پیدا

مولانا علیه

حضرت مولانا

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم خیلی ها معتقدند حضرت مولانا علیه الرحمه پس از آشنایی با شمس متحول گشته و در کار عرفان و فنون شعر و شاعری زبان زد شده و این ماندگاری مولانا را ناشی از انفاس معجزه ی شمس می دانند . افرادی که از کودکی مولانا را می شناختند، می گویند او رفتار و شه اش با هم دوره های خود بسیار متفاوت بود . به جرات می توان گفت هیچ شاعری به مانند مولانا عارفانه عاشق نشدند و مثنوی و اشعار وی نشان دهنده این عشق هستی سوز است . نزدیک شدن به معشوق و وصال ...معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا

درخواست حذف اطلاعات
حضرت مولانا معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا ملکی که پریشان شد از شومی شد باز آن سلیمان شد تا باد چنین بادا یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی غمخواره یاران شد تا باد چنین بادا هم باده جدا خوردی هم عیش جدا کردی نک سرده ی مهمان شد تا باد چنین بادا زان طلعت شاهانه زان مشعله خانه هر گوشه چو میدان شد تا باد چنین بادا زان خشم دروغینش زان شیوه شیرینش عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا شب رفت صبوح آمد غم رفت فتوح آمد خو...مولانا

درخواست حذف اطلاعات
شی مولانا در غیاب شمس : که هرچقدر در دمشق به دنبال شمس گشت ، پیداش نکرد . این دو بیت مربوط به حال مولانا پس از پیدا ن شمس است ،که شمس رو در وجود خودش پیدا کرد . شمس تبریز رابه شام ندید در خودش دید همچو ماه پلیدگفت اگرچه به تن از او دوریم بی تن و روح هر دو یک نوریم( اما من عوضش میکنم میگم روحیم)...مولا رو عشقه

درخواست حذف اطلاعات
تفاوت اینجاست که وحشی بافقی میگه: اما مولانا میگه: ! جهان بینی مولانا پسندترمه...نصیحت مولانا

درخواست حذف اطلاعات
نصیحت زیبای مولانا در این عمری که میدانـے فقط چندی تو مهمانـے به جان و دل تو عاشق باش رفیقان را مراقب باش مراقب باش ﺗﻮ به آنـے دل موری نرنجانـے که در آ تو میمانی و مشتی خاک که از آنــے...شب مولانا

درخواست حذف اطلاعات
شب مولانا سخنرانیهای سروش، نراقی و سروش دباغ در تگزاس در دالاس سال 1391 - اینجا...دنیا از مولانا

درخواست حذف اطلاعات
دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ دانی که پس از عمر چه ماند باقی مهر و است و محبت است و باقی همه هیچ مولانا...نتیجه رفتار

درخواست حذف اطلاعات
این جهان کوه است و فعل ما صداسوی ما آید، نداها را صدا(مولانا)گرچه حضرت مولانا این بیت زیبا رو گفته اند،و مصداق فراوانی هم داره،ولی این روزها این بیت خیلی با واقعیت روز و حال اکثریت جامعه ما همحوانی نداره....یعنی شما خوبی میکنی،در هر صورت عقل و منطق حکم میکنه که برگشت نتیجه اون کار خوب، هم خوب باشه،ولی چیزی جز بدی نصیب شما نمیشه...یا برع شخصی تماماً بدی میکنه و اخلاق و رفتار متناسب با هنجار جامعه و یا اطرافیان خود نداره،آنچه که در نهایت بهش میرس...برآستان جانان (تذکره )مولانا

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره )مولانا☫ ۩۩۩ ماییم که از باده ی بی جام خوشیمهر صبح مُنوریم و هر شام خوشیم گویند سرانجام ندارید شماماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم...عشق از دید مولانا

درخواست حذف اطلاعات
عشق از دیدگاه مولاناای که می پرسی نشان عشق چیست ؟عشق چیزی جز ظهور مهر نیست.عشق یعنی مشکلی اسان کنیدردی از در مانده ای درمان کنی.در میان این همه غوغا و شرعشق یعنی کاهش رنج بشرعشق یعنی گل به جای خار باشپل به جای این همه دیوار باشعشق یعنی تشنه ای خود نیز اگرواگذاری اب را ، بر تشنه تر عشق یعنی دشت گل کاری شدهدر کویری چشمه ای جاری شدهعشق یعنی ترش را شیرین کنیعشق یعنی نیش را نوشین کنیهر کجا عشق اید و ن شودهر چه نا ممکن بود ، ممکن شود.......برآستان جانان (طریقت )مولانا

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (طریقت )مولانا ☫ ۩۩۩ آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاستو آنکه بیرون کند از جان و دلم دست کجاست...* گوهر خود را هویدا کن*#شعر

درخواست حذف اطلاعات
چه زیبا سروده است مولانا جلال الدین بلخی معروف به مولوی: این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا فعل تو کان زاید از جان و تنت همچو فرزندی بگیرد دامنت پس تو را هر غم که پیش آید ز درد بر ی تهمت منه, بر خویش گرد مولانا جلال الدین بلخی ************** گوهر خود را هویدا کن, کمال این است و بس خویش را در خویش پیدا کن, کمال این است و بس میرزا حبیب اسانی...مولانا چه زیبا عشق را معنی کرده...!

درخواست حذف اطلاعات
مولانا چه زیبا عشق را معنی کرده...! ای که می پرسی نشان عشق چیست ؟عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی مشکلی اسان کنیدردی از در مانده ای درمان کنی.در میان این همه غوغا و شرعشق یعنی کاهش رنج بشرعشق یعنی گل به جای خار باشپل به جای این همه دیوار باشعشق یعنی تشنه ای خود نیز اگرواگذاری اب را ، بر تشنه تر عشق یعنی دشت گل کاری شدهدر کویری چشمه ای جاری شدهعشق یعنی ترش را شیرین کنیعشق یعنی نیش را نوشین کنیهر کجا عشق اید و ن شودهر چه نا ممکن بود ، ممکن شود...بهشت - سروش

درخواست حذف اطلاعات
مولانا : تو چه دانی که ما چه مرغانیم هر نفس زیر لب چه میخوانیم تا در این صورتیم از ما هـم نرنجیـم و هـم نـرنـجـانیـم حافظ : ای نور چشم من سخنی هست گوش کن تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن اگر یکی از من بپرسد که شما کل اخلاق را برای ما تعریف کن. من خواهم گفت به فتوای مولانا و به فتوای حافظ "مرنج و مرنجان، بنوش و بنوشان". این میشود اخلاق انسانی. این میشود اخلاق الهی و این میشود بهشت خداوند. در این دنیا و در آن دنیا. نظامی : گرم شو از مهر و ز کین سرد باش چون ...حلال است یا حرام؟...

درخواست حذف اطلاعات
از مولانا سؤال د که: حلال است یا حرام؟ جواب فرمود: تا که خورد. چه اگر مشکی را در دریا ریزند، متغیر نشود و او مکدر نگرداند. و از آن آب، وضو ساختن و خوردن جایز باشد. اما حوضک کوچک را قطره ای بی گمان که نجس کند. گفتند پس چرا شمس الدین میخورد؟ فرمود: اگر مولانا شمس الدین بنوشد او را هر چیز مباح است، چون حکم دریا دارد. و اگر چون توئی خورد نان جوئینت هم حرام است. "#مناقب_العارفین"...منتخب اشعار مولانا

درخواست حذف اطلاعات
مجموعه برگزیده معروف ترین اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه مولانا مولوی شعر زیبای مولوی در مورد عشق از آتش عشق در جهان گرمیها وز شیر جفاش در وفا نرمیها زانماه که خورشید از او شرمنده ست بی شرم بود مرد چه بی شرمیها شعر مولوی در مورد بوسه یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی شاگرد که بودی که چنین ی خوبی و کرم را چو نکو بنیادی ای دنیا را ز تو هزار رباعی و دوبیتی مولانا من پیر فنا بدم جوانم کردی من مرده بدم ز زندگانم کردی می ترسیدم که گم شوم در ره تو اکنون نشوم گ...عیدانه..

درخواست حذف اطلاعات
معشوقه به سامان شد ، تا باد چنین باداکفرش همه ایمان شد ، تا باد چنین بادامُلکی که پریشان شد ، از شومی شدباز آن سلیمان شد ، تا باد چنین بادایاری که دلم خستی ، در بر رخ ما بستیغمخواره یاران شد ، تا باد چنین بادازان خشم دروغینش ، زان شیوه شیرینشعالم شکرستان شد ، تا باد چنین باداشب رفت صبوح آمد ، غم رفت فتوح آمدخورشید درخشان شد ، تا باد چنین بادااز ت محزونان ، وز همت مجنونانآن سلسله جنبان شد ، تا باد چنین باداعید آمد و عید آمد ، یاری که رمید آمدعیدا...مولانا

درخواست حذف اطلاعات
تو!!!! تمنای منو یار منو جان منی...در محضر مولانا

درخواست حذف اطلاعات
در محضر مولانا نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم ؟ در این سرای فنا چشمه ی حیات منم ؟ و گر به خشم روی صد هزار سال ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم ؟ نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی ؟ که نقش بند سرا ی رضات منم ؟ نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی ؟ مرو به خشک که دریای باصفات منم ؟ نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو ؟ بیا که قدرت پرواز پـــــرّ و پات منم ؟ نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند ؟ که آتش و تبش گرمی هوات منم ؟ نگفتمت که صفت های زشت در تو نهند ؟ که گم ک...برآستان جانان (تذکره) :مولانا

درخواست حذف اطلاعات
۩۩۩ ☫ برآستان جانان (تذکره) :مولانا ☫ ۩۩۩اهلِ می شوم ، جمله نیاز می شومسوی حِجاز می شوم باز مقابلم توییباده ی ناب می شوم ، شِعر و کِتاب می شومی ره خواب می شوم ، باز مقابلم توییهَمرهِ موج می شوم ، راهیِ اوج می شومفوج به فوج می شوم ، باز مقابلم توییسایه ی ماه می شوم ، در ته چاه می شومراهیِ راه می شوم ، باز مقابلم توییتوی رَواق می شوم ، کُنجِ اُتاق می شومبسته به طاق می شوم ، باز مقابلم توییاینهمه مَرد می شوم، مَخزنِ درد می شوم ت و سرد می شوم ، باز مق...مولانا

درخواست حذف اطلاعات
تلخ کنی دهان من قند ب دیگران دهی...مولانا مطهری : از جوانان اهل سنت در ک نه و مدیریت های کشور استفاده شود

درخواست حذف اطلاعات
مولانا مطهری : مردم اهل سنت به رئیس جمهور رای دادند؛ بنابر این آنها انتظار دارند تا از جوانان اهل سنت در ک نه، معاونت ها و مدیریت های کلان کشور استفاده شود که این کار برای حفظ وحدت ضروری است. بنابر این ون، آیات و مراجع عظام تقلید، علما، نمایندگان ولی فقیه و منادیان وحدت بایستی ت را توصیه و راهنمایی کنند تا اینکه از شایستگان اهل سنت در سطوح مختلف استفاده شود....عید

درخواست حذف اطلاعات
عید هر آن مهی باشد که اوقربان اوست ... مولانا...یاد تو...

درخواست حذف اطلاعات
یاد تو کنم؛دلَم تپیدن گیرد ... مولانا...بگو

درخواست حذف اطلاعات
ور مِیلِ دلتبه جانب ماست؛ بگو... #مولانا...03:03

درخواست حذف اطلاعات
بی خود بنِشین پیشم بی خود کُن و بی خویشم _????مولانا...من_...._تو...

درخواست حذف اطلاعات
ای_عشق، زیبای_منی هم_من_توام هم_تو_منی مولانا...غزل مولانا

درخواست حذف اطلاعات
بشنو از نی چون حکایت می کند از جدایها شکایت می کند...تو

درخواست حذف اطلاعات
اندر دو جهان دلبر و جانم تو بسی… مولانا...جان

درخواست حذف اطلاعات
جان ریخته شد بر "تو" آمیخته شد با "تو" چون بوی "تو" دارد جان، جان را هله بنوازم مولانا...