پیدا

زندگیه درست

هفصدونودوسه!

درخواست حذف اطلاعات
خدا رو شکر ک خانواده ی خوبو زندگیه درست و حس داریم خدا رو شکر ک خانواده ی خوبو زندگیه درست و حس داریم خدا رو شکر ک خانواده ی خوبو زندگیه درست و حس داریم خدا رو شکر ک خانواده ی خوبو زندگیه درست و حس داریم خدا رو شکر ک ... خدا این زندگیو هرچند سخت و پر از دعوا با مادرو پدرو ب دخترایی ک ب خاطر خیلی از مشکلا ازش بی نصیبن و ب راهایی ک نباید کشیده شدنم عطا کنه! کلیشه عم باشه لازمه!...عمق فاجعه!

درخواست حذف اطلاعات
درست همانی میشود که فکرش را هم نمیکنی ، یک ذره شعر بهمت میریزد ، یک صدا تکانت میدهد ، دستانت میلرزند ، درست سر وقت می آید ، خودش و یادش ، درست سر وقت ، درست در عمق فاجعه ........درست

درخواست حذف اطلاعات
دین درست را از میوه اش باید شناخت، نه ازصحبتهای انش!وقتی افراد بی نظم منظم شدند؛فقر کم شد، ی کم شد، بی اخلاقی کم شد،آن وقت میگوییم دین این جامعه درست است! موسی صدر...یا شایدم کمی هرم مازلو

درخواست حذف اطلاعات
انی وی روال زندگیه دیگه معنی اهمیت نداشتن و اینا نمیده روال زندگیه....دوست داشتن

درخواست حذف اطلاعات
همیشه دوست داشتم یکی باشه که اگه بگم خ ظ در جواب بگه: کجا!!!؟؟؟ ناراحتم، درست عصبی ام، درست حوصله ندارم، درست اما تو حق رفتن نداری بری دلم تنگ میشه میفهمی؟ :)...من...

درخواست حذف اطلاعات
یه داریم .خیلی پیره پنجا به بالا شایدم بیشتر .هر موقع میریم خونش . شروع میکنه به نصیحت حالا نصیحتاش چیه ؟؟. ببین هیچوقت زنتو ناراحت نکن. ستون زندگیه.فهمیدی ؟؟ یه بار دبگه ام گفت : ببین تو زندگی زنت باس همیشه کوتاه بیاد ااگه اون کوتاه اومد تو حرف ی نزن . منم یه بار گفتم : خان من هنوز مزدوج (درست نوشتم حالا هرچی که هست ولش کنید مهم تلفظشه که من درست گفتم.). نیستم . یه پس گردنی خوابوند و گفت .خاک تو سرت کنن . من همسن تو بود سه تا بچه داشتم. تو بیست ونه سالگ...کارایی / اثربخشی / بهره وری - درس سیستمهای اطلاعات مدیریت

درخواست حذف اطلاعات
* کارایی: بازدهی- استفاده از حداقل امکانات برای رسیدن به بهترین نتیجه. ( کیفیت – انجام درست کار) * اثر بخشی : هدف – درجه تحقق اه – انجام کار درست. * بهره وری = کارایی + اثربخشی ( انجام درست کار درست)...درست میشوند...

درخواست حذف اطلاعات
بچه گفت: بابا بیا بازی! بابا که حوصله بازی نداشت ی تیکه از رو مه رو ک نقشه دنیا بود رو تیکه تیکه کرد و گفت : فرض کن این پازله…! درستش کن! چند دقیقه بعد بچه درستش کرد بابا، باتعجب پرسید: توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟! بچه گفت: ادمای پشت رو مه رو درست … دنیا خودش درست شد آدمای دنیا که درست بشن… دنیا هم درست میشه …...82.افکارِ من...

درخواست حذف اطلاعات
وقتی برگهای گیاه آپارتمانیت در حال ریزشِ ... نمیدونی به چه دلیل اینطور شده ...گیاهی که اصلا نباید ت ش بدی... نمیدونی به خاطر کمبود روی و آهنه؟؟؟...یا کودشو زیاد دادی؟؟؟... در معرضه باد قرار گرفته ؟؟؟...یا از شدته گرماست؟؟؟... اینم مثله مشکلات زندگیه...فکر میکنی باید صبر کنی تا زمان همه چیزو درست کنه؟؟؟...یا با صبر فرصت رو از دست بدی؟؟؟ چه تصمیمی خواهی گرفت؟؟؟......درست میشوند...

درخواست حذف اطلاعات
بچه گفت: بابا بیا بازی! بابا که حوصله بازی نداشت ی تیکه از رو مه رو ک نقشه دنیا بود رو تیکه تیکه کرد و گفت : فرض کن این پازله…! درستش کن! چند دقیقه بعد بچه درستش کرد بابا، باتعجب پرسید: توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟! بچه گفت: ادمای پشت رو مه رو درست … دنیا خودش درست شد آدمای دنیا که درست بشن… دنیا هم درست میشه …...تجربه178

درخواست حذف اطلاعات
بازم حس رفتن بهم دست داد نمیدونم چرا ولی خب ادم باید همیشه منتظر رفتن ونبودش تو این دنیا باشه از صبح دیدم عبیداوی پکر بود وتو فکر وهی میکوبید روی زونکنا بهش گفتم چتونه گفت هیچی بعد گفتم نکنه با خانمت حرفت شده گفت نه بابا بعد ازش پرسیدم ورزشتو ادامه میدی گفت نه وقتی پول نباشه هیچی نیست بیشتر مشکلات ادم با پول حل میشه درست میگه وقتی ما تصمیم گرفتیم مسافرت بریم مجبور شدیم وام بگیریم یا هرکار دیگه بخوایم بکتیم پول درست حس دستمون نیست با این حقوق...درست نشد

درخواست حذف اطلاعات
درست نشد نشد که نشد فکر می که این بار با دفعه های قبل فرق دارد به هر دری زدم درست نشد که نشد دیگر خسته ام دوست دارم بخوابم ارام و بی صدا و هزار افسوس که این روزها آرامش بر من حرام است هر چند که خود کرده را تدبیر نیست از تو هم دیگر انتظار ندارم خدا سالهاست یادگرفته ام که از هیچ انتظار نداشته باشم حتی تو که ارامش بخش دلهایی...اینو بهتون میگم و میرم ..

درخواست حذف اطلاعات
به نام خدا تا چند وقت دیگه که خواستم از این خونه برم درست همون لحظه ای که دارین باهام خداحافظی میکنین درست همون لحظه ای که دارین از زیر قرآن ردم میکنین همون لحظه ای که مثه همیشه فک میکنین من خیلی خوشحالم و هیچی کم نداشتم و ندارم .... !!!! درست وقتی که آژانس دم دره و من میخوام برم بهتون میگم که این، اون چیزی نبود که من دلم میخواست و فقط و فقط به خاطر شما دارم میرم .. اینو بهتون میگم و میرم .. + این دومین باریه که به خاطر شما از خودم و خواسته هام میگذرم .. +...درست بودن یک سخن چگونه اثبات می شود؟

درخواست حذف اطلاعات
درست بودن یک سخن چگونه اثبات می شود امان محمد خوجملی:سخنان زیادی درکتابها و رو مه ها و فضای مجازی یا بیانات افراد در رسانه ها وجود دارد که بایکدیگر متفاوت هستند. بعضیها جذاب و بعضیها خیلی جدی و بعضیها خنده دارو بعضیها هم خنثی و بی ارزش و بعضیها هم درست یا غلط هستند. اما درست و مهم بودن یک سخن را چگونه می توان تشخیص داد. آیا...دنیا هم درست میشه...

درخواست حذف اطلاعات
بابا داشت رو مه میخوند بچه گفت: بابا بیا بازی! بابا که حوصله بازی نداشت ی تیکه از رو مه رو ک نقشه دنیا بود رو تیکه تیکه کرد و گفت : فرض کن این پازله…! درستش کن! چند دقیقه بعد بچه درستش کرد بابا، باتعجب پرسید: توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟! بچه گفت: ادمای پشت رو مه رو درست … دنیا خودش درست شد آدمای دنیا که درست بشن… دنیا هم درست میشه …...دلش پر بود...

درخواست حذف اطلاعات
آقای پاکبان با یه لباس مخصوص تمام قد وارد چا ی توی پیاده رو شده بود و بطری های یه بار مصرف که راه فاضلاب رو مسدود کرده بودن رو به سطح پیاده رو پرت می کرد... - کی قراره مردم بفهمن این کار زشته؟ کی قراره درست شه این وضعیت؟ بخدا من دارم خج میکشم جای اونا... وظیفه ی شما نیست اینارو از اینجا جمع کنین... با این وضعیت... × هیچوقت درست نمیشه خواهر من... این مردم هیچوقت درست نمیشن! پ.ن: "این مردم هیچوقت درست نمیشن"! . . این جمله بغایت غم انگیزه......دقیقا به همان مقدار

درخواست حذف اطلاعات
درست همانقدر ساده ست.با هر مهارتی که برجِ بابلِ زندگی ات را بسازی و بالا ببری،درست همانقدر ساده ست؛که ناباورانه روزی، مجبور به تماشای فرو ریختن همه چیز بایستی.درست همانقدر ساده ست، همانقدر که همه ی ما، در کودکی روزیانگشتمان را برای گرفتن جانی،روی مورچه ای گذاشتیم و با اصرار آن را فشار دادیم.درست همانقدر ساده ست، تصورِ این قیاس که... ما مورچه باشیم و سرنوشت، ماو... تصور اینکه این نابودی چقدر بی اهمیت و خنده دار باشد. روبرتو ماتئو...‏کار درست ُ

درخواست حذف اطلاعات
‏کار درست ُ خدا میکنه که جواب هیچکیو نمیده:۱...قو

درخواست حذف اطلاعات
درست مثل قو برخورد کن درست مثه سنگ انسان های ناچیز رو به مسلخ بکش...غر غر به سبک من

درخواست حذف اطلاعات
من از فردا می رم تک تک پرورشگاه ها سر می زنم مادر پدر واقعیم رو پیدا می کنم!!! والا آدم ظهر ناهار آبگوشت باشه نون و ماست بخوره؟ این زندگیه؟یعنی بعد سی سال این اخلاق مادر من درست نشد ،حالا این که خوبه یه مدت یه بازی یاد گرفته بود هی غذا می پخت می گفت اگه گفتی ایندفعه توش چی ریختم!! بعد اون مجهول صد و بیست درصد همون مواردیه که من دوست نداشتم!یا کدو یا کرفس یا... ایندفعه هم که به رو ریخته بودن وسط آبگوشت عزیز من! خلاصه که اگر اطلاعاتی از متدر و پدر واقع...my sister in law

درخواست حذف اطلاعات
دیروز زنگ زد که خبر بده برای دخترک ماکارونی درست کرده اما بعدش با تلخند اضافه می کنه : تو که چیزی درست نکردی، کردی؟!...مبارکش باشه

درخواست حذف اطلاعات
اون پسری که میاد تو زندگیت و همه چی داره مهم نیست! مبارکش باشه واسه خودشه :)) اون پسری که میاد تو زندگیت و بخاطر خوشبختیِ تو همه چیو میسازه اون مردِ زندگیه.....خوشمزگی ها

درخواست حذف اطلاعات
آخ آخ این ی تر از همه رو یادم رفت بگم پسر، یهویی از سر شب هوس کله جوش؟ کل جوش؟ کال جوش ؟! زد به سرم و سال ها بود نخورده بودم، یه بار دبیرستانی اینا بودم از "ر" پرسیده بودمو درست کرده بودم ولی یادم نبود و دست به دامن گوگل شدم. کارام که تموم شد درست و خوردمو از ذوق خوردنش تا لب مرز مرگ رفتم و اومدم. اصلن این غذا بهشتیه به خدا . منو پرت می کنه تو پنج شیش سالگی ... زن ش هروقت می رفتیم خونه شون برامون درست می کرد البته من قبلش انقدر از برگه قیصی های توی ظرف آ...شیمی حل کنید7

درخواست حذف اطلاعات
درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. آ) یک مول از یک ماده دارای همان تعداد اتمی است که در یک مول ماده دیگر وجود دارد. (درست – نادرست) ب) منظور از جرم اتمی، جرم یک واحد amu است. (درست – نادرست) پ) با در اختیار داشتن عدد جرمی، می توان جرم یک اتم را تخمین زد.(درست – نادرست) ت) جرم اتم کروم 33/4 برابر جرم اتم کربن-12 می باشد. جرم اتمی کروم amu 96/54 است؟ (درست – نادرست) ث) جرم یک اتم با جرم پروتون های موجود در هسته آن برابر است. (درست – نادرست) ج) ی...درست مثل

درخواست حذف اطلاعات
هر چقدر محال باشد اما هنوز آ شب را به داشتنت فکر میکنم درست مثل کارگر پیر شهرداری که سالهاست آ شب ها زیر پنجره خانه ای را جارو می زند که سال ها پیش معشوقه اش در آن زندگی می کرد......آشوب

درخواست حذف اطلاعات
یه آن فکرکن همه چی درست شده :) درست میشه...تو رفته ای و نیستی

درخواست حذف اطلاعات
۱۲ تیر ۹۶ تو رفته ای و نیستی، تو رفته ای و همچنانبه واژه فکر می کنم به حرف های بینمان به حرف های سختم و به حرف های ساده اتبه خنده های سرخوشی، به غصه های بیکران تو رفته ای و باز هم کنار تو نشسته امدرست در همان مکان، بدون حرکت زمان درست روبروی من درست در کنار توچقدر جاده می رود به سمت شهر آسمان تو رفته ای و یاد تو همیشه در کنارم استبه روی کوه خضر یا کنار چاه جمکران #حامد_محقق@darkuchebad...روزای سخت

درخواست حذف اطلاعات
سختترین نقطه اونجاییه که نمیخوای برگردی ! اونقد همه چیز عالی میشه نباید کم بیاریم درست تو اوج ناامیدی ها خود خدا دستمون میگیره همه چیز درست میکنم...دوستت دارم خدا جونم

درخواست حذف اطلاعات
وقتی ارامش نداری ،تازه صدر آرامش های قبلی رو که داشتی میفهمی میدونم وقتی همه چیز درسته نباید بترسم اما میترسم ته دلم خالیه نگرانم یه چیزی درست نباشه اگه به همه اطمینان داشتم خیالم راحت بود خدایت از تو کمک میخوام بهم ارامش بده تا مثل همیشه کار درست رو درست انجام بدم دوستت دارم خدا جونم...نفس بکش

درخواست حذف اطلاعات
مدتهاست زن بودن رو تجربه میکنم جای امنیه جای مرفهیه اما جای اشتباه نیست اگه غرق گذشته بشی و مچت رو بگیرن همه چیز رو از دست میدی و اگه گذشته هارو دور بریزی خودت رو از دست میدی زندگیه متاهلی مثل راه رفتن لبه ی یه تیغه گذشته هایی که درشون بسته نمیشه بزرگترین تهدید یه زندگیه گاهی باید صبورتر باشیم و آروم قدم برداریم گذشته هیچ وقت دست از سرمون بر نمیداره سلام...دنیا

درخواست حذف اطلاعات
بابا داشت رو مه میخوند بچه گفت: بابا بیا بازی! بابا که حوصله بازی نداشت ی تیکه از رو مه رو ک نقشه دنیا بود رو تیکه تیکه کرد و گفت : فرض کن این پازله…! درستش کن! چند دقیقه بعد بچه درستش کرد بابا، باتعجب پرسید: توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟! بچه گفت: ادمای پشت رو مه رو درست … دنیا خودش درست شد آدمای دنیا که درست بشن… دنیا هم درست میشه …...بازی

درخواست حذف اطلاعات
بابا داشت رو مه میخوند بچه گفت: بابا بیا بازی! بابا که حوصله بازی نداشت ی تیکه از رو مه رو ک نقشه دنیا بود رو تیکه تیکه کرد و گفت : فرض کن این پازله…! درستش کن! چند دقیقه بعد بچه درستش کرد بابا، باتعجب پرسید: توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟! بچه گفت: ادمای پشت رو مه رو درست … دنیا خودش درست شد آدمای دنیا که درست بشن… دنیا هم درست میشه ...,.............ی شبیهت نیست

درخواست حذف اطلاعات
تو مهربانتر از آنی که فکر می درست مثل همانی که فکر می شبیه ... ساده بگویم ی شبیهت نیست هنوز هم تو چنانی که فکر می تو جاااان شعر منی و جهان چشمانم مبااااد بی تو جهانی که فکر می تمام دلخوشی لحظه های من از توست تو آن آن زمانی که فکر می درست مثل همانی که در پی ات بودم درست مثل همانی که فکر می "مریمسقلاطونی"...خب الان مشکل جامعه بشری اینه که من چرا غذا درست نمیکنم

درخواست حذف اطلاعات
غذا درست هنره؟ بخدا سخت نیستا فردا میگن چرا بچه نداری لابد؟ دیگه بعیدم نیست از اینا...136)دیالوگ((:

درخواست حذف اطلاعات
+خودشونو دار و دستش رو نابود کن (بااندکی تغییر (: ) -این طرز حرف زدن برای یه خانم محترم اصلا درست نیست... +به جهنم...بعضی وقتا دقیقا زبون درست همینه!! #changeling...پارادو ، داستان چگونگی دادن و رفتن! بده بره!

درخواست حذف اطلاعات
سطحی فکر میکنم. خیلی سطحی. عمقش جنونه... چجوری پارادو این هفته و گوش نکنه؟ ..... پ ن : "پاشو" گفتن تو بلندم میکنه وقتی با کله میام پایین. اینکه هربار وقتی میگی "درست میشه همه چیز" باورت میکنم ، با اینکه میدونم نمیشه. درست نشد، درست نمیشه......درست یا اب نمیدونم

درخواست حذف اطلاعات
مسیر زندگیم کم کم عوض میشه دارم درست میشم! دارم یاد میگیرم تنها باشم با دلداری ادما خوب نشم به ی تکیه نکنم ی رو دوست نداشته باشم دارم درست میشم دارم میفهمم دارم میفهمم که زندگی یعنی هیچ و من هیچم و هیچم و هیچ...درست می گویند

درخواست حذف اطلاعات
درست می گویندهر عمل، ع العملی داردمثلا...تو می خندی ومن می میرم برای خنده هایت......بیا، درست اونموقع که فکرشو نمیکنم ...

درخواست حذف اطلاعات
عشق یعنی: زنگ بزنه درست اونموقع که دلتنگشی ولی منتظرِ زنگش نیستی ......???????????? د مثل دنیا ????????????

درخواست حذف اطلاعات
بابا داشت رو مه میخوند .. بچه گفت: بابا بیا بازی ! بابا که حوصله بازی نداشت .. یه تیکه از رو مه رو که نقشه دنیا بود رو تیکه تیکه کرد و گفت : فرض کن این پازله …! درستش کن ! چند دقیقه بعد بچه درستش کرد .. بابا ، با تعجب پرسید : تو که نقشه دنیا رو بلد نیستی ، چطور درستش کردی؟! بچه گفت : آدمای پشت رو مه رو درست … دنیا خودش درست شد .. آدمای دنیا که درست بشن … دنیا هم درست میشه …...دوره آموزشی طراحی سوله و سازه های صنعتی با sap2000

درخواست حذف اطلاعات
برچسب ها: طراح سوله, آموزش طراحی سوله, ساخت و طراحی سوله, سوله سازی...