پیدا

دلایل رد روشهایی مانند اولین صادره از آ ین وارده موجودی پایه در استاندارد شماره 8

دلایل رد روشهایی مانند اولین صادره از آ ین وارده و موجودی پایه در استاندارد شماره 8

درخواست حذف اطلاعات
دلایل رد روشهایی مانند اولین صادره از آ ین وارده و موجودی پایه در استاندارد شماره 8 روشهایی از قبیل ” موجودی پایه“ و ” اولین صادره از آ ین وارده“ معمولاً جهت ارزشی موجودی مواد و کالا مناسب نیست . زیرا کاربرد آنها اغلب منجر به مبالغی بابت موجودی مواد و کالا در ترا مه خواهد گردید که هیچ رابطه ای با سطح اخیر مخارج ندارد. در صورت استفاده از روشهای مذکور، نه تنها مبالغ منع شده بابت داراییهای جاری گمراه کننده است بلکه اگر سطح موجودیها کاهش و قیمت...استانداردهای جدید حسابداری (اصلاح شده)

درخواست حذف اطلاعات
برای بر روی شماره ها کلیک کنید استاندارد ۲۰ استاندارد ۲۹ استاندارد ۳۰ استاندارد ۳۱ استاندارد ۳۲ استاندارد حسابرسی...لایحه تقاضای اعاده دادرسی در خصوص قتل غیر عمد

درخواست حذف اطلاعات
شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید. لایحه تقاضای اعاده دادرسی در خصوص قتل غیر عمد ریاست محترم دیوانعالی کشور احتراماً ضمن تقدیم مدارک پیوست و معرفی خود به سمت وک از ناحیه آقای ...........در مقام تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه اصد...نرم افزار تارا

درخواست حذف اطلاعات
تارا؟؟؟ نرم افزار حسابداری تارا نرم افزار حسابداری تارا نرم افزار جدیدی است که توسط گروه تولیدی تارا افزار پارس تولید شده است. امکانات این نرم افزار عبارتند از: نسخه ir دریافت و پرداخت نقدی و چک انجام عملیات دریافت و پرداخت نقدی و چک در هر یک از عملیات حسابداری به هنگام صدور فاکتورهای ید و فروش ، هزینه و درآمد و نیز به صورت مستقل به عنوان یک ثبت آرتیکل جداگانه. امکان صدور چکهای روز و مدت دار. امکان وصول نقدی چک وارده ، واگذار چک وارده به اشخاص ...همه چیز درباره شماره "شبا" شماره حساب بانکی ایرانیان

درخواست حذف اطلاعات
کد شبا، یا "شماره حساب بانکی ایرانیان"، به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین‎المللی بانک‎های کشور، توسط بانک مرکزی ایران مطابق با استاندارد 13616-iso طراحی شده است. از این شماره هم اینک در برخی از مبادلات بین بانکی استفاده می شود. با این حال، طبق اعلام بانک مرکزی به زودی در همه سامانه‎های پرداخت بین بانکی منحصراً از این شماره حساب استفاده خواهد شد. "شبا" یک شناسه منحصر به فرد برای هر حساب بانکی در جهان است که با رعایت قواعد "شم...مستند و مستدل بودن آرا

درخواست حذف اطلاعات
آرای کمیسیون مشاغل مزاحم باید مستند و مستدل با ذکر موارد مزاحمت و مخالفت با اصول بهداشتی باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/09/26 شماره رای نهایی: 9109970905100619رای دیوان با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه در رأی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‏ها دلیل موجهی مبنی بر تعطیلی واحد بی [میوه فروشی] ذکر نشده و دلایل احراز مزاحمت شغلی در رأی صادره بیان نگردیده است و با عنایت به اینکه آرای کمیسیون‏ها می‏بایست مستند و مستدل باشد و موارد مخالفت با اص...دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى

درخواست حذف اطلاعات
چکیده :افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی گردد. ????تاریخ رای نهایی :1393/02/30????شماره رای نهایی :9309970269400224 ✅رای بدوی : در خصوص دعوی خانم م.س. و آقای ع.ح. به طرفیت خانم ز.ط. با وک آقای ع.ک. و خانم س.د. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ 000/000/320 ریال بابت خسارت ناشی از تصادف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از مرکز شماره گذاری پلیس راهور ...لایحه تجدید نظر خواهی مطالبه وجه چک

درخواست حذف اطلاعات
شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید. نمونه لایحه تجدید نظر خواهی مطالبه وجه چک قضات محترم دادگاه تجدیدنظر با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ......... مورخ ....... صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ..... و مستن...افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی گردد.

درخواست حذف اطلاعات
افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی گردد. ????تاریخ رای نهایی: 1393/02/30????شماره رای نهایی: 9309970269400224✅رای بدویدر خصوص دعوی خانم م.س. و آقای ع.ح. به طرفیت خانم ز.ط. با وک آقای ع.ک. و خانم س.د. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ 000/000/320 ریال بابت خسارت ناشی از تصادف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا به ش...لایحه تجدید نظر خواهی ضرب و جرح و توهین

درخواست حذف اطلاعات
شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید. لایحه تجدید نظر خواهی ضرب و جرح و توهین احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره ......مورخ ... مضبوط در پرونده بایگانی .............. صادره در آن شعبه که به رویت رسیده معترض بوده و ...لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف

درخواست حذف اطلاعات
شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید. لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف احتراماً نسبت به دادنامه شماره ............ مورخ 7/10/91 مضبوط در پرونده کلاسه بایگانی .............. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی........ که در تاریخ 26/10/91 به رویت رسیده...رسیدگی به اعتبار صورتجلسات اصلاحی تفکیک از وظایف و صلاحیتهای هیئت نظارت می باشد

درخواست حذف اطلاعات
رسیدگی به اعتبار صورتجلسات اصلاحی تفکیک از وظایف و صلاحیتهای هیئت نظارت می باشد رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ... با وک آقای احمد کریمی سغینی و خانم پانته آ پناهی اصلانلو از دادنامه شماره 458 مورخ 31/4/86 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 86/6 که بموجب آن حکم به ابطال صورتمجلس تفکیکی تغییر وضعیت شماره 17573 مورخ 21/5/54 و سند مالکیت تجدید نظر خواه صرفاً نسبت به قسمت راهرو مشاعی ورود به پشت بام و قلع و قمع اعیانی احداثی ...ارزی موجودی کالا

درخواست حذف اطلاعات
ارزی موجودی کالا اه انداز یری موجودیها: 1-اندازه گیری بهای تمام شده کالای فروش رفته(که از این به بعد ب ت ک ف نامیده می شود) 2-اندازه گیری مبلغ موجودیی که در پایان دوره در انبار باقی مانده است روشهای اصلی اندازه گیری موجودی: 1 -میانگین موزون (متحرک) 2-fifoاولین صادره از اولین وارده 3-روش میانگین موزون(متحرک): الف-سیستم ادواری: در این سیستم از قیمت میانگین موزون یک واحد کالا برای دوره استفاده می شود. قیمت میانگین موزون یک واحد از تقسیم جمع بهای تمام شد...لیست قیمت انواع نرم افزار حسابداری دقیق

درخواست حذف اطلاعات
ورژن پیشرفته بازرگانی 215000 تومان شامل قفل سخت افزاری عدم محدودیت در نصب شامل نسخه اندروید پوشش صنف های مختلف متوسط بازرگانی 88000 تومان شامل قفل نرم افزاری شامل نسخه اندروید محدودیت در تعداد دفعات نصب پوشش صنف هایی با فعالیت های متوسط ورژن پایه بازرگانی 49800 تومان شامل قفل نرم افزاری محدودیت در تعداد دفعات نصب پوشش صنف هایی با فعالیت های کوچک ورژن تولیدی 255000 تومان شامل قفل سخت افزاری عدم محدودیت در نصب شامل نسخه اندروید پوشش واحد مختلف تولیدی...لایحه مطالبه وجه زام

درخواست حذف اطلاعات
شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید. لایحه تجدید نظر خواهی مطالبه وجه زام ریاست محترم دادگاه تجدید نظر احتراماً به دادنامه صادره شماره 15-17/1/1390 موضوع محکومیت موکل بپرداخت وجه زام ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد که بتاریخ 5/2/1390 ب...مرجع رسیدگی به احراز تقصیر و ورود خسارت مالی در دعوای علیه ت

درخواست حذف اطلاعات
رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی ناشی ورود خسارت بر اموال توسط ت به دلیل وم احراز تقصیر و احراز ورود خسارت در صلاحیت محاکم عمومی است نه دیوان عد اداری. تاریخ رای نهایی: 1392/10/25 شماره رای نهایی: 9209970223201430 رای بدویدر خصوص دعوای آقای الف.ن. علیه شرکت الف. شهرستان شهر مبنی بر مطالبه 000/000/105 ریال خسارات وارده به ملک خواهان با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خواهان مدعی است به واسطه نشت آب از لوله اصل انتقال آب به منزل وی خسارت وارده شده است نظر به اینک...استاندارد iso 45001 استاندارد جدید ایمنی و بهداشت

درخواست حذف اطلاعات
استاندارد iso 45001 استاندارد جدید ایمنی و بهداشت استاندارد iso 45001 استاندارد جدید مدیریت ایمنی و بهداشت بوده که در حال حاضر مراحل تدوین آن در سازمان iso دنبال می شود . در ادامه صحبت های آقای دیوید اسمیت رئیس کمیته تدوین این استاندارد از سایت www.iso.org با اندکی تغییر به فارسی برگردان شده که خدمت دوستان و همکاران عزیز ارائه می گردد. تفاوت استاندارد iso 45001 و ohsas1800 این تفاوت ها بیشتر در نگاه و تمرکز استاندارد iso 45001 بر روی ماهیت عملکردی سازمان بوده که نقش و ...در صورتى که خسارات وارده بیش از مبلغ دیه پرداختى باشد، این خسارت بر اساس قاعده لاضرر و از

درخواست حذف اطلاعات
چکیده راى:در صورتى که خسارات وارده بیش از مبلغ دیه پرداختى باشد، این خسارت بر اساس قاعده لاضرر و از باب مسئولیت مدنى قابل مطالبه است ????تاریخ رأى نهایى: ١٣٩٣/١٠/٢٤ ????شماره راى نهایى: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٥٠١٢٦٥✅ رأی بدوی: در خصوص دعوی خواهان آقای غ.ز. با وک خانم س.ک. به طرفیت آقای ن.ص. با وک بعدی آقای ع.د. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ17726926تومان بابت هزینه های پزشکی و درمانی به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله ، دادگاه با عنایت به محتویات پرو...لایحه در مورد درگیری و نزاع

درخواست حذف اطلاعات
شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید. نمونه لایحه تجدید نظر خواهی در مورد درگیری و نزاع ریاست محترم دادگاه تجدید نظر احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره 308 مورخ 23/4/1390 مضبوط در پرونده بایگانی 890853 صادره در ...سوالات استاندارد

درخواست حذف اطلاعات
فایل سوالات استاندارد http://cdn.persiangig.com/preview/eaui6s2uhl/large/سوالات استاندارد.docx...اگر کارفرما در مراجع حل اختلاف محکوم شود و از پرداخت مطالبات کارگر خودداری نماید؟

درخواست حذف اطلاعات
احکام صادره توسط مراجع حل اختلاف وزارت کار قطعی و لازم الاجراست و درصورت عدم تمکین کارفرما به احکام صادره ، کارگر میتواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگستری و ارائه رای صادره ، نسبت به صدور دستور اجرای قضایی برای اجرای رای و توقیف اموال و یا برداشت از حساب کارفرما و یا حتی جلب کارفرما اقدام نمود .لازم به ذکر میباشد که ، ماده ١٨٠ قانون کار ضمانت اجرای احکام قطعی وزارت کار میباشد ....شرط داوری اختیاری

درخواست حذف اطلاعات
در صورتی که از مفاد شرط ضمن عقد، اختیار طرفین در رجوع به داوری استنباط گردد، طرح دعوا در دادگاه امکان پذیر است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/29 شماره رای نهایی: 9309970220301483 رای بدویدر خصوص دعوای شرکت س. به نمایندگی م.ش. بطرفیت د. به خواسته مطالبه مبلغ 898/956/304 ریال بابت تعدیل دو فقره صورت وضعیت قرارداد شماره 3048 مورخ 27/1/92 به انضمام ضرر و زیان و دیرکرد و هزینه های دادرسی از خوانده، نظر به اینکه حسب ماده 53 قرارداد فی م ن خواهان و خوانده، در صورت اختلاف فی م ن، دا...در صورتی که کارفرما در مراجع حل اختلاف وزارت کار محکوم شود و از پرداخت مطالبات کارگر خوددا

درخواست حذف اطلاعات
احکام صادره توسط مراجع حل اختلاف وزارت کار قطعی و لازم الاجراست و درصورت عدم تمکین کارفرما به احکام صادره ، کارگر میتواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگستری و ارائه رای صادره ، نسبت به صدور دستور اجرای قضایی برای اجرای رای و توقیف اموال و یا برداشت از حساب کارفرما و یا حتی جلب کارفرما اقدام نمود .لازم به ذکر میباشد که ، ماده ١٨٠ قانون کار ضمانت اجرای احکام قطعی وزارت کار میباشد ....۶ آزمون اجتماعی پایه ی ششم دبستان نوبت دوم ( داد۹۶)

درخواست حذف اطلاعات
۶ آزمون اجتماعی پایه ی ششم دبستان نوبت دوم ( داد۹۶) آزمون اجتماعی پایه ششم نوبت دوم - شماره 6 http://up44.ir/seda55tq آزمون اجتماعی پایه ششم نوبت دوم - شماره 5 http://up44.ir/gv5juhth آزمون اجتماعی پایه ششم نوبت دوم - شماره 4 http://up44.ir/hisoehd4 آزمون اجتماعی پایه ششم نوبت دوم - شماره 3 http://up44.ir/qygnc1ko آزمون اجتماعی پایه ششم نوبت دوم - شماره 2 http://up44.ir/5nw0333b آزمون اجتماعی پایه ششم نوبت دوم - شماره 1 http://up44.ir/i54y7bgg...آزمون شبیه سازی شده نمونه تی جهت آمادگی بیشتر و بهتر دانش آموزان

درخواست حذف اطلاعات
آزمون شماره ۱ پاسخنامه شماره ۱ آزمون شماره ۲ پاسخنامه شماره ۲ آزمون شماره ۳ پاسخنامه شماره ۳ آزمون شماره ۴ پاسخنامه شماره ۴ آزمون شماره ۵ پاسخنامه شماره ۵ آزمون شماره ۶ پاسخنامه شماره ۶ آزمون شماره ۷ پاسخنامه شماره ۷ آزمون شماره ۸ پاسخنامه شماره ۸ آزمون شماره ۹ پاسخنامه شماره ۹ آزمون شماره ۱۰ پاسخنامه شماره ۱۰ آزمون شماره ۱۱ پاسخنامه شماره ۱۱...دوره آشنایی با ساختار و شیوه نگارش استاندارد براساس استاندارد ملی ایران inso 5

درخواست حذف اطلاعات
دوره رایگان آشنایی با ساختار و شیوه نگارش استاندارد براساس استاندارد ملی ایران inso 5 توسط شرکت ارتقا گستر پویا برگزار می شود:...استاندارد خوراک دام تا پایان سال بازنگری می شود

درخواست حذف اطلاعات
مسئول بخش کشاورزی یک برند سوئیسی تولید داخل و عضو کمیته استاندارد خوراک دام ایران از بازنگری کامل استاندارد خوراک دام تا پایان امسال خبر داد....بهترین دستگاه تصفیه آب خانگی

درخواست حذف اطلاعات
http://www.pakab22.com تصمیم دارید یک دستگاه تصفیه آب خانگی ارزان قیمت ب ید ولی در نظر دارید یک دستگاه استاندارد با بهترین کارایی باشد که منبع اصلی تامین آب شرب ما را تشکیل دهد. رشد روز افزون صنایع باعث وارد شدن آلاینده هایی مانند آرسنیک,سرب,جیوه,نیترات و … به اب شهری می شود.دراین میان شاید ید دستگاه تصفیه آب خانگی پیشنهاد خوبی باشد. بهترین دستگاه تصفیه آب خانگی کدام است؟ اخیرا دستگاه های تصفیه آب غیر استاندارد و غیر بهداشتی در مارک ها و طرح های مختلف ...نظارت سازمان استاندارد بر کالا و خدمات پزشکی علاوه بر غذا و دارو

درخواست حذف اطلاعات
????????????نظارت سازمان استاندارد بر کالا و خدمات پزشکی علاوه بر غذا و دارو ???? ▫️▫️غلامرضا کاتب هیات رئیسه مجلس: ▫️در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع اختلافی مجلس و شورای نگهبان پیرامون ماده ۳ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد بررسی شد و نظر مجلس تایید شد. ▫️طبق ماده ۳ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد سیاست گذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه کالا و خدمات پزشکی هم بر عهده سازمان استاندارد خواهد بود. ▫️طبق این ماده قانونی از ...اثر تصویب طرح تفصیلی بر پایان کار

درخواست حذف اطلاعات
نظر به صدور پایان کار بر اساس مجوز صادره، شهرداری نمی‏تواند اصلاحی مربوط به طرح تفصیلی مصوب پس از صدور پروانه ساختمانی را در پایان کار قید نماید و صرفاً در زمان اجرای طرح و با پرداخت قیمت روز، مجاز به این امر می‏باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/09/26 شماره رای نهایی: 9109970903102408رای دیوانملاحظه می‏گردد شاکی به طرفیت شهرداری تنکابن به خواسته اعتراض به گواهی پایان عملیات ساختمان شماره... و ا ام به صدور پایان کار به میزان... متر مربع اعلام شکایت نموده است ک...تکلیف ید از فروشندگانی که شماره اقتصادی ارائه نمی دهند چیست؟

درخواست حذف اطلاعات
تکلیف ید از فروشندگانی که شماره اقتصادی ارائه نمی دهند چیست؟???? براساس دستورالعمل اجرایی ماد 169 در خصوص ید به یکی از دو وضعیت ذیل می توان اقدام نمود:الف)در صورتیکه مبلغ هرصورتحساب(فاکتور)، کمتر از ۵% حد نصاب معاملات کوچک باشد، ومی به درج شماره اقتصادی فروشنده بر روی صورتحسابهای مذکور نمی باشد و می توان یدهای مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت” معاملات کمتر از ۵% مبلغ حدنصاب” در سامانه معاملات فصلی وارد نمود. عدم درج شماره اقتصادی فروشنده بر ر...مرکز فروش کفش تابستانی نه

درخواست حذف اطلاعات
یک کفش استاندارد، سه مشخصه بارز دارد * کفش استاندارد باید جنس خوب داشته باشد. * پاشنه استاندارد کفش بسیار مهم است. * قالب و پنجه کفش باید استاندارد باشد. هنگام ید صندل حتما دقت کنید که یک بند چرمی ضخیم در پشت کفش قرار گرفته باشد تا مانع از حرکت پای شما به جلو یا عقب شود. در پای شما ۲۸ استخوان وجود دارد که بزرگ ترین آن ها در پشت پاست. اگر این بند چرمی دور این استخوان قرار گیرد و پا را درون کفش محکم کند فشار اضافی از استخوان های دیگر برداشته می شود....خسارات ناشی از تصمیات قضایی، در صورتی قابل مطالبه است که 1ـ مستقیماً بر اثر تقصیر یا اشتبا

درخواست حذف اطلاعات
#دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى✅چکیده: خسارات ناشی از تصمیات قضایی، در صورتی قابل مطالبه است که 1ـ مستقیماً بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی وارد می شود و 2ـ قبلاً در دادگاه عالی انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد.????تاریخ رای نهایی: 1392/04/08 ????شماره رای نهایی: 9209970221300441✅رای بدویدر خصوص دادخواست ح.م. به وک از م.خ. فرزند م. به طرفیت خواندگان 1ـ ح.ف. 2ـ ج.الف. 3ـ م.ک. 4ـ م.الف. 5ـ م.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر ا ام و محکومیت خ...صنعت خودرو و استاندارد

درخواست حذف اطلاعات
" پایگاه تحلیلی اعتدال "...اماره صوری بودن عقد بیع

درخواست حذف اطلاعات
درصورتی که در قرارداد بیع طرفین تصریح کرده باشند که تمامی ثمن نقداً پرداخت شده و میزان ثمن نیز قابل توجه باشد، اماره ای بر صوری بودن قرارداد مذکور است. تاریخ رای نهایی: 1392/10/23 شماره رای نهایی: 9209970220101447 رای بدویاعتراض ثالث آقای ج.ع. با وک خانم الف.س. به طرفیت آقایان گ.ب. و س.ح. نسبت به اجرائیه شماره 921006 مربوط به دادنامه شماره 1073 -6/12/90 صادره از این دادگاه وارد نیست زیرا با توجه به لوایح تقدیمی وکلای طرفین و مدارک مورد ارائه ایشان و نحوه تنظیم مبایع...فیش های واریزی

درخواست حذف اطلاعات
1-مبلغ8،800،000ریال جهت پایه یکم به شماره حساب آموزشگاه بانک ملی0220646726005 2-مبلغ6،150،000ریال جهت پایه دوم به شماره حساب آموزشگاه بانک ملی0220646726005 3-مبلغ200،000ریال به شماره حساب بانک ملی2171153509006 4-مبلغ10،000ریال به شماره حساب بانک ملی2171153515008 5-مبلغ10،000ریال به شماره حساب بانک ملی 3100002366006 6-مبلغ120،000ریال به شماره حساب بانک ملی0105968801004...اسقاط ضمنی حق فسخ توسط بایع

درخواست حذف اطلاعات
مطالبه ثمن از سوی فروشنده، در صورت داشتن حق فسخ به لحاظ عدم پرداخت ثمن، حق فسخ وی را از بین می برد. تاریخ رای نهایی: 1392/11/13 شماره رای نهایی: 9209970238001502 رای بدویدر خصوص دعوی آقای الف.ک. فرزند ح. به طرفیت آقای ب.م. فرزند ق. مبنی بر اعلام فسخ معامله به انضمام خسارات وارده بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان داشته یک قطعه زمین به خوانده دعوی واگذار نموده و با وی توافق نموده که الباقی ثمن معامله تا تاریخ 22/7/89 پرداخت گردد که در غیر این صورت معامله...هشدار استاندارد بوشهر درباره زیتون sunday

درخواست حذف اطلاعات
خلیج فارس: مدیرکل استاندارد استان بوشهر گفت: زیتون شور در بطری شیشه ای با نشان تجاری sunday به آدرس جاده جهرم- شیراز و کد 10 رقمی 8341889921 فاقد استاندارد است و علامت استاندارد درج شده روی آن جعلی است. به گزارش «خلیج فارس» به نقل از ایرنا؛ محمد رحیم بهره مند روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در استعلام های صورت گرفته مشخص شد این مارک مربوط به محصول آب معدنی تولید شده در استان دیگری است. وی اضافه کرد: با تلاش کارشناسان استاندارد، این محصول در فروشگا...مرکزملی تاییدصلاحیت ایران: تاییدآزمایشگاه آبان بسپارتوسعه مطابق استانداردایران - ایزو/آی ا

درخواست حذف اطلاعات
احراز صلاحیت آزمایشگاه شرکت آبان بسپار توسعه در خصوص استاندارد های مرتبط با مواد و محصولات مختلف، به افتخارات شرکت آبان بسپار توسعه افزوده شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آبان بسپار توسعه: آزمایشگاه شرکت آبان بسپار توسعه پس از موفقیت در دریافت و تمدید احراز صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد ایران، در سه سال گذشته، افتخاری دیگر در خصوص دریافت تایید صلاحیت آزمایشگاه براساس استاندارد ایزو 17025، از سوی مرکز تایید صلاحیت ایران در دامنه فعا...