پیدا

رفدم

وصااال

درخواست حذف اطلاعات
تازه رفدم وبلاگه چنتا از بچه هارو خوندم اکثرشون خبره وصااالشونو دادن تو ا ین پستتتت خییییلی خوشحالم امید وارم هممون تا ا عمرمون با خوشبختی و شادی زیر سایه زمان زندگی قشنگی داشده باشیم:)...(293)

درخواست حذف اطلاعات
سلــــام :))) آغا ی هفتس هی میخام بنویســم هی نمیشه! نمیدونم از کوجا شروع کنم؟! + باس ی حاضر غایــبی م ببینم همه زنده این یا نه؟ +بابا بزرگ و محمــد تشریـــف فرمــا شدن :) منو زهرا مث اوشکولا رفدیم جلو در هی جیغ میزدیم اومـــدن اومــــدن بلا ه اومــدن ×ــــ× بعده شام داشتن میحرفیدن من رفدم جلــو آینه روسریمو دُرس کنم () دیدم هی دارم شــوت میشم!!! فک سرم داره گیج میره همونجا نشستم نگــو ز له بوده!! + شنبــه سرکلاس دینـی حوصلمـون پوکیده بود با فاطی دا...(417)

درخواست حذف اطلاعات
آغــا خیلی شانـــس آوردم ک همچـــنان زندم امــروز جان مرسی ک تموم شـــدی ^ـــ^ صُب با صدای مامانم ک پاشو ساعت 7 پاچیدم تا ویندوزم بالا اومد دیدم ساعت 7:20 بزور هفتو نیم مدرسه بودم(ab) همون [ب] خودمونسرِ صبگاه گف 8:30 میریم حتما صبحانه بخورین بچه ها رفدن ورزشگــاه من نرفدم یه خوده نشستم تا خودش اومد گف صبحانتــو وردار بریم تو سالن گف برین لباس گرم بپوشــین سرده اونجــا5 تایی رفتیم سوار ماشـــینش شدیم تا استارت زد عاهنگ گذاش!! -گـــــــــــــــــــ...اندر احوالات3 به علاوه 1 اسکول

درخواست حذف اطلاعات
سلام خوبین دوست جونیا؟ کم پیدا شدین کجایین خو ؟ اهان خو امروز من رفدم ریاضی حل خوب حل ولی ازمون اغازینم موند واس شنبه اینجاس که شاعر میگه ایول برید ادامه که کلی خبر باحال دارم و البته خندی داری اندراحوالات 3 اسکول به علاوه یک(سونیا ) هان دگ برید ادامه که کلی حرف دارم باهاتون بفرمایید توروخدا دمه در بده...no.215

درخواست حذف اطلاعات
هییییییییییع آبروم رف ینی من سازنده اینستا رو خفه میکنممممم ب داشدم به مهدیه اِس میدادم داشدیم چرت و پرت میگفدیم مثلا میگفدیم ؛ (م>>مهدیه ، ی>>خودم(یگانه)) "م:جیگر خالع اذیت میکنع؟ ی:جیگرای ... مگه نگفتم دوقلوان ... ی پسر ی دخدر م:الااان بااس بگییی خو من نصف سیسمونی جیگرمو یدم ی:خو هم پسره هم دخدر میشه استفاده کرد ازشون ... خودمم همین امرو رفدم فمیدم م:ای جون با باباشون رفدی؟ ی:پ ن پ وظیفشه همه جا دنبالم بیاد" عاقاااا تا اینا رو گفدم مهدیه گف "هیییییی...(289)

درخواست حذف اطلاعات
هلــومون علیـکم و رحمت الله و برکاته اینجانب بلا ه تشریف اوردم :) میدونم دلتون واســم خعلی تنگ شده بود!! به احتمال 90 درصد همین جا هسدم.....! + این ی هفته و چن روز حس نوشتن تو دفترم نبود!!! + دوشنبه رفدم خونــه ی فاطی!! ساعت هفت اینــا بود خونه تنها بودیم... کارمون تموم شد! حاظر شدیم زنگیدم بابام بیاد دنبالمون! فاطیم بیرون کار داش! فاطی هی میگف میترسم!!! ^ـــ^ منم اون وسطا آسکاریس درونم فعال میشد یوهو جیغ میکشیدم!! کلی این ور اون ور رفدیم.... ماشینشونو روشن ...