پیدا

نویسه های مرد دیوانه

دل دیوانه ام دیوانه تر شی - بابا طاهر

درخواست حذف اطلاعات
دل دیوانه ام، دیوانه تر شی اب خانه ام ویرانه تر شی کشم آهی که گردون را بسوزد که آه سوته دیلان، کارگر شی...دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش اید

درخواست حذف اطلاعات
دیدنش حال مرایک جورِ دیگر می کندحال یک دیوانه را دیوانه بهتر می کند......دیوانه ????

درخواست حذف اطلاعات
دیوانه ای در شهر بود... میگفتن از رفتن عشقش دیوانه شده است! روزی دیوانه از کنار جمعی میگذشت ... بزرگان جمع به تمس به دیوانه گفت: هوی دیوانه !! میتوانی برای ما شعری بخوانی که ﺩﻩ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ " ﺩﻝ " ﺩﺍﺧﻠﺶ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﻫﺮﮐﺪﻭﻡ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ دیوانه گفت: بله میتوانم!!! ﺩﻟﺒﺮﯼ ﺑﺎ ﺩﻟﺒﺮﯼ ﺩﻝ ﺍﺯ ﮐﻔﻢ ﺩﺯﺩﯾﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ... ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ , ﺳﻨﮕﺪﻝ ﻧﺸﻨﯿﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ... ﮔﻔﺘﻤﺶ ﺍﯼ ﺩﻟﺮﺑﺎ ﺩﻟﺒﺮ ﺯ ﺩﻝ ﺑﺮﺩﻥ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ؟ ...دوشنبه،سعدى،عشق،تنبیه!!

درخواست حذف اطلاعات
باز دوباره بحث عشق شد سر جلسه سعدى خوانى و باز حرفهاى جدید و قدیمى!!و توبیخ آقاى م براى بى خبر گذاشتنها و جواب کوبنده ى من که ما فیضمون رو جاى دیگه اى مى بریم...اما اول همه ى اینها تنبیه دیوانه وارم بود.براى امروز برنامه هاى زیادى داشتم اما به جاى انجام همه شان فقط خو دم و باید تنبیه میشدم و چه تنبیهى بدتر از پیاده روى در گرماى دیوانه کننده؟؟*****هیچ عیب هوس باختن ما نکندمگر آن که به دام هوسى افتاده است......دیوانه

درخواست حذف اطلاعات
دیوانه نمی گوید دوستت دارم دیوانه می رود تمام دوست داشتن را به هر جان کندنی جمع می کند از هر دری می زند زیر بغل می ریزد پای ی که قرار نیست بفهمد دوستش دارد ......دیوانه

درخواست حذف اطلاعات
دیدنش حال مرا یک جورِ دیگر می کند حال یک دیوانه را دیوانه بهتر می کند...دیوانه...

درخواست حذف اطلاعات
من خنده زنم بر دل دل خنده زند بر من اینجاست میخندد دیوانه به دیوانه "مولانا"...دیوانگی

درخواست حذف اطلاعات
رفتن کار آدمهاست می آیند می مانند ... و یک روز چمدان می بندند ماندن اما .. وای از این ماندن که تنها از دیوانه ها بر می آید دیوانه کارش دیوانگیست و ماندن بودن دیوانگیست !!! و چه شیرین می شود دنیا را دیوانه وار گذراندن ...!...اسم اعظم خدا

درخواست حذف اطلاعات
آورده اند که مردی از دیوانه ای پرسیداسم اعظم خدا را می دانی؟ دیوانه گفت : نام اعظم خدا نان است اما این را جایی نمیتوان گفتمرد گفت : نادان شرم کنچگونه اسم اعظم خدا نان است؟ دیوانه گفت : در قحطی نیشابور چهل شبانه روز می گشتم ، نه هیچ جایی صدای اذان شنیدم و نه درِ هیچ مسجدی را باز دیدماز آنجا بود که فهمیدم...دیوانه شدم...

درخواست حذف اطلاعات
یک هفته به کنکور عروست د!دیوانه شدم "روانشناسی خواندم" علیرضا آذر...تیر...

درخواست حذف اطلاعات
دفتر خاطرات یک دیوانه : دیوانه ای را می شناسم سالهاست از کنارم میگذرد دیوانه ای را می شناسم سالهاست گیج لحظه هاست... او برای یافتن ی هر دم چشمش را به سویی میدوزد!!! تابستان آمد با -تیر- و تو آمدی با تیر خلاص... هیچوقت از تابستان خوشم نیامده پس تیر خلاصت را بزن......تیر...

درخواست حذف اطلاعات
دفتر خاطرات یک دیوانه : دیوانه ای را می شناسم سالهاست از کنارم میگذرد دیوانه ای را می شناسم سالهاست گیج لحظه هاست... او برای یافتن ی هر دم چشمش را به سویی میدوزد!!! تابستان آمد با -تیر- و تو آمدی با تیر خلاص... هیچوقت از تابستان خوشم نیامده پس تیر خلاصت را بزن......تیر...

درخواست حذف اطلاعات
دفتر خاطرات یک دیوانه : دیوانه ای را می شناسم سالهاست از کنارم میگذرد دیوانه ای را می شناسم سالهاست گیج لحظه هاست... او برای یافتن ی هر دم چشمش را به سویی میدوزد!!! تابستان آمد با -تیر- و تو آمدی با تیر خلاص... هیچوقت از تابستان خوشم نیامده پس تیر خلاصت را بزن......دیوانه ی زنجیری

درخواست حذف اطلاعات
با تو یک گردنه، حیران تو بود هر جای جهان یک نفس از جان تو بود دیوانه شدم بس که به دنبال تو ام زنجیر من آن موی پریشان تو بود رشت _ ۱۳۹۶/۳/۱۱...مخاطب / از هیچی به اندازه این خوشش نیامده

درخواست حذف اطلاعات
دیوانه ای که شبیه هیچ دیوانه دیگری نیست...دیوانه

درخواست حذف اطلاعات
دیوانه آن ی ست که بی عشق سر کند مجنون منم که هرگز ... لیلا نداشتم #مهدی_فرجی...دیوانه وار

درخواست حذف اطلاعات
به روی تخت چه دیوانه وار کُشت مراشبی که بوسه ی او بر تنم اصابت کرد! زهرا موسی پور...دل دیوانه

درخواست حذف اطلاعات
من دلم پیش ی نیست ، خی راحتمنم و یک دل دیوانه ی خاطرخواهت .......دیوانه و عشقش

درخواست حذف اطلاعات
دیوانه و عشقش از دیوانه اى پرسیدند: چه ى را دوست دارى؟ دیوانه خندید و گفت: عشقم را. گفتند: عشقت کیست ؟؟ گفت: عشقى ندارم!!! خندیدند و گفتند: براى عشقت حاضرى چه کارهاىی ى…؟ دیوانه گفت: عاقلانه نمی شوم ،نامردى نمی کنم، خیانت نمی کنم، دورش نمی زنم، دروغ نمی گویم ، تنهایش نمى گذارم، خودم را فدایش می کنم. به او گفتند اگر عشقت تنهایت گذاشت و بى وفاىی کرد، یا خیانت کرد چه…؟ اشک درچشمان دیوانه حلقه بست و گفت: اگر با من اینکار را نمی کرد که…دیوانه نمی شدم...حکایت بهلول و جمع دیوانگان

درخواست حذف اطلاعات
حکایت های شیرین و پند آموز بهلول عاقل ترین دیوانههارون الرشید به همراه مهمانانش عیسی بن جعفر برمکی و مادر جعفر برمکی در قصر نشسته بود و حوصله اش سر رفته بوداز سربازان خواست بهلول را بیاورند تا آنها را بخنداندسربازان رفتند و بهلول را از میان ک ن شهر گرفته و نزد خلیفه اوردندهارون الرشید به بهلول امر کرد چند دیوانه برای ما بشماربهلول گرفت : اولین دیوانه خودم هستم و با اشاره دست به سمت مادر جعفر برمکی گفت این دومین دیوانه هستعیسی با ح ی عصبی فری..."دریا"

درخواست حذف اطلاعات
کنار دریاعاشق باشی،عاشق تر میشوی...و اگر دیوانه،دیوانه تر...این خاصیت دریاست...به همه چیز وسعت جنون می بخشد.شاعران از ای ساحلی...جان سالم به در نمی برند! "رسول یونان"...کدوممون دیوانه ایم حالا؟

درخواست حذف اطلاعات
در چین یه تیمارستان هست به نام: sche zuan. دیوانه ها میکنن. بالش دارها در مقابل بالش نداران. و هر که باخت، میرود جلوی پنجره و برای پروانه ها شعر میخواند و می گوید: دوستت دارم........بی استعداد ترین

درخواست حذف اطلاعات
یکی از بی استعداد ترین ادمایی که سعی می کنه به زور خودش رو به شعر و ادبیات بچسبونه منم ی که بعد از یک سال و نیم نوشتن ، هنوز نتوتسته شعر بگه ولی می نویسه چون به آرامشش نیاز داره همین....دیوانه شو دیوانه شو

درخواست حذف اطلاعات
این یه قانون نیست که اگر نتونی پس بازم نمیتونی بزن تو دهن همه اونایی که میگن نمیشه مفتاح شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو...دیوانه های عاشق قلب ضعیفی دارند..

درخواست حذف اطلاعات
در محل حرف افتاده بود که عاشق شده است!‎سنم کم بود نمیفهمیدم چه میگویند!‎از مادرم پرسیدم با کلی اخم و تخم گفت هیچی نیست!‎ ات زده به سرش!‎دیوانه شده!‎با خودم فکر ای بابا بیچاره ام دیوانه شد...‎کمی که گذشت فهمیدم دخترِ خان هم دیوانه شده!‎درست مثل ام! همزمان باهم دیوانه شده بودند.‎ ام دیر به خانه می آمد.‎هروقت هم می آمد حس بهم ریخته بود!‎دلم برای مادر بزرگم میسوخت، تک پسرش دیوانه شده بود.‎چندماه بعد فهمیدیم برای دختر خان خواستگار آمده؛‎تعجب !...دل دیوانه

درخواست حذف اطلاعات
دل دیوانه مهیاست کجا شد لیلی زچه رو رفت و دگر نیست ندارد میلی...پنجره ۱۶۲

درخواست حذف اطلاعات
سلام . تو مژه در هم تنیده ای و من باز در انتهای شب شاعر شده ام . می سرایم شعری از حسرتی بر دل ، از سحر چشمان گیرایت بر یتیم نگاهم. مرا ببر امید دلنواز من ... باخنده ای ، با کلمه ای و با نگاهی این سر گشته را به راه آور . تمام وجودم برای تو ، تمام هستیم برای تو ... کودکی در من بیتاب توست ، کودکی در من می گرید , کودکی در من دیوانه وار نام تو را می خواند ... کاش جرات نوشتن نامت را داشتم ، این کاغذ را ، این دیوار های غمگین را ، این کوچه را ، و تمام این شهر را با نام.../ هیچی

درخواست حذف اطلاعات
مثال اون یارویی که رفته بود بالای درخت زردآلو بهش گفتن تو کی هستی، اون بالا چیکار میکنی؟ گفت من دیوانه ام. گفتن مرتیکه اگه دیوانه ای چرا از درخت سپیدار بالا نرفتی...چرا رای باطل مسئولان نظام پیگیری نمیشه

درخواست حذف اطلاعات
می شه توضیح بدید چرا ی که رو برگه رأیش می نویسه بقایی و به رأی باطله خودش قاه قاه می خنده باید تو مجمع تشخیص مصلحت نظام باشه؟@khamenei_ir — داتّه بایو (@danialbehzadi) ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ه .ش. #بدنسازی...لالا...لالا....

درخواست حذف اطلاعات
لالا...لالا...بخواب دنیا خسیسه..... واسه کمتر ی خواب می نویسه..... یکی لب هاش همیشه غـــــــرق خندس.... یکی چشماش تو خوابم خیسه خیسه......