پیدا

غزلیات حافظ

آیتی بود عذاب، اندُهِ حافظ بی تو / که برِ هیچ ش حاجتِ تفسیر نبود - غزلیّات حافظ

درخواست حذف اطلاعات
قتلِ این خسته به شمشیرِ تو تقدیر نبود / ورنه هیچ از دلِ بی رحمِ تو تقصیر نبود آیتی بود عذاب، اندُهِ حافظ بی تو / که برِ هیچ ش حاجتِ تفسیر نبود ( غزلیّات حافظ ) در بیت دوم : یعنی آن چنان غم و اندوه در من آشکار بود که مانند آیۀ محکم، از تفسیر بی نیاز بود...گفت و خوش گفت برو قه بسوزان حافظ / یارب این قلب شناسی ز که آموخته بود ؟! - غزلیّات حافظ

درخواست حذف اطلاعات
دوش می آمد و رخساره برافروخته بود / تا کجا باز دلِ غم زده ای سوخته بود رسمِ عاشق کُشی و شیوۀ شهرآشوبی / جامه ای بود که بر قامتِ او دوخته بود جانِ عشّاق، سپندِ رخِ خود می دانست / و آتشِ چهره بدین کار برافروخته بود گرچه می گفت که زارت بکُشم، می دیدم / که نهانش نظری با منِ دل سوخته بود یار مفروش به دنیا، که بسی سود نکرد / آن که یوسف به زرِ ناسره بفروخته بود گفت و خوش گفت برو قه بسوزان حافظ / یارب این قلب شناسی ز که آموخته بود ؟! ( غزلیّات حافظ ) در بیت اول ...به وفایِ تو که بر تربتِ حافظ بگُذر / کز جهان می شد و در آرزویِ رویِ تو بود - غزلیّات حافظ

درخواست حذف اطلاعات
دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسویِ تو بود / تا دلِ شب، سخن از سلسلۀ مویِ تو بود دل که از ناوکِ مژگانِ تو در خون می گشت / باز مشتاقِ کمان خانۀ ابرویِ تو بود عالَم از شور و شرِ عشق خبر هیچ نداشت / فتنه انگیزِ جهان، غمزۀ جادویِ تو بود منِ سرگشته هم از اهلِ سلامت بودم / دامِ راهم شکنِ طُرّۀ هندویِ تو بود به وفایِ تو که بر تربتِ حافظ بگُذر / کز جهان می شد و در آرزویِ رویِ تو بود ( غزلیّات حافظ ) در بیت دوم : کمان خانه : گوشۀ کمان، مجازاً خود کمان...حافظ

درخواست حذف اطلاعات
حافظ حافظ خواجه شمس الدین محمد متخلص به "حافظ"، غزلسرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی است. وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد شد. علوم و فنون را در محفل درس ان زمان فراگرفت و در علوم ادبی عصر پایه ای رفیع یافت. خاصه در علوم فقهی و الهی تأمل بسیار کرد و قرآن را با چهارده روایت مختلف از بر داشت. "گوته" دانشمند بزرگ و شاعر و سخنور مشهور آلمانی دیوان شرقی خود را به نام او و با ب الهام از افکار وی تدوین کرد. دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصی...حافظ، وظیفۀ تو دعا گفتن است و بس / در بندِ آن مباش که نشنید یا شنید - غزلیّات حافظ

درخواست حذف اطلاعات
خوش می کنم به بادۀ مُشکین مَشامِ جان / کز دلق پوشِ صومعه بویِ ریا شنید سرِّ خدا که عارفِ سالک به نگفت / در حیرتم که باده فروش از کجا شنید ؟ یارب کجاست مَحرمِ رازی، که یک زمان / دل شرحِ آن دهد که چه گفت و چه ها شنید اینش سزا نبود دلِ حق گزارِ من / کز غم گسارِ خود، سخنِ ناسزا شنید ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند / کآن که گفت قصّۀ ما هم ز ما شنید پندِ حکیم، محضِ صواب است و عینِ خیر / فرخنده آن ی که به سمعِ رضا شنید حافظ، وظیفۀ تو دعا گفتن است و بس / در بندِ آ...بر درِ شاهم گ نکته ای در کار کرد / گفت: بر هر خوان که بنشستم، خدا رزّاق بود - غزلیّات حافظ

درخواست حذف اطلاعات
پیش از اینت بیش از این شۀ عشّاق بود / مِهرورزیِّ تو با ما شهرۀ آفاق بود از دَمِ صبحِ ازل تا آخِرِ شامِ ابد / دوستیّ و مِهر، بر یک عهد و یک میثاق بود سایۀ معشوق اگر افتاد بر عاشق، چه شد / ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود حُسنِ مَه رویانِ مجلس گرچه دل می بُرد و دین / بحثِ ما در لطفِ طبع و خوبی اخلاق بود بر درِ شاهم گ نکته ای در کار کرد / گفت: بر هر خوان که بنشستم، خدا رزّاق بود شعرِ حافظ در زمانِ آدم اندر باغِ خُلد / دفترِ نسرین و گُل را زینتِ اورا...برنامه های«روز حافظ»در سال ۱۳۹۶به نام “حافظ و اخلاق” نام گرفت

درخواست حذف اطلاعات
کاووس حسن لی روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ در گفتگو با خبرنگار ایسنا گفت : در نشست های علمی و تخصصی یادروز حافظ در شیراز، دیگر نقاط ایران و جهان تاکنون موضوع هایی مانند عصر حافظ، تاثی ذیری حافظ از منابع دیگر، تاثیرگذاری حافظ بر ادبیات پس از خود، تصحیحات دیوان حافظ، حافظ و قرآن، ترجمه¬های شعر حافظ، زیبایی شناسی شعر حافظ، حافظ و معنویت و … مطرح شده بود. وی اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال نیز آیین یادروز حافظ در ماه محرم برگزار می شود و یکی از پیام های ...( حافظیه ! )

درخواست حذف اطلاعات
بر بام ِ سخن نشسته نام ِ حافظ ! شد هر غزلی غزال ِ رام ِ حافظ ! مانند ِ ِ کهنه گیرآست ولی؛ هرگز نشود کهنه کلام ِ حافظ...! _______________ احسن به وجود ِ با صفای ِ حافظ ! اشعار ِ گران قدر و رسای ِ حافظ ! تا آ ِ دنیا هم اگر ما بدویم ؛ هرگز نرسد ی به پای ِ حافظ ! _________________ با اینکه شدند کیش و مات ِ حافظ ! در شعر ندیدند ثباتِ حافظ! ندارند که شوخی د؟! با دختر و با شاخه نباتِ حافظ...! _________________ گفتا که بِبَر نام ِ شریفِ حافظ ! در شکل ِ غزل وَ با ردیف ِ حافظ! گفتم نروم میان ِ گ...شعر از بهنود خنجی(شعری کوتاه از بهنود خنجی)

درخواست حذف اطلاعات
خدا حافظ ای یار دیرین منخدا حافظ ای یار من خدا حافظ ای جان منخدا حافظ ای قلب من راه پیش داریو پس نداری دیگرخوش بخت شوی خدا حافظ ای یار من گریه مکن خدا حافظ.با لب خندان برو با لب خندا بیالب خند هایت زیبا لپ هایت هچو انار قرمزمیسپارمت ز دست خدا خداحافظ خدا حافظ شعر از بهنود خنجی(عارف)...حافظ آن ساعت که این نظمِ پریشان می نوشت / طایرِ فکرش به دامِ اشتیاق افتاده بود - غزلیّات ح

درخواست حذف اطلاعات
حافظ آن ساعت که این نظمِ پریشان می نوشت / طایرِ فکرش به دامِ اشتیاق افتاده بود ( غزلیّات حافظ )...حافظ

درخواست حذف اطلاعات
حافظ سوال بود براش ک چرا "حافظ" خب برادر من چون حضرت حافظ از بالا و پایین زندگیت خبر داره. دقیق تر از این نمیتونست چیزی بگه. گوش کن بهش بی زحممت...پرتو حُسن(حافظ شیراز، غزلیات، غزل شماره ۱۵۲)

درخواست حذف اطلاعات
پرتو حُسن در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد[1] جلوه ای کرد رُخت دید مَلَک عشق نداشت عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد نظری خواست که بیند به جهان صورت خویش خیمه در آب و گِل مزرعه ی آدم زد عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر نامحرم زد دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد جان عِلوی هوس چاه زَنخدان تو داشت دست در حلقه ...اجرای برنامه حافظ خوانی هفته ملی کودک

درخواست حذف اطلاعات
اجرای برنامه حافظ خوانی به مناسبت 20مهر روز کودک ، کتاب و محصولات فرهنگی و همچنین تقارن این روز با روز بزرگداشت حافظ به مناسبت روز 20مهر : روز کودک ، کتاب و محصولات فرهنگی و همچنین تقارن این روز با روز بزرگداشت حافظ پیشاپیش برنامه حافظ خوانی توسط مربی ادبی مرکز شماره یک سقز برای 42 نفر از اعضا و دانش آموزان مدرسه شاهد اجرا گردید . در این برنامه ابتدا مربی ادبی به معرفی شخصیت حافظ و زندگینامه ایشان پرداخت سپس تعدادی از اعضا به مشاعره و خواندن غزل...به جانِ دوست که غم، بر شما ندرَد / گر اعتماد بر الطافِ کارساز کنید - غزلیّات حافظ

درخواست حذف اطلاعات
به جانِ دوست که غم، بر شما ندرَد / گر اعتماد بر الطافِ کارساز کنید میانِ عاشق و معشوق، فرق بسیار است / چو یار ناز نماید، شما نیاز کنید نخست، موعظۀ پیرِ صحبت، این حرف است / که از مصاحبِ ناجنس احتراز کنید هر آن ی که در این حلقه نیست زنده به عشق / بر او نمرده به فتویِّ من کنید ( غزلیّات حافظ ) در بیت اول : کارساز : کنایه از خداوند...غزل شمارهٔ ۱۸۴

درخواست حذف اطلاعات
غزل شمارهٔ ۱۸۴ حافظ » غزلیات دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند نان حرم ستر و ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد صوفیان کنان ساغر شکرانه زدند آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع آتش آن است که در من پروانه زدند چو حافظ نگشاد از رخ شه نقاب تا سر زلف سخن را به ...غزل شمارهٔ ۱۸۴

درخواست حذف اطلاعات
غزل شمارهٔ ۱۸۴ حافظ غزلیات دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند نان حرم ستر و ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد صوفیان کنان ساغر شکرانه زدند آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع آتش آن است که در من پروانه زدند چو حافظ نگشاد از رخ شه نقاب تا سر زلف سخن را به قل...بزرگداشت روز حافظ

درخواست حذف اطلاعات
20مهرماه، روز بزرگداشت حافظ خواجه شمس الدین محمد شاعر و حافظ قرآن، متخلص به حافظ و معروف به لسان الغیب از بزرگترین شاعران غزل سرای ایران و جهان به شمار می رود. حافظ را نمی توان از سنخ شاعران تک بعدی و تک ساحتی محسوب و تفکر شاعرانه اش را تنها به یک وجه خالص تفسیر و تاویل کرد. صبحدم از عرش می آمد وشی، عشق گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند...ز شوقِ رویِ تو حافظ نوشت حرفی چند / بخوان ز نظمش و، در گوش کن چو مروارید - غزلیّات حافظ

درخواست حذف اطلاعات
جهان بر ابرویِ عید از هلال وَسمه کشید / هلالِ عید در ابرویِ یار باید دید ش ته گشت چو پشتِ هلال، قامتِ من / کمانِ ابرویِ یارم چو وسمه بازکشید مگر نسیمِ خطت صبح در چمن بگذشت / که گُل به بویِ تو بر تن، چو صبح جامه درید ؟ بهایِ وصلِ تو گر جان بوَد یدارم / که جنسِ خوب، مُبَصِّر، به هرچه دید ید چو ماهِ رویِ تو در زلفِ شام می دیدم / شبم به رویِ تو روشن چو روز می گردید ز شوقِ رویِ تو حافظ نوشت حرفی چند / بخوان ز نظمش و، در گوش کن چو مروارید ( غزلیّات حافظ ) در ب...قدِ بلندِ تو را تا به بر نمی گیرم / درختِ کام و مرادم به بر نمی آید - غزلیّات حافظ

درخواست حذف اطلاعات
نفَس برآمد و، کام از تو برنمی آید / فغان که بختِ من از خواب درنمی آید قدِ بلندِ تو را تا به بر نمی گیرم / درختِ کام و مرادم به بر نمی آید مگر به رویِ دل آرایِ یارِ ما، ورنی / به هیچ وجهِ دگر کار برنمی آید ز شَستِ صدق، گشادم هزار تیرِ دعا / ولی چه سود، یکی کارگر نمی آید ( غزلیّات حافظ ) در بیت دوم : بر در مصراع اول به معنی آغوش و در مصراع دوم به معنی میوه و ثمر است در بیت چهارم : شست : زه گیر، انگشترمانندی که در انگشت ابهام کرده، در وقت کمان داری زه کمان را...معنای می، و باده در شعر حافظ

درخواست حذف اطلاعات
یکی از شاعرانی که بسیار از واژگان می، و باده در اشعار خود استفاده کرده است لسان الغیب حافظ (با نام کامل خواجه شمس الدین محمد بن بهاء الدین حافظ و ملقب به لسان الغیب یا لسان العرفا) است، حال این پرسش مطرح است که چرا ایشان از واژگان ، می و باده بسیار در غزلیات خود استفاده کرده است. در میان شمندان و همچنین در میان مردم عامه بر سر منظور شعرا و بخصوص حافظ از این واژگان اختلاف نظر وجود داشته و به بیان دیگر هر ی از ظن خود به اشعار حافظ و معانی این کلمات ...گنجور حافظ

درخواست حذف اطلاعات
حافظ حافظ خواجه شمس الدین محمد متخلص به "حافظ"، غزلسرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی است. وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد شد. علوم و فنون را در محفل درس ان زمان فراگرفت و در علوم ادبی عصر پایه ای رفیع یافت. خاصه در علوم فقهی و الهی تأمل بسیار کرد و قرآن را با چهارده روایت مختلف از بر داشت. "گوته" دانشمند بزرگ و شاعر و سخنور مشهور آلمانی دیوان شرقی خود را به نام او و با ب الهام از افکار وی تدوین کرد. دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصی...فال حافظ

درخواست حذف اطلاعات
سر گرمی ام شده گرفتن فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری ! غم تمام میشود ..... غصه نخور ..... مشکلات حلمیشود ..... و دلم می گیرد چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی !........بر سرِ تربتِ ما چون گذری، همّت خواه / که زیارت گهِ رندانِ جهان خواهد بود - غزلیّات حافظ

درخواست حذف اطلاعات
تا ز میخانه و می، نام و نشان خواهد بود / سرِ ما خاکِ رهِ پیرِ مُغان خواهد بود حلقۀ پیرِ مُغان از ازلم در گوش است / بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود بر سرِ تربتِ ما چون گذری، همّت خواه / که زیارت گهِ رندانِ جهان خواهد بود برو ای زاهدِ خودبین، که ز چشمِ / رازِ این نهان است و نهان خواهد بود چشمم آن دَم که ز شوقِ تو نهد سر به لَحَد / تا دَمِ صبحِ قیامت، نگران خواهد بود ( غزلیّات حافظ ) در بیت دوم : حلقه در گوش بودن : کنایه از مطیع و فرمانبر بودن در بیت پن...برنامه های«روز حافظ»در سال ۱۳۹۶به نام “حافظ و اخلاق” نام گرفت

درخواست حذف اطلاعات
بیستم مهرماه هرسال درتقویم رسمی کشور ما به نام روز گرامیداشت حافظ نام گذاری شده است. با توجه به تقارن این روز در تقویم امسال با ایام ماه محرم مسؤلان بنیاد حافظ شناسی تمهیدات ویژه ای شیده اند تا از این تقارن بهترین استفاده معنوی بعمل آید. کاووس حسن لی رئیس مرکز “حافظ شناسی” در گفتگو با ایسنا در این باره توضیحات بیشتری داده اند که می خوانید....کابوس

درخواست حذف اطلاعات
من مشکی تنم بود حافظ هم من جیغ میزدم حافظ گریه میکرد من داد میزدم حافظ سکوت میکرد وای لعنتی این چ خ بود این چ خ بود لعنتی لععنتیییییی تو بری من چیکار کنم؟؟؟؟؟ خاک بر سر من اصن چطور جریت خابشو ببینم!؟ نرو نرو نرو مولوی هیچ وقت نرو هیچ کدومتون نرید حتی شما اقا پسر نرو پاشو دگ حافظ و خانم دختر دق پاشو بسه...وداع با ماه مبارک رمضان (شماره-3)

درخواست حذف اطلاعات
بسمۀ تعالی ********* وداع با ماه مبارک رمضان (شماره-3) ************************* خدا حافظ ای ماه و شهرِ صیام خدا حافظ ای ماه با یام خدا حافظ ای ماه شور و نشاط خدا حافظ ای ماه عفو و برات *************************************************...برنامه های«روز حافظ»در سال ۱۳۹۶به نام “حافظ و اخلاق” نام گرفت

درخواست حذف اطلاعات
بیستم مهرماه هرسال درتقویم رسمی کشور ما به نام روز گرامیداشت حافظ نام گذاری شده است. با توجه به تقارن این روز در تقویم امسال با ایام ماه محرم مسؤلان بنیاد حافظ شناسی تمهیدات ویژه ای شیده اند تا از این تقارن بهترین استفاده معنوی بعمل آید. کاووس حسن لی رئیس مرکز “حافظ شناسی” در گفتگو با ایسنا در این باره توضیحات بیشتری داده اند که می خوانید....برنامه های«روز حافظ»در سال ۱۳۹۶به نام “حافظ و اخلاق” نام گرفت

درخواست حذف اطلاعات
بیستم مهرماه هرسال درتقویم رسمی کشور ما به نام روز گرامیداشت حافظ نام گذاری شده است. منبع : هنرلند ( برای دیدن لطفاً اینجا را کلیک کنید )...برنامه های«روز حافظ»در سال ۱۳۹۶به نام “حافظ و اخلاق” نام گرفت

درخواست حذف اطلاعات
بیستم مهرماه هرسال درتقویم رسمی کشور ما به نام روز گرامیداشت حافظ نام گذاری شده ست. با توجه به تقارن این روز در تقویم امسال با ایام ماه محرم مسؤلان بنیاد حافظ شناسی تمهیدات یژه ای شیده اند تا از این تقارن بهترین استفاده معنوی بعمل آید. منبع : هنرلند ( برای دیدن لطفاً اینجا را کلیک کنید )...عیب رندان مکن

درخواست حذف اطلاعات
من این حروف نوشتم چنانچه غیر ندانستتو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی حافظ عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشتکه گناه دگران بر تو نخواهند نوشتمن اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باشهر ی آن دروَد عاقبت کار که کشت... حافظ واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنندچون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنندمشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرستوبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنندگوییا باور نمی دارند روز داوریکاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند... حافظ حا...