پیدا

معرفی کتاب 110 داستان دوران جوانی المومنین علی ع

با معرفی ۴ عنوان اثر؛ کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
با معرفی ۴ عنوان اثر؛ کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتاب خوان داماه ۱۳۹۷ با معرفی ۴ «نشان سرخ دلیری» نوشته استیفن کرین و ترجمه غفور آلبا از انتشارات کبیر، «باغ مالو» نوشته هادی حکیمیان از انتشارا...کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
با معرفی ۴ عنوان اثر؛کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شدکتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتاب خوان داماه ۱۳۹۷ با معرفی ۴ «نشان سرخ دلیری» نوشته استیفن کرین و ترجمه غفور آلبا از انتشارات کبیر، «باغ مالو» نوشته هادی حکیمیان از انتشارات...کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتاب خوان داماه ۱۳۹۷ با معرفی ۴ «نشان سرخ دلیری» نوشته استیفن کرین و ترجمه غفور آلبا از انتشارات کبیر، «باغ مالو» نوشته هادی حکیمیان از انتشارات شهرستان ادب، «یک سیب شیرین» نوشته غلامرضا بکتاش از انتشارات...کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتاب خوان داماه ۱۳۹۷ با معرفی ۴ «نشان سرخ دلیری» نوشته استیفن کرین و ترجمه غفور آلبا از انتشارات کبیر، «باغ مالو» نوشته هادی حکیمیان از انتشارات شهرستان ادب، «یک سی...معرفی کتاب : 110 داستان دوران جوانی المومنین علی (ع)

درخواست حذف اطلاعات
عنوان کتاب: ۱۱۰ داستان دوران جوانی المؤمنین علی علیه السلام گردآور: دفتر مشاور رئیس سازمان صدا و سیما در امور جوانان نـاشـر: انتشارات سروش تعداد صفحات: ۱۳۶ «۱۱۰داستان دوران جوانی المؤمنین علی علیه السلام» از بهترین منابعی است که می تواند الگویی شایسته از زندگی سراسر برکت جوانمردترین جوان تاریخ را به جوانان ما ارائه دهد؛ الگوی کاملی که از نوجوانی تا شهادتش در بیست ویکمین روز از ماه رمضان سال ۴۰ هـ.ق، همواره راه راستی را در پیش گرفت؛ الگویی ...معرفی چهار کتاب طرح «کتابخوان ماه» داد 1397

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتاب خوان داماه ۱۳۹۷ با معرفی ۴ «نشان سرخ دلیری» نوشته استیفن کرین و ترجمه غفور آلبا از انتشارات کبیر، «باغ مالو» نوشته هادی حکیمیان از انتشارات شهرستان ادب، «یک سیب شیرین» نوشته غلامرضا بکتاش از انتشارات...کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد....با معرفی ۴ عنوان اثر کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد....کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد....کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد....برگزاری نشست کتاب خوان اردیبهشت ماه در مدزسه 22 بهمن بروجن

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های ماه در چاه، یک صدف از هزار،داستان دوران جوانی علی (ع)؛پارسایی و شجاعت علی (ع) و اعتکاف ،در مدرسه 22 بهمن بروجن توسط دانش آموزان مقطع سوم دبستان معرفی شد....معرفی کتاب «علی(ع) از زبان علی(ع)»

درخواست حذف اطلاعات
این اثر با توجه به اهمیت موضاعات طرح شده و نگاه جامعه شناختی خود به اتفاقات تاریخی زمانه آن حضرت نقشه راهی است که تاریخ انقضا ندارد و برای تمام دوران ها، به ویژه دوران کنونی، چراغ هدایت است. این اثر ارزشمند از ۱۰ فصل: دوران مکه، دوران مدینه، دوران خلفا، دوران خلافت، دوران جنگ جمل، دوران جنگ صفین، دوران حکمیت، دوران جنگ نهروان، دوران غارت ها و دوران شهادت تشکیل شده است. قلم روان، بیان متفاوت و نحوه روایت حجت ال محمدیان در کتاب «علی از زبان عل...معرفی چهار کتاب طرح کتابخوان ماه ، داد 97

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتاب خوان داماه ۱۳۹۷ با معرفی «نشان سرخ دلیری» نوشته استیفن کرین و ترجمه غفور آلبا از انتشارات کبیر، «باغ مالو» نوشته هادی حکیمیان از انتشارات شهرستان ادب، «یک سیب شیرین» نوشته غلامرضا بکتاش از انتشارات سوره مهر و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» گ ردآوری شده توسط دف ت ر م ش اور رئ ی س س ازم ان ص دا و س ی م ا از انتشارات سروش در ام ور ج وان ان به علاقه مندان مطالعه و کتاب...کتاب خوان مردادماه 96

درخواست حذف اطلاعات
با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، ۴ کتاب در قالب طرح کتاب خوان مردادماه معرفی شد؛ ضیافت داستان در کتابخانه های عمومی کشور نهاد کتابخانه های عمومی کشور چهار کتاب «پایی که جا ماند»، «قلندر و قلعه»، «داستان دو شهر» و «تن تن و سندباد» را در قالب طرح کتاب خوان ماه مرداد ۱۳۹۶ برای استفاده تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کرد......معرفی کتاب شیرین چون عسل

درخواست حذف اطلاعات
در جمع اعضای باشگاه بخوان و بدان 2 کتاب شیرین چون عسل معرفی گردید و داستان تولد حضرت فاطمه (س) از مجموعه داستان های کتاب برای اعضا معرفی گردید....بهترین کتاب های سال ۲۰۱۷ به انتخاب سایت goodreads

درخواست حذف اطلاعات
چند روز پیش و در مطلبی جداگانه، به مقاله ی سایت نیویورک تایمز اشاره که در آن ۱۰ کتاب برتر سال ۲۰۱۷ در شاخه های داستانی و غیرداستانی معرفی شده بودند. در این مطلب قصد دارم تا به معرفی بهترین کتاب های سال ۲۰۱۷ از دید سایت مطالعه و کتابخوانی goodreads بپردازم. سایت گودریدز که در زمینه ی معرفی و پیشنهاد و بررسی کتاب فعالیت می کند در مطلبی برترین کتاب های سال ۲۰۱۷ در ژانرهای مختلف را معرفی کرده است. در ادامه می توانید کتاب های برتر سال را به تفکیک ژانر م...چهار کتاب در قالب طرح کتاب خوان مردادماه معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
ضیافت داستان در کتابخانه های عمومی کشور؛ نهاد کتابخانه های عمومی کشور چهار کتاب «پایی که جا ماند»، «قلندر و قلعه»، «داستان دو شهر» و «تن تن و سندباد» را در قالب طرح کتاب خوان ماه مرداد ۱۳۹۶ برای استفاده تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کرد....کتابهای طرح کتابخوان ماه داد 97 معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتاب خوان داماه ۱۳۹۷ با معرفی ۴ «نشان سرخ دلیری» نوشته استیفن کرین و ترجمه غفور آلبا از انتشارات کبیر، «باغ مالو» نوشته هادی حکیمیان از انتشارات شهرستان ادب، «یک سیب شیرین» نوشته غلامرضا بکتاش از انتشارات سوره مهر و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» گ ردآوری شده توسط دف ت ر م ش اور رئ ی س س ازم ان ص دا و س ی م ا از انتشارات سروش در ام ور ج وان ان به علاقه مندان مطالعه و کتا...معرفی 4 کتاب طرح(کتاب خوان ماه) مرداد96

درخواست حذف اطلاعات
با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، ۴ کتاب در قالب طرح کتاب خوان مردادماه معرفی شد؛ ضیافت داستان در کتابخانه های عمومی کشور نهاد کتابخانه های عمومی کشور چهار کتاب «پایی که جا ماند»، «قلندر و قلعه»، «داستان دو شهر» و «تن تن و سندباد» را در قالب طرح کتاب خوان ماه مرداد ۱۳۹۶ برای استفاده تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نهاد کتابخانه های عمومی کشور، چهار کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سیدناصر حسینی، «قلن...از جناب پو چه خبر/ آلن پو

درخواست حذف اطلاعات
از جناب پو چه خبر ادگار آلن پو ویدا طرزی انتشارات نیستان سال نشر : 1395 کتاب شامل 5 تا داستان با عناوین لیجیا ، زوال خاندان اشر ، نامه سرقط شده ، سقوط به دل گرداب و خم امانتیلاد هست که قبلا همه رو معرفی . چیز جدیدی برای گفتن نیست و در حقیقت کتاب را نخوندم ولی به هر حال اگر توی خلاصه های معرفی شده به هر کدوم از این داستان ها علاقه مند شدید از این کتاب هم می شه بخونیدشون . پ. ن : خواستم بگم دوباره برگشتم سر معرفی تازه های نشر...معرفی کتاب ماه مرداد ماه 96

درخواست حذف اطلاعات
ضیافت داستان در کتابخانه های عمومی کشور نهاد کتابخانه های عمومی کشور چهار کتاب «پایی که جا ماند»، «قلندر و قلعه»، «داستان دو شهر» و «تن تن و سندباد» را در قالب طرح کتاب خوان ماه مرداد ۱۳۹۶ برای استفاده تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نهاد کتابخانه های عمومی کشور، چهار کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سیدناصر حسینی، «قلندر و قلعه» نوشته سیدیحیی یثربی، «داستان دو شهر» نوشته چار دیکنز و «تن تن و س...با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، ۴ کتاب در قالب طرح کتاب خوان مردادماه معرفی شد؛

درخواست حذف اطلاعات
ضیافت داستان در کتابخانه های عمومی کشور نهاد کتابخانه های عمومی کشور چهار کتاب «پایی که جا ماند»، «قلندر و قلعه»، «داستان دو شهر» و «تن تن و سندباد» را در قالب طرح کتاب خوان ماه مرداد ۱۳۹۶ برای استفاده تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نهاد کتابخانه های عمومی کشور، چهار کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سیدناصر حسینی، «قلندر و قلعه» نوشته سیدیحیی یثربی، «داستان دو شهر» نوشته چار دیکنز و «تن تن و س...چهار کتاب در قالب طرح کتاب خوان مردادماه معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
نهاد کتابخانه های عمومی کشور چهار کتاب «پایی که جا ماند»، «قلندر و قلعه»، «داستان دو شهر» و «تن تن و سندباد» را در قالب طرح کتاب خوان ماه مرداد ۱۳۹۶ برای استفاده تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کرد....کتاب خوان اردیبهشت ماه 97

درخواست حذف اطلاعات
با معرفی ۴ عنوان اثر؛ کتاب های طرح کتاب خوان اردیبهشت ماه معرفی شد کتاب های «انسان شناسی قرآن»، «فرنگیس»، «زایو» و «داستان های موموشی» با موضوعات جهان بینی قرآنی، دفاع مقدس، رمان ایرانی و کودک و نوجوان در قالب طرح کتاب خوان اردیبهشت ماه برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد....دوست داشتم ی جایی منتظرم باشد

درخواست حذف اطلاعات
نویسنده: آنا الدا مترجم: الهام دارچینیان عالی بود این کتاب یعنی من عاشق این کتاب شدم. مجموعه داستان بود و شامل 12 داستان که یکی از یکی زیباتر و پر مغز تر. نام کتاب برگرفته از جمله ای در داستان مرخصی ست که سرباز قصه وقتی از قطار پیاده میشه با خودش می گه همیشه دوست داشتم ی جایی منتظرم باشه. نوشته پشته جلد کتاب خیلی خوب میتونه حس من رو نسبت به این مجموعه داستان برسونه : داستان ها هم خارق العاده اند ، هم گزنده و در عین حال غم انگیز ، جذاب و تا اندازه ای...معرفی کتاب: آواز بلند

درخواست حذف اطلاعات
عنوان کتاب: آواز بلند نویسنده: علی اصغر عزتی پاک ناشر: شهرستان ادب ۱۳۸ صفحه «آواز بلند» عنوان چهارمین اثر داستانی علی اصغر عزّتی پاک است که از سوی انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب به بازار نشر عرضه شده است. «آواز بلند»، داستان انسان هایی است که سرنوشتشان به روزهای دفاع مقدس گره خورده است.کتاب، ماجرای اضطراب های مادری است که امیدوارانه، چشم به راه آمدن فرزندش، هادی دارد که با رها به جبهه رفته است.در داستان این کتاب، مخاطب با یک قهرمان ...معرفی کتاب: آواز بلند

درخواست حذف اطلاعات
عنوان کتاب: آواز بلندنویسنده: علی اصغر عزتی پاکناشر: شهرستان ادب۱۳۸ صفحه«آواز بلند» عنوان چهارمین اثر داستانی علی اصغر عزّتی پاک است که از سوی انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب به بازار نشر عرضه شده است. «آواز بلند»، داستان انسان هایی است که سرنوشتشان به روزهای دفاع مقدس گره خورده است.کتاب، ماجرای اضطراب های مادری است که امیدوارانه، چشم به راه آمدن فرزندش، هادی دارد که با رها به جبهه رفته است.در داستان این کتاب، مخاطب با یک قهرمان مو...با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، ۴ کتاب در قالب طرح کتاب خوان مردادماه معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
نهاد کتابخانه های عمومی کشور چهار کتاب «پایی که جا ماند»، «قلندر و قلعه»، «داستان دو شهر» و «تن تن و سندباد» را در قالب طرح کتاب خوان ماه مرداد ۱۳۹۶ برای استفاده تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کرد....معرفی کتاب آواز بلند

درخواست حذف اطلاعات
آواز بلند نوشته: علی اصغر عزتی پاک ناشر: شهرستان ادب ۱۳۸ صفحه «آواز بلند» عنوان چهارمین اثر داستانی علی اصغر عزّتی پاک است که از سوی انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب به بازار نشر عرضه شده است. «آواز بلند»، داستان انسان هایی است که سرنوشتشان به روزهای دفاع مقدس گره خورده است. کتاب، ماجرای اضطراب های مادری است که امیدوارانه، چشم به راه آمدن فرزندش، هادی دارد که با رها به جبهه رفته است. در داستان این کتاب، مخاطب با یک قهرمان مواجه نیست و ...سه قصه، ایرج طهماسب، نشر چشمه

درخواست حذف اطلاعات
طبیعتن با روی باز به سراغ کتاب رفتم. نام ایرج طهماسب، قطع و طرح کتاب هم برایم جذاب بود. اما کتاب را که باز وداستان هایش را خواندم اصلن چنین تصوری را از محتوا نداشتم. داستان ها بسیار بسیار بهتر از آنچه بود که در ذهن می پروراندم. داستان های کاملن ایرانی برگرفته از فرهنگ و افسانه های ایرانی و هر یک در هدف خود موفق و به غایت جذاب. همانطور که هیچ جای داستان ها منطقش با منطق روزانه ی ما نمی خورد نام کتاب هم همین طور است. کت شامل چهار داستان و یکی از دیگ...