پیدا

زندگی باشد

تعریف مهارت های زندگی طبق نظر داردن ، گازدا و گینتر

درخواست حذف اطلاعات
مهارت های زندگی ، برای اندکی اثربخش ضرورت دارند و برای سراسر دوره های زندگی ( کودکی ، نوجوانی و بزرگسالی ) مورد نظر هستند . مجموعه کلی این مهارت های زندگی براساس رشد مؤثر در چهار بعد زندگی خانوادگی ، تحصیلی ، شغلی و اجتماعی می باشند که جهت پیشگیری و درمان اصلاحی به کار گرفته می شوند و مبتنی بر یک ساختار تئوریکی است که دارای اه کلی مشاوره و بهداشت روانی می باشد ( داردن و همکاران ، 1996 ، ص مقاله )...86. روزی هزار بار تکرار کن با خودت..

درخواست حذف اطلاعات
من بهترین و بدترین ادم زندگی خودمم.. من راه حل و بن بست زندگی خودمم.. شادی و غم، خشم و ارامش، ن یتی و رضایت زندگی خودمم.. من همه چیزی هستم که از زندگیم میخوام.....زندگی زیباست

درخواست حذف اطلاعات
سلام به همگی. نمیدونم تا حالا به این موضوع فکر کردید که زندگی رو اگر چطوری ببینید، زیبا میشه؟ من یکی که دیگه میدونم باید چطوری به زندگی نگاه کرد. زندگی ما یه قطعه از پازل هستیه و تا زمانی که این قطعه رو در جای خودش، نگاه نکنیم، نمیشه از زندگی لذت برد. به نظرم، هستی یعنی بخشی از وجود خدا و بخشی از وجود خدا یعنی تمام هر چیزی که می تونیم حسش کنیم و باید بهش عشق بورزیم. فقط با عشق ورزی به خدا میشه زندگی رو قشنگ دید؛ والا همه زندگی هیچی نیست جز مدت زما...در هر شرایطی می توان شاد بود

درخواست حذف اطلاعات
سلام به همگی. به نظر من، زندگی هر شرایطی داشته باشد، باز هم می توان شاد زندگی کرد. دلایل شادزیستن، به اندازه تعداد تمام نعمت هایی است که خدا به ما داده است و آیا مگر ی می توان بگوید تعداد نعمت هایی که خدا به او داده است چقدر است؟ هر نفسی که میکشیم یک نعمت است. هر بازدمی که از مان برمی آید، یک نعمت است. هر لحظه ای که در کنار فرزندان سالممان زندگی می کنیم، یک نعمت است. هر لحظه ای که از داشتن یک دوست خوب، لذت می بریم، یک نعمت است. وای خدا مگر می شود شمر...زندگی زیباست

درخواست حذف اطلاعات
زندگی همچون ترانه ایست که باید خواندش چه کوتاه و چه بلند چه شیرین و چه تلخ چه زیبا و چه زشت ! ماهمه میخوانیم !خودمانیم که این ترانه را مینویسیم!میخوانیم و می یم !حال من میخوانم !می م!شعر من زیباست ! شعر من از چشمان ، زیبای دلم جاریست!از خدا میخواهم در پناه خودش اورا حفظ کند! زندگی زیباست !مانند زیبای دل من!زیباست!...جمله حکیمانه

درخواست حذف اطلاعات
سنگریزه" ریز است و ناچیز ... اما اگر در جوراب یا کفش باشد ، ما را از راه رفتن باز می دارد !!! در زندگی هم ؛ بعضی مسائل ریزاند و ناچیز ... اما مانع حرکت به سمت خوبی ها و آرامش ما میشوند !!! کم احترامی یا نامهربانی به والدین ؛ نگاه تحقیرآمیز به فقرا ؛ تکبر و ف فروشی به مردم ؛ منت گذاشتن هنگام کمک ؛ نپذیرفتن عذر خطای دوستان ؛ بخشی از سنگریزه های مسیر تکامل ما هستند !!! آنها را بموقع کنار بگذاریم ... تا از زندگی لذت ببریم .....هر انسانــی

درخواست حذف اطلاعات
هر انسانیبرای زنده ماندننیازمند این است که دستی را بگیرد. دوست دارم زندگی کنم با اینکه می دانم زندگی هرگز خیال ندارد روی خوش به من نشان دهدچرا که هر بار دستی را گرفتمدست هایم تاول زدندو هیچ فرقی نداشتنددست بیلدست کلنگیا دست تو !...دیدگاه هستی گرایی درباره بهداشت روان

درخواست حذف اطلاعات
نگرش ویکتور فرانکل به سلامت روان بر اراده تأکید می کند . جستجوی معنا مست م پذیرفتن مسئولیت شخصی است . هیچ و هیچ چیز به زندگی انسان معنا نمی دهد مگر خودش ، انسان باید با احساس مسئولیت آزادانه با شرایط هستی و زندگی روبرو شود و معنایی در آن بیابد به نظر فرانکل ماهیت وجودی انسان از سه عنصر معنویت ، و مسئولیت تشکیل شده است و سلامت روان مست م تجربه شخصی این سه عامل است . معیار سنجش معنادار بودن زندگی کیفیت آن است نه کمیت آن حصول و کاربرد معنویت و مسئو...وصیت عشق

درخواست حذف اطلاعات
تا چند صباحی دیگر شاید پایان راه زندگی ام باشد ، و یا شاید آغاز دوباره زندگیآری من بیمارم ، بیماری که من مبتلا شده ام پایانش مرگ است ، تاریخ مرگم را میدانم و منتظر آن می مانم تا فرا رسد امیدی ندارم ، تنها امیدم به خداست که دوای دردم را برایم برساندمیخواهم در این لحظات که از مرگ خودم باخبرم و میدانم چه زمانی فرا می رسد وصییتی برای همگان بنویسم پس بخوانید وصییت من را در این دفتر عشقآهای آدمیان ، به چشمهای خود بیاموزید که نگاه به ی نیندازند ، اگر ...وصیت عشق

درخواست حذف اطلاعات
تا چند صباحی دیگر شاید پایان راه زندگی ام باشد ، و یا شاید آغاز دوباره زندگیآری من بیمارم ، بیماری که من مبتلا شده ام پایانش مرگ است ، تاریخ مرگم را میدانم و منتظر آن می مانم تا فرا رسد امیدی ندارم ، تنها امیدم به خداست که دوای دردم را برایم برساندمیخواهم در این لحظات که از مرگ خودم باخبرم و میدانم چه زمانی فرا می رسد وصییتی برای همگان بنویسم پس بخوانید وصییت من را در این دفتر عشقآهای آدمیان ، به چشمهای خود بیاموزید که نگاه به ی نیندازند ، اگر ...یکی از سخت ترین لحظات زندگی من

درخواست حذف اطلاعات
سلام به همگی. وقتی با تمام وجود، دوست داری برای ی که از ته دل دوستش داری، کاری کنی؛ اما دستت بسته است، یکی از سخت ترین لحظات زندگی آدم بوجود میاددددددددد....زندگی رو رنگ بزن....

درخواست حذف اطلاعات
زندگی رارنگ بزن " رنگ شادی " نگذار او رنگت کند به " رنگ غم ". تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری ی! یکی دیروز، یکی فرداامروز را دری م!...مشاوره و مهارت زندگی : انعکاس صدا

درخواست حذف اطلاعات
انعکاس صدا پدر وپسری در کوه قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد و به زمین افتاد و داد کشید: (( آآآآی ی ی))!! ص از دور دست آمد: ((آآآآی ی ی))!!! پسر با کنجکاوی فریاد زد: ((که هستی؟)) پاسخ شنید: ((که هستی؟)) پسر خشمگین شد و فریاد زد: ((ترسو!)) باز پاسخ شنید: ((ترسو!)) پسر با تعجب از پدر پرسید: ((چه خبر است؟)) پدر لبخندی زد و گفت: ((پسرم! توجه کن)) و بعد با صدای بلند فریاد زد: ((تو یک قهرمان هستی!)) صدا پاسخ داد: ((تو یک قهرمان هستی!)) پسر باز بیشتر تعجب کرد پدرش توضی...???? امــروز آن یــڪــ بــاشید ...????

درخواست حذف اطلاعات
یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد؛ یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد؛ یک دست میتواند یاریگر یک انسان باشد؛ یک واژه میتواند بیانگر هدف باشد؛ یک شمع میتواند پایان تاریکی باشد؛ یک خنده میتواند فاتح دلتنگی باشد؛ امید میتواند رافع روحتان باشد؛ یک نوازش میتواند راوی مهرتان باشد؛ یک زندگی میتواند خالق تفاوت باشد؛ امروز آن “یک” باشید ......زندگی چیست؟

درخواست حذف اطلاعات
زندگی شاید،داستان دختربچه ایست که پول توجیبی هایش را جمع میکند که عروسک خوشگل پشت ویترین را ب د، زندگی شاید ،دانشجوییست که تمام حواسش پرت است، زندگی شاید،مرد متاهلی است که بزور اورا وارد زندگی مشترک دو خودش عاشق دختری میشود که هر روز از روبروی مغازه اش میگذرد، زندگی شاید خواننده ای باشد که دردش را داد میزند، زندگی شاید نویسنده ای باشد که فریادش را مینویسد، زندگی شاید تو باشی،که پوچی را حس میکنی زندگی شاید،انسان بی هدفی باشد که روزمرگی میک...شده عشقت به ی بیشتر از حد باشد

درخواست حذف اطلاعات
شده عشقت به ی بیشتر از حد باشد هر چه خوبی ی با دل تو بد باشد تو به ایمان برسی اینکه ی جز او نیست او بع تو به هر چیز مردد باشد تو به هر در بزنی تا که بدست آوریش و جوابش به تو یک عمر فقط رد باشد . همه دلداده ترین فرد تو را بشناسند او به دلسنگ ترین فرد زبان زد باشد شده از نم نم باران دلت خیس شوی دائما مشق تو آن عشق نیامد باشد تو ندیدی که چه سخت است ببینی عشقت با او که نباید باشد زندگی کنه چه کنم با دل دیوانه که با این همه باز سعی دارد که به این عشق مقید باشد...عصر حجر چه دوره ای است؟

درخواست حذف اطلاعات
عصر حجر بخشی از روزگار ماقبل تاریخ است. «ماقبل تاریخ» یعنی روزگاری که بشر نوشتن نمی دانست تا چیزی از سرنوشت خود را بنویسد. بنابراین تاریخ هم وجود نداشت. دست کم 500 هزار سال است که بشر در زمین زندگی می کند ولی 5 هزار سال است که نوشتن را آغاز کرده است. در عصر حجر بشر ابزار سنگی می ساخت و به همین مناسب آن را عصر حجر یا دوره سنگ نامیده اند. آغاز این دوره را عصر حجر قدیم یا دوره پارینه سنگی می گویند. گویا نخستین ابزار سنگی قطعه سنگی نسبتا تیز بوده و دسته ...زندگی

درخواست حذف اطلاعات
بگذار هر روز برایت رویایی باشد در دست نه دوردست، عشقی باشد در دل نه در سر،و دلیلی باشد برای زندگی نه روزمرگی.......حسرت پائیز

درخواست حذف اطلاعات
می شود سخت ترین مساله آسان باشد پشت هر کوچه ی بن بست خیابان باشد! می شود حال بدِ ثانیه ها خوب شود شهر هم غرقِ هماغوشی باران باشد گیرم این عشق - که آتش زده بر زندگی ات - بعد جان کندنِ تو شکل گلستان باشد! گیرم این دفعه که برگشت، بماند...نرود! گیرم از رفتنِ یکباره پشیمان باشد بعد شش ماه به ویرانه ی تو برگردد تا درین شعر پر از حادثه مهمان باشد فرض کن حسرتِ پاییز، تو را درک کند روز برگشتنِ او اولِ آبان باشد! . بگذر از این همه فرضیه، چرا که دل من مثل ریگی س...باید یکی باشه تا ...

درخواست حذف اطلاعات
همه چیز فرق می کند یعنی زندگی طور دیگر می شود وقتی یکی باشد، یکی که بلد باشد، باشد، یکی که بلد باشد بماند، نرود. هر ی باید یکی را داشته باشد که ......زندگی

درخواست حذف اطلاعات
زندگی شاید ،راه رفتن ڪودڪ نوپایی باشد ڪه از افتادن نمی هراسد...شاید رونق آبادیِ باشد ڪه هر صبح صدای گله، آوازخوانِ ڪوچه اش می شود...شاید شرمِ عشق باشد درنگاهِ پسرڪی جوان...یا غُل غُلِ سماورِ پیرزنی باشدڪه به تڪرار هر روز برای همپای زندگیش می جوشد....زندگی شاید تقلای رودی تازه جان گرفته باشد ڪه می خواهد در دلِ سنگ جای بگیرد... زنــــــــــــــــــــدگی هرچه هست،هر چه باشد،حڪمِ خــ❥ ــــداست .... اجبار یا دلخواه....زندگی زیباســـــــــــــــــــ...زندگی....

درخواست حذف اطلاعات
زندگی شاید ،راه رفتن ڪودڪ نوپایی باشد ڪه از افتادن نمی هراسد...شاید رونق آبادیِ باشد ڪه هر صبح صدای گله، آوازخوانِ ڪوچه اش می شود...شاید شرمِ عشق باشد درنگاهِ پسرڪی جوان...یا غُل غُلِ سماورِ پیرزنی باشدڪه به تڪرار هر روز برای همپای زندگیش می جوشد....زندگی شاید تقلای رودی تازه جان گرفته باشد ڪه می خواهد در دلِ سنگ جای بگیرد... زنــــــــــــــــــــدگی هرچه هست،هر چه باشد،حڪمِ خــ❥ ــــداست .... اجبار یا دلخواه....زندگی زیباســـــــــــــــــــ...اردیبهشت 96

درخواست حذف اطلاعات
اردیبهشت باشد و حجم عظیمی از درد و اندوه بر دلت نشسته باشد احساس تلخ زندگی به کام عزیزترین انت قلقلکت دهد آن وقت بنشینی و دو دو تا چهار تا کنی که تا کجای این راه باید پیش بروی که نه از پا بی عزت بیفتی و نه مایه دردسر نزدیکانت شوی اردیبهشت باشد و بنشینی با پنج دنده ش ته، آرزوهای رج شده ات را در دانه های تسیبح یک به یک بشمری اردیبهشت باشد و باز نگاهت به آسمان باشد شاید معجزه ایی به یکباره پدیدار شود اردیبهشت باشد و نیم نگاهت به قبر پایین پای پدرت ب...زندگی

درخواست حذف اطلاعات
زندگی یعنی فراز و نشیب زندگی یعنی حرکت بی قراری شادی غم مردم خوب و بدزندگی یعنی دریای وشان اما آنان که زندگی به مثال مرداب میخواهند زندگی آرام و پراز س میخواهند مردگان متحرکی بیش نیستند.. اگر قرار بود هرانچه میخواهیم دم دستمان باشد دیگر میچ وقت معنای زندگی را نمیتوانستیم درک کنیم پس یادمان باشد باهر مشکل کوچکی از هر انچه هست گله مند نباشیم و یادمان باز باشد که اینجاست که باید بکاریم تا جاودانه شویم....826: مزه زندگی

درخواست حذف اطلاعات
826: مزه زندگی کدام بهتر است آن زندگی ای که سخت باشد اما مزه داشته باشد یا زندگی ای که راحت باشد اما مزه ای ناشته باشد...هفت شهر عشق

درخواست حذف اطلاعات
بگذار یوسف تا ابد در چاه باشد ، حتی زلیخا بعد از این خودخواه باشدمرداب خواهد شد در آ سرنوشتِ ، رودی که در فکرش خیال ماه باشدقدر سکوت بغض هایش حرف دارد ، مردی که بین خنده هایش آه باشدای کاش نفرینم کنی آهت بگیرد ، بعد از تو باید زندگی کوتاه باشدپایان راه هفت شهر عشق یعنی ، زانوی عاشق با سرش همراه باشدبعد از تو باید آنقدر بی بمانم ، تنها خدا از درد من آگاه باشدوقتی زلیخایی نباشد چاره ای نیست ، بگذار یوسف تا ابد در چاه باشد علی صفری...برایت آرزومندم......

درخواست حذف اطلاعات
اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی، و اگر هستی، ی هم به تو عشق بورزد، و اگر اینگونه نیست،تنهائیت کوتاه باشد، و پس از تنهائیت ، نفرت از ی نی . آرزومندم که اینگونه پیش نیاید، اما اگر پیش آمد، بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی. برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی ، ازجمله دوستان بد و ناپایدار، برخی نادوست، و برخی دوستدار که دست کم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد. وچون زندگی بدین گونه است، برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته...انعکاس صدا

درخواست حذف اطلاعات
انعکاس صدا پدر وپسری در کوه قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد و به زمین افتاد و داد کشید: (( آآآآی ی ی))!! ص از دور دست آمد: ((آآآآی ی ی))!!! پسر با کنجکاوی فریاد زد: ((که هستی؟)) پاسخ شنید: ((که هستی؟)) پسر خشمگین شد و فریاد زد: ((ترسو!)) باز پاسخ شنید: ((ترسو!)) پسر با تعجب از پدر پرسید: ((چه خبر است؟)) پدر لبخندی زد و گفت: ((پسرم! توجه کن)) و بعد با صدای بلند فریاد زد: ((تو یک قهرمان هستی!)) صدا پاسخ داد: ((تو یک قهرمان هستی!)) پسر باز بیشتر تعجب کرد پدرش توضی...تیغ بکش

درخواست حذف اطلاعات
روی پیشانی ام سیاه شدهدستمال ِ سپید ِ مرطوبمدارم از دست می روم امانگرانم نباش ، من خوبم ! هیچ حــســّـی ندارم از بودنتــیــغ حس می کند جنونم رادارم از دست می دهم کم کمآ ین قطره های خونم را در صف ِ جبر ِ خاک منتظرماختیار زمان تمام شودزندگی مثل ارزان بودمرگ باید گران تمام شود ! از سـَــرم مثل ِ آب ، می گذردخاطراتی که تلخ و شیرین استزندگی را به خواب می بینممرگ ، تعبیر ِ ابن ِ سیرین است در سرت کل ّ ِ خانه چرخیدنتوی تقدیر ، در به در گشتنهیچ راهی برای ...روزهایت تهی از...

درخواست حذف اطلاعات
از سر زندگی ات سایه یِ غم کم باشد روزهایت تهی از واژه یِ «ماتم» باشد حال خوبی است که در لحظه یِ حوّا شدنت پیشِ تو خوب ترین بچّه یِ آدم باشد رو به محبوب نشینی و هوا پر شده از عطرِ جادوییِ صد شاخه یِ مریم باشد در بهشتی تو،اگر لحظه یِ نوشیدنِ آب قسمتت پاکیِ سرچشمه یِ زمزم باشد نامه ی شادیِ احساس تو با مُهرِ خدا خالی از بودنِ هر نکته یِ مبهم باشد بارش ابرِ رباعی و دوبیتی و غزل بر سرِ باغِ خیالِ تو منظّم باشد وای غوغاست... اگر لحظه ی بارانِ لطیف شجریان...هارمونی

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله آدم باید همین باشد زندگی باید هارمونی رنگ ها باشد یکدست نباشد باید رنگ هایی باشد که به هم بیایند اما یکی نباشند باید نت های موسیقی باشد باید بهم بیایند وقتی می نوازی آهنگ های متفاوت وزیبا بسازند انسان هایی که فقط غصه میخورند زندگی را نمیفهمند انسان هایی که فقط شادند زندگی را نمیفهمند همیشه شیرینی خوب نیست همیشه ترشی خوب نیست باید همه چیز باشد یک دست کافی نیست نظم میخواهد هیچ چیز ی ان نباشد اما بهم بیایند زیبایی زندگی به دلتنگی هاست...روز های زشت

درخواست حذف اطلاعات
دلم می خواهد یک دکمه ای باشد که همین جای زندگی ام را بزند روی استپ. نه که این جای زندگی ام بهتر از روز های قبلش باشد و بخواهم نگهش دارم، نه! فقط نمی خواهم روز های آینده، از امروزم زشت تر باشند......یادم باشد ...

درخواست حذف اطلاعات
یادم باشد ... یادم باشد حرفی نزنم که به ی بر بخورد نگاهی نکنم که دل ی بلرزد خطی ننویسم که ی را آزار دهد یادم باشد جواب کین را با کمتر از مهر و جواب دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم یادم باشد باید در برابر فریادها سکوت کنم و برای سیاهی ها نور بپاشم یادم باشد از چشمه درس وش بگیرم و از آسمان درسِ پـاک زیستن یادم باشد سنگ خیلی تنهاست... یادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار کنم مبادا دل تنگش بشکند یادم باشد برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ام ... نه بر...آیا حیات بعد از مرگ است؟

درخواست حذف اطلاعات
أعوذ بالله من ال الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیا حیات بعد از مرگ است؟ یعنی بدن می پوسد و متلاشی می شود و زندگی آ ت تنها مربوط به روح است و یا فقط جسمانی است و روح هم از خواص و آثار جسم است؟ یا اینکه و نیمه جسمانی است (جسم لطیفی که برتر از این جسم دنیوی است)؟ و یا زندگی پس از مرگ هم با جسم مادی و هم روح است و بار دیگر با یکدیگر متحد شده و حاضر می شوند؟ هر چهار نظریه، طرفدارانی دارد. اما شیعه عقیده دارد که آیاتی از قرآن، و احادیث فراوانی دل دارد که م...ضرورت و اهمیت مهارت های زندگی

درخواست حذف اطلاعات
روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش ، عدم احساس کنترل ، و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب ، ریشه دارد . بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی ، آماده سازی افراد به خصوص نسل جوان جهت رویارویی با ...بگذار گم شده باشم

درخواست حذف اطلاعات
بگذار که این باغ درش گم شده باشدگل های ترش برگ و برش گم شده باشد جز چشم به راهی به چه دل خوش کند این باغ گر قاصدک نامه برش گم شده باشد باغ شب من کاش درش بسته بماند ای کاش کلید سحرش گم شده باشد بی اختر و ماه است دلم مثل ی که صندوقچه ی سیم و زرش گم شده باشد شب تیره و تار است و بلا دیده و خاموشانگار که قرص قمرش گم شده باشد چاهی است همه ناله و دشتی است همه گرگ خواب پدری که پسرش گم شده باشد آن روز تو را یافتم افتاده و تنها در هیبت نخلی که سرش گم شده باشد پی...زن یعنی زندگی

درخواست حذف اطلاعات
‎زن ها اگر شاد باشند خانه می تپد❤️‎زن ها اگر موهایشان را شکل دهند‎اگر صورتشان را آرایش کنند‎اگر لباسهای شاد بپوشند‎زندگی در خانه جریان پیدا می کند‎زن ها اگر کودک درونشان هنوز شیطنت کند‎اگر شوخی کنند، بخندند‎همه اهل خانه را به زندگی نوید می دهند‎اگر روزی زن خانه چشمهایش رنگ غم بدهد‎حرفهایش بوی گلایه و بدهد‎اگر ذره ای بی حوصله و ناامید به نظر برسد‎تمام اهل خانه را به غم کشیده است‎ ن ارمغان آور شادی، گذشت و خنده اند‎قلب خانه باید بت...اجرت المثل

درخواست حذف اطلاعات
تعریف اجرت المثل اجرت المثل یکی از همان حقوق ویژه ای است که شرع و قانون برای ن در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی شویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند. تمکین عام تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی تواند بد...یکی هست هوامو داشته باشه

درخواست حذف اطلاعات
چه قدر حس خوبی وقتی همه چیز رو می سپاری دست خدا و خودت آسوده خاطر زندگی می کنی :) ---------------------------------------------...خوناشام

درخواست حذف اطلاعات
هر روز برایت رویایی باشددر دست نه دوردستعشقی باشددر دل نه در سرو دلیلی باشد برای زندگینه روز مره گی ???????????????????????????????????????????????????????????????? تولدت مبارک خوناشام عزیز دلت شاد تنت سلامت لبت خندون...زندگی .....

درخواست حذف اطلاعات
زندگی یعنی :بخند هرچند که غمگینی.ببخش هرچند که مسکینی.فراموش کن هرچند که دلگیری.اینگونه بودن زیباست هرچند که آسان نیست...منابع جشنواره بزرگ رضوی

درخواست حذف اطلاعات
جشنواره کتابخوانی رضوی جشنواره به دو شیوه مکتوب و اینترنتی در دو قالب فردی و خانوادگی برگزار می گردد. افراد فقط مطابق مقطع سنی خود می توانند در مسابقه شرکت کنند علاقمندان برای دریافت کتاب های مسابقه و شرکت در مسابقه و اطلاعات بیشتر می توانند به کتابخانه های عمومی سراسر کشور یا به آدرس www.iranpl.ir و www.semnanpl.ir (به صورت فایل پی دی اف) مراجعه نمایند. برای شرکت در مسابقه نیاز به کد ملی و کد کتابخانه و شماره تماس می باشد. کد کتابخانه شهید محمدابراهیم هم...{25}

درخواست حذف اطلاعات
خُب در مورد امروز حرفی برای گفتن ندارم یعنی نَ به اون صورت راستش مامانم و مصی رفتن خِر اون یارو کِ لیزر پیشش میرفتن و بگیرن بعدشم کِ یِ سری اتفاقات جالب اونجا افتاده یکم چشم گوششون باز شدهِ از تعزیرات اومده بودن سراغشون خلاصه کِ تقریبا راضی برگشتن هم با دستگاه ال اندرا کارشونو دیدن هم رایگان بود براشون تو مسیر برگشت به خونه ام رفته بودن یکی از چرم فروشای گرون فروش چهارراه ولیعصر کِ همه کف و حراج زده بود 70تومن و هرکدوم نفری دوتا کفش چرم خوب بر...