پیدا

روش ته خسته

خسته ام!

درخواست حذف اطلاعات
اینروز ها به وسعت ابحار خسته اممن خسته ام ،از این همه تکرار خسته امگفتند هر ی ،لیکن عمل نمی کندمن ازین همه گفتاری نابکار خسته امافتاده کار ما بدست چند شغال پر مدعااینها فگنده دام ها ،من از شکار خسته ام تفسیر میکند قوانین به نفع جمع خویشمن از این همه مکر و آدم مکار خسته امبدنام اینجا نامش سیاست استاینروز ها من از سیاستمدار خسته ام۱۳۹۶ / ۴ / ۲۹...60*..خَستـــه..!

درخواست حذف اطلاعات
...خسته ام... خسته از توضیح دادن ! خسته از دعوا های همیشگی.. خسته از آدمها.. خسته از نگاه ها.. خسته از حرف زدن ها.. خسته از راه رفتن ها.. خسته از بودن های نابود.... خسته از راستی های پردروغ.. خسته از دوستی هایی که بیشتر دشمنی اند..!! خسته از زخم هایی که پی در پی زدند و رفتند.. خسته از فرداهایی که نفهمیدم امروز بود.. خسته از آرزو هایی که در دل زنده به گور شدند.. خسته از ساعتی که زمانش فقط میگذرد.....! ..خسته ام از تمام زندگی.....خسته

درخواست حذف اطلاعات
آه! چه روز پر کاری! خسته ام و دیگه نا ندارم ای خدا! نفسهای روی شماره اگر یاری کنند و باز هم کمک کنند به بقا، مایه شکر است. راستی سینما 1 چی می خواد بده امشب؟ نمی دونم؛ خسته ام. خسته. می فهمی؟ فقط بگذار آرام باشم چرا که مایه آرامشم اینجا نیست. خسته ام. خسته ام. خسته ی خسته ... . خسته ام. خسته ام. خسته ی خسته ... . خسته ام. خسته ام. خسته ی خسته ... . ی ناراحتم کرده امروز؟ نه. کارم جواب نداده که این قدر بی رمقم؟ آره. البته این که بجای خودش، همین قدر که این کنکاش ها ...خسته ام از حبس و دیوار و قفس

درخواست حذف اطلاعات
خسته ام از حبس و دیوار و قفسخسته ام از حجم سنگین نفس خسته ام از دیدن هر منظرهاز طبیعت از درون هر پنجره خسته ام از خستگی و سادگی خسته ام از عشق و از دل دادگی...خسته

درخواست حذف اطلاعات
خسته ام از مصلحت های اجباری از تظاهرهای تو خالی از قربان صدقه رفتن های مفت از.... از... خسته ام از این ب و دوختن های روزگار لباس صبوری ام بدجور تنگ شده خسته ام خسته!...خسته از محمد علی بهمنی

درخواست حذف اطلاعات
شعر زیبای خسته از محمد علی بهمنی : ..... اززندگی از این همه تکرارخسته اماز های و هوی کوچه و بازار خسته ام تن خسته سوی خانه دل خسته میکشموایا! از این حصار دل آزار خسنه ام دلگیرم از خموشی تقویم روی میزاز دنگ دنگ ساعت دیوار خسته ام ازاو که گفت یار تو هستم ولی نبوداز خود که زخم خورده ام از یار خسته ام با خویش در ستیزم و از دوست در گریزاز حال من مپرس که بسیار خسته ام ..... ..: اشعار محمد علی بهمنی :.....خسته ی خسته.

درخواست حذف اطلاعات
خسته شدم.خسته ی خسته. کمکم نمیکنی؟پس کجایی؟نکنه توی این همه هیاهو صدامو نمیشنوی؟...خسته ام..................

درخواست حذف اطلاعات
خسته ام اززندگی تکراری خسته ام خسته ام ازاینکه هیچ هدفی برای زندگی ندارم حتی ازنفس کشیدن هم خسته ام ای کاش میشددیگرنفس نکشید...........من از زمین پر ز خون خسته ام،

درخواست حذف اطلاعات
من از جنون خسته ام.ز رودهای پر ز خون خسته ام،ز خشم و و تباهی و فسون خسته ام؛من از زمین پر ز خون خسته ام،خسته ام...ز اشک های مادران بی پسر،ز گریه های ک ن بی پدر،ز دختران بی نشان و در خطر،ز جنگ و نیزه و اسارت زبون خسته ام.من از بشر خسته ام؛ز رنج آدمی در این سفر خسته ام...کاش! گشایشی شودو آدمی ز خواب بی ثمر،بخیزد و به پا شود...کاش! رنج آدمی بر این زمین،کاش! جوی های خون به نام دین،در تب سیاه شب،بخشکد و بیایستد.کاش! برگه های عشق،بر خاک سرزمین ما زمین،جوانه ...قدرت ادراکی نیست حیف..

درخواست حذف اطلاعات
من خسته ام خسته ام خسته ام خسته ام خسته ام خسته ام خسته ام خسته ام درمانده ام درمانده ام درمانده ام درمانده ام به اتمام رسیدم به اتمام رسیدم به اتمام رسیدم کاش ناشنوا بودم کاش کاش کاش کاش کاش همه لال بودن حرف نمیزدن کاش کاش کاش کاش کاش کاش کاش میمردم.. . . دلم یه خوب عمیق میخواد....سکانس ِ صد و سیُ هفتم- از دیالوگ های شخصیت هام

درخواست حذف اطلاعات
- کتابا از نخونده شدن خسته شدن جناب سروان، خسته ... حافظ خسته شده از نخونده شدن ، مولانا خسته شده از نخونده شدن ! خسته !...حرف دل تنگ

درخواست حذف اطلاعات
خدایا می دونم هنوزم وقت دارم ولی به جون خودت دیگه خسته شدم خسته شدم از آدما و طعنه هاشون خسته شدم از اومدن و رفتناشون خسته ام خیابون و پیاده رو ها ازت که خواسته بودم مراقبم باش...خسته ام از کی بودها .. چه کردها

درخواست حذف اطلاعات
کاش می شد این شش روز و شش شب می گذشت کاش می شد دست برد در عقربه هاخسته ام از هر چه این خوبها آن بدهاکاش می شد اخبار را خاموش کردخسته ام از هر چه امروزها فرداهاخسته ام از حق ها که ناحق می شودخسته ام از کی بودها چه کردها #اکرم_دودانگه...سیکل معیوب

درخواست حذف اطلاعات
از سرکار که برمی گردم خسته ی خسته میخوابم از خواب خسته بیدار میشم شب خسته می خوابم و صبح خسته بیدار میشم!!...بین مریض نویسی

درخواست حذف اطلاعات
مامان یکی از مریض ها هی می خواد بهم تلقین کنه خسته م. هر دفعه می یاد می گه: شما خسته ای؟ می گم نه. می گه ولی چهره تون خسته ست. می گم نه. حالم خوبه. ممنون. شما چطوری؟ می گه من دارم می میرم از خستگی. بچه ها نمی گذارن زندگی کنن همیشه خودش خسته ست. همیشه دوست داره همه خسته باشن که احساس تنهایی نکنه...خسته ام

درخواست حذف اطلاعات
خسته ام مثل جوانی که پس از سربازی بشنود دوستش از نامزدش دل بردهمثل یک افسر تحقیق شرافتمندی که به پرونده جرم پسرش برخورده خسته ام مثل پسربچه که در جای شلوغ بین دعوای پدرمادرِ خود گم شده است خسته مثل زن راضی شده به مهرِ طلاق که پر از چشمِ بد و تهمتِ مردم شده است خسته مثل پدری که پسر معتادش غرق در درد خماری شده فریاد زده مثل یک پیرزنی که شده سربار عروس پسرش ، پیشِ زنش ، بر سرِ او داده زده ...خسته ام مثل زنی حامله که ماه نهم ش گفته به دردِ سرطان مشکوک ...خسته ام...

درخواست حذف اطلاعات
خسته ام مثل جوانی که پس از سربازیبشنود دوستش از نامزدش دل برده مثل یک افسر تحقیق شرافتمندی که به پرونده جرم پسرش برخورده خسته ام مثل پسربچه که در جای شلوغبین دعوای پدرمادرِ خود گم شده است خسته مثل زن راضی شده به مهرِ طلاق که پر از چشمِ بد و تهمتِ مردم شده است خسته مثل پدری که پسر معتادش غرق در درد خماری شده فریاد زدهمثل یک پیرزنی که شده سربار عروس پسرش ، پیشِ زنش ، بر سرِ او داده زده ... خسته ام مثل زنی حامله که ماه نهم ش گفته به دردِ سرطان مشکوک ...خسته ام...

درخواست حذف اطلاعات
انگار هزار سال نخو دم... خسته ام... به اندازه تمام عمرم خسته ام کاش همه این تنهایی ها و رنج ها، خواب و کابوس بودن تا امیدی برا بعد خواب داشتم... بیدار میشدم و از این تنهایی رهایی می یافتم... خدایا خسته ام... مرا دریاب شوق پرواز دارد روح خسته و بی قرارم... خدایا لحظه ها را میشمارم برای رسیدن به تو... به راستی که عشق واقعی، خدایا تو هستی... من خسته ام از عشق های دروغین... خدایا، مهربانترینم دلم یک آغوش مهربان و دوست داشته شدن می خواهد خدایا تو قادر و توانایی...تئوری روش های تدریس چی میگه؟!

درخواست حذف اطلاعات
امتحان فردا زیاد، سخت و حیثیتیه! و من جسماً و روحاً خسته ی خسته ی خسته ام....خسته ام ...

درخواست حذف اطلاعات
با من سخن بگوییدای چشم ها!با من که بعد از این همه سرگردانیهمزادهایمدریا و آسمان رادر آبی ملایمتان جُسته امپایانِ من شویدمن خسته اماز جُستن و نیافتنخسته ام .......معلم خسته!

درخواست حذف اطلاعات
خسته تر از همیشه آمده بود! خسته تر از خسته! گره اخم روی پیشانی اش... سرد و بی حوصله حضور و غیاب ! بعد: دعوای تخته با گچ سفید و قرمز و... کاش آن ابر بی خیال دور، نیمه شب به حرف آمده بود، وبه جای معلم خسته، کاش امروز برف می بارید...!...یک دوش خسته ی من...

درخواست حذف اطلاعات
این همه بارِ دلتنگیِ تو و یک دوش خسته یِ من... nikolaikirche, postdam...125 : مرد پیر خسته ام

درخواست حذف اطلاعات
125 : مرد پیر خسته ام 8/4/95 11:30 یک مرد پیر خسته ام از دنیا دل کنده ام از خاطرات و یادگار از روزهای نا به کار #آرش_دادا...نمیتوانم......

درخواست حذف اطلاعات
دیگرنمیتوانم نمیتوانم اشک بریزم چون اشک هایم خسته شده اند نمیتوانم بغض کنم چون بغضم هم خسته شده خسته ی خسته ام ای کاش این خستگی هاتمام شود ولی من میدانمکه این خستگی ها ادامه دارد......... تاا ین نفس......خسته نباشید یا خداقوت

درخواست حذف اطلاعات
مثلا صبح از خونه در میای، همسایه می بینت میگه خسته نباشی، خسته ی چی سر صبح؟ مگه باید خسته باشم؟بهتره این جمله رو با این جمله جایگزین کنیمخداقوتالبته در جواب خسته نباشید میگن سلامت باشیندر جواب خدا قوت چی بگیم؟توی ترکی میگن الله یار اولسون، خدا یاورت باشد...نودوهفتم : خسته ترینم -___-

درخواست حذف اطلاعات
ینی یجوری خستم که خوده خستگی خسته نیست -__- اصن یجوریم که حال هیچکاری ندارم تا قبل این ماجرا ینی کلی حال داشتماااا اصن بی حال بی حال خسته له -__- چه اینا با ما :)))...باختیم آ بازی همگی دست زدند...

درخواست حذف اطلاعات
خسته از آنچه که بود و به خدا هیچ نبود خسته از منظره خسته ی تهران در دود + عظیمی از اوناست که صداش یه جور خوبی حال آدمو بد می کنه :)...خـــــســــــتــــه....

درخواست حذف اطلاعات
نمیدونم خدا خستگی رو چی نوشته نمیدونم منتظرمن تاکی و کجا خسته باشم یاشاید میخواد ببینه از چی باید خسته بشم چون من دیگه چیزی ندارم که ازش خسته نشده باشم ازهمه چی خسته ام خسته از خودم .زندگی.نفس کشیدن.روزای تکراری تکراری آدم های تکراری و خیلی سخت تو خسته کننده تراین که زندگی تو ببازی جونی تو ببازی لبخندتو ببازی زندگی تو ببازی به چی به ی که حتی لیاقت نداره نگاش کنی چه بره باهاش یه عمر زندگی کنی خدا صدای منو میشنوی ???? مــــــــــــــــن خـــــــ...دریا... ب

درخواست حذف اطلاعات
خسته نیستم. اما نه به اندازه ای که از واژه خستگی استفاده نکنم...راستش را بخواهی کمی خسته ام.خسته از همه آنهایی که میگویند دوستت داریم ولی ندارند.خسته از تمام انی که میگویند هستند اما نیستند.یک راه برایم بیشتر باقی نمانده است.بازگشت...و چقدر شیرین است این بازگشت.فرازم، مرا دریاب!...میشه حرفام نقطه چین باشه!؟

درخواست حذف اطلاعات
موندم زخم خوردم از قلبم چون نمیشد از عشق برگردم با غرورم یه شهر همدرده بسکه شعرامو زندگی من یه عمره تمامه دردامو قصه برای یک دنیا شعر گفتم برای این مردم که تو حرفامو بشنوی تنها من از این درد خسته شدم از جنگیدن با قلب خودم من با این زخما چه کنم خسته شدم از حال خودم من از این درد خسته شدم از جنگیدن با حس خودم من با این رویا چه کنمخسته شدم از دست خودم وقتی چیزی نمیگم از حالم میشه حرفام نقطه چین باشه گاهی وقتا سکوت میتونه بهترین شعر رو زمین باشه من ا...