پیدا

سکوت تلخ

غزل عاشقانه

درخواست حذف اطلاعات
سکوت من از عشق من نشانه برایت سکوت منیک شعر عاشقانه برایت سکوت من در زیر آسمان که نم کنار خوددر زیر آسمانه برایت سکوت من تو شاد باش و باش به پهلوی زنده گیپندار یک بهانه برایت سکوت من روزان من به فکر تو خاموش و مضطربرفتند و در شبانه برایت سکوت من در شعر، در ترنم من سبز می شویبسیار زد جوانه برایت سکوت من خاموشی ام چقدر ترا یاد می کند!گه جیغ، گه ترانه برایت سکوت من تنها غم فراق تو ای کاش داشتم!اندوه یک زمانه برایت سکوت من رفتی اگرچه بال زدی از درخت ...اشکی که پای کوچ تو افتاد در سکوت

درخواست حذف اطلاعات
دردی است جانگزا غم فریاد در سکوت از دست می رویم ز بیداد در سکوت #رضا_جلالی در سکوت.... اشکی که پای کوچ تو افتاد در سکوت دائم نوید فاجعه می داد در سکوت لبخند تلخ من ،و تو لبخند میزدی در بزم حجله حضرتِ داماد، در سکوت نه ماه و نه شب از شبِ بی "مهر"یت گذشت زائید کودکی نُه " داد" در سکوت تبریک وتهنیت که نه ،هرگز ی نبود گوید اذانِ لحظه ی میلاد در سکوت باید که باشی و پسرت را بغل کنی دارد نوازشش مگر ایراد در سکوت!؟ اصلا برای کودکمان اسم بهتری!!! معنا ندارد این ...سکوت گوش اش

درخواست حذف اطلاعات
سکوت گوش اشم ذهن آشفته ات را رام نکرد این بار بلندتر در مقابلت سکوت میکنم گوشهای تو دیگر ن نا و چشمانت سکوت مرا نمیشنود...سکوت

درخواست حذف اطلاعات
سکوت شب را می شکنم با سنگ هایی از جنس اشک . و شب را ، و سکوت را ، زیر دیوار تنهایی در آغوش می کشم . روح من ؛ قرن هاست که با بوسه های گرم سکوت آرام می شود ....سکوت...

درخواست حذف اطلاعات
بعضی وقت ها سکوت میکنی چون اینقدر رنجیدی که نمی خوای حرف بزنی ...بعصی وقت ها سکوت می کنی چون واقعا حرفی برای گفتن نداری ...گاهی موقع ها سکوت یه اعتراضه، گاهی موقع هام انتظاره.اما بیشتر وقتها سکوت واسه اینه که هیچ کلمه ای نمی تونهغمی رو که تو وجودت داری، توصیف کنه ......سکوت...

درخواست حذف اطلاعات
بعضی وقت ها سکوت میکنی چون اینقدر رنجیدی که نمی خوای حرف بزنی ...بعصی وقت ها سکوت می کنی چون واقعا حرفی برای گفتن نداری ...گاهی موقع ها سکوت یه اعتراضه، گاهی موقع هام انتظاره.اما بیشتر وقتها سکوت واسه اینه که هیچ کلمه ای نمی تونهغمی رو که تو وجودت داری، توصیف کنه ......سکوت

درخواست حذف اطلاعات
از تو سکوت مانده و از من صدای توچیزی بگو که من بنویسم به جای توحرفی که خالی ام کند از سال ها سکوتحسّی که باز پُر کنَدَم از هوای تواین روزها عجیب دلم تنگِ رفتن استتا صبح راه می روم و پا به پای تو...در خواب... حرف می زنم و گریه می کنمبیدار می کنند مرا دستهای توهی شعر می نویسم و دلتنگ می شومحس می کنم کنارَمی و آه... جای تو...این شعر را رها کن و نشنیده ام بگیربگذار در سکوت بمیرم برای تو..."اصغر معاذی"...سکوت

درخواست حذف اطلاعات
یکی باشه بلد باشه کی حرف نزنه سکوت سکوت سکوت خسته شدم از دستش حرفاش کاراش...سکوت

درخواست حذف اطلاعات
سکوت … و دیگر هیچ نمی گویم …! که این بزرگترین اعتراض دل من است به تو … سکوت را دوست دارم به خاطر ابهت بی پایانش ….....سکوت

درخواست حذف اطلاعات
در مرز کلپورگان دو کوه شبیه به هم وجود دارد که از دور جلب توجه می کند.نزدیک که می شوی متوجه می شوی که هیچ شباهتی به هم ندارند.هوا رو به سردی می رفت اما من دلم می خواست که از شهر آدمها بگریزم و به طبیعت سرد و یخ پناه ببرم وقتی به خود آمده بودم پای آن دو کوه رسیده بودیم.فقط سنگلاخ بود اما آرامش خاصی داشت.سکوت و سکوت و سکوت تنها ص بود که آهسته به گوش می رسید....گاهی سکوت میکنی !

درخواست حذف اطلاعات
گاهی سکوت میکنی ! چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنی ... گاهی سکوت میکنی ، چون واقعا هیچ حرفی برای گفتن نداری ... سکوت گاهی یک انتظاره و گاهی هم یک اعتراض ! اما بیشتر وقت ها سکوت برای اینه که هیچ کلمه خاصی نمیتونه غمی رو که تو وجودت داری توصیف کنه ؛ و این یعنی همون حس تنهایی ! خسرو شکیبایی...سکوت.....

درخواست حذف اطلاعات
گاهی سکوت.. ینی کلی حرف!! ک حال زدنش رو نداری... میخاهم سکوت کنم.... دیگر نای حرف زدن ندارم....!...سکوت خدا

درخواست حذف اطلاعات
وقتی سکوت خدا را در برابر راز و نیازت دیدی نگو خدا با من قهر است ! او به تمام کائنات فرمان سکوت داده تا حرف دلت را بشنود پس حرف دلت را بگو او محبوبی است که بی صبرانه منتظر توست...بغض بلند ...

درخواست حذف اطلاعات
به ۱۲ نزدیک می شوم .... که یادت را به اوج برسانم ..... .......تو آرام و راحت می خو ...و نمی دانی .... نفس هایم دیگر توانی برای ماندن ندارند ... آ این چه نفسی ست . .... نفس بی تو ...هوای آلوده شهر و خیابان است .... ....و چشمانی که دردش زیاد است ..... آ این چه چشمی ست که ترا نمی بیند ...و نمی میرد ... ....دلم می خواهد تمام شهر سکوت کند ... ....آسمان سکوت کند... دریا ها سکوت کنند..... جنگل سکوت کند ..... همه و همه سکوت کنند ....وقتی که سکوت بهترین پاسخ است ... برای ص که درد مندانه عشق می ورزد ....سکوت

درخواست حذف اطلاعات
گـــــاہے ســُـــڪــۅـــٺ ؛شــِــــږـــاـفــــٺـے دارد ڪــــــــــہ گــُــفٺـن نـــدارــد !!!...سکوت.

درخواست حذف اطلاعات
وقتی سکوت می کنم یعنی موافقم؟ نه، نیستم. من وقتی موافق باشم سکوت نمی کنم، می خندم. دهانم را باز می کنم و می گویم بله، موافقم. اما سکوت، می دانم که نمی کنم. شاید آن روز هم سکوت کرده بودم که فکر کردی با رفتنت موافقم. ت نشسته بودم و چمدانت را می بستم. موافق نبودم، فقط ت بودم؛ و تو بدون من رفتی....سکوت است دیگر..!

درخواست حذف اطلاعات
سکوت چه بلایی که بر سر آدم ها نمی آورد..! یک دنیا حرف نگفته صف میکشد پشت دیوار لب ها.. چه بغض هایی که دفن میشود در گلو.. حتی هوا هم هوای دلخوری میشود.. سکوت است دیگر..! شاید مملو باشد از حرف هایی که نیمه شب در صفحه ی چت هایتان تایپ شدند اما سرنوشتشان پاک شدن بود.. نه شنیده شدن.. سکوت هوای دلگیری دارد..! بغض سنگینی دارد..! غم سهمگینی دارد..! سکوت جنازه ی احساسی است که به دست خودمان به دار کشیده شده....سکوت کن ...

درخواست حذف اطلاعات
هنگامیکه نمیدانی چه بگویی…چه پاسخ دهی و یا چطور بگویی…فقط سکوت کنگاهی نگفتن شیرینتر از گفتن سخنان آشفته است که در لحظه تو را سبک میکند..در آن لحظه سکوت کن..یک وقتهایی سعی کن چشمانت را ببندی بر حرفای نیش دار..سکوت کنی و به زبانت اجازه دهی سکوت تمرین کند. آن روزها که نفهمیدی چه شد و از کجا بر سرت آوار مصیبت آمد.. ی را مقصر نکن..سکوت کن تا دلیل اصلی را در آرامش بی دقیقه هایی که حس انفجار در سلولهایت تو را از درون میخورد..سکوت را تجربه کن..که ذهنت با آ...حس تنهاییـ

درخواست حذف اطلاعات
گاهی سکوت می کنی چون اینقدر رنجیدی که نمی خوای حرف بزنی گاهی سکوت میکنی چون واقعا حرفی برای گفتن نداری سکوت گاهی یک اعتراضه و گاهی هم انتظار اما بیشتر وقتها سکوت برای اینه که هیچ کلمه ای نمیتونه غمی رو که تو وجودت داری توصیف کنه و این یعنی همون حس تنهایی…...برای عشقم

درخواست حذف اطلاعات
شب ها که سکوت است و سکوت است و سیاهی آوای تو می خواندم از لایتناهی. آوای تو می آردم از شوق به پرواز شب ها که سکوت است و سکوت است و سیاهی. امواج نوای تو ، به من می رسد از دور دریایی و من تشنه ی مهر تو ، چو ماهی. وین شعله که با هر نفسم می جهد از جان خوش می دهد از گرمی این شوق گواهی دیدار تو گر صبح ابد هم دهدم دست من سرخوشم از لذت این چشم به راهی ای عشق ، تو را دارم و دارای جهانم همواره تویی ، هرچه تو گویی و تو خواهی. فریدون مشیری...وادی سکوت

درخواست حذف اطلاعات
به وادی سکوت رفتمکودکی دیدم بر های مادرش آرمیده بوداو سکوت می نوشید و شیر لحظه می خورد@arameshsahafian...*سکـــــــــــــــــــــــــوت*

درخواست حذف اطلاعات
گاهی سکوت میکنی چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنی گاهی سکوت میکنی چون واقعا حرفی برای گفتن نداری سکوت گاهی یک اعتراضِ و گاهی هم انتظار اما بیشتر وقت ها سکوت برای اینه که هیچ کلمه ای نمیتونه غمی رو که تو وجودت داری توصیف کنه و این یعنی همون حس تنهایی...!...هیسسسس

درخواست حذف اطلاعات
کاش...کاش...کاش....گاهی زندگی راهی بهتر از سکوت باقی میگذاشت....همه راه ها و بست....تنها راه سکوت رو برام گذاشت.....چرا؟.......صدای من تو جهان انقدر برات آزار دهنده بود که اینجوری منو داری به وادی سکوت می کشی.....تمومش کن!.......پس معنای عد چیه؟!...سکوت

درخواست حذف اطلاعات
درین وادی پر رمز و راز عشقدر خطه ایی از عبور مرزهابا واژه ایی از جنس شعربا گذری از مبدا تا انتهادر چشمانی که حدیث صداقت استدر دستانی که هنر شجاعت استبرای گامهایی که قدم می زدیماثری از کلمه را نقش می زدیمدر اندرون دل ، شعاع احساسسکوت را مهری بر لب می زدیمسکوت و سکوتچهار حرف باقیماندهچهار حرف ، وقتی آ ین توان ، رمقی در خود نمی یابد شعری از فهیمه اسانی...نطق و سکوت

درخواست حذف اطلاعات
چون بند شود نطق یکی سیل در آید و ز و مکان هیچ نبینی تو نشانه. نطق و سخن با ماهیت و محدودیت معنا دارد زیرا کارش دسته بندی و بیان تمایز و تشابه است. به وحدت وجود وقتی می توان رسید که هر نوع تمایز و تفکیک را کنار بگذاریم ! سکوت در هر عالمی مقدمه دیدن عالم بالاتر است و سکوت مطلق شرط دیدن اوست. شبیه ترین چیز به خداوند، سکوت است. مایستر اکهارت...سکوت و دیگر هیچ سکوت این فضا این دیوارهای بسته خسته ام می کند

درخواست حذف اطلاعات
سکوت و دیگر هیچ...! سکوت این فضا ،این دیوار های بسته خسته ام میکند. کاش میشد این دیوارها را فرو ریخت کاش هیچ فاصله ای نبود بین ! کاش دراز میکشیدم زیر آسمان سیاه شب و تو میامدی. تشنه ی حرفاتم تنهایمان بگذارید...او خج یست دیوارها فرو ریزید ، کمی هوا میخواهم همراه تنها همدمم باران!...حق

درخواست حذف اطلاعات
از ت ماندن , ضرری ن . سکوت , قوام بخشِ سنگینیِ روح است . سکوت , هدایت کننده روح به سوی حقیقت و تعالی بخشِ جامعه بشر ست. سکوت همیشه جایزست مگر آنکه حقی در حال ضایع شدن است و با حمایت از حق , قدرت احقاق آن , بیشتر شود ....-_-

درخواست حذف اطلاعات
+ نامرد... - من نامرد تو خوب دیگه ام حرف نزن... + سکوت - (یه سری حرفای شکننده) + سکوت ((بعد از یک ساعت)) - بیداری؟؟ + سکوت......یک دقیقه سکوت

درخواست حذف اطلاعات
اعضای شورای امنیّت سازمان ملل متّحد با ایستادن و یک دقیقه سکوت به شهیدان حمله ی تروریستی تهران ادای احترام د . یک دقیقه سکوت...یــــک روز مـــی آیـــی...

درخواست حذف اطلاعات
یک روز می آیی کنارم می نشینی برایم گل می گیری از عشقت نسبت به من می گویی از شادی های بی سبب از دوست داشتن های بی دلیل از این که آمده ای که از رفتن نگویی از این که آمده ای تا ابد بمانی و دیگر نروی و آن روز من فقط به حرف هایت گوش می دهم و فقط سکوت می کنم سکوت،سکوت،سکوت و تو فاتحه ای می خوانی و می روی تا زنده ام دوستم داشته باش!...