پیدا

پس از باران

بزن باران که شاید خوابهای شورمان یک شبی تعبیر گردد...

درخواست حذف اطلاعات
بزن باران که دل تنگ است بزن باران هوا ابریست بزن باران نفس ؛ گیر است دل من مثل این مردم میان درد و زنجیر است بزن باران نوازش کن تن زخمی دل آن نازنین یارم ، نگارم را... بزن باران بزن آن کودک رنجور که او از زندگی سیر است ! بزن باران... بهارا منتظر تا کی؟! بزن باران... که فصل مرگ کنون بر ام سخت تسلیم است بزن باران که من از کینه لبریزم بزن باران روان گردد تمام تیرگی ها بزن باران که پردردم بزن باران... خدا هم از دست این خلق دلگیر است !! بزن باران... من آن غصه او...ببار باران

درخواست حذف اطلاعات
ببار باران که دلتنگم....مثال مرده بی رنگمببار باران کمی آرام....که پاییز هم صدایم شد که دلتنگی و تنهایی رفیق با وفایم شدببار باران بزن بر شیشه قلبم....بکوب این شیشه را بشکن که درد کمتری دارد اگر با دست تو باشدببار باران که تا اوج ن ن ها مدام با از یادشببار باران درخت و برگ خو دن اقاقی....یاس وحشی.... کوچه ها روزهاست خشکیدنببار باران جماعت عشق را کشتن کلاغا بوته ی سبز وفا را بی صدا خوردن ولی باران ، تو با من بی وفایی توهم تا خانه ی همسایه می باری و تا من...باران بزن!!

درخواست حذف اطلاعات
باران بزن!! باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این دردها را کم کنی آه باران!! من سراپای وجودم آتش است پس بزن باران بزن باران شاید تو خاموشم کنی .......بزن باران که شاید خوابهای شورمان یک شبی تعبیر گردد...

درخواست حذف اطلاعات
بزن باران که دل تنگ است بزن باران هوا ابریست بزن باران نفس ؛ گیر است دل من مثل این مردم میان درد و زنجیر است بزن باران نوازش کن تن زخمی دل آن نازنین یارم ، نگارم را... بزن باران بزن آن کودک رنجور که او از زندگی سیر است ! بزن باران... بهارا منتظر تا کی؟! بزن باران... که فصل مرگ کنون بر ام سخت تسلیم است بزن باران که من از کینه لبریزم بزن باران روان گردد تمام تیرگی ها بزن باران که پردردم بزن باران... خدا هم از دست این خلق دلگیر است !! بزن باران... من آن غصه او...برای تو...

درخواست حذف اطلاعات
باران گل، باران نیلوفر باران که می بارد تو در راهی از دشت شب باران مهر و ماه و آئینه باران شعر و شبنم و شبدر تا باغ بیداری از عطر عشق و آشتی لبریز با ابر و آب و آسمان جاری غم می گریزد، غصه می سوزد شب می گدازد، سایه می میرد تا عطرِ آهنگ تو می د تا شعر باران تو می گیرد از لحظه های تشنه ی بیدار تا روزهای بی تو بارانی غم می کشد ما را و می بینی دل می کشد ما را تو می دانی...باران بهاری...

درخواست حذف اطلاعات
راه می رومزیر باران بهارینظم با ش رامی شکنم و می شکندمبرای رهایی تلاش می کنممثل انسانی در حال غرقباران مرا به تنگ می آوردو با هر قطره اشبه قعر دریا می کشاندمو مانند دریا که فقطمرده را پس می دهدباران مرا می کشدبعد ولم می کندآیدین_دلاویز...باران

درخواست حذف اطلاعات
این جاده با "تو" تا همه جا مزه میدهد این راه ناکجای منو "تو" رسیدنیست باران ببار ! بهتر از این که نمیشود "من" باشم و "تو" باشی و باران...چه دیدنیست حسین_غلامی...باران می بارد

درخواست حذف اطلاعات
باران میبارد ... صدای قطراتی که روی شیشه پنجره اتاقم میخورد .. گویی تمام آرامش دنیا را برایم به ارمغان می اورد ... باران هم میداند ... من ... آرام نیستم!!!...باز باران

درخواست حذف اطلاعات
`باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽヽ、ヽ、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ ヽ、ヽ``、ヽ、ヽ、ヽ.`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ ╱◥████◣ │田│▓ ∩ │◥███◣ ╱◥◣ ◥████◣田∩田│ │╱◥█◣║∩∩∩ ║◥███◣ ││∩│ ▓ ║∩田│║▓田▓∩║ `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、``、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ باز ب...خیس شدن پیراهنم

درخواست حذف اطلاعات
باران جاده که چه عرض کنم خیابان بزرگراه چطور شاهراه پیاده یا با اتومبیل شخصی یا جمعی طول جاده یا پهنا ارتفاع که من قدم میزنم باران میبارد حتی در تنهایی ام باران دوست داشتنیست چون مثال من برای خودم است ریشه ام زیبایی باران را لمس میکند دلم خیس شدن پیراهنم را حس میکند تو با منی اما پرچم تو با من کمی فرق میکند نام تو را روی پرچم دلم برافراشته ام تو اسم دیگری واقعیتیست که همه دنبال همزاد خود میگردیم من در هوای بارانی بیشتر تو را حس میکنم چون در هو...اسارت

درخواست حذف اطلاعات
چون اسیر دل شدم پروانه وار سوختم در آتش باران شدن های نگار رعد باران چشم من را کور کرد عشق، ایمان را ز قلبم دور کرد سوختم اما نفهمیدم که باران آتش است چون جنون آید به سر جان در غش است...آرزوی باران ....

درخواست حذف اطلاعات
دلتنگ می شوم انقدر که دوستت دارم هایم نه تر از همیشه می شود دلتنگی من عجیب شاعرانه است مثلا پنجره را باز می کنم و آرزوی باران را گریه می کنم __________ باران رضا پور 16 داد...سوختم باران بزن شاید...

درخواست حذف اطلاعات
سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخم ها راکم کنی آه باران من سراپای وجودم آتش است… پس بزن باران بزن شاید تو خاموشم کنی…...آب باران و سفره آب

درخواست حذف اطلاعات
آب باران و سفره آب این روز و شب ها که شاکرانه شاهد باران هستیم شایسته است عالمانه به این نکته نگاه کنیم که آب فرودآمده تا چه حد به لایه آبزای زمین (aquifer) و سفره آب (water table) فرو می رود....رفیقت باران...

درخواست حذف اطلاعات
گونه هایت خیس است ؟ باز با این رفیق نابابت ، نامش چه بود ؟ هان ! باران … باز با “باران” قدم زدی ؟ هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها همدم خوبی نیست برای درد ها فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میکند...بارش باران

درخواست حذف اطلاعات
بارش باران در بردخون امروز در دقایق صبحگاهی شاهد بارش باران در بردخون بودیم از چند روز پیش وضعیت جوی بردخون ابری است و امروز صبح نیز همراه با بارش خفیف باران در شهربردخون بود....باران...

درخواست حذف اطلاعات
خیلی نوشتم...پاک شد...باران است دیگر...همه چیز را پاک میکند و میشورد...همه چیز را...تازه باران که قطع شود خاطره ها شروع به چکه میکنند... خاطره هایی از روز های بی قراری انتظار های من ونیامد های تو... اصلا به گمانم باران آمده تا من تو را آرزو کنم...آمده تا من تو را بخواهم...چقدر نگرانم...حال تشویشی دارند وقتی باران میبارد و سقف...آخ... یا کریم...دست پاچه شده ام...نمیدانم کدام آرزویم را بگویم...آرزوهایم صف کشیده اند پشت چشمانم و دارند با سرعت نور در هوا از مقابل...گلم باران

درخواست حذف اطلاعات
گلم باران نگاهت مشق عشق است به چشمت روی من هرچند زشت است گلم باران رخت بنمای بر من مزن اتش دگر بر این دل من زمان معنا ندارد چون تو هستی دلم رویا ندارد چون تو هستی سکوت شب چنان موی سیاهت چه برقی دارد ان چشمان ماهت جهانم جز جم نیست جانم مرا جز هجر باران نیست ماتم نهان کردی چو روی از دیده ی من دلم خون کرده چشم خیره ی من دلم را کنج این دیوار بستم چه خوش در زیر پای دل نشستم...اشعار و متون زیبا...

درخواست حذف اطلاعات
لبهایم که تشنه و دلتنگ می شوند باران را می بوسممن این جا زیر بارانم،وقتی که بسیار از تو دورم و تو را می خواهمباران را می بوسم؛ او تو را قطره قطره در من فرو می ریزدخاطرت باشد ؛ ما هر دو زیر یک آسمان زندگی می کنیمدر دو سوی باران ها من به تو و بوسه و باران ایمان دارمو قاصدک ها به تو خواهند گفت که دوستت دارم !زندگی شاید همین فاصلۀ خیس ِ بارانیستکه تو را به من پیوند می زند . . ....اگه بارون بباره.

درخواست حذف اطلاعات
با عرض سلام و احترام. این روزها هوا خیلی گرم شده ؛ احتیاج به یک باران خوب داریم. بیایید دعا که باران ببارد.اگر از امروز تا یک هفته ی دیگر ببارد که عالی میشود.کاشکی باران ببارد و خوب هم ببارد. الاهی آمین....چکه چکه باران

درخواست حذف اطلاعات
دختر ساحـل نشیـــن، شب لب دریا نرو دل تو خواست روی، بی مــن و ماها نرو من گدای ره عشقم، ای همـه شاها نرو چـــکه چـــکه باران دل، دریا شـــده دریا شـــده تو چرا بی خبــــــر از حال منی هر شبی باز چرا سوخته این جـــــــان و تنم درتبی نظرت نیست مرا خستـــــه شبی تر لبی چـــکه چـــکه باران دل، دریا شـــده دریا شـــده خبـرت نیست چرا؟ که مــــــرا یار منی تو همه دانند به خــــــدا، همه دلدار منی تو یارا،همه شب همــــدم و غمخوار منی تو چـــکه چـــ...348 . هنوز در منی ...

درخواست حذف اطلاعات
روی تخت نشسته ام ، پشت پنجره باران است و باران ، شر شر شر شر .... و تو نیستی ! از همان وقت هایی است که توی هزارتا مشکل گیر افتاده ام اما هیچ راهی به مغز لعنتی ام نمیرسد ! باران شدت گرفت ... قشنگ است که هر بار که اشکی از گوشه ی چشمم راه رفتن را پیدا میکند ، باران شدت میگیرد ! رعد و برق ... و من هنوز هم توی سرم فکرها جیغ میزنند و تو نیستی تا جمع و جورم کنی . باران شدت گرفت و انگار که از من و حرف هایم عصبانی ست که اینطور محکم و سرگردان خودش را به شیشه ی اتاقم می ...حضرتِ باران ..

درخواست حذف اطلاعات
آسمان تاب نیاورد محرم برسد !!!! اولین مستمع و گریه کُنَش باران است .. + تو که در کوچه راه افتادیهمه جا غیر کربلا بودی!با توام آی حضرتِ بارانظهر روز دهم کجا بودی؟ + حسین زحمتکش + خوش رحمت به همه اونایی که آسمون شهرشون داره میباره .. ماس دعا + هرچند در این حد نبود که تو کوچه راه بیوفته .. any way + و .......شعر،باران...

درخواست حذف اطلاعات
شعر، باران ، غزل وشبنم و یڪ دریا شوق صـــبح با آینه معنا بشود، دل با "تو" جابـــر_ترمڪ...مثل باران

درخواست حذف اطلاعات
مثل باران بهاری که نمیگوید کی بیخبر در بزن و سر زده از راه برس...ساده

درخواست حذف اطلاعات
بعد باران بال بال مات ستاره ها در چشم، شب نمناک صعودی ناخودآگاه ودل که ابدیت باران را برمیگزیند و تویی دیگر را......باران! ⛅️

درخواست حذف اطلاعات
با اینکه گِل آلود و کم است این باران ؛ گشتیم خنک در وسط ِ تابستان! پرسیدم از آسمان دلیلش را , گفت: از غصه ی بی آبی ِ ما شد گریان ! «رسا ء اصفهانی» ????????????☀️ @esfahanirasa...میخواهمت

درخواست حذف اطلاعات
یعنی تو هم باران را میبینی و انقدر بیخیالی؟ دلت می آید کنارم نباشی؟این باران ، این آهن ن ترافیکاین منهمه و همه تو را میخواهد......ببار باران که دلم هوای یارم کرده

درخواست حذف اطلاعات
گرید به حالم کوه و در و دشت از این ج می نالد از غم این دل دمادم فردا کجایی سفر بخیر سفر بخیر مسافر من گریه نکن گریه نکن به خاطر من باران می بارد امشب دلم غم دارد امشب آرام جان خسته ره می سپارد امشب در نگاهت مانده چشمم شاید از فکر سفر برگردی امشب از تو دارم یادگاری سردی این بوسه را پیوسته بر لب قطره قطره اشک چشمم میچکد با نم نم باران به دامن بسته ای بار سفر را با تو ای عاشقترین بد کرده ام من رنگ چشمت رنگ دریا من دشت غم ها یادم آید زیر باران با تو بود...خداحافظ مسافر من

درخواست حذف اطلاعات
گرید به حالم کوه و در و دشت از این ج می نالد از غم این دل دمادم فردا کجایی سفر بخیر سفر بخیر مسافر من گریه نکن گریه نکن به خاطر من باران می بارد امشب دلم غم دارد امشب آرام جان خسته ره می سپارد امشب در نگاهت مانده چشمم شاید از فکر سفر برگردی امشب از تو دارم یادگاری سردی این بوسه را پیوسته بر لب قطره قطره اشک چشمم میچکد با نم نم باران به دامن بسته ای بار سفر را با تو ای عاشقترین بد کرده ام من رنگ چشمت رنگ دریا من دشت غم ها یادم آید زیر باران با تو بود...