پیدا

کتاب صوتی قلندر قلعه یحیی یثربی

معرفی کتاب "قلندر و قلعه"

درخواست حذف اطلاعات
معرفی کتاب "قلندر و قلعه" توسط کتابدار کتابخانه مجتمع فرهنگی هنری در جمع حلقه صالحین نویسنده: سید یحیی یثربی روایتی ویژه از زندگی شیخ شهاب الدّین سهروردی قلندر و قلعه، داستان زندگی شیخ اشراق، شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی از حکما و عرفای بزرگ قرن ششم هجری ایران است.این کتاب به قلم سید یحیی یثربی نوشته شده است. نویسنده در این کتاب که جنبة زندگینامه ای آن بسیار دقیق و قوی است به نحوة شکلگیری ذهنیت شیخ شهاب الدین از کودکی و تأثی ذیری وی از معلم...کتاب صوتی قلندر و قلعه ، یحیی یثربی

درخواست حذف اطلاعات
روایتی ویژه از زندگی شیخ شهاب الدّین سهروردی#قلندر_و_قلعه، داستان زندگی شیخ اشراق، شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی از حکما و عرفای بزرگ قرن ششم هجری ایران است.این کتاب به قلم سید یحیی یثربی نوشته شده است. نویسنده در این کتاب که جنبه زندگینامه ای آن بسیار دقیق و قوی است به نحوه شکل گیری ذهنیت شیخ شهاب الدین از کودکی و تأثی ذیری وی از معلمان و انش پرداخته است. در این داستان تا حدی دیدگاه های فلسفه سهروردی به زبان ساده آمده است و اساس این نوشته را...معرفی کتاب "قلندر و قلعه"

درخواست حذف اطلاعات
«قلندر و قلعه» / نوشته سید یحیی یثربی / نشر قو / ۳۲۹ صفحه شیخ شهاب الدین سهروردی برای ما ایرانی ها آنقدر آشناست که بعید است نامش را بارها در مقاطع مختلف زندگی نشنیده باشیم. اگر جزو آن دسته از انی هستید که همیشه علاقه مند بودید از این چهره سرشناس فلسفه چیزی بیشتر از آنچه شنیده اید یا در جستجوهای ساده اینترنتی دیده اید بدانید؛ «قلندر و قلعه» بهترین پیشنهاد برای شماست. کتاب نه تنها روایتی رمان گونه و در برخی فرازها کمی آمیخته به تخیل از زندگی سهر...کتابخوان مردادماه 96

درخواست حذف اطلاعات
نهاد کتابخانه های عمومی کشور چهار کتاب «پایی که جا ماند»، «قلندر و قلعه»، «داستان دو شهر» و «تن تن و سندباد» را در قالب طرح کتاب خوان ماه مرداد ۱۳۹۶ برای استفاده تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نهاد کتابخانه های عمومی کشور، چهار کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سیدناصر حسینی، «قلندر و قلعه» نوشته سیدیحیی یثربی، «داستان دو شهر» نوشته چار دیکنز و «تن تن و سندباد» نوشته محمد میرکیانی برای طرح کتا...معرفی کتاب «قلندر و قلعه»

درخواست حذف اطلاعات
«قلندر و قلعه» / نوشته سید یحیی یثربی / نشر قو / ۳۲۹ صفحه شیخ شهاب الدین سهروردی برای ما ایرانی ها آنقدر آشناست که بعید است نامش را بارها در مقاطع مختلف زندگی نشنیده باشیم. اگر جزو آن دسته از انی هستید که همیشه علاقه مند بودید از این چهره سرشناس فلسفه چیزی بیشتر از آنچه شنیده اید یا در جستجوهای ساده اینترنتی دیده اید بدانید؛ «قلندر و قلعه» بهترین پیشنهاد برای شماست. کتاب نه تنها روایتی رمان گونه و در برخی فرازها کمی آمیخته به تخیل از زندگی سهر...معرفی کتاب: قلندر و قلعه

درخواست حذف اطلاعات
«قلندر و قلعه» / نوشته سید یحیی یثربی / نشر قو / ۳۲۹ صفحه شیخ شهاب الدین سهروردی برای ما ایرانی ها آنقدر آشناست که بعید است نامش را بارها در مقاطع مختلف زندگی نشنیده باشیم. اگر جزو آن دسته از انی هستید که همیشه علاقه مند بودید از این چهره سرشناس فلسفه چیزی بیشتر از آنچه شنیده اید یا در جستجوهای ساده اینترنتی دیده اید بدانید؛ «قلندر و قلعه» بهترین پیشنهاد برای شماست. کتاب نه تنها روایتی رمان گونه و در برخی فرازها کمی آمیخته به تخیل از زندگی سهر...معرفی کتاب "قلندر و قلعه"

درخواست حذف اطلاعات
«قلندر و قلعه» / نوشته سید یحیی یثربی / نشر قو / ۳۲۹ صفحه شیخ شهاب الدین سهروردی برای ما ایرانی ها آنقدر آشناست که بعید است نامش را بارها در مقاطع مختلف زندگی نشنیده باشیم. اگر جزو آن دسته از انی هستید که همیشه علاقه مند بودید از این چهره سرشناس فلسفه چیزی بیشتر از آنچه شنیده اید یا در جستجوهای ساده اینترنتی دیده اید بدانید؛ «قلندر و قلعه» بهترین پیشنهاد برای شماست. کتاب نه تنها روایتی رمان گونه و در برخی فرازها کمی آمیخته به تخیل از زندگی سهر...با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، ۴ کتاب در قالب طرح کتاب خوان مردادماه معرفی شد؛

درخواست حذف اطلاعات
ضیافت داستان در کتابخانه های عمومی کشور نهاد کتابخانه های عمومی کشور چهار کتاب «پایی که جا ماند»، «قلندر و قلعه»، «داستان دو شهر» و «تن تن و سندباد» را در قالب طرح کتاب خوان ماه مرداد ۱۳۹۶ برای استفاده تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نهاد کتابخانه های عمومی کشور، چهار کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سیدناصر حسینی، «قلندر و قلعه» نوشته سیدیحیی یثربی، «داستان دو شهر» نوشته چار دیکنز و «تن تن و س...معرفی کتاب "قلندر و قلعه "

درخواست حذف اطلاعات
زندگی یک فیلسوف شوریده «قلندر و قلعه» / نوشته سید یحیی یثربی / نشر قو / ۳۲۹ صفحه شیخ شهاب الدین سهروردی برای ما ایرانی ها آنقدر آشناست که بعید است نامش را بارها در مقاطع مختلف زندگی نشنیده باشیم. اگر جزو آن دسته از انی هستید که همیشه علاقه مند بودید از این چهره سرشناس فلسفه چیزی بیشتر از آنچه شنیده اید یا در جستجوهای ساده اینترنتی دیده اید بدانید؛ «قلندر و قلعه» بهترین پیشنهاد برای شماست. کتاب نه تنها روایتی رمان گونه و در برخی فرازها کمی آمیخ...معرفی 4 کتاب طرح(کتاب خوان ماه) مرداد96

درخواست حذف اطلاعات
با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، ۴ کتاب در قالب طرح کتاب خوان مردادماه معرفی شد؛ ضیافت داستان در کتابخانه های عمومی کشور نهاد کتابخانه های عمومی کشور چهار کتاب «پایی که جا ماند»، «قلندر و قلعه»، «داستان دو شهر» و «تن تن و سندباد» را در قالب طرح کتاب خوان ماه مرداد ۱۳۹۶ برای استفاده تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نهاد کتابخانه های عمومی کشور، چهار کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سیدناصر حسینی، «قلن...کتابهای پیشنهادی مرداد ماه 96

درخواست حذف اطلاعات
معرفی یک نمونه از کتابهای پیشنهادی این ماه : «قلندر و قلعه» / نوشته سید یحیی یثربی / نشر قو / ۳۲۹ صفحه شیخ شهاب الدین سهروردی برای ما ایرانی ها آنقدر آشناست که بعید است نامش را بارها در مقاطع مختلف زندگی نشنیده باشیم. اگر جزو آن دسته از انی هستید که همیشه علاقه مند بودید از این چهره سرشناس فلسفه چیزی بیشتر از آنچه شنیده اید یا در جستجوهای ساده اینترنتی دیده اید بدانید؛ «قلندر و قلعه» بهترین پیشنهاد برای شماست. کتاب نه تنها روایتی رمان گونه و در...«قلندر و قلعه» / نوشته سید یحیی یثربی / نشر قو / ۳۲۹ صفحه

درخواست حذف اطلاعات
شیخ شهاب الدین سهروردی برای ما ایرانی ها آنقدر آشناست که بعید است نامش را بارها در مقاطع مختلف زندگی نشنیده باشیم. اگر جزو آن دسته از انی هستید که همیشه علاقه مند بودید از این چهره سرشناس فلسفه چیزی بیشتر از آنچه شنیده اید یا در جستجوهای ساده اینترنتی دیده اید بدانید؛ «قلندر و قلعه» بهترین پیشنهاد برای شماست. کتاب نه تنها روایتی رمان گونه و در برخی فرازها کمی آمیخته به تخیل از زندگی سهروردی است بلکه دفتری کوتاه و ساده برای معرفی شه های شیخ ا...4 کتاب طرح نشست کتابخوان مرداد ماه 96

درخواست حذف اطلاعات
چهار کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سیدناصر حسینی، «قلندر و قلعه» نوشته سیدیحیی یثربی، «داستان دو شهر» نوشته چار دیکنز و «تن تن و سندباد» نوشته محمد میرکیانی برای طرح کتاب خوان ویژه مردادماه ۱۳۹۶ از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شدند....کتاب قلندر و قلعه از زبان مولف

درخواست حذف اطلاعات
یحیی یثربی عنوان کرد؛ «قلندر و قلعه» شعری است که با اشک و آه بر دلم جاری شد یحیی یثربی، فلسفه و کلام ی نگارش کتاب «قلندر و قلعه» را نتیجه مطالعات خود در حوزه عرفان و بهره گیری از آثار سهروردی می داند که با بکارگیری تخیل داستان نویسی همراه شده است. یحیی یثربی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور درباره انگیزه های خود برای نگارش کتاب «قلندر و قلعه» عنوان کرد: نخستین جرقه های نوشتن این کتاب از حدود ۴۰ سال پیش در دلم پیدا ...با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، ۴ کتاب در قالب طرح کتاب خوان مردادماه معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
نهاد کتابخانه های عمومی کشور چهار کتاب «پایی که جا ماند»، «قلندر و قلعه»، «داستان دو شهر» و «تن تن و سندباد» را در قالب طرح کتاب خوان ماه مرداد ۱۳۹۶ برای استفاده تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کرد....ضیافت داستان در کتابخانه های عمومی کشور

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نهاد کتابخانه های عمومی کشور، چهار کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سیدناصر حسینی، «قلندر و قلعه» نوشته سیدیحیی یثربی، «داستان دو شهر» نوشته چار دیکنز و «تن تن و سندباد» نوشته محمد میرکیانی برای طرح کتاب خوان ویژه مردادماه ۱۳۹۶ از سوی نهاد کتابخانه های 4 کشور معرفی شدند....۴ کتاب طرح کتاب خوان ماه در مرداد ۱۳۹۶

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نهاد کتابخانه های عمومی کشور، چهار کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سیدناصر حسینی، «قلندر و قلعه» نوشته سیدیحیی یثربی، «داستان دو شهر» نوشته چار دیکنز و «تن تن و سندباد» نوشته محمد میرکیانی برای طرح کتاب خوان ویژه مردادماه ۱۳۹۶ از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شدند....اجرای طرح مطالعه با طعم تابستان

درخواست حذف اطلاعات
مسئولین و کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان جهت اجرای طرح مطالعه با طعم تابستان به روستاهای ریکنده، کوتنا و چپی رفته و کتاب های قلندر و قلعه نوشته سید یحیی یثربی و دیگر کتاب های کتابخوان ماه را برای ک ن و نوجوانان و علاقمندان معرفی نمودند....4 کتاب طرح کتابخوان مرداد ماه معرفی شدند

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نهاد کتابخانه های عمومی کشور، چهار کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سیدناصر حسینی، «قلندر و قلعه» نوشته سیدیحیی یثربی، «داستان دو شهر» نوشته چار دیکنز و «تن تن و سندباد» نوشته محمد میرکیانی برای طرح کتاب خوان ویژه مردادماه ۱۳۹۶ از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شدند....animal farm (قلعه حیوانات)

درخواست حذف اطلاعات
از لینک های زیر کنید دانـلود با لیـنک مـسـتقیمحــجـــم : 10 مـگــابـایـترمـز : www.sibg h.irمــنـبــع : ســیــب گــرافدیــدن پــیـش نــمـایــش کتاب قلعه حیوانات فارسی کتاب قلعه حیوانات نگلیسی کتاب قلعه حیوانات فایل صوتی...معرفی کتاب قلندر و قلعه بر اساس زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی

درخواست حذف اطلاعات
قلندر و قلعه، داستان زندگی شیخ اشراق، شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی از حکما و عرفای بزرگ قرن ششم هجری ایران است.این کتاب به قلم سید یحیی یثربی نوشته شده است. نویسنده در این کتاب که جنبة زندگینامه ای آن بسیار دقیق و قوی است به نحوة شکلگیری ذهنیت شیخ شهاب الدین از کودکی و تأثی ذیری وی از معلمان و انش پرداخته است. در این داستان تا حدی دیدگاههای فلسفه سهروردی به زبان ساده آمده است و اساس این نوشته راه و رسم سلوکی اوست که میراث حکما، علما و به ویژه...چهار کتاب در قالب طرح کتاب خوان مردادماه معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
نهاد کتابخانه های عمومی کشور چهار کتاب «پایی که جا ماند»، «قلندر و قلعه»، «داستان دو شهر» و «تن تن و سندباد» را در قالب طرح کتاب خوان ماه مرداد ۱۳۹۶ برای استفاده تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کرد....کتاب خوان ماه مرداد

درخواست حذف اطلاعات
با هدف ترویج فرهنگ مطالعه ۴ کتاب در قالب طرح کتاب خوان مردادماه معرفی شد نهاد کتابخانه های عمومی کشور چهار کتاب «پایی که جا ماند»، «قلندر و قلعه»، «داستان دو شهر» و «تن تن و سندباد» را در قالب طرح کتاب خوان ماه مرداد ۱۳۹۶ برای استفاده تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کرد....طرح کتابخوان مرداد ماه

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نهاد کتابخانه های عمومی کشور، چهار کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سیدناصر حسینی، «قلندر و قلعه» نوشته سیدیحیی یثربی، «داستان دو شهر» نوشته چار دیکنز و «تن تن و سندباد» نوشته محمد میرکیانی برای طرح کتاب خوان ویژه مردادماه ۱۳۹۶ از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شدند....کتابخوان مردادماه

درخواست حذف اطلاعات
منابع منتخب برای مرداد ماه: ردیف عنوان مولف ناشر 1 پایی که جا ماند سید ناصر حسینی پور سوره مهر 2 تن تن و سندباد محمد میرکیانی قدیانی 3 داستان دو شهر چار دیکنز مترجم؛ مهرداد نیلی فروزان 4 قلندر و قلعه یحیی یثربی قو...ضیافت داستان در کتابخانه های عمومی کشور

درخواست حذف اطلاعات
نهاد کتابخانه های عمومی کشور چهار کتاب «پایی که جا ماند»، «قلندر و قلعه»، «داستان دو شهر» و «تن تن و سندباد» را در قالب طرح کتاب خوان ماه مرداد ۱۳۹۶ برای استفاده تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کرد....در گیلان چند قلعه وجود دارد؟

درخواست حذف اطلاعات
در کل در گیلان 48 قلعه وجود دارد که من در اینجا با 19 قلعه شما را اشنا می کنم. 1-بزنو در استارا2-عنبران در استارا3-لمیر محله در استارا4- در املش5-قلعه ی شاهنشینتماجان در املش6-گورج در املج7-قلعه ی شاهنشین نفت خانی در املش8-اگری بوجاق در تالش9-صلصال در تالش10-کل رینه در رضوانشهر11-راست ژیه در رضوانشهر12-اسپهبدان در رودبار 13پارئدبار در رودبار14-پاکده در رودبار15-پیلا قلعه در رودبار16-چیمارود در رودبار17--کُلدوگاهه در رودبار18-دختر لویه در رودبار19کلیشم در رو...کتاب خوان مردادماه 96

درخواست حذف اطلاعات
با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، ۴ کتاب در قالب طرح کتاب خوان مردادماه معرفی شد؛ ضیافت داستان در کتابخانه های عمومی کشور نهاد کتابخانه های عمومی کشور چهار کتاب «پایی که جا ماند»، «قلندر و قلعه»، «داستان دو شهر» و «تن تن و سندباد» را در قالب طرح کتاب خوان ماه مرداد ۱۳۹۶ برای استفاده تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی کرد......معرفی دو کتاب قلندر و قلعه و کتاب تن تن و سند باد

درخواست حذف اطلاعات
«قلندر و قلعه» / نوشته سید یحیی یثربی / نشر قو / ۳۲۹ صفحه شیخ شهاب الدین سهروردی برای ما ایرانی ها آنقدر آشناست که بعید است نامش را بارها در مقاطع مختلف زندگی نشنیده باشیم. اگر جزو آن دسته از انی هستید که همیشه علاقه مند بودید از این چهره سرشناس فلسفه چیزی بیشتر از آنچه شنیده اید یا در جستجوهای ساده اینترنتی دیده اید بدانید؛ «قلندر و قلعه» بهترین پیشنهاد برای شماست. کتاب نه تنها روایتی رمان گونه و در برخی فرازها کمی آمیخته به تخیل از زندگی سهر...قلندر

درخواست حذف اطلاعات
ناصر ملک مطیعی در صحنه ی زیبایی از فراموش نشدنی قلندر...