پیدا

نفس انسان

آدم ها و انسان ها هردو انتخاب دارند

درخواست حذف اطلاعات
تفاوت آدمها و انسان ها: آدم ها زنده هستند، انسان ها زندگی می کنند!آدم ها می شنوند، انسان ها گوش می دهند!آدم ها می بینند، انسان ها عاشقانه نگاه می کنند!آدم ها در فکر خودشان هستند، انسان ها به دیگران هم فکر می کنند!آدم ها میخواهند شاد باشند، انسان ها می خواهند شاد کنند!آدم ها، اسم اشرف مخلوقات را دارند؛ انسان ها، اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهند!آدم ها انتخاب کرده اند که آدم بمانند؛ انسان ها تغییر را پذیرفته اند تا انسان شوند!آدم ها و انسان ها...تفاوت انسانها وآدمها

درخواست حذف اطلاعات
????تفاوت آدمها و انسانها ???? آدم ها زندگی می کنندانسان ها زیبا زندگی می کنند!آدم ها می شنوندانسان ها گوش می دهند!آدم ها می بینندانسان ها عاشقانه نگاه می کنند!آدم ها در فکر خودشان هستندانسان ها به دیگران هم فکر می کنند!آدم ها می خواهند شاد باشندانسان ها می خواهند شاد کنند!آدم ها،اسم اشرف مخلوقات را دارندانسان ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهند!آدم ها انتخاب کرده اند که آدم بمانندانسان ها تغییر را پذیرفته اند، تا انسان شدند!آدم ها می توانند ...تفاوت آدمها و انسانها

درخواست حذف اطلاعات
تفاوت آدمها و انسان ها: آدم ها زنده هستند، انسان ها زندگی می کنند! آدم ها می شنوند، انسان ها گوش می دهند! آدم ها می بینند، انسان ها عاشقانه نگاه می کنند! آدم ها در فکر خودشان هستند، انسان ها به دیگران هم فکر می کنند! آدم ها میخواهند شاد باشند، انسان ها می خواهند شاد کنند! آدم ها، اسم اشرف مخلوقات را دارند؛ انسان ها، اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهند! آدم ها انتخاب کرده اند که آدم بمانند؛ انسان ها تغییر را پذیرفته اند تا انسان شوند! آدم ها و انسا...تفاوت آدمها و انسان ها

درخواست حذف اطلاعات
تفاوت آدمها و انسان ها :آدم ها زنده هستند ، انسان ها زندگی می کنند !آدم ها می شنوند ، انسان ها گوش می دهندآدم ها می بینند ، انسان ها عاشقانه نگاه میکنند!آدم ها در فکر خودشان هستند ، انسان ها به دیگران هم فکر می کنند !آدم ها میخواهند شاد باشند ، انسان ها می خواهند شاد کنند!آدم ها، اسم اشرف مخلوقات را دارند ، انسان ها، اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهندآدم ها انتخاب کرده اند که آدم بمانند...انسان ها تغییر را پذیرفته اند تا انسان شوندآدم ها وانسان ...به انسان بودنت شک کن

درخواست حذف اطلاعات
فروغ فرّخزاد به انسان بودنت شک کن اگر مستضعفی دیدی ولی از نان امروزت به او چیزی نبخشیدی به انسان بودنت شک کن ! اگر چادر به سر داری ولی از زیر آن چادر به یک دیوانه خندیدی به انسان بودنت شک کن ! اگر قاری قرآنی ولی در درک آیاتش دچار شکّ و تردیدی به انسان بودنت شک کن ! اگر گفتی خداترسی ولی از ترس امو تمام شب نخو دی به انسان بودنت شک کن ! اگر هر ساله در حجّی ولی از حال همنوعت سوالی هم نپرسیدی به انسان بودنت شک کن ! اگر مرگ ی دیدی ولی قدر سَر سوزن ز جای خود ...باید انسان ماند

درخواست حذف اطلاعات
4898 . باید انسان ماند انسان همان موجود شگفت انگیز که گاهی قدر خود نداند افعال موجودات دیگر را گرگ می شود انسان موجود بی نظیر و دوست داشتنیست گرگ هم در قالب خود ؛ زیباست بیاییم نه باشیم نه گرگ انسان را انسانیت لازم است انسان باشیم و در انسانیت بمیریم...بدون موسیقی شاید دیگر نشود

درخواست حذف اطلاعات
خسته می شوم از انسان ها از انسان ها از انسان ها آرام می شوم با ذکر نام خدا با دیدن انسان هایی که تبلور صداقتند با نوای موسیقی .......ظاهر

درخواست حذف اطلاعات
به نور که برخود میکند باصورت و زمخت شدن صورت انسان نگاه میکنم و فکر میکنم انسان نه زن بود و نه مرد انسان جنینی بود که تنها چند ماه یا چند روز داشت انسان وقتی انسان بود نور از انگشتانش رد میشد فکر میکنم که من آنی نیستم که در میان شکم مادرم غلط یا قلت میخورم و هیچ مردی زمانی که ریش در می آورد دیگر آنی نیست که هست ما زنها و مردها آن چیزی نیستیم که میبینیم... شاید پ.ن:خیالبافی...به انسان بودنت شک کن

درخواست حذف اطلاعات
اگر مستضعفی دیدی ،ولی از نان امروزتبه او چیزی نبخشیدی ،به انسان بودنت شک کن!اگر چادر به سر داری ،ولی از زیر آن چادربه یک دیوانه خندیدیبه انسان بودنت شک کن!اگر قاری قرآنی ،ولی در درکِ آیاتش دچارِ شک و تردیدی ،به انسان بودنت شک کن!اگر گفتی خدا ترسی ،ولی از ترس امو تمام شب نخو دی ،به انسان بودنت شک کن!اگر هر ساله در حجّی ،ولی از حال همنوعتسوالی هم نپرسیدی ،به انسان بودنت شک کن!اگر مرگِ ی دیدی ،ولی قدرِ سَری سوزن ز جای خود نجنبیدی ،به انسان بودنت ش...مکتب انسان گرایی

درخواست حذف اطلاعات
این اعتقاد که رویکردهای فرویدی و یادگیری، صرفا تصویر ناقصی از توان بالقوه آدمی فراهم می آورند، به یک متضاد انجامید که به آن روان شناسی نیروی سوم، روان شناسی انسان گرا یا روان شناسی کمال گفته می شود. روان شناسی انسان گرا، فلسفه ای است که به مقام و امیال و اهمیت انسان بیش از سایر چیزها معتقد است. روان شناسان انسان گرا معتقدند که رفتار انسان معنی دار است و معلول...مقایسه مغز انسان عادی با یک انسان الکلی +ع

درخواست حذف اطلاعات
در ادامه تصویری جالب از مقایسه مغز یک انسان عادی با یک انسانی آ ایمری، و الکلی را مشاهده می کنید، همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید، بخش های گسترده مغز یک انسان دایم الخمر، به صورت کامل از بین می رود....مقایسه مغز انسان عادی با یک انسان الکلی +ع

درخواست حذف اطلاعات
در ادامه تصویری جالب از مقایسه مغز یک انسان عادی با یک انسانی آ ایمری، و الکلی را مشاهده می کنید، همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید، بخش های گسترده مغز یک انسان دایم الخمر، به صورت کامل از بین می رود....مقایسه مغز انسان عادی با یک انسان الکلی +ع

درخواست حذف اطلاعات
در ادامه تصویری جالب از مقایسه مغز یک انسان عادی با یک انسانی آ ایمری، و الکلی را مشاهده می کنید، همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید، بخش های گسترده مغز یک انسان دایم الخمر، به صورت کامل از بین می رود....به انسان بودنت شک کن

درخواست حذف اطلاعات
اگر مستضعفی دیدی ،ولی از نان امروزتبه او چیزی نبخشیدی ،به انسان بودنت شک کن!اگر چادر به سر داری ،ولی از زیر آن چادربه یک دیوانه خندیدیبه انسان بودنت شک کن!اگر قاری قرآنی ،ولی در درکِ آیاتش دچارِ شک و تردیدی ،به انسان بودنت شک کن!اگر گفتی خدا ترسی ،ولی از ترس امو تمام شب نخو دی ،به انسان بودنت شک کن!اگر هر ساله در حجّی ،ولی از حال همنوعتسوالی هم نپرسیدی ،به انسان بودنت شک کن!اگر مرگِ ی دیدی ،ولی قدرِ سَری سوزن ز جای خود نجنبیدی ،به انسان بودنت ش...ماهیت بهنجاری و سلامت از دیدگاه انسان گرایی مازلو

درخواست حذف اطلاعات
زلو با نقد و بررسی الگوهای ایده آل از انسان در دیدگاه دراکر این نظریه را درباره انسان سالم بیان می کند که مهمترین ویژگی انسان سالم این است که وی دارای سرشت خاص خویش است، کالبدی با ساختاری روانی دارد که می توان آن را همانند ساختار جسمی اش مورد بررسی قرار داد، از دیدگاه مزلو انسان سالم...تاریخ جامعه شناختی sociological of history

درخواست حذف اطلاعات
#صبر؛عبادت و خودسازی است.# ی که مرتب بی صبری می کند ، حوصله ب ج نمی دهد ؛تحمل ندارد؛ و خویشتندار نیست،دچار بیماری و اختلال روانی است.#انسان صبور؛به اه غایی می شد.#انسان بی حوصله؛دنبال فقط به پایان رساندن ؛بدون کیفیت و هدف است.#انسان هدفمند؛تمرین صبر می کند.#انسان صبور؛همیشه برای کارهایش وقت می گذارد.#انسان صبور؛برنامه؛و سازماندهی می کند.#انسان،صبور؛زود قضاوت نمی کند.#انسان صبور،عزت نفس؛اعتماد بنفس؛مناعت طبع دارد.#انسان صبور؛استعدادش کشف و ...اخلاق عمومی 10

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم صادق (ع) فرموده اند: سه مورد است که انسان را از رشد باز می دارد 1:همت انسان کوتاه باشد: برخی از انسان ها هستند که در زندگی همت ندارند اگر همت انسان کم باشد از زندگی عقب می افتد همت همراه با تلاش است ویژگی انسان های با همت : 1:کار های زیبا انجام دهد:کار های زیبا در مقابل کار های زشت قرار دارد 2:شجاعت:به این منظور که نترس بود که به صورت ترس واهی می باشد 3:دعا 2:دومین مورد که انسان را از رشد باز می دارد این است که رای او سست است :یعنی ...کمال انسان

درخواست حذف اطلاعات
محقق طوسى در تعریف «کمال» مى نویسد: «وقتى موجودى به ویژگى درخور شأن خویش نایل گردد در حقیقت، به کمال لایق خود رسیده است.» لایب نیتس چنین مى گوید: «کمال انسان در این است که بیشترین اندازه کثرت، در حد اکثر وحدت مندرج باشد.»ملّاصدرا مى نویسد: «کمال آن چیزى است که شى ء با آن تمام خواهد بود، یا از نظر ماهیت که کمال اول است؛ مثل حیوانیت و ناطقیت، و یا از نظر صفت که کمال دوم است؛ مانند شجاعت در انسان.» ابن عربى از انسان کامل به عنوان مظهر جمیع اسماى ال...einhundertfünf

درخواست حذف اطلاعات
تولد و وجود یک انسان محصول عشق است. انسان, با عشقی بین دو نفر بوجود میآید و توسط کلمه زیبای مادر نگهداری میشود. خدای عاشق نیز ذره ای از روح وجودش را با عشق در هر انسان میدمد و این خلقت سرتاپا مقدس میشود.دخترم! داستانهایی که از برتری غیبی برخی افراد بر دیگر آدمها خواهی شنید همگی چرند است. هیچ از دیگری برتر به دنیا نمیآید.پس اگر میخواهی به خوبیها نزدیک شوی, فقط و فقط واژهء انسان را رعایت کن.(من با انسان در ابدیتی پُرستاره گام میزنم)....برای قهرمانان پلاسکو

درخواست حذف اطلاعات
انسان به جرم عشق پشیمان نمی شودانسان بدون عشق که انسان نمی شود کاری که من به خاطر عشق تو می کنمیک عمر با مجرد ایمان نمی شود ما پای عهد روز ازل ایستاده ایمماندن بر این معامله آسان نمی شود مشتاق آتشیم و حال آنکه آگهیمهمواره آتش تو گلستان نمی شود...آثار گناه

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم گناه استبعاد می آورد.دوری می آورد. انسان را گرفتار حرمان میکند. عبادت را از انسان میگیرد. بی روح میکند. سعادت روزه را میگیرد. سعادت را سلب میکند. انسان را بی اعتکاف میکند. حال انسان را اب میکند و انسان را بی شما و تنها رها میکند. وانسان بی شما بیچاره است. کویر است. بی روح است. حالش خوب نیست. و من شما را نیاز دارم. العجل...انسان...

درخواست حذف اطلاعات
اسب، اسب به دنیا می آید اما انسان ، انسان به دنیا نمی آید ،باید او را آموزش و تعلیم داد تا انسان شود ......تک جمله

درخواست حذف اطلاعات
سیستم اگر در خدمت انسان نباشد از انسان ماشین می سازد... تفاوت اگر با تاکید همراه باشد به معنی اختلاف است... نگاه به گذشته اگر تنها در مسیر احساس قرار بگیرد انسان را تعصبی، ناامید و بی اعتماد به نفس بار می آورد......???? حـکـمـت صلـوات ????

درخواست حذف اطلاعات
???? حـکـمـت صلـوات ???? صلوات: تنها دعایی هست که حتما مستجاب می شود. صلوات: بهترین هدیه ازطرف خداوند برای انسان است. صلوات : تحفه ای از بهشت است. صلوات : روح را جلا می دهد. صلوات : عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند. صلوات : نوری در بهشت است. صلوات : نور پل صراط است. صلوات : شفیع انسان است. صلوات : ذکر الهی است. صلوات : موجب کمال می شود. صلوات : موجب کمال دعا و استجابت آن می شود. صلوات : موجب تقرب انسان است. صلوات : رمز دیدن در خواب است. صلوات : سپری در مقابل...جرا علم ارزش دارد؟

درخواست حذف اطلاعات
چون علم و دانش ارزش ذاتی دارد و لذتی بالاتر از آن نیست.لذتی که انسان از کشف یک مجهول برای انسان حاصل می شود ،باهیچ یک از لذتهای حاصل شده ی دیگر قابل مقایسه نیست. می دانید علت چیست ؟ علتش این است که آنچه انسان به آن شناخت پیدا می کند و آن را یاد می گیرد ، ملک حقیقی انسان می شود ، جزء ذات او شده و از ذات انسان جدا نخواهد شد.و هر کجا برویم همراه ماست حتی وقتی از این دنیا بار سفر بستیم و وارد دار عقبی و قیامت شدیم، همراه ماست . بر خلاف مال و اموال دنیا ک...whole world

درخواست حذف اطلاعات
با سیاه ها، سفید و زرد ها بودم با چینی و مراکشی و صربی و اروپایی ها بودم با مسلمان و یهودی و ی و آتئیست ها بودم تنها چیزی که دنبالش گشتم انسانیت بود در این میان واقعا انسان های انسان دیدم با قلب های طلایی ، امید های آهنین و اه الماسی .. کاش انسان ها در گروه های دین و نژاد و کشور تقسیم نمی شدند تا بعضی انسان های بیهوده، پوچ و سواستفاده چی ، بر این اساس قضاوت نکنند و حکم ندهند...کار آواهای زنگان

درخواست حذف اطلاعات
کار جوهر انسان است. از روزی که انسان پا به هستی نهاد برای زنده ماندن تن به کار و تلاش داده است. فرهنگ کار بخشی جدا نشدنی از فرهنگ و شیوه ی زندگی انسانهاست. انسان برای امرار معاش خویش نیاز به کار داشته است و با پیشرفت جوامع انسانی، تقسیم کار پدید آمده است. در این میان، شبانی و چوپانی جزو نخستین کارها و شغل هایی بوده است که انسان بدان می پرداخته است....اخلاق حرفه ای از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام)

درخواست حذف اطلاعات
المومنین علی (علیه السلام) اصولی را برای اخلاق حرفه ای بیان داشته اند، که آن چند چیز است (قراملکی ، 76، 1382): 1. حرمت انسان، یعنی بدانیم انسان چه در سیمای کارگر، کارمند یا مدیر و ... محترم است؛ 2. ارزش داوری در مورد رفتار انسان نه خود انسان؛ 3. انسان، یک ارزش اخلاقی است؛ 4. وقاداری، وفاداری به سازمان، گروه، افراد؛ 5. امانت، حفظ امانت اخلاقا واجب است. لینک دسترسی و ادامه مطلب......شکاک

درخواست حذف اطلاعات
به انسان بودنم شک دارم و شک میکنم فریادشرافت ها و حیثیت چنان رفته دگر بر باد نه دیگر اعتماد بر اعتقادها هست و بالع شنه دیگر اعتقادِ اعتمادهایی ست بر افراد به انسان بودنم شک دارم و شک میکنم هردمدر این ویرانسرا گردید ، کدام ویرانه ای آباد؟ به انسان بودنم شک دارم استعداد و هوش و فکرمدال مغز خلاقان که ماندست اندکی تعداد به انسان بودنم شک دارم از آن قرص جو نانیندارد بر سر سفره یتیمانی چه بی امداد به انسان بودنم شک دارم و شک میکنم یاربفقط نان در کت...نیاز

درخواست حذف اطلاعات
نیاز ، تنها ویژگی مهم انسان است که او را وادار می کند تا به سمت کشف حقایق پیش برود و در راه جستجوی حقیقت تلاش فراوان د . نیازهای انسان در کل دو بخش بوده اند : بخش یکم مربوط به تمرکز و توجه افکار و شه های انسان به نیازهای جسم بوده است و بخش دوم مربوط به تمرکز و توجه افکار و شه های انسان به نیازهای روح بوده است ، اما تمرکز و توجه بیشتر افکار و شه های انسان به نیازهای جسم ، باعث شده است تا انسان از توجه به نیازهای روح غفلت ورزد . http://besuyeeshgh. /...پول

درخواست حذف اطلاعات
‏انسان از کاغذی بی ارزش پول ساخت، اما پول از انسان ها چه چیزها که نساخت......نظریه محیط گرایی جان لاک

درخواست حذف اطلاعات
نظریه جان لاک درباره رشد جان لاک با زبانی فصیح و دلنشین، این باور متداول را که بین انسان ها، تفاوت های ذاتی عظیمی وجود دارد، رد کرد. لاک استدلال کرد که شخصیت انسان ها را غالبا محیط های اجتماعی آنها و بویژه آموزش و پرورش شکل می دهد. نقطه آغاز نظریه لاک، رد شه های فطری در انسان بود. لاک می گفت صحیح تر آن است که ذهن انسان را لوحی سفید تصور کنیم و بر این باور باشیم که همه چیز از محیط به ذهن وارد...عرفان و فلسفه ده، کامل انسان سیماسی

درخواست حذف اطلاعات
پروفسور عبدالحکیم شرعی جوزجانی کامل انسان مسئله سی، وحدت فلسفه سیگه باغلیق بولگن موضوعلردن بیری حسابلنه دی. تصّوفتعلیماتی مرکزیده انسان ماهیتینی توشونیب آلیش، اونی توبنلیک لردن قوتقه زیب، روحیده گی معنوی تامانلرنی یو ل تیریش و کامل انسان درجه سیگه کوته ریش غایه سی یاته دی....خطر نداری

درخواست حذف اطلاعات
چون نعمتِ بال و پر نداری انسانپس هیچ زمان خطر نداری انساندر دستِ خ که خودت ساخته ایبازیچه شدی، خبر نداری انسان زهرا موسی پور...قوای مدرکه انسان

درخواست حذف اطلاعات
از قواى مدرکه انسان (قوّه خیال) است که انسان را به عالم مثال مى برد و در آن جا انسان چیزهایى را درمى یابد که به هنگام بیان چاره اى جز کاربرد زبان رمزى (شعرى) ندارد. در این جا صورتى از قواى مدرکه انسان ارائه مى دهیم تا نکته اساسى را دری م. قوّه مدرکه مدرک جزئیات مدرک کلیات (عقل) از حواس ظاهرى از حواس باطنى فقط مدرک هم مدرک هم متصرف مدرک صورجزئى درک معانى جزئى (حس مشترک) (وهم) دراختیارقوه وهمیه دراختیار قوه عاقله (متخیّله) (متفکّره)...همه عالم رحمت است حتی عذاب

درخواست حذف اطلاعات
سلام، بعضی معتقدان میگن همه چیز مایه ی پیشرفت انسان است و چون عذاب هم مایه ی پیشرفت انسان است ، در نتیحه رحمت است ... اما یه سوال پیشرفت یعنی چی ؟ پیشرفت مقابل ش ت و شاید بشه گفت به معنای پیروزی است . اما چرا انسان پیشرفت را دوست دارد ؟ به نطرم چون با آن احساس لذت میکند ! اگر با هر پیروزی انسان احساس و خواری میکرد ی به دنبال پیروزی نبود ... به عبارت دیگه چیزی که برای انسان ارزش دارد پیروزی نیست بلکه لذت است ! پس وقتی انسان عذاب میکشه انگار دنیا باهاش ...ویژگی های ربات های انسان نما

درخواست حذف اطلاعات
در این زمینه ، برخی از ویژگی های یک ربات انسان نما ممکن است شامل موارد زیر باشند: * مراقبت از خود (مانند شارژ خودش) * یادگیری مستقل (آموختن و یا بدست آوردن قابلیت های جدید، بدون نیاز به کمک خارجی، تنظیم استراتزی های مبتنی بر محیط و سازگاری با شرایط جدید) * اجتناب از موقعیت های خطرناک برای انسان، محیط و خودش * برقراری ارتباط امن با انسان ها و محیط اطرافش * کمک به انجام امور شخصی وبرنامه های کاربردی(کمک به بیماران و سالمندان ، یا شغل های خطرناک ) * کم...آموزش etabs , safe

درخواست حذف اطلاعات
کلاس ها در شهر های قم و تهران به شکل خصوصی و عمومی برگزار می گردد کلاس های عمومی در تهران، سعادت آباد، پس از پل مدیریت، آموزشگاه نیکوپردازش برقرار می باشد. تماس جهت هماهنگی: 09382904800...