پیدا

چ روا همان حیوان بارکش است

سه نوع برخورد از خشم در داستان حضرت موسی(ع)

درخواست حذف اطلاعات
آنچه که انسان را از حیوان در وجوهات مشترک متمایز می کند، وجود قوه مدیریتی آنها به واسطه ی عقل و شعور است. بنابراین تا زمانی که انسان در مقابل غرایز مشترک خود با حیوان، حد و مرز عقلانی قرار نداده باشد، با یک حیوان برابر است و مطابق آیه شریفه قرآن، گاها از یک حیوان هم پست تر خواهد بود. هدایت الله قدمی / کارشناس حوزه وجود هر انسانی تشکیل شده از دو بعد یکی روح و دیگری جسم. که هر یک از این دو، احتیاجات و لوازمات خاص خود را دارند. بقول منطقیون، انسان ح...جملات وارونه

درخواست حذف اطلاعات
دقت کردین جملات وارونه چگونه است ؟ (( گنج )) (( جنگ)) مى شود ، (( درمان)) (( نامرد)) و (( قهقهه)) (( هق هق )) !!! ولى (( )) همان (( )) است (( درد )) همان (( درد )) است و (( گرگ)) همان (( گرگ)) ... ارى نمی دانم چرا (( من )) (( نم)) زده است و (( یار )) (( راى)) عوض کرده است ، (( راه)) گویى (( هار )) شده ، و (( روز )) ب (( زور )) میگذرد ، (( اشنا)) را جز در (( انشا )) نمیبینىى و چه (( سرد)) است این ((درس)) زندگى ، اینجاست ک (( مرگ)) برایم (( گرم )) میشود چرا که (( درد )) همان (( درد )) است. دوستان، دلم (( آرامش)) وارونه می خ...مه همان شمع نیز همان

درخواست حذف اطلاعات
عو عوی سگهای ده گویا به گوشم آشناستهرچه می آید بسر انگار از آن چوپان ماست ما هنوز بــــر روی زینیم و نه زین افتاده ایمشاه همان شاهزاده و آ گدا هم خود گداست #مهرداد_شیاسی @azdiroztaemroz...بانوی من

درخواست حذف اطلاعات
نگاه تو همان بارانی است که میشوید غبار غم از دلم همان نسیمی که مرهم میشود برزخم دلم همان که مرا به معراج عشق می رساند همان که بهانه بهانه هایم میشود اما بانوی من تو هم کمی بیمار باش تا فقط نگاه من تسکین دردت باشد...بهترین ها

درخواست حذف اطلاعات
لعل آن لب سحر غنچه شد و صبح شگفت پاک آن چشم بجز خیر در عالم ندید نیک زبانی که همه ذکر خدا گفت و ستود قدمی خوب که همان بده که ره نور برفت دست نیک آنکه پُر از رحمت و عشققلب مهر آنکه بیاد تو تپید پاک بماند حرف خوب آنکه رضای تو درش حاصل بود جام عشق آنکه درونش می فضل تو بوّد بنده آن بود که محبوب جهانش تو شدی خواجه آن شد که غلامت تو درگاهت بود شاه آن بود که شعورش برسید بنده توست شرف خلقت و آدم آن بود که به روزی و شبی هفتاد و دو قربانی دادبهترین خاک همان خا...من همان...تو همه...

درخواست حذف اطلاعات
"من" همان تک بیتی ام ، کُوتَه ، مفید و مختصر "تو" همه گُل واژه های پُر ز ایهام غزل محمود_افهمی...برف

درخواست حذف اطلاعات
تو همان بارش برفی که با ریزش خود رخت شادی بپوشی به هر دشت و دمن تو همان قطره باران زلالی که ز ابر همه گلها ز تو خوشبو و معطر گردند...گاهی...

درخواست حذف اطلاعات
گاهى فکر میکنم مگر میشود آدمهااینقدر راحت و هر چند وقت یکبارکنار معشوقه اى جدید بایستند ودو نفره هایشان را به معرض نمایش بگذارند؟!انگار خودشان ثابت اند و آدم کنار دستى شان فقط عوض میشود...در همان مکان هابا همان خنده هابا همان ژست هاى مضحککه مثلا من خیلی خوشبختمو افسوس به حال آنهایى که فقط مى آیند تا جاى خالی نفر قبل را پر کنند!علی قاضی نظام...همان زن!

درخواست حذف اطلاعات
غزل سروده برایت زنی که این جا نیستهمان زنی که فرستاده ای به ی خاکتمام زندگی اَش را حرامِ عشقت کر ی نشد دل هرزت حلالِ او ، نا پاک!! زهرا موسی پور...از تو همان هیچ که به من رسیده است

درخواست حذف اطلاعات
از تو همان هیچ که به من رسیده است به جان تو از تمام هستی عالم دلم به همین هیچ خوش است " وجود"...دقیقا...

درخواست حذف اطلاعات
دقیقا همان روز که گفتی چرا ته موهایت را فر نمیکنیچرا لاغر نمیکنیچرا به خودت نمیرسیچرا موسیقی کلاسیک گوش میکنیدقیقا همان روز که عیب هایم به چشمت آمد فهمیدم دیگر دوستم نداریفهمیدم میرویفهیدم فاتحه این رابطه را خو عاشق عیب هارا نمیبینددقیقا همان روزی که دیدی دیگر عاشقم نبودی... گیلدا میربلوک پی نوشت: انشاا... هیچ عاشقی این روز رو نبینه......جنس مخالف

درخواست حذف اطلاعات
پشت خوبی شک است اگر عقل داشته باشید همه چیز بد است با خودتان صادق باشید همان اول همان آ را بخواهید...پاورق نویسی یا content footnote

درخواست حذف اطلاعات
این گونه ماخذ نگاری بیشتر در گذشته ها معمول بوده ؛ چنان که در این گونه ارایه منابع با رعایت شماره ی مسلسل متن ، با همان شماره ، منبع و ماخذ در زیر هر صفحه ، در پاورقی نشان داده میشود . گاه در یک صفحه ، یک بار به یک ماخذ اشاره شود ، آن ماخذ در پاورقی این گونه ثبت می گردد : ( 1 ) نام نویسنده و تخلص ، نام کتاب ، شماره جلد ، نوبت چاپ ، جای چاپ ، سال چاپ و صفحه ی اثر و یا هم 《 ( 1 ) نام نویسنده و تخلص ، سال چاپ ، نام کتاب و سایر مشخصات پیشتر ذکر شده 》 و اگر در عی...داستان: ... به همان دست بگیری!

درخواست حذف اطلاعات
داستان ... به همان دست بگیری!! ﺷﺒﻲ "ﺳﻠﻄﺎﻥ محمود" ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ. ﺑﻪ ﺭئیس ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ: ﺑﯿﺎ به صورت ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ به میان مردم برویم. ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻣﺮﺩﯼ... مابقی در ادامه مطلب.....آلبوم خاطرات

درخواست حذف اطلاعات
آن روزها را شما به یاد نمی آورید. ..... زمانی بود که با اسکناس 1000 تومانی همه چیز می توانستیم ب یم. همان روز ها را میگویم که فقط یک نفر کار میکردو ج 2 خانوار را متحمل میشد.همان روزها که پدرمان 1 روز کار می کرد و ما یک هفته ج می کردیم. همان روزها که زیر چشمان مادرمان اینقدر چین و چروک نداشت........ همان روزها که دامادها شب عروسیشان ذوق مرگ می شدند. همان روزها که دفترخانه ها فقط مخصوص ازدواج بود.شما آن روزها را به یاد نمی آورید. آن روزها که فقط یک نوع بستنی ب...گاهی می شود

درخواست حذف اطلاعات
گاهی چه بی گناه ، دلت پیر میشود اینجا همان دمی است که زود دیر میشود گاهی به رغم تشنگی عشق ، عاقبت با حسرتی فقط ، عطشت سیر میشود گاهی همان دو چشم که رامت نموده بود بی رحم چون کمان کمانگیر میشود گاهی همان گلی که به دل پرور اش خارش به ات چه نفس گیر میشود گاهی که آرزوست بغل سازی اش به مهر تنها سراب اوست که تصویر میشود گاهی نیایش ات که فقط بهر وصل بود چون نیست قسمتت ، به دلت تیر میشود گاهی صدای بارش باران که دلرباست با چتر تک سواره چه دلگیر میشود گاهی ...تأثیر واژگان قرآن بر زیبایی بصری (دیداری)-قسمت دوم

درخواست حذف اطلاعات
واژگان موجودات زنده موجودات زنده بخشی از مشاهدات روزمره اند. خداوند آنها را آفریده است و این مسأله محدود به محیط عربی نیست. موجودات زنده در بافت تبیین نعمت خداوند ذکر شده اند. بخشی از آنان از گوشت شان استفاده می شود و برخی به عنوان مرکب مورد استفاده قرار می گیرند. برخی حرام گوشت اند و برخی حلال گوشت. می فرماید: وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَکُمْ فِیهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ وَلَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ ...تا کنکور داری رفیقتم ....

درخواست حذف اطلاعات
خداوندا دانش آموزان ما را همان گونه که در یه ماه قبل از کنکور عزیز می شوند (البته نه به عنوان کیسه هوای پول ) آری ! همان گونه عزیز گردان با تشکر...هیزم

درخواست حذف اطلاعات
چیزی برای پنهان وجود نداشت. من همیشه همین بودم. با همان نگاه های معمولی و گاها کنجکاوانه. با همان لب های خندان و همان انرژی معمولا همیشگی که از بس وجود دارد، دیده نمی شود. چیزی برای پنهان وجود نداشت، وقتی که حرف هایم رک گفته می شد. وقتی که حس می دوستشان ندارم، فاصله می گرفتم و نمی دیدمشان. وقتی که حس می اضافی ام، کمرنگ می شدم. هرگز چیزی برای پنهان پشت صورتم وجود نداشت که بخواهم به خودم بگویم دورو! آری هرگز وجود نداشت... جز همان اندوه های خصوصی ِ زن...شهناز من

درخواست حذف اطلاعات
شهناز من، ای ناز من / هم بازی روزهای من یاد همان روزهای خوب / شادی همان، دوران خوب شب که میشد خسته بودیم / شاد و دمر ه بودیم رویای تو در ام / چنگ میزند در دیده ام ترانه سرا : فرج الله کردی تعداد بیت : 10 سبک : پاپ ترنس قیمت : 100/000 تومان شماره تماس : 09362860757...تو برای من همان یک نفر بودی.....

درخواست حذف اطلاعات
بیشترین افسوس زندگی ام را زمانی خوردم که فهمیدم ،"آدم ها خیلی ها را دوست دارند اما فقط عاشق یک نفر میشوند"تو برای من همان "یک نفر" بودی ...و من برای تو یکی از آن "خیلی ها" ......از همان دوران کودکی...

درخواست حذف اطلاعات
از همان دوران کودکی... هروقت باران شروع به با میکرد... انتظار آمدن مردی را داشتم... مردی از تبار آب و آیینه... چرا که معلمم چنین یادم داده بود که: آن مرد در باران آمد......یت....

درخواست حذف اطلاعات
دوست داشتن بعضیها... یت محض است همان هایی که تمام دختران سرزمینشان را خانمم مخاطب قرار می دهند همان هایی که عشق پاک را نخواهند چشید و هوس خود را به همه هدیه میکنند دوست داشتن اینها یت محض است...طالع شوم

درخواست حذف اطلاعات
دوش در خواب بدیدم همه با حال نزار همگی نامه به دستو یکی در حال فرارمردمانی را بدیدم دست بسته سوی اتش میبرن با چشم بستهبا خودم گفتم تمام ارزوهات فنا شد ان همه پولو زمینو خانه او غیره کجا شدگفتمی با خود که فرصت را غنیمت میبرم از میان جمعیت در میروماز میان جمعیت امد ص استوار هرکه را دارد درون ذهن خود فکر فرارا خط است اینجا پس مکن فکر فرار ناگهان امد کنارم مردکی مستو اببوی نکبت از سراپایش چو چاه مستراح قدمی تا به جلو یا به عقب میرفتمقدمی روبه جلو ...توبه/26

درخواست حذف اطلاعات
میگه: "نزل الله سکینته..."نمیگه سکینه. میگه سکینته. اون "ه" آ برمیگرده به خدا. آرامشی از جنس خدا. از جنس آسمان. از جنس طمأنینه. از جنس همانی که در مقابل مرگ برادر و فرزند فقط انالله بگویی. آرامشی که باعث میشود سرت برود اما اعتقادت نه. آرامشی که باعث میشود با قوت قلب خانواده یی ات را راهی کنی و در جنوب لبنان امل را راه بیندازی. این "سکینته" باعث خلق همان چمرانی میوشد که در میانه جنگ از غروب آفتاب لذت ببرد و در مقابل تعجب غاده بگوید هم جلال خدا را ببین ه...خــــــــــــــــــــــــــدا

درخواست حذف اطلاعات
پیام خدا به بندگان دلش ته می دانم هر از گاهی دلت تنگ می شود. همان دل های بزرگی که جای من در آن است، آن قدر تنگ می شود که حتی یادت می رود من آنجایم. دلتنگی هایت را از خودت بپرس و نگران هیچ چیز نباش! هنوز من هستم. هنوز خدایت همان خداست!هنوز روحت از جنس من است! اما من نمی خواهم تو همان باشی!تو باید در هر زمان بهترین باشی. نگران ش تن دلت نباش! می دانی؟ شیشه برای این شیشه است چون قرار است بشکند.و جنسش عوض نمی شود ... و می دانی که من ش ت ناپذیر هستم ... و تو مرا ...یک احساس زیبا عزیز تر از جانم

درخواست حذف اطلاعات
یک احساس زیبا صادقانه میگویم حرف دلی بی ریا بی بهانه میگویم مثل آنها ، همان قلبهای بی وفا ، بی وفایی نمیکنم عاشقانه میگویم عشق من دوستت دارم صادقانه گفتی دوستم داری ، عاشقانه عشق تو را باور از من خواستی تنها با تو باشم ، با احترام قلب تنهایم را به تو تقدیم گقتم این قلب مال تو ، همیشه وفادار تو ، هرگاه خواستی بگو تا شود فدای تو از من خواستی به ی جز تو دل نبندم ، میترسیدی روزی تو را ترک کنم شاخه گل زیبای من ، پر پر نمیشوی هیچگاه در قلب من ، به عشق پ...ت دوازدهم چه زمانی آغاز می شود؟

درخواست حذف اطلاعات
ت یازدهم روز ۱۲ مرداد کارش به پایان می رسد. ت دوازدهم چه زمانی آغاز می شود؟ ت یازدهم روز ۱۲ مرداد ماه سال ۹۲ با مراسم تنفیذی که در محضر معظم انقلاب انجام شدآغاز به کار کرد و در همان روز هم به پایان می رسد. این ت در همان روز به کار خود خاتمه خواهد داد و جای خود را به ت دوازدهم می دهد. مراسم تنفیذ احتمالا روز ۱۲ مرداد و مراسم تحلیف روز ۱۳ مرداد در مجلس شورای ی برگزار خواهد شد. پیش بینی می شود در همان روز لیست ک نه ت دوازدهم تقدیم مجلس شود و دو هفته بعد...از همان راهی که آمد گل، مسافر می شود/ صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات
از همان راهی که آمد گل مسافر می شودباغبان بیهوده می بندد درِ گ ار را..!صائب تبریزی...از همان راهی که آمد گل، مسافر می شود/ صائب تبریزی/ تک بیت

درخواست حذف اطلاعات
از همان راهی که آمد گل مسافر می شودباغبان بیهوده می بندد درِ گ ار را..!صائب تبریزی...