پیدا

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

اگه مردی....

درخواست حذف اطلاعات
مرد باید سبیل داشته باشهمرد باید ش ه باشهمرد باید بو گند بدهمرد باید بدنش بو عرق بدهمرد باید بو جوروابش سگو از پا ندازهمرد باید زشت باشهحالا اگه مردى بگو مردم:-)))...تمرین و تمرین...

درخواست حذف اطلاعات
تنبل ال ه دیلمى باید تمرین کند تا دستش روان شود در نوشتن چون دارد گند میزند و گند میزند و گند میزند!!انتقادهاى کوبنده آقاى ز رو دوست دارم،وقتى امروز گفت نشد برادر کلى کیف !!عملا باید بهم برمیخورد اما پوست کلفت شدم...باید بیشتر تمرین کنم و ازین به بعد تمرینهاى سخت و عجیبى دارم......ای دوست دوست

درخواست حذف اطلاعات
در زدم و گفت کیست؟ گفتمش ای دوست دوستگفت در آن دوست چیست؟ گفتمش ای دوست دوست گفت اگر دوستی از چه در این پوستی؟دوست که در پوست نیست! گفتمش ای دوست دوست گفت در آن آب و گل دیده ام از دور دلاو به چه امید زیست؟ گفتمش ای دوست دوست گفتمش این هم دمی است گفت عجب عالمی استساقی بزم تو کیست؟ گفتمش ای دوست دوست در چو به رویم گشود جمله ی بود و نبوددیدم و دیدم یکی است گفتمش ای دوست دوست.«معینی کرمانشاهی»...آرى صائب جان ما مشغول خاکبازى طفلانه ى خودیم!!

درخواست حذف اطلاعات
دوستى برایم شعرى از سعدى را گذاشته که سه هفته پیش خوانده بودیم و من یک بیتش را دوست داشتمآ این مور میان بسته ى افتان خیزانچه خطا داشت که چون مار برفت... این بیت تصویر قشنگى داردنمیدانم باید با این دوست ناشناس با اسامى مختلف،با حرفهاى مختلف،با طرز صحبت هاى مختلف،با آزار یا همراهیش (همراهى من و دوستانم)چطور باید صحبت کنم اما سعى کرده ام و مى کنم که هرگاه ى حس خوبى را به من منتقل کرد از او تشکر کنم و حالا متشکر هستم مخاطب ...******اگه میوه هاى خوشمزه ت...یک نفر...

درخواست حذف اطلاعات
یکی باید چشم های آدم را دوست داشته باشد و یکی باید صدای آدم را دوست داشته باشد و یکی دست هایش را و یکی لبخندهایش را و یکی باید آن طرز قدم برداشتن آدم را و یکی باید آن طرز سر خم ش را...یکی باید آن طرز کوله پشتی بر کتف انداختن آدم را دوست داشته باشد و یکی عطرش را...یکی باید آن طرز سلام آدم راو یکی باید آغوش آدم را و یکی باید آن بوسه های بی هوا راو یکی باید چشم های آدم را، نه؛چشم ها را که گفته بودم،یکی باید نگاه های آدم را دوست داشته باشد...و همه اینها با...- 74 -

درخواست حذف اطلاعات
????یکی باید چشم های آدم را دوست داشته باشد، و یکی باید صدای آدم را دوست داشته باشد، و یکی دست هایش را، و یکی لبخندهایش را، و یکی باید آن طرز قدم برداشتنِ آدم را، و یکی باید آن طرز سر خم ش را،... یکی باید آن طرز کوله پشتی بر کتف انداختن آدم را دوست داشته باشد، و یکی عطرش را،... یکی باید آن طرز سلام آدم را، و یکی باید آغوش آدم را و یکی باید آن بوسه های بی هوا را، و یکی باید چشم های آدم را، نه؛ چشم ها را که گفته بودم، یکی باید نگاه های آدم را دوست داشته با...من از عهد آدم تو را دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات
من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم قیصر امین پور...فوری

درخواست حذف اطلاعات
دوست دارم جیغ نزنم الان ( لازم دارم جیغ بزنم ) دوست دارم گوشیمو نکوبونم به دیوار د شه ( باید بکوبونم د شه ) دوست دارم خودمو نکشم ( وقتشه خودمو بکشم ) دوست دارم گریه نکنم ( برای خالی شدن باید گریه کنم ) دوست دارم آدم شم ( نمیشه که آدم شم ) دوست دارم به فجیع ترین ح ممکن بکشمش و عذابش بدم ( باید خودمو کنترل کنم ) دوست دارم ... خدایا ؟ میشنوی و میبینی دیگه ؟ ببین من فقد منتظر ان مع العسر یسرام ... میشه کمکم کنی ؟...در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

درخواست حذف اطلاعات
گفت با هفت بار ذکر شریفه ی یا ارحم الراحمین، یک لبیک در جواب می گوید، اما ذکر یا اله العاصین تمام نشده صدا می زند لبیک ای بنده ی من... بیا در صف گناه کاران بایستیم... بیوتن - رضا خانی...یکی باید.....

درخواست حذف اطلاعات
یکی باید چشم های آدم را دوست داشته باشد، و یکی باید صدای آدم را دوست داشته باشد، و یکی دست هایش را، و یکی لبخندهایش را، و یکی باید آن طرز قدم برداشتنِ آدم را، ویکی باید آن طرز سر خم ش را،... یکی باید آن طرز کوله پشتی بر کتف انداختن آدم را دوست داشته باشد، و یکی عطرش را،... یکی باید آن طرز سلام آدم را، و یکی باید آغوش آدم را و یکی باید آن بوسه های بی هوا را، و یکی باید چشم های آدم را، نه؛ چشم ها را که گفته بودم، یکی باید نگاه های آدم را دوست داشته باشد!....دوستی، حیله ی دیرینِ تلافی جوهاست

درخواست حذف اطلاعات
دوستی، حیله ی دیرینِ تلافی جوهاستدشمنِ رو ، به خدا دوست تر از صدروهاستزخم از دست خودی مختص سهراب نبوداین نشانی ست که روی همه ی بازوهاستپشت به حریفانِ قَدر غفلت بودگرُده ام دفتری از سرزنشِ چاقوهاستبگذارید نمک گیر شوند از خونمکه نمک عامل قتلِ همه ی زالوهاستبگذارید بگویند بَدم... خوش باشندپشتِ سر حرف زدن دلخوشیِ ترسوهاست#محسن_کاویانی...به اندازه غم ...

درخواست حذف اطلاعات
ﻣﻦ ﺍﺯ ﻋﻬﺪ ﺁﺩﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ اﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺗﺎ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ ﺳﺮﻭﺩﯾﻢ ﻧﻢ ﻧﻢ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ نه ﺧﻄﯽ، ﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ! ﻧﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﻦ ﺍﯼ ﺣﺲ ﻣﺒﻬﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺳﻼ ﻣﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻧﺪﯾﺪﻡ به ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ بیا ﺗﺎ ﺻﺪﺍ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺳﻨﮓ ﺧﯿﺰﺩ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ: ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﯾﮏ ﺩﻫﺎﻥ ﺷﺪ ﻫﻢ ﺁﻭﺍﺯ ﺑﺎ ﻣﺎ... ...539.فال قرآن برای تو....

درخواست حذف اطلاعات
ب براش فال قرآن گرفتم...از خدا حالشو پرسیدمو قرآنو باز ... اولین سطر از آیه اومد: دوزخیان که او را (بی جهت) جزء اشرار میدانستند گفتند چرا ما اورا نمیبینیم؟؟؟یا هست و چشمان ما او را نمیبیند؟؟؟... در بخشی دیگر فرموده : همان انیکه دوست دارند انی را که من دوست دارم (اهل بیت)... ودر بخشی فاش کرده اطرافیانه حامدو و فرموده : انیکه نقشه میکشند و فریب و حیله به کار میبندند... خداوند نقشه و حیله های آنان را بی اثر خواهد کرد ... . . . آرومم...عزیزم دیگه گریه نمیکنم...ج...آدم شناسی

درخواست حذف اطلاعات
از روی بعضی آدمها باید مشق نوشت و از روی بعضی باید جریمه نوشت؛ بعضی آدمها را باید چند بارخواند تا معنی آنها را فهمید و بعضی آدمها را باید نخوانده دور انداخت!!!...تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم

درخواست حذف اطلاعات
تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که آب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت به آرزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به ...هوس در روی دوست

درخواست حذف اطلاعات
عمر به پایان رسید در هوس روی دوست برگ صبوری کراست بی رخ نیکوی دوست گر همه عالم شوند منکر ما، گو، شوید دور نخواهیم شد ما ز سر کوی دوست قبله یان کعبه بود در جهان قبله عشاق نیست جز خم ابروی دوست ای نفس صبحدم، گر نهی آنجا قدم خسته دلم را بجو در شکن موی دوست جان بفشانم ز شوق در ره باد صبا گر برساند به ما صبحدمی بوی دوست روز قیامت که خلق روی به هر سو کنند خسرو مسکین نکرد میل به جز سوی دوست " خسرو دهلوی"...در دیگران می جویی ام اما بدان ای دوست

درخواست حذف اطلاعات
در دیگران می جویی ام اما بدان ای دوست این سان نمی ی ز من حتی نشان ای دوست من درتو گم گشتم مرا در خود صدا می زن تا پاسخم را بشنوی پژواک سان ای دوست در آتش تو زاده شد ققنوس شعر من سردی مکن با این چنین آتش به جان، ای دوست گفتی بخوان – خواندم – گرچه گوش نسپردی حالا که لالم خواستی پس خود بخوان ای دوست من قانعم آن بخت جاویدان نمی خواهم گر می توانی یک نفس با من بمان ای دوست یا نه، تو هم با هر بهانه، شانه خالی کن از من – من این بر شانه ها بار گران- ای دوست ن...دوست داشتن

درخواست حذف اطلاعات
دوست داشتن را باید دید از چه نوع دوست داشتنی است! آیا مانند شیر است که آهو دوست دارد و گربه که موش دوست دارد! باید دید وقتی ی می گوید دوستت دارم آیا معنی اش اینست که می خواهد ما را ج خودش کند و ما را بخورد و ما را به مصرف خودش برساند یا دوستت دارم به این معنی است که تو دوست من هستی و خاطرت پیش من عزیز است و اگر کاری داشتی برایت انجام می دهم اگر بیمار شدی تا صبح برای تو بیدار می مانم....eshq jan 02:02

درخواست حذف اطلاعات
هیچ زن را نباید کم دوست داشت یا باید دیوانه وار دوست داشت یا اصلا دوست نداشت کم دوست داشته شدن برای زن ها مرگبار است .. the end 1396.3.19...دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات
دوست دارم???? دوست دارم???? دوست دارم❤ دوست دارم???? دوست دارم???? دوست دارم???? دوست دارم???? پ.ن:یه لحظه یادش افتادم...که اگه واقعا ادم خوبی بودو منو میخواس،چقد خوب میشد???????? #وقتی_چند_ماه_از_یه_دیدار_سه_ثانیه_ای_گذشته ۲. ی بیدار هس؟گلی؟...قیصر

درخواست حذف اطلاعات
من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغـــاز عالــم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارم نه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی ! من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غـم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزد بگوییم با هم : تو را دوست دارم جهان یک دهان شد همـــآواز با ما : تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم قیصر امین پور...تقدیم به رویای جان❤????

درخواست حذف اطلاعات
تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم برای پشت به آرزوهای محال به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم ت...-134-

درخواست حذف اطلاعات
احساس عطسه اى رو دارم که نمیدونه باید بره یا باید بیاد...تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم

درخواست حذف اطلاعات
تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم برای پشت به آرزوهای محال به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به خاطربوی لاله های وحشی به خاطر گونه ی زری...دوست داشتن

درخواست حذف اطلاعات
میزان دوست داشتنی که دارمت زیاده اما دردناک بی نتیجه... دوست داشتن باید ح و خووب کنه دوست داشتن باید بهت نیرو بده باید قوی نگهت داره دوست داشتن باید آرامشت باشه... من دووست دارم اما اینا هیچکدوم نیست چراا؟ چراا بلاتکلیفیم بیشتر میشه چرااا دردسر بیشتررر چرا حاال بد و بی انگیزگی بیشتر... چرا خستگی داره دوست داشتنت؟ اما عاشقی اینا رو داره این دردارو همه رو عشق بی رحم ترین حس خوب دنیاست حتما نباید باشی نباید باشم نباید تنها باشیم نباید بهم برسیم ف...به که باید دل بست ؟

درخواست حذف اطلاعات
ها جای محبت، همه از کینه پر است . هیچ نیست که فریاد پر از مهر تو را ـ گرم، پاسخ گوید نیست یک تن که در این راه غم آلوده ی عمر ـ قدمی، راه محبت پوید خط پیشانی هر جمع، خط تنهایی ست همه گلچین گل امروزند ـ در نگاه حسرت بی فر ست به که باید دل بست ؟ به که شاید دل بست ؟ نقش هر خنده که بر روی لبی می شکفد ـ نقشه ای ی ست در نگاهی که تو را وسوسه ی عشق دهد ـ حیله ی پنهانی ست . زیر لب ی شادی مردم برخاست ـ هر کجا مرد توانایی بر خاک نشست پرچم فتح بر افرازد در خاطر خلق ـ ه...»13+544« که تا ابد ???? که همیشه ???? که جاودان ???? که هنوز ????

درخواست حذف اطلاعات
تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که آب می شود دوست می دارمتو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت به آرزوهای محال به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به خاطر دود لاله های وحشیبه خاطر گون...اگر خدا را دوست داری....

درخواست حذف اطلاعات
اگر خدا را دوست داریم ، باید کارهایی انجام بدهیم که مورد رضای او باشد. اگر خدا را دوست داری، خدا گفته است:لا یس قوم من قومهمدیگر را مس ه نکنید.اگر خدا را دوست داری، خدا گفته است:ولا تلمزوا انفسکماز همدیگر عیب جویی نکنید.اگر خدا را دوست داری ،خدا گفته است:ولا تنابزوا بالالقابلقب زشت به هم ندهید.اگر خدا را دوست داری، خدا گفته است:و انفقوا فی سبیل اللهدر راه خدا انفاق کنید.اگر خدا را دوست داری ،خدا گفته است:و بالوالدین احساناو به پدرو مادر نیکی ک...کشف الاسرار....

درخواست حذف اطلاعات
گفتا بسرّم ندا آمد که از پس دوست شو، که عاشق را دل از بهرِ یافتِ وصالِ دوست باید، چون دوست نبود دل را چه کند........ای دوست...

درخواست حذف اطلاعات
............. ای دوستدیگرنمی گیری زمن حتی نشان ای دوستموی سپیدم را ببین فصل خزان ای دوست دردی به دارم از دست رقیبانممینالم از زخم زبانِ دیگران ای دوست دیدی که من افتاده ام کنج قفس اماهرگز ندیدی گریه های بی امان ای دوست بغضی گلویم را گرفته حرفها دارمباید ی پیدا شود دراین میان ای دوست با شعر مرهم می گذارم روی قلب توشاید که برخیزی ازاین خواب گران ای دوست عاشق اگر تنها شود میمیرد ازاین دردیا اینکه مجنون میشود آوازه خوان ای دوست #ادریس_حیدری..شش جوانی...درطلب وصل دوست

درخواست حذف اطلاعات
سلسلهٔ موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست گر برود جان ما در طلب وصل دوست حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست سعدی...بی تکرارترین تکرار من

درخواست حذف اطلاعات
باید از یک جایی شروع کرد،هم نوشتن را هم دوست داشتن را!از آغاز هایی باید نوشت ک بی پایان است،از دوست داشتن هایی که با ایمان است و از قلبی که بی او،ویران است! معنی دوست داشتن،کالبد جسم نمی پذیرد،دوست داشتن یعنی درخشش چشمانش،طپش قلبش و دستان گرمش.دوست داشتن یعنی،بی اغراق،بی تکرار ترین حس ها را داشتن،دوست داشتن یعنی تو...دوست داشتن یعنی داشتنت،بودنت،زندگی ت،نفس نفس کنار من! دوست داشتن قدم های تند و سریع نیست،دوست داشتن قدم های محککککم است،همچو...کد شانزده بس افتخار

درخواست حذف اطلاعات
کد شانزده ؛ بس افتخار بس افتخار؛ که شدم میهمان دوست خوش آمدی؛ رسدم از زبان دوست جان در رهش بدهم گر کند قبول این تحفه ای است خودش ارمغان دوست منت پذیر شدم در تمام عمر مارا کجا که کنم امتنان دوست درسی که داده اگر امتحان کند کی میتوان که دهم امتحان دوست هرجنس را که شدم احتیاج آن یکدم رسید بمن از دکان دوست جائی نشد که نه بینم وجود او ماتم کجا که نباشد مکان دوست خواهم شوم که چه آهو شکار او تیری خورد بدلم از کمان دوست دارم امید که مرا نیز همچنان راهم د...مرگ ۳۸۴

درخواست حذف اطلاعات
اگر مرا دوست نداشته باشی دراز می کشم و می میرم مرگ نه سفری بی بازگشت است و نه ناگهان محو شدن مرگ دوست نداشتن توست درست آن موقع که باید دوست بداری! رسول یونان...فعل دوست داشتن

درخواست حذف اطلاعات
دوست دارم، دوست داریدوست دارد، ...دوست داشتن ،مهر ورزیدن ، در بند زلف ی بودن،... زیباترین فعل جهان،صرف اش کن تا ابد ،صرف اش می کنم تا همیشه ی خدا......یک نفر...

درخواست حذف اطلاعات
از خو دنشاز بسته بودن چشم هایشاز خستگى هایش ع بگیرید! ى که عاشقانه دوست داریدباید بفهمدیک نفر هست که...هست که تصدق تمام لحظه هایش میرود!علی قاضی نظام...دوست می دارم

درخواست حذف اطلاعات
تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم . . . تو را به خاطر عطر نان گرم ، برای برفی که اب می شود دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم...دوست

درخواست حذف اطلاعات
بود درد من و درمان از دوست بود وصل من و هجرانم از دوست اگر قصابم از تن واکره پوست جدا هرگز نگردد جانم از دوست...آن یک نفر فقط تویی...

درخواست حذف اطلاعات
????????یکی باید چشم های آدم را دوست داشته باشد و یکی باید صدای آدم را دوست داشته باشد و یکی دست هایش را و یکی لبخندهایش را و یکی باید آن طرز قدم برداشتن آدم را و یکی باید آن طرز سر خم ش را...یکی باید آن طرز کوله پشتی بر کتف انداختن آدم را دوست داشته باشد و یکی عطرش را...یکی باید آن طرز سلام آدم راو یکی باید آغوش آدم را و یکی باید آن بوسه های بی هوا راو یکی باید چشم های آدم را، نه؛چشم ها را که گفته بودم،یکی باید نگاه های آدم را دوست داشته باشد...و همه اینه...عشق و دوست داشتن..

درخواست حذف اطلاعات
عشق در لحظه پدید می آید، دوست داشتن در امتداد زمان. این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است. عشق معیارها را درهم می ریزد، دوست داشتن بر پایه معیارها بنا می شود. عشق ناگهان و ناخواسته شعله می کشد، دوست داشتن از شناختن و خواستن سرچشمه می گیرد. عشق قانون نمی شناسد ، دوست داشتن اوج احترام به مجموعه ای از قوانین عاطفی ست. عشق فوران می کند ، چون آتشفشان و شره می کند ،چون آبشاری عظیم، دوست داشتن، جاری می شود ،چون رودخانه ای بر بستری با شیب نرم. ع...عشق خاموش11

درخواست حذف اطلاعات
چه زمونه ای شده! یه مشت اعضای بدن مس ه منو مس ه خودشون . ذهنم مدام درگیر پایان نامه است اما وقتی میخوام بنویسم انگشتام یاری نمی کنن. هرکار میکنم هیچی تایپ نمیکنن. وقتی میخوام فیک بنویسم مغزم یاری نمیکنه انگشتام مینویسن. ا با هم همکاری نمی کنند بالا ه یکیش تموم شه. اگه خدا بخواد یه پارت دیگه مونده. و بعد خلاص میشیم. نظراتتون رو خوندم. سر فرصت جواب میدم. دوستون دارم... نظر فراموش نشه....