پیدا

قانون مدنی

متن کامل قانون مدنی - بخش اول

درخواست حذف اطلاعات
متن کامل قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم...ارث زوجه در قانون جدید

درخواست حذف اطلاعات
مجلس شورای ی ماده 946 قانون مدنی را با عنایت به استفتا از ی اصلاح نموده و ضمن آن مقرر نمود:«زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد ارث زوجه در قانون جدید مجلس شورای ی ماده 946 قانون مدنی را با عنایت به استفتا از ی اصلاح نموده و ضمن آن مقرر نمود:«زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. ما...احترام به خود

درخواست حذف اطلاعات
قانون اول: اگر فکر می کنی کارى اشتباهه، انجامش نده! قانون دوم: در صحبت ها همیشه دقیقا همون چیزی رو بگو که منظورته.قانون سوم: هیچ وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگه داری. قانون چهارم: سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از یادگرفتن بر نداری. قانون پنجم: در صحبت با دیگران هیچ وقت راجع به خودت بد حرف نزن. قانون ششم: هیچ وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات بر ندار. قانون هفتم: سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس. قانون هشتم: از بله گفتن هم ن...تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم

درخواست حذف اطلاعات
تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم نعمت احمدی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت ثبت اسناد رسمی اظهار کرد: موضوع اسناد رسمی و عادی را تا قبل از تصویب قانون مدنی نداشتیم. در قانون مدنی سند رسمی چنین تعریف شده که سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی نزد ین تی و طی تشریفاتی تنظیم می شود و دیگر معاملات، عادی است....ن در قانون حمور

درخواست حذف اطلاعات
ن در قانون حمور اشاره قانون حمور گرچه اولین قانون بشری نیست اما یکی از اولین قوانین مدون جهان است که امروزه متن آن به دست ما رسیده است. این قانون ساختار مناسبی دارد و به همین جهت مورد توجه دانشمندان گرفته است. قانون حمور نسبت به قوانین امروزی ممکن است کامل نباشد اما نسبت به زمان خود بسیار پیشرفته بوده و به این دلایل متن آن اهمیت زیادی دارد....محقق داماد: نقض قانون خلاف، اما نقد قانون ارزش است

درخواست حذف اطلاعات
محقق داماد: نقض قانون خلاف، اما نقد قانون ارزش است محقق داماد با بیان اینکه به عقیده من نقض قانون خلاف است ولی نقد قانون ارزش گفت: نقض قانون اساسی جرم است ولی نقد آن حق صاحب نظران ملت است....دوهزار و نود و نه

درخواست حذف اطلاعات
میان مرگ و تولد قانون سومی وجود دارد:رشد دوباره یا تجدید حیات! این قانون اصلی طبیعت است و زمانی که می خواهیم به توسعه مثبت برسیم باید بدان توجه کنیم. وسوکی ماتسوشیتا +تنها قانون واقعی همانا همین قانون طبیعت است . به طبیعت مان احترام بگذاریم ...با نفی ن غرایز ...با دوست داشتن خود ......طبقه بندی قانون های اساسی به چه نحوی صورت می پذیرد؟

درخواست حذف اطلاعات
قانون های اساسی رابه صورت های متفاوت می توان طبقه بندی کرد.این طبقات عبارتند از:1-شکل قانون اساسی وموقعیت آن(اینکه قانون اساسی مکتون یانامکتوب،تدوین شده یاتدوین نشده است 2-آسانی تغییر قانون اساسی (اینکه سخت است یانرم؟)3-میزان رعایت قانون اساسی درعمل(اینکه قانون اساسی کارآمد،اسمی یاظاهری است.)4-محتوای قانون اساسی وساختار نهادی ای که به وجود می آورد (برای مثال ،پادشاهی است یاجمهوری ،فدرالی است یاتک ساخت ،ریاستی است یاپارلمانی)برتمایز بین قا...انتخاب مسکن و محل زندگی توسط کدام یک از زوجین باید انجام شود

درخواست حذف اطلاعات
انتخاب مسکن و محل زندگی توسط کدام یک از زوجین باید انجام شود تعیین محل س ت مشترک زوجین حق کیست؟ از لحاظ دینی و اخلاقی ایده آل آن است که زوجین با همفکری و تصمیم گیری مشترک به یک تفاهم برسند و انتخاب مسکن آینده خود را انجام دهند ولی اگر نتوانستند به نتیجه ی انی برسند، قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است. بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. همچنین طبق ماده ۱۰۰۵...قانون های ثورندایک

درخواست حذف اطلاعات
قانونهای یادگیری ثورندایک ثورندایک از همین موارد چهارگانه موفق به تنظیم قانونهای یادگیری در نظریه وابسته گرائی می شود که شامل سه قانون اصلی و پنج قانون فرعی است. مهمترین قانون یادگیری او قانون گیرائی است که براساس دریافت پاداش، وابسته به محرک و پاسخ تنظیم شده است. قانونهای نظریه وابسته گرایی در حقیقت کوششی در راه علمی شیوه های یادگیری به شمار می آید. گرچه ثورندایک...قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور بخش دوم

درخواست حذف اطلاعات
۲۱ـ مواد ۱۲ و ۳۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی مصوب ۱۳۱۲/۳/۴ ۲۲ـ بندهای (الف و ب و ج و د) ماده ۶ و مواد ۱۱ و ۲۳ قانون اعطای امتیاز نفط به شرکت نفط انگلیس و ایران محدود مصوب ۱۳۱۲/۳/۷ ۲۳ـ ماده ۳ قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه های فلاحتی و صنعتی مصوب ۱۳۱۲/۱۰/۱۷...قانون تابعیت ایران

درخواست حذف اطلاعات
پرونده ای داشتم با موضوع درخواست اخذ تابعیت دائم مربوط به یکی از دوستان افغانم که به زعم نگارنده شاید ایرانی تر از خیلی از ایرانی هاست و دلیلش بودنش به تدین امانت داری, اخلاص و در نهایت مردم داری جوانی که متاسفانه به واسطه برخی رخدادها با اینکه در ایران متولد شد اما هنوز رخت تابعیت ایرانی که بسیار ان را دوست دارد بر تن ننموده است. بر این مبنا بی اعراب ندانستم مبحث تابعیت ایران و افغانستان را در دو موضوع متفاوت به خوانندگان محترم تقدیم نمایم. ...امکان سنجی ابطال سند رسمی به وسیله شهادت شهود

درخواست حذف اطلاعات
نقدی بر نظر شورای نگهبان/ امکان سنجی ابطال سند رسمی به وسیله شهادت شهود سید بهزاد پور سید و سعید محجوب تا پیش از انقلاب ی دایره بینه در ابطال اسناد رسمی بسیار محدود بود و در بسیاری موارد در تعارض بین سند رسمی و بینه، شهادت شهود به تنهایی نمی توانست مبطل سند رسمی باشد و باید ادله دیگری نیز در کنار بینه آورده می شد. بعد از انقلاب ی و پس از سال ۱۳۶۱، محدودیت های قانونی شهادت با استدلال غیرشرعی بودن برداشته شد. در همین راستا در تاریخ ۱۳۶۷/۸/۸ شورای ...حقوق مدنی بر اساس قانون جنگل

درخواست حذف اطلاعات
متنفرم از این که تو جامعه ای که توش زندگی می کنیم بیشتر از این که مرد داشته باشیم جنس نر داریم...طلاق زوجه غایب

درخواست حذف اطلاعات
درباره امور غیر مالی غایب مفقود الاثر، آنچه مورد توجه قانونگذار واقع شده و احکام خاص راجع به آن مقرر گردیده است، طلاق زن اوست. بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه شخصی چهار سال در مقام مفقود الاثر باشد، زن او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این صورت دادگاه اقدام به نشر آگهی به ترتیب مذکور خواهد کرد، و بعد از گذشتن یک سال از تاریخ نخستین آگهی، در صورتی که خبری از غایب نرسیده باشد، حکم به طلاق خواهد داد. و در مورد عده زوجه مطلقه غایب ماده 1156 ...قانون داماتو چیست؟

درخواست حذف اطلاعات
قانون داماتو قانونی است که در سال ۱۹۹۶ ت برای تحریم ایران به تصویب رساند. بر اساس این قانون شرکت هایی که در یک سال بیش از چهل میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنند از دادوستد با ت محروم خواهند شد. این قانون توسط داماتو، سناتور ایتالیایی الاصل کنگره و از جمهوری خواهان محافظه کار به کنگره ارائه شد. قانون داماتو هر پنج سال یک بار بازبینی می شود. این قانون برای یک دوره یک ساله اعتبار دارد و رئیس جمهور تا اول نوامبر (دهم آبان) هر سال فرصت دارد تقاض...مهمترین عناوین منوگراف بر اساس حقوق افغانستان

درخواست حذف اطلاعات
در اینجا به هدف سهل سازی و همیاری در ترتیب منوگراف دانشجویان عناوین مهمی را برای شما نوشته ایم. امید مورد پذیرش تان قرار گیرد. تمامی این عناوین دارای منابع وافر است. ۱ــ تعویق مجازات و زوال محکومیت جزایی در حقوق افغانستان ۲ــ پی آمد های مسئولیت مدنی و توافقات مربوط به ان در حقوق افغانستان ۳ــ ارکان مسئولیت مدنی در حقوق افغانستان ۴ــ عناوین موجب ضمان در قانون مدنی افغانستان ۵ــ مسولیت جزایی اشخاص حکمی در حقوق افغانستان وایران ۶ــ مطالعه جر...کاهش زندانیان دیه با اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث

درخواست حذف اطلاعات
کاهش زندانیان دیه با اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث مدیرعامل ستاد دیه کشور ضمن اشاره به آثار قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث گفت: با ابلاغ قانون مذکور شاهد روند کاهشی 140 نفری زندانیان دیات تصادفات رانندگی هستیم....معامله به قصد فرار از دین

درخواست حذف اطلاعات
معامله به قصد فرار از دین معامله ای است که جهت آن نامشروع است و فرار از تادیه دین، انگیزه اصلی معامله است و دو طرف برای میل به آن معامله میکنند. قانون گذار نیز معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 ق.م) را ذیل جهت معامله (ماده 217 ق.م) آورده است. گرچه معامله با جهت نامشروع باطل است، ولی چون مقصود قانونگذار حمایت از طلبکار بوده است، معامله به قصد فرار از دین را باطل ندانسته (ماده 218 مصوب 1308 هـ.ش) و غیر نافذ معرفی کرده است. با وجود این قانونگذاری جدید، با ح...قانون تکرار تجربه

درخواست حذف اطلاعات
یک قانون در تمامی زندگی افراد وجود داره که هیچگاه عوض نمیشه یا از بین نمیره، و بارها و بارها به خودت میگی،دیگه پیش نمیاد،دیگه اجازه نمیدم تکرار بشه و باز بارها اون رو تکرار میکنیم و باز نتیجه قبلی رو داره،چون ما قوانین طبیعت و کائنات رو زیر پا گذاشتیمخوب،خوب هست و بد،بد هست..جوهره و عنصر وجودی هیچ چیزی رو نمیشه تغیر داد و این قانون قانون تکرار تجربه هست.سعی کنیم تکرار بد نداشته باشیم...مشاوره ، حقوق : اگر در عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد چه می شود؟

درخواست حذف اطلاعات
سوال مراجع : اگر در عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد چه می شود؟ پاسخ کارشناس حقوق: بر اساس ماده 1087 قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهریه ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمایند. اما اگر پیش از توافق در مورد مهـریه، بین آن ها واقع شود، زوجه فقط می تواند مهر المثل مطالبه کند. اما در مورد نکاح موقت بر اساس ماده 1095 قانون مدنی عدم مهر در عقد موجب بطلان است....غصب

درخواست حذف اطلاعات
ماده 308 قانون مدنی غصب را اینگونه تعریف کرده است: غصب استیلا بر حق غیر است، به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر، بدون محوز هم در حکم غصب است. غصب با توجه به تعریف خاص خود در قانون مدنی، برخی دیگر از عناوین حقوقی مشابهت دارد. تعریف عدوانی یکی از عناوین است که از جهاتی با غصب اشتراک دارد. اما باید توجه داشت که بین این دو اختلافاتی نیز وجود دارد. در دعوای تصرف عدوانی، موضوع، مال غیر منقول است، مگر اموال منقولی که در منظر ان تصرف شود. ولی غصب کلیه اموا...ثمره ی اینهمه کشتار گروههای مسلح جایگزینی قانون طاغوتهای عرب به جای قانون بشار

درخواست حذف اطلاعات
ثمره ی اینهمه کشتار گروههای مسلح جایگزینی قانون طاغوتهای عرب به جای قانون بشار ثمره ی اینهمه کشتار گروههای مسلح جایگزینی قانون طاغوتهای عرب به جای قانون بشار به قلم: عبدالله موکریانی احمد محمد نجیب یکی از ان صحوات اشرار الشام (احرار) به صورت رسمی و با افتخار اعلام نمود که کمیته ی مرکزی این گروه تصمیم گرفته است که در محاکم قضائی خود قانون عربی موحد را به کار گیرد. این قانون موحد طاغوتهای عرب برگرفته از قانون سکولاریستی کفار جهانی است و هیچ ا...آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

درخواست حذف اطلاعات
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای ی و بنا به پیشنهاد دادگستری، «آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است ......طلاق از دیدگاه

درخواست حذف اطلاعات
در حقوق ، مرد می تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد. زن نیز حق دارد در موارد خاص مانند غیبت طولانی و بی خبر شوهر و استنکاف و عجز او از دادن نفقه، از دادگاه بخواهد. به اضافه زن یا شوهر می تواند به دلیل عیب یا تدلیس همسر خود نکاح را فسخ کند. یعنی موارد انحلال نکاح درسد مانند وضعی است که قانون مدنی پیش از وضع قانون حمایت خانواده داشت. شاید در بادی امر چنین به نظر آید که در جامعه ی ی خانواده بنیان محکمی ندارد و کانونی است برای...متن کامل قانون مدنی - قسمت دوم

درخواست حذف اطلاعات
باب دوم در ا اماتی که بدون قرارداد حاصل میشود فصل اول در کلیات ماده301- ی که عمدا" یا اشتباها" چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند م م است آن را بمالک تسلیم کند....در انتخابات پیش رو هر گونه تخلف از قانون رافریاد خواهم زد.

درخواست حذف اطلاعات
. خطیب زرین دشت گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قانون و ت یب این نهاد قانونی نظام از سوی هر شخصیت ، گروه و یا جریانی در زرین دشت ، فریاد خواهم زد و تا هرکجا نیاز باشم، علیه قانون شکنان اقدام خواهم کرد ....ی ان سازی حقوق بازنشستگان در گرو تامین منابع مالی/ کارگران روزمزد باید بیمه شوند

درخواست حذف اطلاعات
خبر24:مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون برنامه ششم توسعه سال دوم بر ی ان سازی حقوق بازنشستگان تاکید دارد....آیا در مرحله اجراء حکم یا رأی اخذ محکومٌ به می توان رسمی، غیر از دادگستری را به عنوان

درخواست حذف اطلاعات
سؤال:آیا در مرحله اجراء حکم یا رأی اخذ محکومٌ به می توان رسمی، غیر از دادگستری را به عنوان یکی از طرفین پذیرفت؟ ????نظریه شماره ۳۲۴۴/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵چه در قانون آیین داردسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از شده، منظور وکلای دادگستری است و نه وکلای رسمی غیردادگستری ، و به طور کلی در مرحله اجراء مواد ۳۳ و ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۹۳ همان قانون در امور کیفری، اشاره به و...قانون درباره احضار متهمان توهین به رییس جمهور چه می گوید؟

درخواست حذف اطلاعات
قانون درباره احضار متهمان توهین به رییس جمهور چه می گوید؟ در روزهای اخیر و پس از انتشار خبری مبنی بر «احضار و بازداشت برخی متهمان توهین به رییس جمهور» در روز قدس از سوی ، اظهارنظرهای مختلفی در این رابطه مطرح شد و برخی اقدام نهاد مذکور در این راستا را بدون حکم قضایی و نتیجتا «خلاف قانون» عنوان کرده اند، اما قانون در این باره چه حکمی دارد؟...