقط دوست دارم و بوسه و حرفهای قشنگ نیست... تو هرچی دلت میخواد بگو، دندم نرم، چشمم کور، باید بشنوم......و آدمها

درخواست حذف اطلاعات
آدمها برنامه های زیادی دارن، توی فکرشون، توی ذهنشون، توی خیالاتشون، آدما باهم روبه رو میشن و ذهنشون مشغوله، با هم حرف میزنن و ذهنشون مشغوله، به حرفهای همدیگه گوش میدن و ذهنشون مشغوله، به حرفهای همدیگه جواب میدن و ذهنشون... فکرشون یه جای دیگه ست: چی گفتی? آها، که اینطور! و اصلا متوجه هم نشده که تو چی گفتی، چونکه شش دنگ حواسش جای دیگه ای بوده، فکر دیگه ای داشته، توی ذهنش با مساله دیگه ای کلنجار میرفته... کی می دونه? هیچ ، آدمیزاد پیچیده ترین مخلوق...