پیدا

مشعر

عرفات

درخواست حذف اطلاعات
کم کم باید آماده شد و به عرفات رفت. جایی که شناخت پیدا خود شناخت میخواهد، شناخت خالق و مخلوق، اما گفتند لازمه شناخت خالق شناخت خود است انسانی که از شناخت خود عاجز است چگونه پروردگار خود را بشناسد؟!به عرفات می رویم تا شاید کمی شناخت پیدا کردیم یا آنکه گم کرده خویش را بی م.تا شاید این شناخت، در مشعر به شعور برسد و در منی عشق واقعی را در آغوش کشد.به عرفات میرویم تا شاید پس از آن اجازه داشته باشیم نفس ی خود را "رمی" کنیم. "رمی" که سنگ های آن را از مشعر ...تقاضای تغییر کاربری با سند عادی در کمیسیون جهاد کشارزی

درخواست حذف اطلاعات
تقاضای تغییر کاربری با سند عادی در کمیسیون جهاد کشارزی آیا سند عادی جهت طرح درخواست در کمیسیون تبصره یک ماده یک کفایت می کند؟ خیلی برابر مقررات باید سند رسمی و شش دانگ باشد و در غیر این صورت می توان از راه های ذیل اقدام نمود:از سند مالکیت مشاعی با جلب نظر کلیه مالکین مشاعی ملک در قالب یک طرح احکام قطعی صادره از محاکم که دل بر مالکیت قطعی اشخاص نماید گواهی ادارات ثبت مشعر بر مالکیت اشخاص آرای شورای حل اختلاف که به تایید مراجع قضائی یا مراجع ثب...بت آ ی کدام است؟فرعون،قارون یا بلعم؟ (1)

درخواست حذف اطلاعات
«عرفات»،جلگه مانندی است،بیست و چند کیلومتر دورتر از مکه.این جا دورترین نقطه ای است که در مراسم حج،از مکه فاصله می گیرند و از آنجا که به مشعر و سپس به منی می آیند،منزل به منزل،رو به مکه باز می گردند.در این جا باید عصر روز نهم را بمانند.در قصص مذهبی،هست که وجه تسمیهء «عرفات»،این است که پس از هبوط آدم و حوا از بهشت،اینجا همدیگر را باز شناختند. «عرفات» و «مشعر» و «منی»،نه دارای آثاری است و نه مشخصات طبیعی ویژه ای.در عرفات و مشعر،که حتی اعمال و احک...حجِ آگاهانه (7):

درخواست حذف اطلاعات
چهل و نه) اما ابراهیم(ع) و محمد(ص)به ما آموخته است که الله از چنین مقدس خودپرست بیزار است،اگر یک روز، ی از کار خلق غافل ماند و روز را به سر آرد و به سرنوشت جامعه اش نین د و در راه اصلاح آن نکوشد،نه تنها گن ار است،که حتی مسلمان هم نیست![من اصبح و لم یهتمّ بأمور المسلمین،فلیس بمسلم] پنجاه) تصوف،بی آنکه بر عرفات و مشعر بگذرد،از منی آغاز می کند و در منی می ماند؛و فلسفه تا مشعر می آید و به منی نمی رسد؛و تمدن،بی مشعر و منی در عرفات ن است و از عرفات آغاز می...ویژه نامه عید سعید قربان

درخواست حذف اطلاعات
چرخ زدم چه ناگاه ، نور شدم چه آسان روح من از مدینه ست ، خاک من از اسان کیست برابر من ؟ آن سوی مشعر من کشته ی آن نگاهم در شب عید قربان سنگ بزن که در من آینه ای بروید سنگ بزن که در من شور گرفته نذر دلم کن امشب سلسله الذهب را چیست به غیر زنجیر سلسله های عرفان دف بزنید امشب ، با دل من بچرخید عقل بگو بچرخد ، عشق بگو بچرخان این تب لیله القدر یا تب عید اضحی ست این شب عید فطر است یا شب عید قربان ؟ علیرضا قزوه...حجِ آگاهانه (5):

درخواست حذف اطلاعات
سی و دو) بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد،نه در آنچه بدان می نگری! سی و سه) ...سپس جاری شوید از همان جا که خلق جاری است.(بقره199)این قید به خاطر آن است که در جاهلیت بزرگان و اشراف در مسیری اختصاصی،کنار از بستر رودی که تودهء مردم در آن به سوی مشعر جاری بودند،حرکت می د. سی و چهار) در عرفات،شناخت،جمع بود و در مشعر،شعور،مفرد!یعنی که واقعیت ها گوناگون است و بسیار،اما حقیقت،یکی است و راه یکی!راه مردم،که به سوی خدا می رود! سی و پنج) قید هائی مانند خدمت یا خیانت ...اجداد عبّاس

درخواست حذف اطلاعات
اسکندر بیگ ترکمان در تاریخ عالم آرای عبّاسی چنین نگاشته است: و علماء انساب و مورّخان بلاغت انتساب متّفقند که آن حضرت و حضرت خاتم الانبیاء گل گ ار خلیل و نوباوه بوستان اسماعیلند علیهما و علیه السّلام و آباء عظام و اجداد کرام ایشان تا عدنان متّفق علیه و از عدنان تا حضرت ابوالبشر آدم علیه السّلام که مختلف فیه است ائمه نسب و ارباب اخبار حسب در بیان حالات اسلاف نامدار و اجداد عالی مقدار از سیّد الابرار و امور غریبه و آثار و علامات عجیبه که از هر ی...عرفه 2101

درخواست حذف اطلاعات
عرفه لبیک که در دل عرفات است و منایم لبیک که از خویش نمودند جدایم لبیک که سر تا به قدم محو خدایم لبیک که امروز ندانم به کجایم پرواز کنان زین قفس جسم ضعیفم گه در جبل الرحمه و گه مسجد خیفم آن وادی سوزنده که دل راهسپارش پیداست دو صد باغ گل از هر سرخارش دارند همه رنگ خدائی زعبارش هر به زبانی شده همصحبت یارش قومی به مناجات و گروهی به دعایند از خویش سفر کرده در آغوش خدایند این جا عرفات است و یا روح من آن جاست هم شده آتشکده هم دیده دو دریاست پای جبل الر...مسجد کوفه....

درخواست حذف اطلاعات
مظهر ِ نور ِ کبریاست علی، حجت و ضابط ِ خداست علی، در رگ و خون ِ شیعه جا دارد، باز گویی که در کجاست علی؟! خُفت در بستر ِ رسول الله ، حافظ ِ جان ِ مصطفاست علی، قدر ِ تیغش برابر ِ ثقلین، «1» ذوالفقارش چه پر بهاست علی، شاه بود و لباس ِ کهنه به تن؛ ای محبان چه بی ریاست علی، راه ِ جنت اگر تو می پویی؛ پیروی کن که رهنماست علی، کعبه با دست ِ او تهی از بُت، حجر و مروه و صفاست علی، همه عمرش به رمی در جمرات، حافظ ِ مشعر و مَناست علی، شجر ِ طیب ِ ولایت اوست؛ میوه ه...مسجد کوفه....

درخواست حذف اطلاعات
مظهر ِ نور ِ کبریاست علی، حجت و ضابط ِ خداست علی، در رگ و خون ِ شیعه جا دارد، باز گویی که در کجاست علی؟! خُفت در بستر ِ رسول الله ، حافظ ِ جان ِ مصطفاست علی، قدر ِ تیغش برابر ِ ثقلین، «1» ذوالفقارش چه پر بهاست علی، شاه بود و لباس ِ کهنه به تن؛ ای محبان چه بی ریاست علی، راه ِ جنت اگر تو می پویی؛ پیروی کن که رهنماست علی، کعبه با دست ِ او تهی از بُت، حجر و مروه و صفاست علی، همه عمرش به رمی در جمرات، حافظ ِ مشعر و مَناست علی، شجر ِ طیب ِ ولایت اوست؛ میوه ه...مسجد کوفه....

درخواست حذف اطلاعات
مظهر ِ نور ِ کبریاست علی، حجت و ضابط ِ خداست علی، در رگ و خون ِ شیعه جا دارد، باز گویی که در کجاست علی؟! خُفت در بستر ِ رسول الله ، حافظ ِ جان ِ مصطفاست علی، قدر ِ تیغش برابر ِ ثقلین، «1» ذوالفقارش چه پر بهاست علی، شاه بود و لباس ِ کهنه به تن؛ ای محبان چه بی ریاست علی، راه ِ جنت اگر تو می پویی؛ پیروی کن که رهنماست علی، کعبه با دست ِ او تهی از بُت، حجر و مروه و صفاست علی، همه عمرش به رمی در جمرات، حافظ ِ مشعر و مَناست علی، شجر ِ طیب ِ ولایت اوست؛ میوه ه...خبر امد خبری در راه است...

درخواست حذف اطلاعات
خبر امد خبری در راه است سر خوش ان دل که از ان آگاه است شاید این بیاید شاید از چهره گشاید شاید دست افشان پای کوبان می رود بر در سلطان خوبان میروم میروم بار دگر مستم کند بی سر و بی پا و بی دستم کند میروم کز خویشتن بیرون شوم در پی لیلا رخی مجنون شوم هر که نشناسد خویش را بر که بسپارد زمام خویش را با همه ی لحن خوش اوایی ام در به در کوچه تنهایی ام ای دو سه تا کوچه ز ما دور تر نغمه تو از همه پر شور تر کاش که این فاصله را کم کنی محنت این قافله را کم کنی کاش که ...انّه عزّوجلّ لیس بجسم و لاصورة ۱۷

درخواست حذف اطلاعات
حدّثنا الفقیه ال یّ شیخنا الاقدم و محدّثنا الاکبر صدوق اعلی الله مقامه الشّریف فی کتابه العزیز ّوحید قال: حدّثنا احمد ابن یحیی العطّار رضی الله عنه عن ه عن سهل ابن زیاد الآدمیّ عن حمزة ابن محمّد قال کتبت الی الحسن علیه السّلام اسئله عن الجسم و الصّورة فکتب سبحان من لیس کمثله شیء. به مشعور مشعّر صفات جمال و جلال الهی توسّط چشم عقل حتما اضطرار فرض است که: أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَا...دستور موقت تعطیلی محل آموزش و استفاده از آن به صورت مس ی

درخواست حذف اطلاعات
دستور موقت تعطیلی محل آموزش و استفاده از آن به صورت مس ی توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به تعطیلی محل آموزشی و استفاده آن به صورت مس ی حائز شرایط صدور دستور موقت است. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عد اداری در این خصوص تقدیم می گردد. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۹۰۳۲۰۰۸۳۴مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ رای دیوان با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و مدارک ابرازی شاکی نظر به اینکه رای مذکور صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری مشعر بر تعطیلی م...رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج

درخواست حذف اطلاعات
رأی وحدت رویه شماره 633 دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج (147) رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودنمهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناعمسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوطحق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانونمجازات ی ( تعزیرات و مجازاتهای باز...عید قربان

درخواست حذف اطلاعات
دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین نفس را با تیغ تقوی سر بب ای تا سر جان شو و رخسار جانان را ببین سفره ی مهمانی خاص خدا گردیده بازلاله ی لبخند و اشک شوق مهمان را ببین دیو نفس از پا درافکن، سنگ بر بزنهم ش ت نفس را، هم مرگ را ببین تیغ در دست خلیل و بند در دست ذبیححنجر تسلیم بنگر، تیغ بران را ببین کارد تیز و دست محکم، حلق نازک تر ز گلپای تا سر چشم شو، اخلاص و ایمان را ببین خاک گل انداخته از اشک چشم حاجیاندر دل تفتی...عید قربان

درخواست حذف اطلاعات
دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین نفس را با تیغ تقوی سر بب ای تا سر جان شو و رخسار جانان را ببین سفره ی مهمانی خاص خدا گردیده بازلاله ی لبخند و اشک شوق مهمان را ببین دیو نفس از پا درافکن، سنگ بر بزنهم ش ت نفس را، هم مرگ را ببین تیغ در دست خلیل و بند در دست ذبیححنجر تسلیم بنگر، تیغ بران را ببین کارد تیز و دست محکم، حلق نازک تر ز گلپای تا سر چشم شو، اخلاص و ایمان را ببین خاک گل انداخته از اشک چشم حاجیاندر دل تفتی...جدیدترین مداحی میثم مطیعی ویژه اربعین ۹۶

درخواست حذف اطلاعات
فایل صوتی جدیدترین مداحی میثم مطیعی با عنوان «حاجتِ هرشبم، اربعین کربلا بودنه» را در اینجا دریافت کنید. در آستانه اربعین حسینی، شما می توانید جدیدترین مداحی میثم مطیعی، ویژه اربعین سال ۹۶ را در اینجا بشنوید و کنید. همچنین می توانید متن شعر این «شور» را زیر مشاهده کنید. متن شعر: گناهامو ندید گرفتی، انگار ازم بدی ندیدیتا که دیدی دلم ش ته، بازم به داد من رسیدیگرچه برا تو کم گذاشتم، از خوبا راه من جدا بودروضه، ولی همیشه واسم، راه رسیدن به خدا بو...جعفر صادق علیه السلام در محضر درس پدر (1)

درخواست حذف اطلاعات
جعفر صادق علیه السلام در محضر درس پدر (1) "بطلمیوس اول" پادشاه مصر، اجازه نمی داد که علم وارد مباحث مذهبی بشود و هر جا که علم با مباحث مذهبی تصادم حاصل می کرد بایستی عقب نشینی می کرد؛ به همین جهت اقلیدس نتوانست در زمان حیاتش بگوید این مسأله که زئوس هر بامداد یک چراغ یا آتش به آسمان می فرستد صحت ندارد و آنچه صحیح می باشد اینست که آفتاب به دور زمین می گردد و چون اقلیدس این نظریه را ابراز کرد و بعد از مرگش آن را بین نوشته هایش یافتند و نظر به این که ب...توبه سبب فهم ولایت و توحید

درخواست حذف اطلاعات
طبری در تاریخ خود چنین گوید که گوبند آدم علیه السلام از گناه خویش سخت بگریست و پشیمانی کرد و از خدا خواست که توبه او را بپذیرد و گناهش را ببخشد و دنباله آن در روایت دیگر هست که از ابن عبّاس آورده اند که گوید آدم علیه السلام به خداوند گفت پروردگارا مگر مرا به دست خود نیآفریدی گفت چرا گفت پروردگارا مگر از روح خویش در من ندمیدی گفت چرا گفت پروردگارا مگر در بهشت خود مقرّم ندادی گفت چرا گفت پروردگارا مگر رحمت تو بر غضبت چیره نیست گفت چرا گفت اگر توب...حجِ آگاهانه (4):

درخواست حذف اطلاعات
بیست و چهار) ابراهیم وار زندگی کن،و در عصر خویش،معمار کعبهء ایمان باش،قوم خویش را از مرداب زندگی راکد و حیات مرده و آرام خواب و ذلت جور و ظلمت جهل،به حرکت آر،جهت بخش،به حج خوان،به طواف آر. بیست و پنج) طواف،انسان است،خودباختهء حقیقت؛و سعی،بشر است،خودساختهء واقعیت؛طواف،انسان متعال؛و سعی،انسان مقتدر. بیست و شش) و حج،جمع ضدین!حل تضادی که بشریت را در طول تاریخ گرفتار کرده است:ماتریالیسم یا ایده آلیسم؟عقل یا اشراق؟دنیا یا آ ت؟برخورداری یا زهد؟...دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی تعطیلی محل ب

درخواست حذف اطلاعات
جلوگیری از اجرای تعطیلی محل ب، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد. تاریخ رای نهایی: 1393/09/11 شماره رای نهایی: 9309970955700440 رای بدویبا بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی، نظر به اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر تعطیل محل ب و اعاده می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد که جبران آن متعسر خواهد بود، با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده 15 قانون دیوان عد اداری مصوب 1385 دستور موقت مبنی بر توقف اجرا تا تع...به نقل از...

درخواست حذف اطلاعات
شمار های مربوط به بخش 11 طرقرود و قرا تابعهشماره فرعی از 152 اصلی واقع در نیه-1287 آقای حجت زمانی فرزند حسین 562 سهم مشاع از 604 سهم ششدانگقطعه زمین محصور به مساحت 604 متر مربعشماره های فرعی از 182 اصلی واقع در ازن-1471 خانم زهرا باقر زاده ازنی فرزند عزیز ششدانگ قطعه زمین مزروعی به836 متر مربع / مساحت 20-1728 آقای سید جلا ل انوری فرزند سید یدالله ششدانگ قطعه زمین محصور502 متر مربع آن در حریم رود خانه / 3375 متر مربع که مقدار 50 / به مساحت 85قرار داردشماره های فرعی از 19...تاکید رییس سازمان حج وزیارت بر تشکیل منظم جلسات توجیهی و آموزشی حجاج

درخواست حذف اطلاعات
رییس سازمان حج وزیارت بر تشکیل منظم جلسات توجیهی و آموزشی حجاج توسط مدیران کاروان ها و اطلاع رسانی و تبیین فرایندهای سفر حج برای زائران تاکید کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت از همدان، آقای حمید محمدی معاون و رییس سازمان حج و زیارت در همایش منطقه ای مدیران کاروان ها و مجموعه های حج تمتع ۹۶ استانهای کرمانشاه, کردستان مرکزی وهمدان، بر تشکیل منظم جلسات توجیهی و آموزشی حجاج توسط مدیران کاروان ها و اطلاع رسانی و تبیین ...تاکید رییس سازمان حج وزیارت بر تشکیل منظم جلسات توجیهی و آموزشی حجاج و اطلاع رسانی و تبیین

درخواست حذف اطلاعات
رییس سازمان حج وزیارت بر تشکیل منظم جلسات توجیهی و آموزشی حجاج توسط مدیران کاروان ها و اطلاع رسانی و تبیین فرایندهای سفر حج برای زائران تاکید کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت از همدان، آقای حمید محمدی معاون و رییس سازمان حج و زیارت در همایش منطقه ای مدیران کاروان ها و مجموعه های حج تمتع ۹۶ استانهای کرمانشاه, کردستان مرکزی وهمدان، بر تشکیل منظم جلسات توجیهی و آموزشی حجاج توسط مدیران کاروان ها و اطلاع رسانی و تبیین ...تجلّی مهر و قهر در انسان کامل

درخواست حذف اطلاعات
در کتاب زن در آئینه جمال و جلال الهی چنین نوشته است: انسان کامل از آن جهت که جامع همه کمالهای امکانی است، چون مظهر تمام اسماء است این هماهنگی را بهتر از دیگر موجودها ارائه می دهد که علّم الآدم الاسماء کلّها و اسماء دل بر مبین و عالم ناسوت و غیره دارد، به موجب الرّحمن علّم القرآن خلق الانسان علّمه البیان است که تحصیل فرقان اسماء مدّنظر است. آدم در زمان خلقت خویش تمام فرقان تمیز حقّ از باطل را ب و اشرف مخلوقات خوانده شد که ربّ اشرح لی صدری و یسّر...جمال ن و مردان

درخواست حذف اطلاعات
در کتاب زن در آئینه جمال و جلال الهی چنین نوشته است: چون در مطالب یاد شده فرقی بین زن و مرد نیست زیرا محور همه آنها انسان است و خصوصیّت ذکورت و انوثت در حقیقت انسان و ایمان و مانند آن تأثیری ندارد می توان از حدیث شریف علوی که فرمود: عقول النّساء فی جمالهنّ و جمال الرّجال فی عقولهم: معنای دستوری فهمید نه معنای وصفی یعنی منظور آن نباشد که حدیث شریف در صدد وصف دو صنف از انسا باشد که عقل زن در جمال او خلاصه می شود تا جنبه نکوهش داشته باشد و جمال مرد د...برای چی اقامه با اذان تفاوت دارد؟

درخواست حذف اطلاعات
برای چی اقامه با اذان تفاوت دارد؟ بی شک تمام احکام الهی دارای حکمت و علت هستند ولی عقل بشر از رسیدن به تمام این حکمت ها قاصر است. نحوه ادای اذان و اقامه و تفاوت ان دو نیز از احکام تعبدی است که دارای حکمت های متعدد مادی و معنوی است که برخی از این حکمت ها در کلام ایمه معصومین علیهم السلام منع شده و برخی نیز با دقت در فلسفه تشریع انان قابل درک است و برخی از حکمت ها نیز از عقل بشری مخفی مانده است .اذان و اقامه دو ادب برای است که کاربرد متفاوت و متمایز...نشست کتابخوانی مدرسه ای

درخواست حذف اطلاعات
آ ین نشست کتابخوانی مدرسه ای در سال 1396 با موضوع اختصاصی در در دبیرستان نور و دانش شهر بایگ برگزار شد و دانش آموزان کلاس هشتم این دبیرستان به معرفی کتابهایی در این خصوص پرداختند: خانم فاطمه زنگه کتاب آشنایی با حجه ال محسن قرائتی و از انتشارات ایران (نشر آجا ) را معرفی نمود. این کتاب اثر ارزشمند گرانقدر حضرت حجه ال والمسلمین محسن قرائتی است که با عنوان آشنایی با به رشته تحریر درآمده است . هرچند این کتاب توسط انتشارات آجا و جهت استفاده کارکنان ای...حج تمتع 96

درخواست حذف اطلاعات
گردهمایی منطقه ای کارگزاران حج تمتع 96 قزوین و زنجان در حج و زیارت قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی حج و زیارت استان قزوین گردهمایی منطقه ای کارگزاران حج تمتع 96 قزوین و زنجان عصر روز شنبه مورخ 20 داد 96 با حضور معاون و رئیس سازمان حج و زیارت، معاونین و مدیران ستادی ، مدیران و عوامل اجرایی حج تمتع 96 استانهای قزوین و زنجان در سالن اجتماعات مدیریت حج و زیارت قزوین برگزار شد. در این گردهمایی پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا.. مجید و پخش سرود ملی، ع...