پیدا

قوانین حاکم

ازدواج آهو با !

درخواست حذف اطلاعات
آهو خیلی خوشگل بود. یک روز پری سراغش آمد و بهش گفت: آهوجون! دوست داری شوهرت چه جور موجودی باشد؟آهو گفت: یه مرد خونسرد و خشن و زحمتکش. پری آرزوی آهو را برآورده کرد و آهو با یک الاغ ازدواج کرد. شش ماه بعد آهو و الاغ برای طلاق سراغ حاکم جنگل رفتند.حاکم پرسید: علت طلاق؟آهو گفت: توافق اخلاقی نداریم، این خیلی ه.حاکم پرسید: دیگه چی؟آهو گفت: شوخی سرش نمی شه، تا براش عشوه میام، جفتک می اندازه.حاکم پرسید: دیگه چی؟آهو گفت: آبروم پیش همه رفته، همه میگن شوهرم ش...داستانک/برای خداوند دادن حکومت نیشابور یا قاطر و پالان فرق ندارد.

درخواست حذف اطلاعات
حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود مردی میان سال در زمین کشاورزی خودش مشغول کار بود .حاکم تا او را دید بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورند . روستایی بی نوا با ترس در مقابل تخت حاکم ایستاد و به دستور حاکم لباس گران بهایی بر او پوشاندند. حاکم گفت بهترین قاطر به همراه افسار و پالان خوب به او بدهید بعد حاکم از تخت پایین آمد و آرام آرام قدم میزد، گفت میتوانی بر سر کارت برگردی ولی همین که دهقان بینوا خواست حرکت کند ح...ایمان و اعتقاد

درخواست حذف اطلاعات
????ایمان و اعتقاد????گویند روزی حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود ، مردی میان سال در زمین کشاورزی مشغول کار بود .حاکم بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورند . روستایی بی نوا با ترس در مقابل تخت حاکم ایستاد.به دستور حاکم لباس گران بهایی بر او پوشاندند. حاکم گفت یک قاطر راهوار به همراه افسار و پالان خوب به او بدهید... حاکم از تخت پایین آمده بود و آرام قدم می زد، گفت: حالا می توانی بر سر کارت برگردی! ولی همین که دهقان ب...رابطه حاکم با مردم و رابطه مردم باحاکم در سیره علی ع

درخواست حذف اطلاعات
برخی به دنبال تحقق این مطلب هستند که در سطح جامعه و به صورت گسترده حاکم نقد شود و این گزاره را از بیّنات و روش علی ع میدانند مثلا در رو مه قانون به تاریخ25 داد96 اقای محمد تقی فاضل میبدی میگوید: علی ع نقد حاکم را حق مردم میدانست. در همین رو مه فوق الذکر در همین تاریخ از اقای محمد مهدی جعفری نقل شد که علی ع به هیچ وجه راضی به امنیتی جامعه نبود؛ همین طور اقایی دیگر در شبکه 4سیما ظاهرا برنامه نقد4در سال گذشته میگفت باید نقد از حاکم و ولی فقیه حق همه ی م...حکایات حکیمانه

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ حکایات حکیمانه☫ ۩۩۩ روزی حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود ، مردی میان سال در زمین کشاورزی مشغول کار بود .حاکم بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورند . روستایی بی نوا با ترس در مقابل تخت حاکم ایستاد.به دستور حاکم لباس گران بهایی بر او پوشاندند. حاکم گفت یک قاطر راهوار به همراه افسار و پالان خوب به او بدهید... حاکم از تخت پایین آمده بود و آرام قدم می زد، گفت: حالا می توانی بر سر کارت برگردی! ولی همین که دهقان...ثروت عظیم دریا

درخواست حذف اطلاعات
هلندیها معتقدند : هر بر دریا حاکم باشد بر تجارت حاکم است و هر بر تجارت حاکم باشد ثروت ملل در اختیار اوست...جامی / پدری با پسری گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر

درخواست حذف اطلاعات
ماجراى پدرى که از پسرش نا امید میشود و پسر پس از سالها حاکم شده و پدر را فرا میخواند: عبدالرحمن جامی :پدری با پسری گفت به قهرکه تو آدم نشوی جان پدرحیف از آن عمر که ای بی سر و پادر پی تربیتت سردل فرزند از این حرف ش تبی خبر از پدرش کرد سفررنج بسیار کشید و پس از آنزندگی گشت به کامش چو شکرعاقبت شوکت والایی یافتحاکم شهر شد و صاحب زرچند روزی بگذشت و پس از آنامر فرمود به احضار پد درش آمد از راه درازنزد حاکم شد و بشناخت پس سر از غایت خودخواهی و کبرنظر افگ...▀▄▀هزار و یک شب▀▄▀

درخواست حذف اطلاعات
روایت کرده اند حاکمى بود که هر شب دخترى را به زنى مى گرفت و صبحدم او را مى کشت و هیچ هم علت آن را نمى دانست. این حاکم روزى دختر حاکم همسایه را براى خود خواستگارى نمود که با وجود مخالفت همگان با این وصلت، او به این کار رضایت داد و همسر حاکم زن کش گشت.شب ازدواج دختر به حاکم گفت: پیش از آنکه مرا بکشى بگذار داستانى برایت تعریف کنم هرگاه که این داستان به پایان رسید آن وقت مرا بکش. حاکم موافقت کرد و دختر با شیوائى تمام شروع به قصه پردازى کرد و صبحدم داست...آهنگ

درخواست حذف اطلاعات
ترک جدید "حاکم" یاشار و پژواک...ادم شدن

درخواست حذف اطلاعات
پدری با پسرش گفت به خشم که تو آدم نشوی خاک به سر گر ان جامه شر و خیرند از سر و پای تو بارد همه شر حیف از آن عمر که ای بی سر و پا در پی تربیتت سر دل فرزند از این حرف ش ت بی خبر، روز دگر،کرد سفر رفت از آن شهر به شهری که شود فارغ از سرزنش تلخ پدر رفت از پیش پدر، تا که کند بهر خود فکر دگر،کار دگر عاقبت منصب والایی یافت حاکم شهر شد و صاحب زر چند روزی بگذشت و پس از آن امر فرمود ، به احضار پدر تا ببیند پدر آن جاه و جلال شرمساری برد از طعنه مگر پدرش آمد از راه د...قاعده حل تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی

درخواست حذف اطلاعات
شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید. قاعده حل تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی در گستره تعارض قوانین، قانون مدنی علی رغم اینکه در خصوص احوال شخصیه، قراردادها و اموال و اسناد، قاعده حل تعارض پیش بینی کرده اما در خصوص قانون حا...مذهبی : داستان حاکم نیشابور

درخواست حذف اطلاعات
السّلام علیک یا سلطان یا رئوف یا ابالحسن یا غریب الغربا یا معین الضعفا یا علی ابن موسی الرّضا معجزه ات را در شب قدر دیدم به ناباوران نیز نشان بده ... قرار ما حرم توست یا رضا(ع) امید ما کرم توست یا رضا(ع) خوشا به حال دل عاشقی که در هر حال کبوتر حرم توست یا رضا(ع) السلام علیک یا علی بن موسی الرضا حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود ، مردی میان سال در زمین کشاورزی مشغول کار بود .حاکم بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورند...مجازات

درخواست حذف اطلاعات
حاکم از بهلول پرسید : مجازات ی چیست؟بهلول گفت :اگر سرقت را شغل خود کرده باشد دست او قطع می شود ،اما اگر بخاطر گرسنگی باشد باید دست حاکم قطع گردد!...عرش و ذره

درخواست حذف اطلاعات
در شب مهت رو به درخشش نوری ایستاده بودم که با من نجوا میکرد،"از روی حقیقت عرش چون ذره ای و ذره چون عرشی،عرش چون ذره ای از روی قدرت و ذره چون عرشی از روی حکمت، اگر به عالم قدرت نظر کنی عرش ترا ذره ای نماید.. و اگر به عالم حکمت نگری ذره ای ترا عرش نماید" در شه ی چشمان زیبایی فرو رفتم که نگاهم را از من به خویشتن میگشود.در مقام کمال که ایستاده باشی ،هیچ تفرقی و تفاوتی نیست بین خورشید و ذره ای که در نگاهی هست و باز در پنهانی است .همه چیز از یک ریشه است و ر...خلافت الحاکم بالله و پیدایش دروزیان

درخواست حذف اطلاعات
دوران خلافت حاکم بالله به دلیل سیاست های تعصب آلود وی در ترویج مذهب اسماعیلی در تاریخ فاطمیان متمایز است. حاکم قوانین سختگیرانه ای برای محدود اهل ذمه و یهودیان و یان وضع کرد. او سیاست های سخت گیرانه را درباره اهل سنت نیز برقرار کرد. سب و لعن صحابه و خلفا را رواج داد و مخالفان مذهبی را آزار و شکنجه کرد.[۳۹]این سختگیرها به گسترش مخالفت ها دامن زد و به شورش اهل سنت به ی ابو رکوه ولید در سال ۳۶۹ انجامید.[۴۰] حاکم که در تاریخ فاطمیان به خلیفه ای بی ثبا...حاکم قلب های آینه ای

درخواست حذف اطلاعات
حادثه پشت اشک در راه است پس از آن بغض انقل ها باز هم جنگ نرم در راه است دشمنی ها و شب نخو ها روزهای طوفانی اشک هایش همیشه پرمعناست بغض او یک کتاب فلسفه است حکم او سرنوشت خانه ماست خواب کابوس وار فتنه گران حاکم قلب های آینه ای زنده باشد به کوری دشمن م، ال...«سند تحول بنیادین» تنها سند حاکم در آموزش و پرورش

درخواست حذف اطلاعات
خبر24:دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: اصلی ترین و تنها سند حاکم در آموزش و پرورش سند تحول است که اصلی ترین پیام آن هم قرآنی است....حاکم عاقل ...برگرفته از تلگرام...

درخواست حذف اطلاعات
???? دموکراسی نمایشی (✍️: حسین قمی اویلی[email protected]حاکمی را ده پسر در خانه بودنُه تنش عاقل، یکی دیوانه بود ادعایش بود با احکام دیناو حکومت می کند بر مسلمین لحظه ی مردن سفارش کرده بودحرف نویی بر زبان آورده بود گفت چون دنیا به پیشی می روددر وطن باید دموکراسی شود هر پسر رای فزون تر آورداز من او ارث حکومت می برد باید او حاکم شود قدر دو سالخدمت کشور کند پر شور و حال گردش قدرت میان ده پسرباید این گونه شود بی دردسر کرد ملت بهترین را انتخابداغ شد بازار عزل ...تردید بین دو حاکم!

درخواست حذف اطلاعات
تردید بین دو حاکم! شخصی از صادق علیه السّلام پرسید: بین دو حاکم در تردیدم، چه کنم؟ فرمودند: عادل، صادق، فقیه و باتقوا ترین را انتخاب کن. آن شخص پرسید: اگر به تشخیص نرسیدم؟ فرمودند: ببین افراد متدیّن به کدام مایلند؟ پرسید: اگر نفهمیدم؟ فرمودند: بنگر مخالفان آیین ما کدام را بیشتر می پسندند؛ او را کنار بگذار و ببین کدام بیشتر آن ها را خشمگین میکند، او را برگزین. (منبع: اصول کافی،ج۱،ص۶۸) + چقدر این حکایت برای این روزها آشنـاست... ارسال: مدیر محترم وب...نمونه ای از ایران ما

درخواست حذف اطلاعات
در گذشته های دور حاکمی بیگانه به نام هردمبیل بر شهر هرت مسلط شد. او بد خواه و در عین حال زیرک بود. او ی داشت از خودش بسی بد خواه تر و زیرک تر. به او امر کرد که راهی بیاب تا بر روح و جان این مردمان مسلط شوم بدون آن که بفهمند و اعتراضی ند. تفکری کرد و طوماری نوشت و به جارچیان داد تا در سراسر ا و روستا ها بخوانند. قوانین جدید اعتقاد به دین قدیم و سواد آموزی را غیر قانونی اعلام کرد و مالیات ها را به سه برابر افزایش داد. شب عروس از آن حاکم اعلی حضرت هردمبی...شعر "قصر دل من سلطانی"

درخواست حذف اطلاعات
"تو همانی که به قصر دل من سلطانی"حاکم قلب منی ، خوب خودت می دانی همه ی فکر و خیالم ، فقط شه ی توستتو همانی که در این خاطره ها پنهانی در دلم عشق ی نیست به جز عشق رخت خط به خط راز مرا از نگهم می خوانی قلبم از هر نفس تو ضربان می گیردهمه شب در تپش جان و دلم مهمانی شدم انگشت نمای همه ی مردم شهر همه گویند که دیوانه و سرگردانی ... دگر افزون شده از زخم زبان ، درد دلمتو همانی که همه درد مرا درمانی حکم کن ای شه احساس دل عاشق منحاکم عشقی و این را به یقین می دانی...پیش نویس آئین نامه اجرایی اصول حاکم بر صدور دفاتر پیشخوان ت»

درخواست حذف اطلاعات
پیش نویس آئین نامه اجرایی اصول حاکم بر صدور دفاتر پیشخوان ت» «پیش نویس آئین نامه اجرایی اصول حاکم بر صدور دفاتر پیشخوان ت» با توجه به مفاد این پیش نویس ، از کلیه دفاتر درخواست میشود نظر به حساسیت موضوع، ضمن مطالعه دقیق این متن، از نقطه نظرات خود کانون را مطلع فرمائید. جهت کلیک کنید اصول حاکم بر صدور دفاتر پیشخوان ت پیش نویس آئین نامه اجرایی...امور حقوقی و کیفری علائم تجاری

درخواست حذف اطلاعات
با سلام؛ علائم تجاری امروزه برای شرکتهای تجاری به عنوان یکی از مهمترین اقلام سرمایه ای آنان در نظر گرفته می شود،در نتیجه طبیعی است که در این حوزه اختلافات زیادی ایجاد گردد. موضوعی که گاهی پرسیده می شود قانون حاکم بر علائم تجاری است.واقعیت این است که برخی از قوانین حاکم منشاء داخلی دارند و برخی دیگر دارای منشاء خارجی می باشند که سابقا در نوشته ای در این وبلاگ به تشریح در مورد آن گفته ایم. اما نکته ای که گاها از آن غفلت می گردد اصل تفوق معاهدات ...حاکم و محکوم و بوسه های ناگزیر..

درخواست حذف اطلاعات
کلاغ و کوچه نان و استخوان سکوت، خالی های شعر و س .. خیالی های یک حاکم. از چه بر آشفته ای برخود ما برای خودیم و کو چه و نانو استخوان ها، برای کلاغ. خبر چه آورده ای ای به تمامی سیاهحکم آن بود جدا از خیالی های تو و جور این است جبرِ محکومِ برحذر از چه آوردی سخن این رود به دریا میرسد آ و آن کوه به ابر و .... هر روز در کوچه هامان به هم....????????????گنه کرد در بلــــــــــــــخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری??????????????????

درخواست حذف اطلاعات
???????????????????????????????? گنه کرد در بلــــــــــــــخ آهنگریبه شوشتر زدند گردن مسگری????????????????????????????????در روزگاری دور آهنگری در بلخ می زیست که مثل همه ی آهنگران داستان های ایرانی تنش می خارید و هی بینی در کار حاکم وقت می کرد !! حاکم محلی ، که از دست او به تنگ آمده بود نامه ای به مرکز می نویسد و شرح حال می گوید و درخواست حکم حکومتی برای کشیدن گوشش می خواهد و طبق معمول داستان را یک کلاغ چهل کلاغ می کند !!!پادشاه که نه وقت بررسی داشت و نه حال بررسی ، نخوانده...جان من

درخواست حذف اطلاعات
جان تو جان من حاکم و قربان من سفره ی خانه من طعم لبت نان من خوش بگو تا دَم از خوشه ی تو نوش کنم شاه شیرین بیان صورت خندان من حکم به کشتار بده بنده و قربانی ام از تو آزادم آن لحظه که زندانی زان به تو بوسه بر آه جگر سوز من مُهر دیوانگی طالع پیشانی ام عشق دیوانه ، زهر جانانه از تو مینوشم و سرمست و سبک بال من بیت ویرانی ، شعر ایرانی از تو میخوانم و شب نقطه ی بیدار منم جان تو جان من حاکم و قربان من سفره ی خانه من طعم لبت نان من خوش بگو تا دَم از خوشه ی تو ن...تاملی بر نمایشنامه «هفت روز از تیر شصت»

درخواست حذف اطلاعات
تاملی بر نمایشنامه «هفت روز از تیر شصت»دیالکتیک حاکم بر تئاتر مستند ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ایران تئاتر/ علی رحیمی27 تیرماه 1396 ایران تئاتر_علی رحیمی مستند «هفت روز از تیر شصت» اگرچه به خاطر عدم ارتباط موضوعی اپیزودها به یکدیگر با ضعف هایی روبروست، اما بی شک به واسطه وسواس نمایشنامه نویس در ارائه مستند و بدون دستکاری اطلاعات بزرگترین واقعه تروریستی کشور و توجه به دیالکتیک حاکم بر تئاتر مستند ستودنی و ارزشمند بود....فرزندان زمان (عج)

درخواست حذف اطلاعات
فرزندان زمان (عج) (1) روایت انباری، که بدان اشاره شد، گویای این مطلب است که علیه السلام در جزایر ناشناخته ای در دریای مدیترانه، فرزندانی دارد، بدین ترتیب:1. طاهر بن محمد بن حسن، فرمان روای یکی از جزایر به نام «زاهره».(1)2. قاسم بن محمد بن حسن، فرمان روای جزیره ی «رائقه».(2)3. ابراهیم بن صاحب الامر، حاکم شهری به نام «صافیه».(3)4. عبدالرحمن بن صاحب الامر، حاکم شهر «طلوم».(4)5. هاشم بن صاحب الامر، حاکم شهر «عناطیس».(5)...پرسمان وحدت - 33

درخواست حذف اطلاعات
های هالیوود چه ارتباطی با آ ا مان دارد؟ پرسش: هایی که امریکاییها می سازند (هالیوود ) در رابطه باتسخیر جهان و اینکه ی می اید و جهان را به هم می ریزد چگونه است ؟ پاسخ: مقدمه: از اوضاع و حوادث عمومی می توان حدس زد که بشر در آینده نزدیک، بر سر یک دو راهی بسیار حساس واقع خواهد شد. یا چشم بسته تسلیم مادی گری و قوانین حاکم بر طبیعت شود و ی ره به احکام الهی پشت پا زند و یا توحید خالص را انتخاب کند و به قوانین و احکام الهی، برای اصلاح و علاج بحران های جهانی گ...پرسمان مهدویت - 33

درخواست حذف اطلاعات
های هالیوود چه ارتباطی با آ ا مان دارد؟ پرسش: هایی که امریکاییها می سازند (هالیوود ) در رابطه باتسخیر جهان و اینکه ی می اید و جهان را به هم می ریزد چگونه است ؟ پاسخ: مقدمه: از اوضاع و حوادث عمومی می توان حدس زد که بشر در آینده نزدیک، بر سر یک دو راهی بسیار حساس واقع خواهد شد. یا چشم بسته تسلیم مادی گری و قوانین حاکم بر طبیعت شود و ی ره به احکام الهی پشت پا زند و یا توحید خالص را انتخاب کند و به قوانین و احکام الهی، برای اصلاح و علاج بحران های جهانی گ...