پیدا

دوبیتی طریقت باز آمدم

دوبیتی (طریقت)باز آمدم

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩☫دوبیتی (طریقت)باز آمدم☫۩۩۩ از توبه من باز آمدم تا سیم آ بشکنم با یارِ سرمست آمدم تا جامِ ساغر بشکنم بازآمدم بازیچهء بزم سکندر بشکنم ساقی وُمُطرب هردو را پابشکنم سربشکنم ! ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت...مناجات ماه رمضان ، آمدم من آمدم،شاعر رسول چهارمحالی(ساقی

درخواست حذف اطلاعات
شعر:آمدم من آمدمشاعر:رسول چهارمحالی...........................................ماه تو آغاز شد رب الجلیلبهر مهمانی به سویت آمدمآمدم با شرم و اندوه آمدمکوله باری از گناهان آمدم..............................آمدم مهمانیت ای مهربانبهر استغفار و توبه آمدمآمدم گویم الهی بی مبا سیه رویی به سویت آمدم.............................آمدم در را به رویم باز کنپشت در محزون و نالان آمدمای کریم و ای رحیم و مهربانعبد آلوده گنه کار وپشیمان آمدم..............................بارها گفتی بیا ستار هستم عبد منچون تو ستار ال...روز بزرگداشت مولوی جلال_الدین_محمد_بلخى مولانا

درخواست حذف اطلاعات
بازآمدم بازآمدم از پیش آن یار آمدمدر من نگر در من نگر بهر تو غمخوار آمدم شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدمچندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم آن جا روم آن جا روم بالا بدم بالا رومبازم رهان بازم رهان کاین جا به زنهار آمدم من مرغ لاهوتی بدم دیدی که ناسوتی شدمدامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم من نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصرآ صدف من نیستم من در شهوار آمدم ما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر ببینآن جا بیا ما را ببین کان جا سبکبار آمدم از ...شهناز

درخواست حذف اطلاعات
در آمدم باز آمدم با صد هزار ناز آمدمنازم به نازش گفته بود دنبال طنّاز آمدم یارب کدامین در زنم یاری ندارم سر زنم بالی ندارم پر زنم مشتاق پرواز آمدم مشکی تر از شب روز من با من چه کردی سوز من کردی گذر امروز من نوروز پرداز آمدم خو ده بودم یک پری آمد به خوابم سرسری گفتش : به روحم بنگری مثل پریناز آمدم چشمان همرنگ قمر ریزد ز لبهایت شکر باشد بماند بی خبر دیدار شهناز آمدم نازد بنازد ناز ما عشقت نمی گردد جدا ی بده اندام را با ساز و آواز آمدم ای سعدی گوهر س...نام زیبای تو ..

درخواست حذف اطلاعات
نام زیبای تو .. نام زیبای تو آمد به پرستاری دل آمدم تا بنمائی تو دگر یاری دل غم دل بیش زحد شد مددی زود فرست آمدم پیش تو در، دفع گرفتاری دل هر دری را که زدم هیچ جو نرسید آمدم نور فشانی تو باین تاری دل غم زدل گشت فراوان نتوان گفت چه حد آمدم تاکه کنی باز تو غمخواری دل راز دل را نتوان بر همه فاش نمود آمدم تا بشود رفع ز دشواری دل گشت بیمار دلم از غم هجر تو بسی آمدم بهر شفای غم بیماری دل دل زارم همه اوقات تورا میطلبد آمدم تاکه ببینی تو همین زاری دل باز (گم...متن نوحه

درخواست حذف اطلاعات
مناجاتی ماه رمضان (سویت آمدم)شاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی).......................................رو سیاه و بخت بر گشته به سویت آمدمشرمسار از گفته و کرده به سویت آمدمروزیت خوردم ولی کفران نعمت کرده امبا دو چشمی اشک بار اینک به سویت آمدمتو کریمی و رحیمی و خدای قادریعبد بی ویاور شدم حالا به سویت آمدمدرب هر خانه زدم بر روی من شد بسته ودرب تو چون باز بود دیگر به سویت آمدمهر کجا رفتم تو را دیدم ولی نشناختمغرق در بار گنه جانا به سویت آمدممی پذیری توبه را ای...دوبیتی (طریقت) رسم محبّت

درخواست حذف اطلاعات
مرا رسم محبّت می دهد یاد سیه چشمی بکار خویش مرا از یادمی برد آ ِ کارهم او رسم (طریقت) یاد می داد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩ ۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت) رسم محبّت ☫ ۩۩۩...دوبیتی ،صلح و (طریقت) شور وُ شوق

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی >صلح و (طریقت)شور وشوق ☫ ۩۩۩ ننگ وُ جنگ از مَرز ایران دور باد ماتم وُ بیداد خغرافیامان دور بادصلح و (طریقت) شور وُ شوقناخوشی از مُلک شیران دور باد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...اتفاقا آمدم ...

درخواست حذف اطلاعات
سلام آمدم از صبح آمدم اینجا و خوندم ... دلیل رو گفتم .... وقتی در وب خودت پست گذاشتی ... با شش درصد شارژ ، می تونستی اینجا هم سر بزنی و بنویسی ... لااقل نیامدی ببینی آیا من آمدم یا نه ... چیزی نوشتم یا نه ... .......اشعار (طریقت )دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ اشعار (طریقت )دوبیتی ☫ ۩۩۩ با حضرت عشق ه نم امشبدُردی کش جام انگبینم امشبسلطان ازل ز آید بیرونتردید مکن که بر یقینم امشب ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
با ما دل نازک تو یکدست نشدهمدرد غمی که بوده و هست نشد در جام دلم (طریقت) اصل، نشد صد خمره ریختم، مست نشد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩ ۩۩۩ ☫دوبیتی ☫ ۩۩۩...شعر مناجاتی سویت آمدم ماه رمضان،شاعر رسول چهارمحالی(ساقی)

درخواست حذف اطلاعات
مناجاتی ماه رمضان (سویت آمدم)شاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی).......................................رو سیاه و بخت بر گشته به سویت آمدمشرمسار از گفته و کرده به سویت آمدمروزیت خوردم ولی کفران نعمت کرده امبا دو چشمی اشک بار اینک به سویت آمدمتو کریمی و رحیمی و خدای قادریعبد بی ویاور شدم حالا به سویت آمدمدرب هر خانه زدم بر روی من شد بسته ودرب تو چون باز بود دیگر به سویت آمدمهر کجا رفتم تو را دیدم ولی نشناختمغرق در بار گنه جانا به سویت آمدممی پذیری توبه را ای...دوبیتی (زلف چلیپا)طریقت

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (زلف چلیپا)طریقت☫ ۩۩۩ بسکه زَدم، شانه بَر زلفِ چلیپای عشقمی بَرَد از دل قرار، طُرّه ی زیبای عشقدر شبِ مهتابِ عشق، منتظرِم منتظربلکه بگیرم بغل، قامتِ رعنای عشق ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...آشنای بارگاه

درخواست حذف اطلاعات
از سر شوق ای رضا جان بر تو مهـمان آمدم خود طلب کردی به سویت از دل و جان آمدم راه تو مایل شده سوی دل ویـــرانه ام آشنای بارگاهم ، دیده گریان آمدم ای امید رحمت باران عشق سرمدی من کویری تشنه کامم سوی باران آمدم اشک ها جاری کنم در دامن آیینه ها تا برای وصل جانم بر اسان آمدم در « وصال » عاشقی دل رام آهو می شود چون برای دیـدن خورشید تابان آمدم...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫دوبیتی ☫ ۩۩۩ برخیز ز خواب تا ی بخوریمزان پیش که از زمانه ت بخوریم کاین چرخ ستیزه جوی ناگه روزیمُهلت ندهد(طریقت) آبی بخوریم ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...بگشای در بگشای در گریان و نالان آمدم/ پرویز ناتل خانلری

درخواست حذف اطلاعات
بگشای در ! بگشای در ! گریان و نالان آمدم زان سر کشی ها در گذر ! اینک پشیمان آمدم بگشای در ورنه چنان کوبم جبین بر آستان کاگه شود ی ر جهان کازرده از جان آمدم من مرد دعوی نیستم دانی تو خود تا کیستم گر بی تو یکدم زیستم با رنج حرمان آمدم... پرویز ناتل خانلری کتاب ماه در مرداب...آمدم تا برای تو ناله کنم (شب پره)

درخواست حذف اطلاعات
آمدم تا برای تو ناله کنم از سیاهی و قدمت سرما از نداری و خشم و فقر زمین از ستم های رفته بر حوا آمدم تا برای تو ناله کنم هیچ دانی ی گرسنه خو ده؟ هیچ دانی که در همین سرما شاخه ای هم به باغ روئیده؟ آمدم تا برای تو ناله کنم ناله ای که آتش است بر قلبم ناله ای که گر نگویم از آن میدرد قلب خسته از دردم آمدم تا برای تو ناله کنم لیک دیدم که خود پر از دردی لیک دیدم که در بهار خودت برگ غمگین و ت و زردی آمدم تا برای تو ناله کنم ای نشسته به باغ بی برگی چه توان گفت ب...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫دوبیتی ☫ ۩۩۩ تا چند اسیر عقل هر روزه شویمدر عمر چه صد ساله چه یکروزه شویم در ده تو پیاله را (طریقت) زین پس چون خاک گِلِ کوزه گران کوزه شویم ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...محمد علی رستمی (وصال) / شوق دیدار

درخواست حذف اطلاعات
از سر شوق ای رضا جان بر تو مهـمان آمدم خود طلب کردی به سویت از دل و جان آمدم راه تو مایل شده سوی دل ویـــرانه ام آشنای بارگاهم ، دیده گریان آمدم ای امید رحمت باران عشق سرمدی من کویری تشنه کامم سوی باران آمدم اشک ها جاری کنم در دامن آیینه ها تا برای وصل جانم بر اسان آمدم در « وصال » عاشقی دل رام آهو می شود چون برای دیـدن خورشید تابان آمدم از : محمد علی رستمی (وصال)...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی☫ ۩۩۩هنگام بهار و عطر ِگل افشانی شد روز نشاط ، هدیه ای رحمانیسر سبز بنفشه ها" به روز خوانسار و حمایت از ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی (طریقت)اشعار

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)اشعار ☫ ۩۩۩ جان درتن من زِسعیِ ساقی مانده هر چند نفس به اتفاقی مانده ازباده (طریقت) قدحی بیش نماند روحی که نبود ، رفت باقی مانده ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت...دوبیتی (طریقت )اشعار

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩☫ دوبیتی (طریقت )اشعار ☫۩۩۩ ***** نقشِ شاعر، نَقشه ای کمرَنگ نیستدَر حــَقیقـَت،شعر را اَورَنگ نیست درشریعت رسم وُ راه بهترین تابندگی بهترازشعر(طریقت) واژه در فرهنگ نیست ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه0 جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت...اهل (طریقت)اند به شعری سروده اند

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫دوبیتی : اهل(طریقت)اند به شعری سروده اند ☫۩۩ آن سر خوشان همه ره س اند این مهوشان همه باده خورده اند تا روز وصل ثانیه ها را شمرده اند اهل (طریقت)اند به شعری سروده اند ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...صنم (طریقت )دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫صنم (طریقت )دوبیتی ☫ ۩۩۩ شکوه ء گُل، به صبا کرد صنم که، چه ها:با دلِ ما کرد صنم آذر، به طرب می آورد عطرِ گل بوته رها کرد، صنم ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت...دوبیتی (طریقت )اشعار +آمدم با مِهر بیدارش کنم امّا نشد

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩☫ دوبیتی (طریقت )اشعار ☫۩۩۩ ***** خبر، چشمک به هر درمی زند مِهر نسیمِ کوچه، شب پر می زندمِهر سَحَر، چشم انتظار ِ ماهِ مِهرست(طریقت)، سازِ دیگر می زند مِهر _____________________ آمدم با مِهر بیدارش کنم امّا نشد از هوای ِ مِهر سرشارش کنم امّا نشد در دلم گفتم که من پائیز چشمانِ توام خاستم آهسته تکرارش کنم امّا نشد پلکهای ِ مخملش بر روی ِ هم عمرش بلند خاطرم بود " آفرین " بارش کنم امّا نشد کاش دستی بر بلور ِ خاطراتِ مرمرش لذت از این بود آزارش کنم، امّا نشد فص...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫دوبیتی ☫ ۩۩۩ انگور رسید و سیبِ نوبر گُل کرد هنگامه ی قُل قُل سماور گُل کرد شدصبح نشاط چونکه مردادگذشت شهریورسال میوه را پُر گُل کرد ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...نشد

درخواست حذف اطلاعات
آمدم تا مست و مدهوشت کنم اما نشد عاشقانه تکیه بر دوشت کنم اما نشدآمدم تا از سر دلتنگی و دلواپسیگریه تلخی در آغوشت کنم اما نشدآرزو که یک شب در سراب زندگیچون کهنه ای نوشت کنم اما نشدنازنینم، نازنینمیاد تو هرگز نرفت از خاطرمآمدم تا این سخن آویزه گوشت کنم اما نشدشعله شد تا به دل خا تر احساس تولحظه ای رفتم که خاموشت کنم اما نشدبعد از آن نامهربانیهای بی حد وحصرسعی تا فراموشت کنم اما نشد...آمدم...

درخواست حذف اطلاعات
دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت: آمدم! نعره مزن، جامه مدر، هیچ مگو! مولانا...شده بودم ...

درخواست حذف اطلاعات
دوش من آمدم و بی تو فغانم شده بود بی تو من آمدم و خانه ابم شده بود تا سحر وقت سحر در تب و تاب تو شدم بی تو در وقت سحر دل چو کبابم شده بود...دوبیتی (طریقت) شاعرِ اردبهشت است

درخواست حذف اطلاعات
۩۩☫ دوبیتی (طریقت) شاعرِ اردبهشت است ☫۩۩ زمین در گردش نوری سرشت است بساط شادی و شوری نوشت است نسیمِ دلکشِ پایان اسفند(طریقت) شاعرِ اردیبهشت است ۩#خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی طریقت...خدا

درخواست حذف اطلاعات
خدا را بجان اباتیانکزین تهمت هستیم وارهان به میخانهٔ وحدتم راه دهدل زنده و جان آگاه ده که از کثرت خلق تنگ آمدمبه هر جا شدم سر به سنگ آمدم #رضى_الدین_آرتیمانی...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی ☫ ۩۩۩ چو نکو می نگرم،"شمع و گل و پروانه " حرم و دِیر یکی ، قبله توئی بتخانه راز شیرینی این عالم افسانه توئی لب دلدار توئی ، طُره توئی جانانه ۩۩خُلدِستان طریقت۩۩ خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩...دوبیتی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫دوبیتی (طریقت)بازار داغ☫ ۩۩۩ باید که گُ ارم شوی تا باغبان آید به باغ همچون گلستانم شوی تابلبل آیدسوی راغ اهل (طریقت) نیستی بازیچهء بازیگرانهم باغ وُ راغ آماده شد،ای باغبان بازار داغ ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت...اینک خدا ! منم که به میعاد آمدم

درخواست حذف اطلاعات
...اینک خدا ! منم که به میعاد آمدم از هرچه بند غیر تو آزاد آمدم اینک خدا ! درخت منم، آتشت کجاست با من بگو نوای خوش و دلکشت کجاست با من بگو که وادی عشق است این سرای با من بگو که کفش درآرم ز هر دو پای شعری بخوان که شور بریزد به جان من حال و هوای طور بریزد به جان من بانگی بزن که شعله برانگیزد از دلم پیغمبری به امر تو برخیزد از دلم http://persianpoetry....دوبیتی (طریقت )ماهتاب

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫دوبیتی (طریقت )ماهتاب☫ ۩۩۩ عهد بر زلفش نهادم، چشم مستش خوابِخواببرقع از رویش گشودم تا برآید ماهتابگفتمش مهتاب شد، ای ماه من بیدار شوگفت من برمی نخیزم، تا برآید آفتاب ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت...دوبیتی (طریقت)نقش دل انگیز

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)نقش دل انگیز ☫ ۩۩۩ تبریزِ دلم ، ریزِ دلم درتب و تاب است اسرار غزل گویم وُ این نغمه برآرم این نقش دل انگیز ، دل انگیز برآب است ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمّدمهدی طریقت احوال خودم، حالِ دلم نیز اب است...دوبیتی (طریقت)مهتا ب

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)مهتا ب ☫ ۩۩۩ نگین در حلقه ی مهتاب مجنون بلورین ساغرِ محراب مجنون تو ی و باشی لیلی به ی وهمآغوش شبی بی تاب مجنون ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت...پرواز خیال ...

درخواست حذف اطلاعات
دوش وقت سحر از دست تو فریاد شدم ... ی ره شور و پر از شادی و در یاد شدم ... آمدم نزد تو بنشستم و در خواب شدی ... هر چه فریاد زدم و ی ره در داد شدم ... آمدم راه دراز ، وقتی که در خواب شدی ... نیمه شب آمدم و دیدم و بی تاب شدی ... گفتمت راه دراز آمده ام ، بهر تو و خال لبت ... تو به پرواز شدی و گوهر نایاب شدی ......دوبیتی (طریقت)رباعی

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)رباعی ☫۩۩۩ باطعنه مرا به مرگ راضی د کشتند مرا وُ صحنه سازی د باآنکه مرا همیشه می فهمیدند درصحنه هماره خوب بازی د ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت...