پیدا

دیوان حافظ

برنامه های«روز حافظ»در سال ۱۳۹۶به نام “حافظ و اخلاق” نام گرفت

درخواست حذف اطلاعات
کاووس حسن لی روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ در گفتگو با خبرنگار ایسنا گفت : در نشست های علمی و تخصصی یادروز حافظ در شیراز، دیگر نقاط ایران و جهان تاکنون موضوع هایی مانند عصر حافظ، تاثی ذیری حافظ از منابع دیگر، تاثیرگذاری حافظ بر ادبیات پس از خود، تصحیحات دیوان حافظ، حافظ و قرآن، ترجمه¬های شعر حافظ، زیبایی شناسی شعر حافظ، حافظ و معنویت و … مطرح شده بود. وی اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال نیز آیین یادروز حافظ در ماه محرم برگزار می شود و یکی از پیام های ...برگزاری جلسه حافظ شناسی 7 آذر

درخواست حذف اطلاعات
برگزاری جلسه حافظ شناسی در کتابخانه شهید باهنر ۷ آذر ماه ۱۳۹۶ به س رستی مهسا پیروزفر و با حضور اعضا کلاس؛ با موضوع:-بررسی دیوان حافظ با نگاهی به شه او-نگاهی به مقوله رمز در دیوان حافظ-بررسی واژه گان عرفانی در ادبیات-حجاب میان عارف و حقیقت-رند آزاده یا پیر مغان-مفهوم ثلاثه غساله در ات حافظ و ادبیات عرفانی-مفهوم سروش در شه عرفانی و سنت مزدیسنا-مفهوم عرش و سدره نشینی در ادبیات عرفانی -خواندن غزل ۳۷ از دیوان....حافظ

درخواست حذف اطلاعات
حافظ حافظ خواجه شمس الدین محمد متخلص به "حافظ"، غزلسرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی است. وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد شد. علوم و فنون را در محفل درس ان زمان فراگرفت و در علوم ادبی عصر پایه ای رفیع یافت. خاصه در علوم فقهی و الهی تأمل بسیار کرد و قرآن را با چهارده روایت مختلف از بر داشت. "گوته" دانشمند بزرگ و شاعر و سخنور مشهور آلمانی دیوان شرقی خود را به نام او و با ب الهام از افکار وی تدوین کرد. دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصی...( حافظیه ! )

درخواست حذف اطلاعات
بر بام ِ سخن نشسته نام ِ حافظ ! شد هر غزلی غزال ِ رام ِ حافظ ! مانند ِ ِ کهنه گیرآست ولی؛ هرگز نشود کهنه کلام ِ حافظ...! _______________ احسن به وجود ِ با صفای ِ حافظ ! اشعار ِ گران قدر و رسای ِ حافظ ! تا آ ِ دنیا هم اگر ما بدویم ؛ هرگز نرسد ی به پای ِ حافظ ! _________________ با اینکه شدند کیش و مات ِ حافظ ! در شعر ندیدند ثباتِ حافظ! ندارند که شوخی د؟! با دختر و با شاخه نباتِ حافظ...! _________________ گفتا که بِبَر نام ِ شریفِ حافظ ! در شکل ِ غزل وَ با ردیف ِ حافظ! گفتم نروم میان ِ گ...شعر از بهنود خنجی(شعری کوتاه از بهنود خنجی)

درخواست حذف اطلاعات
خدا حافظ ای یار دیرین منخدا حافظ ای یار من خدا حافظ ای جان منخدا حافظ ای قلب من راه پیش داریو پس نداری دیگرخوش بخت شوی خدا حافظ ای یار من گریه مکن خدا حافظ.با لب خندان برو با لب خندا بیالب خند هایت زیبا لپ هایت هچو انار قرمزمیسپارمت ز دست خدا خداحافظ خدا حافظ شعر از بهنود خنجی(عارف)...حافظ

درخواست حذف اطلاعات
حافظ سوال بود براش ک چرا "حافظ" خب برادر من چون حضرت حافظ از بالا و پایین زندگیت خبر داره. دقیق تر از این نمیتونست چیزی بگه. گوش کن بهش بی زحممت...ترجمه های روسی دیوان حافظ

درخواست حذف اطلاعات
هو "حافظ" ؛ بزرگ ترین شاعر غزل سرای ایران و یکی از بزرگ ترین شاعران جهان، همواره مورد توجه و اقبال ادب دوستان و فرهنگ پزوهان بوده است. شعر حافظ نه تنها درایران که در بسیاری از نقاط جهان بـه ویژه در قلمرو زبان و ادب فارسی و......گنجور حافظ

درخواست حذف اطلاعات
حافظ حافظ خواجه شمس الدین محمد متخلص به "حافظ"، غزلسرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی است. وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد شد. علوم و فنون را در محفل درس ان زمان فراگرفت و در علوم ادبی عصر پایه ای رفیع یافت. خاصه در علوم فقهی و الهی تأمل بسیار کرد و قرآن را با چهارده روایت مختلف از بر داشت. "گوته" دانشمند بزرگ و شاعر و سخنور مشهور آلمانی دیوان شرقی خود را به نام او و با ب الهام از افکار وی تدوین کرد. دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصی...بزرگداشت روز حافظ

درخواست حذف اطلاعات
20مهرماه، روز بزرگداشت حافظ خواجه شمس الدین محمد شاعر و حافظ قرآن، متخلص به حافظ و معروف به لسان الغیب از بزرگترین شاعران غزل سرای ایران و جهان به شمار می رود. حافظ را نمی توان از سنخ شاعران تک بعدی و تک ساحتی محسوب و تفکر شاعرانه اش را تنها به یک وجه خالص تفسیر و تاویل کرد. صبحدم از عرش می آمد وشی، عشق گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند...جلسه حافظ شناسی در کتابخانه شهید باهنر شمیرانات

درخواست حذف اطلاعات
جلسه حافظ شناسی با موضوع بررسی دیوان حافظ با نگاهی به شه او در کتابخانه شهید باهنر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات، به همت مسئول و کتابداران کتابخانه شهید باهنر شمیرانات، کلاس حافظ شناسی روز ، مورخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۶، به س رستی مهسا پیروزفر و با حضور اعضا کلاس خانم ها مریم رحمانی، فرزانه فولادی، فرنا فرینا،توران محمد پور، مرعشی، نسرین عزیزی، عرفا جعفری و آقایان فریبرز حاتمی، محسن خواجه مهریزی در محل ...حافظ

درخواست حذف اطلاعات
اتی از تفال امشب من و بانو به دیوان حافظ: من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم خدای را مددی ای رفیق ره تا من به کوی میکده دیگر علم بر افرازم ترسم که روز عنان بر عنان رود تسبیح شیخ و قه رند خوار...فال حافظ

درخواست حذف اطلاعات
سر گرمی ام شده گرفتن فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری ! غم تمام میشود ..... غصه نخور ..... مشکلات حلمیشود ..... و دلم می گیرد چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی !........کشف غزلی تازه از حافظ

درخواست حذف اطلاعات
تقریبا هفت قرن پس از درگذشت حافظ غزلسرای مشهور ایران زمین نسخه ای دست نویس از دیوان اشعار او در هندوستان پیدا شده، که در نوع خود کم نظیر است....برنامه های«روز حافظ»در سال ۱۳۹۶به نام “حافظ و اخلاق” نام گرفت

درخواست حذف اطلاعات
بیستم مهرماه هرسال درتقویم رسمی کشور ما به نام روز گرامیداشت حافظ نام گذاری شده است. با توجه به تقارن این روز در تقویم امسال با ایام ماه محرم مسؤلان بنیاد حافظ شناسی تمهیدات ویژه ای شیده اند تا از این تقارن بهترین استفاده معنوی بعمل آید. کاووس حسن لی رئیس مرکز “حافظ شناسی” در گفتگو با ایسنا در این باره توضیحات بیشتری داده اند که می خوانید....نشست حافظ شناسی در کتابخانه مرکزی ارومیه برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات
در روز بزگداشت حافظ؛ نشست حافظ شناسی در کتابخانه مرکزی ارومیه برگزار شد در نشست حافظ شناسی کتابخانه مرکزی ارومیه نسخه های معتبر دیوان و شروح حافظ معرفی شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی، نرگس فرح بخش رئیس کتابخانه مرکزی ارومیه با اعلام این خبر گفت: همزمان با زاد روز شمس الدین محمد حافظ نشست حافظ شناسی با حضور سجاد آیدنلو، محقق، نویسنده و عضو هیات علمی پیام نور، شفقت، حافظ پژوه، دانشجویان و پژوهشگران حوزه ...کابوس

درخواست حذف اطلاعات
من مشکی تنم بود حافظ هم من جیغ میزدم حافظ گریه میکرد من داد میزدم حافظ سکوت میکرد وای لعنتی این چ خ بود این چ خ بود لعنتی لععنتیییییی تو بری من چیکار کنم؟؟؟؟؟ خاک بر سر من اصن چطور جریت خابشو ببینم!؟ نرو نرو نرو مولوی هیچ وقت نرو هیچ کدومتون نرید حتی شما اقا پسر نرو پاشو دگ حافظ و خانم دختر دق پاشو بسه...وداع با ماه مبارک رمضان (شماره-3)

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* وداع با ماه مبارک رمضان (شماره-3) ************************* خدا حافظ ای ماه و شهرِ صیام خدا حافظ ای ماه با یام خدا حافظ ای ماه شور و نشاط خدا حافظ ای ماه عفو و برات *************************************************...برنامه های«روز حافظ»در سال ۱۳۹۶به نام “حافظ و اخلاق” نام گرفت

درخواست حذف اطلاعات
بیستم مهرماه هرسال درتقویم رسمی کشور ما به نام روز گرامیداشت حافظ نام گذاری شده است. با توجه به تقارن این روز در تقویم امسال با ایام ماه محرم مسؤلان بنیاد حافظ شناسی تمهیدات ویژه ای شیده اند تا از این تقارن بهترین استفاده معنوی بعمل آید. کاووس حسن لی رئیس مرکز “حافظ شناسی” در گفتگو با ایسنا در این باره توضیحات بیشتری داده اند که می خوانید....برنامه های«روز حافظ»در سال ۱۳۹۶به نام “حافظ و اخلاق” نام گرفت

درخواست حذف اطلاعات
بیستم مهرماه هرسال درتقویم رسمی کشور ما به نام روز گرامیداشت حافظ نام گذاری شده است. منبع : هنرلند ( برای دیدن لطفاً اینجا را کلیک کنید )...برنامه های«روز حافظ»در سال ۱۳۹۶به نام “حافظ و اخلاق” نام گرفت

درخواست حذف اطلاعات
بیستم مهرماه هرسال درتقویم رسمی کشور ما به نام روز گرامیداشت حافظ نام گذاری شده ست. با توجه به تقارن این روز در تقویم امسال با ایام ماه محرم مسؤلان بنیاد حافظ شناسی تمهیدات یژه ای شیده اند تا از این تقارن بهترین استفاده معنوی بعمل آید. منبع : هنرلند ( برای دیدن لطفاً اینجا را کلیک کنید )...عیب رندان مکن

درخواست حذف اطلاعات
من این حروف نوشتم چنانچه غیر ندانستتو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی حافظ عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشتکه گناه دگران بر تو نخواهند نوشتمن اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باشهر ی آن دروَد عاقبت کار که کشت... حافظ واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنندچون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنندمشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرستوبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنندگوییا باور نمی دارند روز داوریکاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند... حافظ حا...دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ/ حافظ / تک بیت

درخواست حذف اطلاعات
دلش به ناله میازار و خَتم کن حافظ که رستگاری جاوید در کم آزاری ست..! حافظ...ترسیده ...

درخواست حذف اطلاعات
خدا حافظ ،بسه دیگه !من از دیوار بیزارم بسه از پشت در موندن ،غرور رفته بر بادم خداحافظ ،نگو ترسید !نگو مثل همه بودی منی که با عبور از خود وجودم را به تو دادم خدا حافظ دیگه بسه ،خی رو بغل بسه گریه ،بسه خلوت ،بسه بی خواب لرزیدن خدا حافظ ، بگو اره ،بگو از عشق ترسیده بگو بی چاره بعد از من کنار جاده خو ده باران رضا پور 6 آبان 96...آیتی بود عذاب، اندُهِ حافظ بی تو / که برِ هیچ ش حاجتِ تفسیر نبود - غزلیّات حافظ

درخواست حذف اطلاعات
قتلِ این خسته به شمشیرِ تو تقدیر نبود / ورنه هیچ از دلِ بی رحمِ تو تقصیر نبود آیتی بود عذاب، اندُهِ حافظ بی تو / که برِ هیچ ش حاجتِ تفسیر نبود ( غزلیّات حافظ ) در بیت دوم : یعنی آن چنان غم و اندوه در من آشکار بود که مانند آیۀ محکم، از تفسیر بی نیاز بود...حافظ

درخواست حذف اطلاعات
غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست !جز این خیال ندارم،خدا گواه من است...حافظ...#حافظ#فال#غم#عمر

درخواست حذف اطلاعات
حافظ کجای کاری اخه؟؟؟ تو ف گفتی ???? غمت سراید???? اما عمرم سرامد????...حافظ

درخواست حذف اطلاعات
خواجه شمس الدین محمد متخلص به "حافظ"، غزلسرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی است. وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد شد. علوم و فنون را در محفل درس ان زمان فراگرفت و در علوم ادبی عصر پایه ای رفیع یافت. خاصه در علوم فقهی و الهی تأمل بسیار کرد و قرآن را با چهارده روایت مختلف از بر داشت. "گوته" دانشمند بزرگ و شاعر و سخنور مشهور آلمانی دیوان شرقی خود را به نام او و با ب الهام از افکار وی تدوین کرد. دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصیده، چند مث...حواشی بوجود آمده برای مانتوی عجیب الناز شاکردوست در جشن حافظ از سوی طرفداران

درخواست حذف اطلاعات
مدل مانتوی الناز شاکردوست بازیگر 33 ساله کشورمان با انتقاد طرفدارانش در جشن حافظ همراه شده است. الناز شاکردوست در جشن حافظ.......... http://neekzee.com/page/5918...38.معمای حضرت شیخ اجل حافظ...

درخواست حذف اطلاعات
نام بت من که مه ز رویش خجل است... دو حرف زنظم حافظ مرتجل است... اول ششم هجی و قلبش روشن... لیکن عجب آن که آ ش خون دل است......به مناسبت بزرگداشت حضرت حافظ

درخواست حذف اطلاعات
گر از این منزل ویران به سوی خانه روم دگر آن جا که روم عاقل و فرزانه روم زین سفر گر به سلامت به وطن بازرسم نذر که هم از راه به میخانه روم تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک به در صومعه با بربط و پیمانه روم آشنایان ره عشق گرم خون بخورند نا م گر به شکایت سوی بیگانه روم بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار چند و چند از پی کام دل دیوانه روم گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم م آن دم که چو حافظ به تولای سرخوش از میکده با د...