پیدا

ساده نیازمندیم

دل " من ....

درخواست حذف اطلاعات
در " نقاشی هایم " تنهاییم را پنهان میکنم...در " نوشته هایم " درد دلم را...در " دلم " دلتنگی ام را...در " سکوتم " حرف های نگفته ام را...در " لبخندم " غصه هایم را..." دل " من......... چه دساااااال است...!!!ساده می نگرد..!! ساده می خندد..!! ساده می پوشد..!! ساده می گرید..!!" دل " من.........از تبار دیوارهای کاهگلی است...!!!ساده می افتد..!! ساده می شکند..!! ساده می میرد..!! "" خیلی ساده"".......

درخواست حذف اطلاعات
ادم هایی که ساده دل مبنندند ساده هم عاشق میشوند .. ساده زندگی میکنند ... ساده محبت میکنند ... ساده میگویند دوستت دارم .... و اگر ساده عاشقشان نشوی ... سخت جان میدهند ... اینقدر سخت که ساده از کنارشان میگذری .......آدهم های ساده

درخواست حذف اطلاعات
می دانی...! آدم های ساده ساده عاشق میشوند ساده صبوری میکنند ساده عشق می ورزند ساده می مانند اماسخت دل میکنند. سخت جان می دهند این است حکایت ساده دلان...ساده باش

درخواست حذف اطلاعات
ساده باش؛ اما ساده قضاوت نکن نیمه ی پنهان آدم ها را! ساده زندگی کن؛ اما ساده عبور نکن از دنیایی که تنها یک بار تجربه اش می کنی! ساده لبخند بزن؛ اما ساده نخند به ی که عمق معنایش را نمی فهمی! ساده بازگرد؛ و به یاد داشته باش: هیچ ارزش زانو زدن و ش ته شدن ارزش هایت را ندارد! «گاهی خودت را زندگی کن»!!!...تفاوت

درخواست حذف اطلاعات
سادگی , نهایتِ فهم بشر ست . ساده دلی و ساده لوحی ,نقطه مقابل همند . ساده دل , حواشیِ شه را می برد . از این رو مدام در حالِ عملی صادقانه با روحی سبکبار و رها از دام های پ یچ شه است . عملِ ساده دل , یک عملِ شیده شده , است که کمترین فاصله با شه خود دارد . عملِ ساده دل , عین تفکرِ اوست . گویی ساده دل , با عمل خود , حقیقتِ تفکر خود را نشان می دهد . اما ساده لوح , تفکری ندارد . او هم سرِ خود , عمل می کند. اما یک عملِ بدون شه . ساده دل عین مغزست و ساده لوح عین پوستِ بی مغ...ساده بودم

درخواست حذف اطلاعات
❥✘ساده بودم✔❥↻↭ساده باختم⇛⇗✘✔ساده ساخت↶م✘✔⇟⇘ساده از زندگیم پشتو پا خوردم↹↷☜☜▼▼ساده سوخت↶م☞☞⇖↫↫ساده نابود شدم⇗↬↬↪ساده مردم↪⇦⇪اینم از ساده بودن که میگن خوبه↹¶¶¶°°°هے•••¶¶¶ ¶¶خودمــــو اتیش مــــیزنم تو فقط بخــــندی¶¶§§کاش مــــثل تنهایی ولم نمـــــیکردی§§⇜⇜نشد از دلم جــــدا کنم توروحتی اون لحـــــظه که گفتی⇝⇝ ❥✘نمیخـــوامت برو❥✘✔↻هـــــنوزم سر تو با دلم حرفــــم میشه✔↺☞☞تنهام گذاشــــتی خب مــــ...ساده

درخواست حذف اطلاعات
ساده لباس بپوش! ساده راه برو!اما در برخورد با دیگران ساده نباش!!زیرا سادگی ات رانشانه میگیرند!برای درهم ش تن غرورت!!...شب تاریک گریه

درخواست حذف اطلاعات
چه ساده قول میدین چه ساده زیر قولتون می زنین چه ساده میرین چه ساده قضاوت می کنم...دل کندن

درخواست حذف اطلاعات
❤️????میدانی آدمهای ساده ❤️????ساده هم عاشق میشوند ❤️????ساده صبوری میکنند ❤️????ساده عشق میورزند ❤️????ساده میمانند ❤️????اما سخت دل میکنند ❤️????آن وقت که دل میکنند ❤️????جان میدهند.. ????????????????????...ساده هستم....

درخواست حذف اطلاعات
ساده هستمساده می بینمساده می پندارم زندگی رانمیدانستم جرم می دانند سادگی راسادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرمساده می مانم…ساده میمیرم…اما…ترک نمی گویم پاکی این سادگی را …...درخواستی (اردیبهشتی ها)

درخواست حذف اطلاعات
می دانـــے..؟اردیبهــــ♥ـشتے ها آدم هاے ســـاده اے هستند ...آدم هاے ِ ساده،ساده هم عاشـــق مے شوند... ساده صبــــورے مے کنند...ساده عشــــق مے وَرزَند... ساده مے مانند..اما سَختــــــــ دِل مے کنند.. آن وقت که دل مے کنند..جــان مے دَهند.. سـخـتـــــــ مے شکنند.....ساده، بیش از حد ساده

درخواست حذف اطلاعات
خیلی ساده خنده های مان محو شد. ساده تر از آن که به آن خو بگیریم. آنقدر ساده که گاهی فکر میکنم مگر میشود باور کرد دیگر خنده ای در کار نخواهد بود. خیلی ساده دلخوشی های کوچکمان از دست هایمان لیز خورد افتاد بر زمین سنگلاخ و خیلی ساده درهم ش ت. خیلی ساده حق زیستن به مااا داده نشد آنقدر ساده که باور نکردیم سوگواری بر ماااا را آنقدر ساده که هنوز در فکر و ذهن مان هر آن نفس میکشد. خیلی ساده عشق بی پایانمان به بند کشیده شد آنقدر ساده که برای دفاع از خود در ب...میرود...

درخواست حذف اطلاعات
آنکه با تمام شک هایت ساده به تو اعتماد میکند ...آنکه با تمام سرد بودنت ساده عاشقت میشود !آنکه با تمام دور بودنت ساده دوستت دارد ...آنکه با تمام کم توجهی ات سادهغرورش را برایت میشکند ...همان اوروزی ساده کم میاورد ،و خیلی سادهمیرود !...دلم گرفته اسمون

درخواست حذف اطلاعات
ساده ڪه باشی........!!!آدمهاخیلی زود دوستت میشوند و تو خیلی دیر میفهمی دشمنت بودند......! ساده ڪه باشی.......!!!آدمها با همه ڪمبودهایشان به غرورت حمله میڪنند و باهمه غرورشان مچاله ات میڪنند........! ساده ڪه باشی......!!!آدمها تورا همیشه بازی میڪنند و خودشان همیشه بازیگران میمانند......! ساده ڪه باشی........!!!آدمها اوقات بیڪاری را باسادگی ات پرمیڪنند و تو در لحظه های اندوه تنها می مانی......! ساده ڪه باشی......!!!سادگی ات را حماقت میخوانند و ڪسی نمیفهمد تو از فرط''''آدم بود...( جمله زیبا )

درخواست حذف اطلاعات
دلم گرفته از همه < در نقاشی هایم تنهاییم را پنهان میکنم ...> در دلم دلتنگی ام را ... در سکوتم حرف های نگفته ام را... دل من چه دسال است. ساده مینگرد / ساده میپوشد / ساده میخندد/ دل من......ساده

درخواست حذف اطلاعات
درختی تنها در کویری زیر سقف آسمان نفس کشید آنقدر تنها بود که آفتاب هم دلش برایش سوخت چتر آبی رنگش را بر سر درخت باز کرد قطره های درشت آبی رنگ مهمان دل تنگ درخت شدند جوانه امید در دلش جوانه زد ساده ی ساده ی ساده...ج وزن شبکه مش و ابعاد چشمه

درخواست حذف اطلاعات
ج وزن شبکه مش و ابعاد چشمه تنوع نوع میلگرد از نمره 6 الی 16 بسته به نیاز تولید می شود. سایز میلگرد - چشمه - وزن هر متر مربع - وزن هر برگ6 ساده 10*10 5 کیلوگرم 62 کیلو 6 ساده 15*15 3.5 کیلوگرم 43 کیلو 6 ساده 20*20 2.5 کیلو گرم 33 کیلو 6 ساده 25*25 2 کیلوگرم 26 کیلو 6 ساده 30*30 1.5 کیلوگرم 22 کیلو 8 ساده و آجدار 10*10 8 کیلوگرم 96 کیلو 8 ساده و آجدار 15*15 5.5 کیلوگرم 67 کیلو 8 ساده و آجدار 20*20 4 کیلوگرم 49 کیلو 8 ساده و آجدار 25*25 3.5 کیلوگرم 43 کیلو 8 ساده و آجدار 30*30 3 کیلوگرم 37 کیلو 10 ساده و آجدار 1...من ی ادم ساده

درخواست حذف اطلاعات
آدم های ساده را دوست دارم همان ها ک بدی هیچ را باور ندارند همان ها ک برای همه لبخند دارند ادم های ساده را باید مثل تابلوی نقاشى نشست و تماشا کرد عمرشان کوتاه است بس ک هر از راه می رسد یا ازشان سواستفاده میکند یا زمینشان میزند یا درس ساده نبودن بهشان می دهد آدم های ساده را دوست دارم بوی ناب آدم بودن میدهند سادگیم را... یکرنگیم را... پای حماقتم نگذار... خودم انتخاب ک ساده باشم و دیگران را دور نزنم... وگرنه بد بودن و صد رنگ بودن و ازار و فریب دیگران ک آس...آدمهای ساده...

درخواست حذف اطلاعات
آدمهای ساده را دوست دارم. همان ها که بدی هیچ را باور ندارند. همان ها که برای همه لبخند دارند. همان ها که همیشه هستند، برای همه هستند. آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعتها تماشا کرد؛ عمرشان کوتاه است. بس که هر ی از راه می رسد یا ازشان سوء استفاده می کند یا زمینشان میزند یا درس ساده نبودن بهشان می دهد. آدم های ساده را دوست دارم.همان هایی که بوی ناب "آدم" میدهند....چند بیت با مولانا

درخواست حذف اطلاعات
شه را رها کن و دل ساده شو تمام چون روی آینه که به نقش و نگار نیست چون ساده شد ز نقش،همه نقش ها در اوست آن ساده رو ز روی ی شرمسار نیست...62*... ساده که باشی ...

درخواست حذف اطلاعات
... ساده که باشی ... آدم ها خیلی زود دوستت میشوند و تو خیلی دیر می فهمی که دشمنت بوده اند .. ... ساده که باشی ... آدم ها با همه ی کمبود هایشان به غرورت حمله میکنند و با همه ی غرورشان مچاله ات میکنند .. ... ساده که باشی ... تو همیشه رو بازی میکنی و آدم ها بازیگران می مانند ... ... ساده که باشی ... آدم ها اوقات بیکاریشان را با سادگی ات پر میکنند و خود در لحظه های اندوه تنها می مانی ... ... ساده که باشی ... سادگیت را حماقت میخوانند و ی نمی فهمد که تو از فرط" آدم بودن "ساده ...آدمهای ساده . . .

درخواست حذف اطلاعات
باور آدمهای ساده را اب نکنآدمهای ساده با تو تا ته خط می آیندو اگر بی معرفتی ببینند ، قهر نمی کنند !می میرند......ساده که میشوی...

درخواست حذف اطلاعات
ساده که میشویهمه چیز خوب می شود خودتغمتمشکلتغصه اتآدم های اطرافتحتی دشمنت.... یک آدم ساده که باشیبرایت فرقی نمی کند که تجمل چیستکه قیمت تویوتا لندکروز چند استبنز آ ین مدل ، چند ایربگ دارد مهم نیسترستوران چینی هاگرانترین غذایش چیست؟! ساده که باشیهمیشه در جیبت شکلات پیدا می شودهمیشه لبخند بر لب داریبر روی ج های کنار خیابان راه میرویزیر باران ، دهانت را باز میکنیو قطره قطره مینوشی باران را... آدم برفی که درست میکنیشال گردنت را به او میبخشی ساده...آدمهای ساده !

درخواست حذف اطلاعات
آدم های ساده را هرگز دست کم نگیر... آدم های ساده که ساده به دنیا نیامده اند...،سادگی را خودشان انتخاب کرده اند....اگرنه پر از فریب و نیرنگ و دروغ بودن اصلا سخت نیست!!!!!!آدم های ساده خیلی ساده میتوانند این را به تو ثابت کنند..آدم های ساده همان هایی اند که تو _دیوانه_گاهی_کودک_و بعضی وقت ها_مغرور_میخوانیشان و به میل خود ساده قضاوتشان میکنی...آدم های ساده همان هایی هستند که ساده حرف میزنند،گاهی به حرف هایشان میخندی...گاهی دلگیر میشوی....گاهی مبهوت میمانی...ساده و مهربان

درخواست حذف اطلاعات
انتخاب کرده ام که ساده باشم و دیگران را دور نزنم...وگرنه بد بودن و آزار و فریب دیگران آسان ترین کار دنیاست...بلد بودن نمیخواهد...!!!همه چیز که بازیچه نیست....این را پروانه ای میگفت که بالهایش در دست کودکی جا مانده بود!ﮐﻢ ﮐﻢ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖباﺁﺩﻣﻬﺎ همانگوﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ...ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭﺧـــﻮﺏ........ﮔـــــــﺮﻡ.........ﻣﻬـــــﺮﺑﺎﻥ.....ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭﺑـد........ﺳــــﺮﺩ...ﺗﻠـــــــــﺦ..آدمهای ساده را نمیتوانی ورق بزنی!ساده اند؛...تنها سیزده روز مانده به پایان 19سالگی

درخواست حذف اطلاعات
نیازمندیم به عاشق بودنت به شعرهای نوزده سالگی به د یوانگی های کوچکی که اینبار ش ت نخواهند خورد نیازمندیم که دیگر دیر نباشد...سادگی

درخواست حذف اطلاعات
ساده ڪه باشی........!!! آدمهاخیلی زود دوستت میشوند و تو خیلی دیر میفهمی دشمنت بودند......! ساده ڪه باشی.......!!! آدمها با همه ڪمبودهایشان به غرورت حمله میڪنند و باهمه غرورشان مچاله ات میڪنند........! ساده ڪه باشی......!!! آدمها تورا همیشه بازی میڪنند و خودشان همیشه بازیگران میمانند......! ساده ڪه باشی........!!! آدمها اوقات بیڪاری را باسادگی ات پرمیڪنند و تو در لحظه های اندوه تنها می مانی......! ساده ڪه باشی......!!! سادگی ات را حماقت میخوانند و ڪسی نمیفهمد تو از فرط "آدم ب...اینجاغذاتمام شده

درخواست حذف اطلاعات
پشت شیشه ساندویچى ایستگاه راه آهن یک آگهى براى جلب توجه کارگران شهرستانى که ازقطا یاده میشوند نصب شده روى آن با ماژیک سیاه نوشته شده به یک رییس جمهور ساده باجاى خواب نیازمندیم ترجیحا مردو مذکر وآشنا به علوم غریبه پشت شیشه در ورودى نیز یک تابلوبازنجیرآویزان است که روى آن نوشته شده دراین سرزمین غذا تمام شده لطفا اصرارنفرمایید........کیک سیب ساده

درخواست حذف اطلاعات
کیک سیب انواع مختلفی داره و به شکل های مختلفی هم تهیه میشه. همه انواع کیک سیب خوشمزه اس و اغلب شیرینی خورها دوستش دارن.در این مطلب یک کیک سیب ساده رو در نظر گرفتم که درست ش خیلی راحته و طعم فوق العاده ای هم داره. امتحان کن....اموزش کیک خانگی

درخواست حذف اطلاعات
طرز درست کیک ساده در این پست از مطالب آشپزی سایت مدل 24 طرز تهیه کیک ساده خوشمز مجلسی را برای شما عزیزان آماده نمودیم تا از طعم لذیذ این کیک در کنار خانواده خود لذت ببرید. مواد لازم جهت تهیه کیک ساده خوشمزه تخم مرغ عدد3 ماست 1لیوان ارد 2لیوان شکر 1 لیوان بیکینگ پودر 1 ق غ وانیل کمی روغن نصف لیوان...