پیدا

خطبهء حسن ع در علت صلح ایشان با معاویه

خطبهء حسن (ع)هنگامیکه اصحابش به معاویه پیوستند

درخواست حذف اطلاعات
با پدرم مخالفت کردید تا اینکه تحکیم را پذیرفت، در حالى که خواستار آن نبود، آنگاه بعد از واقعه تحکیم شما را به نبرد با شامیان برانگیخت، باز امتناع ورزیدید، تا اینکه به سراى دیگر شتافت، آنگاه شما با من بیعت کردید که با هر که سازش کنم سازش کنید و با هر که جنگیدم بجنگید، اما به من خبر رسیده که بزرگان شما به معاویه پیوسته و با أو بیعت کرده اند، شما را شناختم، پس مرا در دین و جانم فریب ندهید. برگفته از کتاب صحیفةالحسن(ع) ????????????????????????...خطبهء حسن (ع) در علت صلح ایشان با معاویه

درخواست حذف اطلاعات
روایت شده: هنگامیکه صلح انجام پذیرفت وکار پایان یافت معاویه از خواست که در میان گروهى از مردم سخن گوید وایشان را آگاهى دهد که با معاویه بیعت نموده وحکومت را به أو تفویض کرده است. پذیرفت ودر حالیکه مردم جمع شده بودند خطبه خواند، ابتدا حمد وثناى الهى گفته وبر ش درود فرستاد، واین از گفتار ایشان است که فرمود:أی مردم! زیرکترین زیرکى تقوى، وحماقت ترین بی دى فجور وگناه است، واگر شما بین شرق وغرب جهان بگردید تا مردى را بی د که جد أو باشد، جز من وبرادر...ظهور نزدیک می شود اگر...

درخواست حذف اطلاعات
شهادت علی علیه السلام به دست خوارج سد بزرگی را از سر راه پادشاهی معاویه برداشته، باعث شادی فراوان او شد. اما اکنون مشکلی دیگر در راه بود. فرزند بزرگ ، یعنی حسن بن علی علیهما السلام در کوفه بود و کوفیان، که از تسلط معاویه بر شهر خود بیم داشتند، با ایشان بیعت کرده بودند.(1) حسن علیه السلام به عنوان خلیفه مسلمین چندین نامه به معاویه نوشته، او را از سرکشی بازداشت. اما روشن بود که معاویه از حکومت چشم نخواهد پوشید.(2) پس از رد و بدل شدن این نامه ها و بی ...دو خاطره از معاویه

درخواست حذف اطلاعات
نسایی، یکی از محدّثان بزرگ اهل سنّت، کت در فضایل علی علیه السلام با نام «الخصایص فی فضل علی بن طالب» نوشته است. زمانی که از او درخواست شد که در فضایل معاویه نیز چیزی بنویسد، در پاسخ چنین گفت: چیزی که فضیلت ایشان باشد، سراغ ندارم. تنها دو خاطره از وی به یاد دارم: یکی اینکه روزی اکرم صلی الله علیه و آله مشاهده کرد که ابو سفیان بر اشتری سوار است، پسرش معاویه عنان مرکب را به دست دارد، و پسر دیگرش یزید بن سفیان آن را از عقب می راند و با تشریفات قبیلگی...دیالوگی دیگر از علی(ع)

درخواست حذف اطلاعات
آنجا که که حجاج بن عبدالله تصمیم به قتل معاویه گرفته بود و نتوانست او را بکشد و دستگیر شد. معاویه تصمیم به قتل حجاج گرفت. معاویه او و مردم را احضار کرد جمعیت عظیمی از شامیان جمع شده بودند. در آنجا بود که حجاج از معاویه طلب بخشش کرد معاویه در جواب، مردم را خطاب قرار داد و گفت: حجاج از من طلب بخشش نموده است من از حق خودم گذشتم آیا شما از حق خودتون می گذرید؟ مردم همگی گفتند: خیر به هر ترتیب معاویه فریبکار از حق خود گذشت و حق مردم را استیفا نمود و حجاج...دو خاطره از معاویه

درخواست حذف اطلاعات
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرحیم نسایی، یکی از محدّثان بزرگ اهل سنّت، کت در فضایل علی علیه السلام با نام «الخصایص فی فضل علی بن طالب» نوشته است. زمانی که از او درخواست شد که در فضایل معاویه نیز چیزی بنویسد، در پاسخ چنین گفت: چیزی که فضیلت ایشان باشد، سراغ ندارم. تنها دو خاطره از وی به یاد دارم: یکی اینکه روزی اکرم صلی الله علیه و آله مشاهده کرد که ابو سفیان بر اشتری سوار است، پسرش معاویه عنان مرکب را به دست دارد، و پسر دیگرش یزید بن سفیان آن را ...دیالوگی دیگر از علی(ع)

درخواست حذف اطلاعات
آنجا که که حجاج بن عبدالله تصمیم به قتل معاویه گرفته بود و نتوانست او را بکشد و دستگیر شد. معاویه تصمیم به قتل حجاج گرفت. معاویه او و مردم را احضار کرد جمعیت عظیمی از شامیان جمع شده بودند. در آنجا بود که حجاج از معاویه طلب بخشش کرد معاویه در جواب، مردم را خطاب قرار داد و گفت: حجاج از من طلب بخشش نموده است من از حق خودم گذشتم آیا شما از حق خودتون می گذرید؟ مردم جاهل همگی گفتند: خیر ی اونجا نبود بگه ای مردم شما چه حقی دارید در برابر این خلیفه نامشرو...دعای فاطمه زهرا(س) برانانکه بر او ظلم د

درخواست حذف اطلاعات
بر آنان که به او ستم دپروردگارا! به تو شکایت مى کنیم فقدان و رسول و برگزیده ات، و ارتداد امت او، و منع نمودن ایشان حق ما را، حقى که در کت که بر ت نازل فرمودى براى ما قرار دادى.(٤٤) دعاى آن حضرتبر ابى بکر وعمرروایت شده که آن حضرت پس از آنکه عمر وابو بکر ایشان را از فدک - که سرزمینى بود که به ایشان بخشیده بود - بیرون د و شهادت حضرت على (علیه السلام) وام ایمن را در خصوص مالکیت آنجا نپذیرفتند، ایشان فرمود:پروردگارا! این دو نفر به حق دختر ت محمد کرده، و او...متن مناظره افشاگرانه و کوبنده حسن(ع) با معاویه و یارانش

درخواست حذف اطلاعات
ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت حسن علیه السلام آفتاب مهربانی از شما دعوت به خواندن متن مناظره ی افشاگرانه حسن(ع) با معاویه و یارانش بعمل می آورد. مرحوم طبرسی در کتاب ارزشمند حدیثی خود، احتجاج، به نقل مناظره ای پرداخته است که بین حسن علیه السلام و معاویه و چند تن از خواص یارانش رخ داد. این مناظره به درخواست و توطئه معاویه و به منظور تحقیر و منکوب حسن علیه السلام صورت گرفت، اما نتیجه آن چیزی جز رسوایی معاویه و اطرافیانش نبود. متن روایت ک...دیالوگی ماندگار از علی(ع)

درخواست حذف اطلاعات
معاویه: قویتر از ذوالفقار علی سراغ داری؟ عمرو عاص: آری، جهل مردم! و معاویه با جهل مردم چه کارها که نکرد. حضرت علی(ع) می فرماید: حیات جان انسان علم است و مرگش جهل. امان از جاهل کودن!...علی از زبان علی، یا زندگانی مومنان علی علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات
معاویه معاویه پسر ابوسفیان (نام او ص بود)، پسر حرب، پسر اُمیه، پسر عبد شمس، پسر عبدمناف است و در عبد مناف نسب او با نسب بنی هاشم پیوند می یابد. نوشته اند در فتح مکه مسلمان شد و نیز او را در شمار کاتبان رسول خدا آورده اند. عمر به ابوسفیان و پسران او عنایتی داشت. یکی از پسران او یزید را برای گرفتن قیساریه که از اعمال طبریه و برکنار دریای شام است فرستاد و چون یزید آن شهر را گشود، خود به دمشق رفت و برادرش معاویه را به جای خویش گمارد. چون یزید مرد، عمر ...مستند پرویز شهریاری

درخواست حذف اطلاعات
دوران جوانی تازه چاپ انبوه کتابهای علمی در بازار شروع شده بود و در این میان کتابهای پرویز شهریاری هم با ترجمه ای از کتابهای مسایل اکثرا بسیار مشکل ریاضی خودنمایی می کرد که معمولا انبانی از مسائل بدون تشریح درست و حس و ترجمه شده گرچه هیچگاه به آن حد نرسیدم و وقت هم ن که روی آن دسته از مسائل کار کنم و خود کتابها هم فقط ترجمه و بدون تشریحی چندان قابل استفاده بودند اما باز سبب ایجاد انگیزه جهت نیرومند شدن بود زیرا می دیدم که هیچ بلد نیست راستش الا...علی حیف این جماعت است.

درخواست حذف اطلاعات
????نقل است که روزی «معاویه» برای در مسجد آماده می شد. به خیل عظیم جمعیتی که آماده اقتدا به او بودند نگاهی از سر غرور انداخت. عمروعاص» که در او ایستاده بود، در گوشش نجوا کرد که: بی دلیل مغرور نشو! این ها اگر عقل داشتند به جماعت تو نمی آمدند و «علی» را انتخاب می د. معاویه» برافروخت. «عمروعاص» قول داد که حماقت گزاران را ثابت می کند. ????پس از ، بر منبر رفت و در پایان سخن رانی گفت: از رسول خدا شنیدم که هر نوک زبان خود را به نوک بینی اش برساند، خدا بهشت را ...نگاهی گذار بر زندگی مظلوم ترین

درخواست حذف اطلاعات
نگاهی گذار بر زندگی مظلوم ترین حسن بن علی(ع)، ی است که در زندگی کوتاه خویش، با انواع ناملایمات و سختی ها به ویژه خیانت ها روبه رو بود، به گونه ای که حتّی در میان اصحاب خود امنیّت نداشت. بنابراین، هنگام ، زرهی زیر لباسش می پوشید تا از خود در برابر حمله های احتمالی نزدیکان محافظت کند.1 در حالی که هیچ کدام از ان ما در چنین موقعیتی قرار نداشتند. برای روشن شدن چگونگی و شدت این خیانت ها و تهدیدها به برهه ای از تاریخ رجوع می کنیم. پس از صلح حسن(ع) با معاو...علی(ع) حیف است...

درخواست حذف اطلاعات
غصّۀ علی(ع) از جهل مردم! ????نقل است که روزی معاویه برای در مسجد آماده می شد. به خیل عظیم جمعیتی که آماده اقتدا به او بودند نگاهی از سر غرور انداخت! عمروعاص که در او ایستاده بود، در گوشش نجوا کرد که: بی دلیل مغرور نشو! این ها اگر عقل داشتند به جماعت تو نمی آمدند و «علی» را انتخاب می د...! معاویه برافروخت! «عمروعاص» قول داد که حماقت گزاران را ثابت می کند. ????پس از ، بر منبر رفت و در پایان سخن رانی گفت: از رسول خدا شنیدم که هر نوک زبان خود را به نوک بینی اش ...عدی بن حاتم

درخواست حذف اطلاعات
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ (عدی پسر حاتم ) طائی معروف ، از محبین و مخلصین المؤ منین علیه السلام بود . او از سال دهم هجری که مسلمان شد همیشه در خدمت علیه السلام بود و در جنگ جمل و صفین و نهروان ملازم رکاب حضرت بوده است و در جنگ جمل یک چشم او مجروح شد و ن نا گشت . به خاطر کاری وقتی به معاویه وارد شد ، معاویه گفت : چرا پسران خود را نیاوردی ؟ گفت : در رکاب المؤ منین علیه السلام کشته شدند ، معاویه زبان دراز کرد و گفت : علی در حق تو انصاف نداد که ف...سیری بر زندگانی علی علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات
جنگ صفین نتیجه توافق شوم معاویه و عمروعاص تحمیل جنگی دیگر بر حکومت علی(علیه السلام) شد که دوازده ماه (و به نقلی هیجده ماه) طول کشید. معاویه ی از مردم شام تشکیل داد و به طرف کوفه حرکت کرد و در منطقه «صفین» اردو زد. چون زودتر به صفین رسیده بود، آب را بر یان علی(علیه السلام) بست، ولی هنگامی که علی(علیه السلام) معاویه را عقب راند به اصحاب خود فرمود از آب جلوگیری نکنند و اجازه دهند شامیان نیز از آب استفاده کنند. در طول این نبرد طولانی حوادث زیادی رخ دا...ارعاب (ترسانیدن)

درخواست حذف اطلاعات
ارعاب چقدر مفاد پیمان حسن(ع) و معاویه خواندنی است. و از آن خواندنی تر بلکه غمگین تر پی بردن به دلیل فرستادن نامه ای سفید و امضاشده برای حسن(ع) از طرف معاویه. معاویه از ذوق زدگی قراردادی سفید و امضاشده تقدیم کرد و از او خواست مفاد قرارداد، خود بنگارد. تاکنون پیمانی به این زیبایی از جانب حاکمی دیده بودی؟!!! وای چقدر معاویه خوب و مؤمن شده!!!، دارد به پیشنهاد صلح می کند و می گوید هر چه بنویسی و بگویی از جانب من پسندیده است!!! عوامانه بگویم معاویه به می ...على علیه السلام مظهر عد

درخواست حذف اطلاعات
على علیه السلام مظهر عد پس از شهادت المؤ منین علیه السلام ((سوده ))دختر ((عماره ))براى شکایت از فرماندار ظالمى که معاویه بر آنها گماشته بود، پیش معاویه رفت . سوده در جنگ صفین همراه لشکر على علیه السلام بود و مردم را بر ضد معاویه مى شورانید. معاویه که او را شناخت به شکایتش گوش نداد و او را سرزنش نمود و گفت : فراموش کرده اى در جنگ صفین لشکر على را علیه ما تهییج مى کردى ؟ اکنون سخن تو چیست ؟ سوده گفت : خداوند در مورد ما از تو بازخواست خواهد کرد، نسبت به ...از مال حلال به فرزندان بخورانید

درخواست حذف اطلاعات
به نام خدا از مال حلال به فرزندان بخورانید آیـة اللّه الـعـظمى سید محمد کاظم یزدى مرجع بزرگ عالم تشیع ,دراوا عمر با برکت خویش روزى عـده اى از بـزرگـان نجف را درجلسه اى گرد هم آورد و چهار نفر را به عنوان وصى براى خود معین نمود تا پس از مرگش مقدارى از وجوهات شرعیه را که نزد ایشان بود به مجتهد بعد از وى تحویل دهند. در هـمـین حال یکى از نوادگان ایشان به نام حاج آقا رضا صاحب کتاب بزم ایران به سید عرض کـرد: بـعـضـى از نوادگان شما یتیم هستندو تا به حال ...قاریانی که فهم قرآن نداشتند!

درخواست حذف اطلاعات
در جنگ صفین (سال 38 هجری) غلبه با علی(ع) بود و لشگر معاویه در آستانه نابودی قرار گرفته بودند. معاویه به عمرو عاص گفت: در این وقت لازم است مکر و حیله ای بین ی و الا لشکر علی(ع) همه ما را نابود خواهند کرد، عمروعاص گفت: بهتر آن است که قرآن ها را بر سر نیزه کنیم و فریاد برآوریم که میان ما و شما حکم قرآن است، اگر قبول د جنگ متوقف می شود، اگر عده ای از لشگریان علی(ع) قبول نکنند، اختلاف میان آنها خواهد افتاد. همین کار را د و لشگریان علی(ع) سست شدند. فریاد برآور...قاریانی که فهم قرآن نداشتند!

درخواست حذف اطلاعات
در جنگ صفین (سال 38 هجری) غلبه با علی(ع) بود و لشگر معاویه در آستانه نابودی قرار گرفته بودند. معاویه به عمرو عاص گفت: در این وقت لازم است مکر و حیله ای بین ی و الا لشکر علی(ع) همه ما را نابود خواهند کرد، عمروعاص گفت: بهتر آن است که قرآن ها را بر سر نیزه کنیم و فریاد برآوریم که میان ما و شما حکم قرآن است، اگر قبول د جنگ متوقف می شود، اگر عده ای از لشگریان علی(ع) قبول نکنند، اختلاف میان آنها خواهد افتاد. همین کار را د و لشگریان علی(ع) سست شدند. فریاد برآور...منا جات

درخواست حذف اطلاعات
الهـی باز آمدیم با دو دست تهی چه باشد اگر مرحمی بر خستگان نهی الهـی گرفتار آن دردم که تو دوای آنی و در آرزوی آن سوزم که تو سرانجام آنی الهـی هر دلشده ای با یاری و غمگساری و من بی یار و غریبم الهـی چراغ دل مریدانی و انس جان غریبانی، کریما آسایش محبانی و نهایت همت قاصدانی الهـی جرم من زیر حلم تو پنهان است و تو عفو خود بر من گستران الهـی این چیست که با دوستان خود را کردی که هر که ایشان را جست ترا یافت و تا ترا ندید ایشان را نشناخت الهـی عاجز و سرگردا...زندگینامه موسی کاظم(ع)

درخواست حذف اطلاعات
موسی بن جعفر(ع)،درروز یکشنبه 7صفر ،سال128 هجری ،در ابواء(محلی بین مکه ومدینه) به دنیا آمد ودر 25رجب سال 183 در زندان بغداد،درسن 55سالگی ،به شهادت رسید ودر همین شهر در کاظمین به خاک س شد. پدر بزرگوارشان جعفر صادق(ع) ومادرشان حمیده نام داشت . کنیه ایشان "ابوالحسن" و "ابو ابراهیم "ولقب مشهور ایشان "کاظم "بود. ،اما راویان شیعه از ایشان با القاب "امین " و "صالح"نیز نام می برند. مورخان تعداد فرزندان ایشان را مختلف بیان کرده اند وبرخی تا 60 تن گفته اند که در میا...شکوه شکیبایی

درخواست حذف اطلاعات
سبط اکبر، حسن بن علی علیهماالسلام، دومین شیعه، در نیمه ماه رمضان سال هجرت – و در برخی نقلها سال دوم هجری گزارش شده که محل بحث است – و در مدینه منوره به دنیا آمد. اگرچه شهادت ایشان توسط معاویه بن سفیان موضوعی مسلم است (1) لکن در روز و ماه و حتی سال شهادت حضرت اختلاف نظر وجود دارد و براساس نظر مشهور ماه صفر سال 49 بوده است. روز آن هم به نظر کلینی و نوبختی آ ماه صفر بوده است، هرچند در میان شیعیان ایران نظر شیخ طوسی – 28 صفر – جا افتاده است. دوران حیات ...حکایت هایی از حضرت علی ( ع ) ( 6)

درخواست حذف اطلاعات
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم دارمیه یکی از ن فاضل و دمندِ زمان المؤمنین علیه ‏السلام به شمار می‏آید. او زبانی فصیح و بلیغ و در مناظره بسیار قوی، و در ولا و دوستی حضرت علی علیه‏ السلام بسیار صادق و ثابت قدم بود. او در مجلسی با معاویه با صداقت و صراحت از مقام والای المؤمنین علیه ‏السلام سخن گفت. سهل بن سهل تمیمی از پدرش نقل می‏کند: معاویه در سفری که به حج رفت از دارمیه که از قبیله بنی کنانه و در حجون س ت داشت، جویا شد، به او گفتند: او زنده ...علی از زبان علی، یا زندگانی مومنان علی علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات
داستان خوارج داستان خوارج شگفت انگیزترین و دردناک ترین حادثه ای است که در دوران خلافت علی (ع) رخ داده است. طلحه و زبیر حکومت می خواستند. معاویه دیده به خلافت دوخته بود. اما خوارج به هیچ یک از این دو امتیاز دل نبسته بودند. بعض از آنان شب زنده دار و قاری قرآن بودند. از سوی دیگر بیشتر آنان علی (ع) را به خوبی می شناختند. از حدیثهایی که رسول خدا درباره ی او فرموده بود آگاه بودند. زندگانی ساده و زاهدانه ی او را پیش چشم داشتند. دقت او را در اجرای احکام اله...فاسق و عادل

درخواست حذف اطلاعات
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ احنف بن قیس می گوید: نزد معاویه رفتم، در مجلس او آنقدر از شیرینی و ترشی نزد او آوردند که تعجب ، بعد از آن غذاهای رنگارنگ در سفره او چیدند که من نام آنها را نداشتم، و نام یک یک آنها را از او می پرسیدم و او جواب می داد، وقتی که معاویه غذاهای خود را توصیف کرد، گریه ام گرفت، گفت: چرا گریه می کنی؟ گفتم: بیادم آمد که شبی در محضر علی(ع) بودم، هنگام افطار، آنحضرت مرا تکلیف ماندن کرد، آنگاه انبانی که سرش بسته بود و مهر...تبریک به عظیم قیچی ساز و هیمالیانوردان ایرانی

درخواست حذف اطلاعات
عظیم قیچی ساز با صعودی موفق و بدون استفاده از کپسول ا یژن به قله «لوتسه» توانست آمار صعودهای خود به چهارده قله ی بالای هشت هزارمتر دنیا را تکمیل کند تا به عنوان اولین ایرانی به افتخاری ارزشمند و ماندگار دست یافته و نام خود را در باشگاه هشت هزاری های جهان ثبت نماید. گروه کوهنوردی سایپا این موفقیت ارزشمند را به عظیم قیچی ساز ، خانواده محترم ایشان و جامعه کوهنوردی صمیمانه تبریک عرض می نماید. همچنین به سایر هیمالیانوردان سرکار خانم پروانه کاظم...سیری بر زندگانی علی علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات
شجاعت علی(علیه السلام) در قسمت های گذشته گوشه هایی از برخورد های قهرمانانه حضرت علی(علیه السلام) را در بدر، احد، احزاب و دیگر جنگ ها و غزوه هایی که میان مسلمانان و مشرکان جریان داشت ذکر کردیم. قهرمانان و پهلوانان افتخار می د که در نبرد ها، هر چند برای لحظاتی رویاروی او قرار گیرند و اگر در میدان نبرد از برابر او می گریختند چندان زشت نمی دانستند و کشته شدن به دست او را ننگ نمی دانستند و حتی در برخی موارد مایه تسلی خاطر بازماندگانشان بود. خواهر عم...