پیدا

مجنون

لیلی و مجنون ....

درخواست حذف اطلاعات
یک شبی مجنون کنار حوض نشست ع لیلی جای ماه در حوض نشستسر بلند کرد و ندید ، ماه در میان آری لیلی بود ، چو ماه ، در آسمان لیلی چون ماه می درخشید آن میان چشم مجنون خیره گشت بر آسمانخنده ی لیلی چو گوی آتشینمی زد آتش بر زمان و بر زمین ناگهان مجنون چو مجنون نعره زد شد چو مجنون پر جنون ونعره زدآتشی گوئی وجودش را بسوختعشق لیلی عمق جانش را بسوخت با خود شید که این ماه منستیا که لیلی ست او که در جان منستجان من از یاد لیلی سوخت و سوخت چشم من بر ماه و لیلی دوخت و...جنون

درخواست حذف اطلاعات
به این حسی که پارسا گرفتارش شده بود گرفتار شدی؟ اینقد که اونقد یکی و دوست داشته باشی که دوست داشتنت در کلام نگنجه و تو هیچ دایره المعارفی نوشته نشده باشه و توصیفش مثل نوشتن رو بخارِ شیشه باشه؟ کم هستن آدمایی که بفهمن این حس و حالو. همه گرفتارِ یه مختصاتِ ثابت هستن که بیرون رفتن ازش میشه مس ه ..میشه مضحک . میشه مجنون بودن . اما من این مجنون بودن رو دوست دارم . من مردی رو می شناختم که یه زنی رو جوری دوست داشت که هیچ نفهمیدش . حتی اون زن. حسش رو ققط یک ...حکایت آموزنده قرار ملاقات عاشقانه لیلی و مجنون!

درخواست حذف اطلاعات
روزی لیلی از علاقه شدید مجنون به او و اشتیاق بیش از پیش دیدار او با خبر شدپس نامه ای به او نوشت و گفت:“اگر علاقه مندی که منو ببینی ، نیمه شب کنار باغی که همیشه از اونجا گذر میکنم باش”مجنون که شیفته دیدار لیلی بود چندین ساعت قبل از موعد مقرر رفت و در محل قرار نشست .نیمه شب لیلی اومد و وقتی اونو تو خواب عمیق دید …از کیسه ای که به همراه داشت چند مشت گردو برداشت و کنار مجنون گذاشت و رفتمجنون وقتی چشم باز کرد ، خورشید طلوع کرده بود آهی کشید و گفت :“ا...(طریقت) توبه توبه از عشق

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ (طریقت) توبه توبه از عشق☫ ۩۩۩ بــه مجــنون گفـت روزی ساربانی چــرا بیــهوده در صحــــرا دوانــیاگـــر بــا لیلــی ات بــودی سروکار شـــده آن بــی وفـــا با دیگری یارسر زلفش به دسـت دیگران بین خودت بیهوده در صحرا دوان بینز حـرف ساربــان مجنون عیان کرد جوابش بدین پاسخ بیـان کرددرخت بی ثمر هر نشاند دوای درد مجنون را بداندمیان عاشق و معشوق رمزی است چه داند آن که اشتر می چراندبه مجنون گفت کآ ای بداختر گناهی از محبّت شد فزون ترتو را ایزد ...(طریقت) توبه توبه از عشق

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ (طریقت) توبه توبه از عشق☫ ۩۩۩ بــه مجــنون گفـت روزی ساربانی چــرا بیــهوده در صحــــرا دوانــیاگـــر بــا لیلــی ات بــودی سروکار شـــده آن بــی وفـــا با دیگری یارسر زلفش به دسـت دیگران بین خودت بیهوده در صحرا دوان بینز حـرف ساربــان مجنون عیان کرد جوابش بدین پاسخ بیـان کرددرخت بی ثمر هر نشاند دوای درد مجنون را بدانددوای عاشق و معشوق داند به صحرا آنکه اُشتر می چراندبه مجنون گفت کآ ای بداختر گناهی از محبّت شد فزون ترتو را ایزد به ت...مهارت زندگی : یک شبی مجنون ش را ش ت

درخواست حذف اطلاعات
یک شبی مجنون ش را ش ت یک شبی مجنون ش را ش ت بی وضو در کوچه لیلا نشست عشق آن شب مست مستش کرده بود فارغ از جام الستش کرده بود سجده ای زد بر لب درگاه او پر زلیلا شد دل پر آه او گفت یا رب از چه خوارم کرده ای بر صلیب عشق دارم کرده ای جام لیلا را به دستم داده ای وندر این بازی ش تم داده ای نیشتر عشقش به جانم می زنی دردم از لیلاست آنم می زنی خسته ام زین عشق، دل خونم مکن من که مجنونم تو مجنونم مکن مرد این بازیچه دیگر نیستم این تو و لیلای تو … من نیستم گفت: ای دی...میخواستم از عشق بنویسم

درخواست حذف اطلاعات
میخواستم از عشق بنویسماز حس خوب عاشق شدناز طعم شیرین دلدادگیاز تپیدن های عاشقانه قلباز تبسم شیرین مانده بر چهره ی عشاقولی نگذاشتند !گفتند ننویس جرم استمجازات دارد دروغگویی !محکوم میشوی بیچاره ...اینجا همه عشاق انداینجا اگر عاشق شوی مجنون صدایت میکننداگر دلت را تقدیم کنی با سو ظن نگاهت میکننداگر قلبی به قرمزیه عشق بکشی تیری از میانش میگذرانندو آنقدر گفتند و شنیدم که حالا به خوبی فهمیده اماینجا نباید عاشق شد ... نباید دل سپرد ...نباید از لیلی ...کدوم لیلی مثل تو مجنون بود، مجنون تویی،تویی علت وجود

درخواست حذف اطلاعات
هر آدمی این حقو داره که طرف مقابلش با افتخار به همه بگه که تنها ی که عشقشه اونه، از اونایی که آدم مهم زندگیشونو از بقیه مخفی می کنن چون توی هزار پستوی دیگه صدتا گند دارن بالا میارن هیچ حس خوشایندی بهم دست نمیده. مثل اکثر مهمونای دور همی که مهران مدیری وقتی ازشون می پرسه عاشقین یا عاشق شدی یا الان ی تو زندگیت هست هزارتا من و مون می کنن یا با یه نه خودشونو راحت می کنن یا میگن من تو زندگی م فقط عاشق مادرمم که مبادا طرفداراشون رو از این طریق از دست ب...من میشناسم این دل مجنون خویش را....:(

درخواست حذف اطلاعات
دل چون توان ب ازو، مشکل است اینآهن که نیست جانِ من آ ، دل است این من میشـناسم این دل مجنــون خویش راپنـــدش مگوی که بی حاصــل است این...میخوام بگم !

درخواست حذف اطلاعات
تا حالا بهت نگفتم ولی حالا می خوام بگم بی تو میمیرم .. می خوام بگم تو دنیای منی .. می خوام بگم با تو بودن چه لذتی داره .. می خوام بگم دوست دارم فقط به خاطر خودت !! می خوام بگم شدی مجنون عشقم … می خوام بگم هر وقت اراده کنی برات میمیرم ! می خوام بگم که می خوام دلمو فرش زیر پات کنم .. می خوام بگم اگه یه روز نبینمت چقدر دلم برات تنگ میشه !! می خوام بگم نبودنت برام پایان زندگیه !! می خوام بگم به بلندی قله اورست و پهناوری اقیانوس اطلس دوست دارم … می خوام بگم یه ......

درخواست حذف اطلاعات
زیبای من میدانم تو هنوز باور نداری دلباختگی ام را پس بیا اندکی میزبان رویاهای من باش ! ببین در وادی رویا و خیال چون دیوانه مجنون مست چگونه به تصویر می کشم تو را ...! در بوم خیالی ام اما حیف ، حیف بی خیالی در ک نمی کنی دیوانگی ام را ......رود طلب

درخواست حذف اطلاعات
رود شکل میگیرد درجوشش چشمه ای که در رویای خاک خلقت یافته ،زمین که در خواب بود،آسمان قطره قطره آب را در لا به لای کوچه های رویا کاشت تا چشمه ها شکل بگیرند، و در بی ت زمین و عطش جنگل ،برویاند چشمه ها را در نواختن ساز رودی که حیات را مینوازد.مطلوب به طلب طالب همیشه در جستجوست ،لیلا هر شب گیسوان رازش را به مهتاب میسپارد تا دستان انتظار نوازشگری از عمق رویاهای شبانه شکوفا شود و به گیسوانش ،نوازش باشد.صیاد بی تاب صید است و صید در تمنای صیادی که به یا...وصیت عشق

درخواست حذف اطلاعات
تا چند صباحی دیگر شاید پایان راه زندگی ام باشد ، و یا شاید آغاز دوباره زندگیآری من بیمارم ، بیماری که من مبتلا شده ام پایانش مرگ است ، تاریخ مرگم را میدانم و منتظر آن می مانم تا فرا رسد امیدی ندارم ، تنها امیدم به خداست که دوای دردم را برایم برساندمیخواهم در این لحظات که از مرگ خودم باخبرم و میدانم چه زمانی فرا می رسد وصییتی برای همگان بنویسم پس بخوانید وصییت من را در این دفتر عشقآهای آدمیان ، به چشمهای خود بیاموزید که نگاه به ی نیندازند ، اگر ...وصیت عشق

درخواست حذف اطلاعات
تا چند صباحی دیگر شاید پایان راه زندگی ام باشد ، و یا شاید آغاز دوباره زندگیآری من بیمارم ، بیماری که من مبتلا شده ام پایانش مرگ است ، تاریخ مرگم را میدانم و منتظر آن می مانم تا فرا رسد امیدی ندارم ، تنها امیدم به خداست که دوای دردم را برایم برساندمیخواهم در این لحظات که از مرگ خودم باخبرم و میدانم چه زمانی فرا می رسد وصییتی برای همگان بنویسم پس بخوانید وصییت من را در این دفتر عشقآهای آدمیان ، به چشمهای خود بیاموزید که نگاه به ی نیندازند ، اگر ...دل داده ام

درخواست حذف اطلاعات
دل داده ام بر باد،بر هر چه باداباد مجنون تر از لیلی،شیرین تر از فرهاد ای عشق از آتش اصل و نسب داری از تیره ی دودی،از دودمان باد آب از تو طوفان شد،خاک از تو خا تر از بوی تو آتش،در جان باد افتاد هر قصر بی شیرین،چون بیستون ویران هر کوه بی فرهاد کاهی به دست به باد هفتاد پشت ما از نسل غم بودند ارث پدر مارا، اندوه مادر زاد از خاک ما در باد بوی تو می آید تنها تو می مانی،ما میرویم از یاد "قیصر عزیز"...دوبیتی (طریقت)مجنون ِجنون بی شمارست

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)مجنون ِجنون بی شمارست☫ ۩۩۩ در عشق قرار ِبی قرارست ازعشق جنونِ نامدارست از روی جبین عشق پیدا مجنونِ جنون بی شمارست __________________________________________________ این قیافه و این همه توقع ؟؟!! ۩خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩ در زمان قدیم شخصی برای ید کنیز به بازار برده فروشان رفت.به حجره ای رسید که برده ای زیبا در آن بود با صفات نیک ..و توانایی های بسیار.در آ هم گفته بودند :اگر بهتر از این را هم بخواهید، به حجره بعدی مراجعه فرم...کاش ...

درخواست حذف اطلاعات
کاش که در قله ی قاف بودمییا که چو گندم به غلاف بودمی کاش که در این میکده ی عشق و شوربی سر و بی دل به بودمی کاش که در این باغ چو مرغی اسیربی نفس از هر چه قفس بودمی کاش شوم مست و در هوس از یار ، اب بودمی کاش که یار در بر من بود کنوناز نفس یار خمار بودمی کاش فقط جاده و راه بود و بسدر سفر و سوی خدا بودمی کاش چو مجنون و چو فرهاد و جمدر پی معشوق به دیار بودمی کاش که نفس گرچه فرو رفت که رفتبی نفس از هر چه قفس بودمی کاش که در کوی رفیق پر ناز قفس آزاد و رها بودمی...حرف دل...

درخواست حذف اطلاعات
از صدای سخن عشق ندیدم بدتر...! چون صدای تَرَک قلب من از این عشق است... *******با هر نفست نفس،به جانم دادی من هر نفسم را به تو مدیون هستم ای همنفسم با نفس گرم تو هست،من زنده ام،عاشقت چو مجنون هستم *******از ج ِ تَن هاآدم نمیشه تنها این قلبه که می میره از ش ت پیمانها...نشانی از تو ندارم

درخواست حذف اطلاعات
نشانی از تو ندارم اما نشانی ام را برای تو می نویسم درعصرهای انتظار به حوالی بی ی قدم بگذار خیابان غربت را پیدا کن و وارد کوچه پس کوچه های تنهایی شو کلبه ی غریبی ام را پیدا کن کنار بید مجنون خزان زده و کنارمرداب آرزوهای رنگی ام درکلبه را باز کن و به سراغ بغض خیس پنجره برو حریر غمش را کنار بزن ... مرا می ی...المنة لله که در میکده باز است

درخواست حذف اطلاعات
المنة لله که در میکده باز است زان رو که مرا بر در او روی نیاز است خم ها همه در جوش و وشند ز مستی وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است از وی همه مستی و غرور است و تکبر وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم با دوست بگوییم که او محرم راز است شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است بار دل مجنون و خم طره لیلی رخساره محمود و کف پای ایاز است بردوخته ام دیده چو باز از همه عالم تا دیده من بر رخ زیبای تو باز ا...معرکه ی عشق

درخواست حذف اطلاعات
وقت آن شد که دلم را بِگُذارم بروم با تو او را تک و تنها بگذارم بروم به کجا می شود از معرکه ی عشق گریخت؟ گیرم امروز از اینجا بگذارم بروم سرنوشت منِ مجنون هم از اول این بود سر دیوانه به صحرا بگذارم بروم با جنون قلم و لرزش دستم چه کنم؟ فرض کن روی دلم پا بگذارم بروم سالها گوشه ی چشم تو بلا تکلیفم یا بفرما نظری یا بگذارم، بروم من تو را با خودِ زیبای تو در آینه ات بهتر آنست که تنها بگذارم بروم همه ی سهم من از عشق همین شد که گلی گوشه ی خاطره ات جا بگذارم ب...فریاد فریاد

درخواست حذف اطلاعات
فریاد از این دوران تار تیره فرجام این تیره دورانی که خورشید از پس ابر خون می فشاند بر جام بی جام ایام فریاد فریاد از دامن یخ بسته و متروک زرد کوه تا بیکران ساحل مفلوک کارون هر جا که عشقی مرده در دل خاک هر جا که عشقی زنده مدفون گشته در خون هر جا که اه بی ی اوارگی ها دل می کشاند در خم پس کوچه مرگ در بی صاحب یک عشق محزون هر جا که رنگ زندگی از چهره عشق از ترس فردای ناکامی پریده است فریاد فریاد شامم سیه بامم سیه دل رفته بر باد سرگشته ام در عالمی سر گشته ...دیگر چه می خواهی بگو؟

درخواست حذف اطلاعات
می سوزم از عشقت، بگو دیگر چه می خواهی?زین کشته بی آرزو دیگر چه می خواهیدر جان من، دیگر نماند، آن شور سرمستیحالی ز می، گشت آن سبو، دیگر چه می خواهی?من غرقه موج غمم، ساحل نمی دانمگمگشته کوی توام، منزل نمی دانمافسانه هستی مگو، نقشی بود بر آباز من نشان دل مجو، من دل نمی دانمویران گر دلهای ما، ای خانه ات آبادخا تر جانهای ما خوش می دهی بر بادآه ای ذوق جنون، خواهم که از اهل د، نامم بیرون کنیدل را مجنون کنی، آواره هامون کنی، داغم افزون کنیوی در سر دلدا...شاهدخت8:)

درخواست حذف اطلاعات
فرهاد دل از کندن کوه بردار ... اینجا دیگر هیچ عاشق نیست... حتی هوای باران هم بوی خیانت می دهد... اینجا لاله ی قرمز نشان هوس است نه عشق... اینجا بعد از مرگ لیلی مجنون آنقدر در هوای دیگری نفس میکشد که فراموش میکند لیلی در کار بوده است ... اینجا شیرین غیر از خسرو دلبر های دیگری هم دارد و روزی هزار بار برای هرکدامشان میمیرد... سهراب قایقت برای چند نفر از قربانی های این دنیای مبهم جا دارد پ.ن:) ب دلم گرفته بود این متنو نوشتم.زیاد ادبیاتم خوب نیس.ولی خب نوشتم ...گرچه دریا و شکوفه رنگ خا تر شده ( بنفشه انصاری، پرتو )

درخواست حذف اطلاعات
گرچه دریا و شکوفه رنگ خا تر شده کینه ها در بینمان از بد، جدا، بدتر شده یاد آن دیوانگی ها آتشی بر دل زند طعنه ها بر خودسری های دل غافل زند کز پشیمانی دلم آتش گرفته آب شد چشم هایم در سراب رد پایت خواب شد سهم من از تو درین دنیا سر بود و بس برق چشمت در شب تارم شه بود و بس ترسم آن چشمان وحشی قاتل جانم شود خون دل بر سفره و سنگی به دندانم شود من که دلتنگم ندارم از دل سنگت خبر ناله ها و شکوه هایم، در دلت دارد اثر؟! زحمتی از طعنه ی مردم به جانم می رسد، کز دلم د...هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف

درخواست حذف اطلاعات
+مجنون بزرگ ترین احمق زمینه + هووووف خداااااا این سه هفته تموم بشه! خواهششششش این دفعه دست پر اومدم....... آرزوی من برای همه ی شما دوستای گلم اون آدما تو زندگی من زیادن ....گلیبدیر تنگه بو لوم

درخواست حذف اطلاعات
گلیبدیر تنگه ,ای ظالیم ستمله قان اولان لومهمیشه باغ وصلینده گولوب خندان اولان لومدوشوب مجنون کیمی صحرایه بیر لیلی فراقیندهبوتون عاشیقلر ایچره منبع عرفان اولان لومنه اولدو, بیلمه دیم, دوشدو جدا گو ار_کویوندانهمیشه خوان وصلین بزمینه مهمان اولان لومنه چاره ائیله سین, بیلمم,خیلاص ائتسین اؤزون غمدناسیر محنت و پا بسته هیجران اولان کؤنلومکیمه بیلمم گئدیب اظهار قیلسین محنت عشقیندونوبدور قانه هیجرینده غمی پنهان اولان لوماولورمو بیر زمان م یئت...برگشتم

درخواست حذف اطلاعات
ای قلبِ سر به مـُهر، ازت سیرمای چشم سر به زیر، تماشا کنای سایه ی همیشه عزادارمغم اومده، بلندشو درو وا کن ای چشم سر به زیر تماشا کنتو روزگار مارو سیا(ه) کردی و وسیله هاشو جلوت جمع کردیک ساعتِ تموم نگاه کردی ای سایه ی همیشه هوادارمبا صاحبت یه ذره مدارا کنتا من میارم آلبوم ع اموفوراً بساط گریه رو بر پا کن از اعتراف هر دو سبک می شیمتحقیرِ تو، ش تنِ من … خوبهگاهی یه ذره مرد شدن بد نیستگاهی یه خـُرده خورد شدن خوبه از دختری بگم که دلش خون شداز دختری ک...سلطان زیبای من سمانه جونم

درخواست حذف اطلاعات
ای زندگی ام، هستی ام، یاورم، دلدار زندگی ام، عشق من، امید زندگی ام، تمام وجود من دوستت دارم. ای که امید زندگی را به من دادی، خون عاشقی را در رگهای من جاری ساختی، حال و هوایی دوباره به زندگی من دادی ، نفسی دوباره به من بخشیدی دوستت دارم. ای پرستوی عاشق، عمر دقایق، گل شقایق، همیشه عاشق ، دوستت دارم. ای وجود من، طلوع من، حضور پر شوق و شور من ، دوستت دارم . ای دریای من، فردای من، دنیای من، رویای من ، دوستت دارم. ای گل من، روح من، تمام وجود من، مهتاب من...یهوویی

درخواست حذف اطلاعات
برام عجیبه ک چرا این همه ادم تو این سن دنبال نیمه ی گم شدشونن???????? من نمیتونم بطور قطع بگم هیچوقت عاشق نمیشم ولی میتونم بطور قطع بگم هیچوقت تا حالا عاشق نشدم... الان خیلی زوده و خیلی اشتباس... عشق بد نیست منتهی تشخیصش سخته ...پایبندی بهش سخته...اوووم شاعر میگه: ب صدای تیشه از بیستون نیامد...شاید ب خواب شیرین فرهاد رفته باشد ینی من این شعرو واااقعااا دوس دارم... خیلی از ادما نزدیک. ب اکثریت دوس دارن عشقشون مث رومئو و ژولیت باشه ...اما چقد عجیبه ک احتمال...