پیدا

کمی خسته کمی تنها

خسته و تنها

درخواست حذف اطلاعات
خسته ام؛ خسته تر از آنی که خیانت کنم ...تنهایم؛ تنها تر از آنی که عاشق شوم...خسته ام!

درخواست حذف اطلاعات
اینروز ها به وسعت ابحار خسته اممن خسته ام ،از این همه تکرار خسته امگفتند هر ی ،لیکن عمل نمی کندمن ازین همه گفتاری نابکار خسته امافتاده کار ما بدست چند شغال پر مدعااینها فگنده دام ها ،من از شکار خسته ام تفسیر میکند قوانین به نفع جمع خویشمن از این همه مکر و آدم مکار خسته امبدنام اینجا نامش سیاست استاینروز ها من از سیاستمدار خسته ام۱۳۹۶ / ۴ / ۲۹...چندی است

درخواست حذف اطلاعات
چندیست آسمان دلم وا نمی شود یک غم نشسته روی دلم ، پا نمی شود احساس می کنم که دگر خاطرات تو کنج خیال خسته ی من، جا نمی شود بعد از همان غروب پر از سنگ لعنتی اسمی به روی شیشه ی دلها نمی شود روزی درست مثل همین روزهای سرد گفتی که "دست های تو تنها نمی شود" حالا بیا و ببین که چه تنها و خسته ام بعد از تو هیچ وقت دلم وا نمی شود......60*..خَستـــه..!

درخواست حذف اطلاعات
...خسته ام... خسته از توضیح دادن ! خسته از دعوا های همیشگی.. خسته از آدمها.. خسته از نگاه ها.. خسته از حرف زدن ها.. خسته از راه رفتن ها.. خسته از بودن های نابود.... خسته از راستی های پردروغ.. خسته از دوستی هایی که بیشتر دشمنی اند..!! خسته از زخم هایی که پی در پی زدند و رفتند.. خسته از فرداهایی که نفهمیدم امروز بود.. خسته از آرزو هایی که در دل زنده به گور شدند.. خسته از ساعتی که زمانش فقط میگذرد.....! ..خسته ام از تمام زندگی.....خسته ام

درخواست حذف اطلاعات
خسته ام مثل جوانی که پس از سربازی بشنود دوستش از نامزدش دل بردهمثل یک افسر تحقیق شرافتمندی که به پرونده جرم پسرش برخورده خسته ام مثل پسربچه که در جای شلوغ بین دعوای پدرمادرِ خود گم شده است خسته مثل زن راضی شده به مهرِ طلاق که پر از چشمِ بد و تهمتِ مردم شده است خسته مثل پدری که پسر معتادش غرق در درد خماری شده فریاد زده مثل یک پیرزنی که شده سربار عروس پسرش ، پیشِ زنش ، بر سرِ او داده زده ...خسته ام مثل زنی حامله که ماه نهم ش گفته به دردِ سرطان مشکوک ...خسته

درخواست حذف اطلاعات
آه! چه روز پر کاری! خسته ام و دیگه نا ندارم ای خدا! نفسهای روی شماره اگر یاری کنند و باز هم کمک کنند به بقا، مایه شکر است. راستی سینما 1 چی می خواد بده امشب؟ نمی دونم؛ خسته ام. خسته. می فهمی؟ فقط بگذار آرام باشم چرا که مایه آرامشم اینجا نیست. خسته ام. خسته ام. خسته ی خسته ... . خسته ام. خسته ام. خسته ی خسته ... . خسته ام. خسته ام. خسته ی خسته ... . ی ناراحتم کرده امروز؟ نه. کارم جواب نداده که این قدر بی رمقم؟ آره. البته این که بجای خودش، همین قدر که این کنکاش ها ...خسته ام...

درخواست حذف اطلاعات
خسته ام مثل جوانی که پس از سربازیبشنود دوستش از نامزدش دل برده مثل یک افسر تحقیق شرافتمندی که به پرونده جرم پسرش برخورده خسته ام مثل پسربچه که در جای شلوغبین دعوای پدرمادرِ خود گم شده است خسته مثل زن راضی شده به مهرِ طلاق که پر از چشمِ بد و تهمتِ مردم شده است خسته مثل پدری که پسر معتادش غرق در درد خماری شده فریاد زدهمثل یک پیرزنی که شده سربار عروس پسرش ، پیشِ زنش ، بر سرِ او داده زده ... خسته ام مثل زنی حامله که ماه نهم ش گفته به دردِ سرطان مشکوک ...خسته ام از حبس و دیوار و قفس

درخواست حذف اطلاعات
خسته ام از حبس و دیوار و قفسخسته ام از حجم سنگین نفس خسته ام از دیدن هر منظرهاز طبیعت از درون هر پنجره خسته ام از خستگی و سادگی خسته ام از عشق و از دل دادگی...خسته

درخواست حذف اطلاعات
خسته ام از مصلحت های اجباری از تظاهرهای تو خالی از قربان صدقه رفتن های مفت از.... از... خسته ام از این ب و دوختن های روزگار لباس صبوری ام بدجور تنگ شده خسته ام خسته!...خسته از محمد علی بهمنی

درخواست حذف اطلاعات
شعر زیبای خسته از محمد علی بهمنی : ..... اززندگی از این همه تکرارخسته اماز های و هوی کوچه و بازار خسته ام تن خسته سوی خانه دل خسته میکشموایا! از این حصار دل آزار خسنه ام دلگیرم از خموشی تقویم روی میزاز دنگ دنگ ساعت دیوار خسته ام ازاو که گفت یار تو هستم ولی نبوداز خود که زخم خورده ام از یار خسته ام با خویش در ستیزم و از دوست در گریزاز حال من مپرس که بسیار خسته ام ..... ..: اشعار محمد علی بهمنی :.....من خسته ام، تو خسته ای آیا شبیه من؟

درخواست حذف اطلاعات
من خسته ام، تو خسته ای آیا شبیه من؟ یک شاعر ش ته ی تنها شبیه من حتی خودم شنیده ام از این کلاغ ها در شهر یک نفر شده پیدا شبیه من امروز دل نبند به مردم که می شود این گونه روزگار تو ـ فردا ـ شبیه من ای هم قفس بخوان که زِ سوز تو روشن است خواهی گذشت روزی از این جا شبیه من از لحن شعرهای تو معلوم می شود مانند مردم است دلت یا شبیه من من زنده ام به شایعه ها اعتنا نکن در شهر کشته اند ی را شبیه من...خسته است

درخواست حذف اطلاعات
گوشی هم از دست من به ستوه آمده. تنها یاری که از تمام درون من خبر داره. طفلکی خسته شده. خسته شده از پرت ای مدام، از بی توجهی به داغ ش. از خاموش و روشن مدامش. صدایش در نمیاد ولی کلافست. از ظاهرش معلوم است. همدردی میکند اما خب کاری از دستش بر نمیاید....امشب

درخواست حذف اطلاعات
امشب شب خوبیه هوای ملایم بهاری ، و همچنان دنبال ردپاهات میگردم رو ساحل ، تو جاده ها، از تکرار فصل های بی حاصل ، از مدرسه، از ، از زندگی بیزارم.. وقتی همه تو دلشون غم لونه کرده و هیشکی هیشکی درک ممیکنه..خیلی عجیبه، ۷میلیارد آدم تنها رو زمین. خیلی اسکلین! بیاین پیش خودم درکتون کنم خب.. آخه من همه جور آدمی درک میکنم.. شاید مرکز مشاوره زدم دلم یه چیزی میخاد نمیدونم چی! خستم خسته خسته خسته خسته خسته خسته ۱۰۰۰۰ سال هم تو خواب بمونم بازم خستم شاید روحم پ...خسته ی خسته.

درخواست حذف اطلاعات
خسته شدم.خسته ی خسته. کمکم نمیکنی؟پس کجایی؟نکنه توی این همه هیاهو صدامو نمیشنوی؟...خسته ام..................

درخواست حذف اطلاعات
خسته ام اززندگی تکراری خسته ام خسته ام ازاینکه هیچ هدفی برای زندگی ندارم حتی ازنفس کشیدن هم خسته ام ای کاش میشددیگرنفس نکشید...........میشه حرفام نقطه چین باشه!؟

درخواست حذف اطلاعات
موندم زخم خوردم از قلبم چون نمیشد از عشق برگردم با غرورم یه شهر همدرده بسکه شعرامو زندگی من یه عمره تمامه دردامو قصه برای یک دنیا شعر گفتم برای این مردم که تو حرفامو بشنوی تنها من از این درد خسته شدم از جنگیدن با قلب خودم من با این زخما چه کنم خسته شدم از حال خودم من از این درد خسته شدم از جنگیدن با حس خودم من با این رویا چه کنمخسته شدم از دست خودم وقتی چیزی نمیگم از حالم میشه حرفام نقطه چین باشه گاهی وقتا سکوت میتونه بهترین شعر رو زمین باشه من ا...خسته..

درخواست حذف اطلاعات
چقدر حرف بزنی..!یک بار ! دوبار!..سه بار!...هزار بار؟! خسته ام از گفتن حرف های تکراری... مثل یه نفر که تصمیم گرفته مقابل یه لشکر احمق صد هزارنفری بجنگه...تنهای تنها...هرچقدرم شجاع باشه بالا ه......... دیگه نمیفهمم !دیگه توان جنگیدن ندارم خیلی خسته ام... تموم شو......خسته

درخواست حذف اطلاعات
4742 . خسته دیگر تنها مرگ می شود مددکار من ز جهان سیر شده این چشم و دل من زآن روز پا بنهم در آن سرای هستی چون ابر بگرید بسیار چشم و دل من...من از زمین پر ز خون خسته ام،

درخواست حذف اطلاعات
من از جنون خسته ام.ز رودهای پر ز خون خسته ام،ز خشم و و تباهی و فسون خسته ام؛من از زمین پر ز خون خسته ام،خسته ام...ز اشک های مادران بی پسر،ز گریه های ک ن بی پدر،ز دختران بی نشان و در خطر،ز جنگ و نیزه و اسارت زبون خسته ام.من از بشر خسته ام؛ز رنج آدمی در این سفر خسته ام...کاش! گشایشی شودو آدمی ز خواب بی ثمر،بخیزد و به پا شود...کاش! رنج آدمی بر این زمین،کاش! جوی های خون به نام دین،در تب سیاه شب،بخشکد و بیایستد.کاش! برگه های عشق،بر خاک سرزمین ما زمین،جوانه ...خسته ام

درخواست حذف اطلاعات
خسته ام ، سالهاست . سالهاست زمستان است هر چهار فصل . خسته ام ، مثلِ پیرمردی تنها ، که روزهای آ ِ عمر را تکیه زده به عصایش روی نیمکتِ چوبیِ پارک و خیره مانده است . چگونه خسته نیستی از این همه نبودنت ؟! بس نیست چرخیدن و چرخیدنت برای رسیدن به اغیار ؟! هرچه زمان بیشتر میگذرد جای خالیت بیشتر حس میشود ، قیمتی تر میشود بودنت . بس نیست این همه نبودنت ؟! خسته ام ، بیا که پیرِ تو شدم ، که خیره ام سالهاست به همان مسیری که رفته ای تا شاید بیایی ....مشاوره ، مهارت زندگی : ی که تنها به...

درخواست حذف اطلاعات
ی که تنها به عقلش اعتماد کند،گمراه میشود ی که تنها به اعتماد کند،کم می آورد ی که تنها به منصبش اعتماد کند،خوار میشود یکه تنها به مردم اعتماد کند، خسته می شود . . امّا ی که تنها بر خدا اعتماد کند؛ نه گمراه میشودنه کم می آوردنه خوار میشود و نه خسته میشود خدایاشکرت برگرفته از نوشته : سلدا...شصت و شش

درخواست حذف اطلاعات
من خیلی فکر تا فهمیدم این رو! اینکه خسته میشیم، از همه چی! از تنهایی خسته میشیم و دوست داریم با ی باشیم از با ی بودن خسته میشیم. دوست داریم تنها باشیم،از کار خسته میشیم و دوست داریم استراحت کنیم، اما حتی از استراحت م خسته میشیم و دوست داریم کاری کنیم. از داشتن، نداشتن، بودن، نبودن، خواستنن، نخواستن.. از همه چی زود خسته میشیم. من خیلی فکر تا این ها رو فهمیدم،اما دروغ چرا، من حتی از فهمیدنم خسته شدم....حیوان شدن چه آسان ، انسان شدن چه دشوار

درخواست حذف اطلاعات
خسته ام این روزها خیلی خسته ام از خودم .... دیگر حتی حوصله خودم را هم ندارم تنها می خواهم گوشه ای بنشینم و سکوتی به جان بسپارم هر که جای من بود همین کار را می کرد انسان بودن سخت است ، انسان ماندن سخت تر اما حیوان شدن چه آسان تنها یک ثانیه کافیست و یک قدم فاصله بیش نیست تا از خط انسانیت عبور کنی این روزها چه راحت میگذریم و پا میگذاریم بر انسانیتمان خدایا خسته ام خدایا خدایا ببخش و یاریم کن تا که انسان باشم ..........این چرخه لعنتی

درخواست حذف اطلاعات
چرخه این چرخه لعنتی خسته ام ، خسته خسته از این پوچی از این تهی بودن خسته از اینکه هر چیز را خواستم نشد ، نخواست خسته ام از این دردی که باعث شد نجنگم برای تنها چیزی که فکر می نجات دهنده است نمی خواهم ناخدا شوم نمی خواهم ناخدا باشم می خواهم کمی مثل ادم های معمولی زندگی کنم می خواهم ولی نمی توانم ، نمی توانم ، نمی توانم خدایا نمی خواهم ناخدا شوم نمی خواهم ناخدا باشم...قدرت ادراکی نیست حیف..

درخواست حذف اطلاعات
من خسته ام خسته ام خسته ام خسته ام خسته ام خسته ام خسته ام خسته ام درمانده ام درمانده ام درمانده ام درمانده ام به اتمام رسیدم به اتمام رسیدم به اتمام رسیدم کاش ناشنوا بودم کاش کاش کاش کاش کاش همه لال بودن حرف نمیزدن کاش کاش کاش کاش کاش کاش کاش میمردم.. . . دلم یه خوب عمیق میخواد....#خسته ام

درخواست حذف اطلاعات
#تنها بودم فقط ادای ایی که تنها نیستن رو درآوردم.. #ضعیف بودم فقط ادای آدمای قوی رو درآوردم #هزارتیکه بودم ادای نش ته ها رو در اوردم... #خسته ام...قاب خسته

درخواست حذف اطلاعات
گفتن که از راه میرسی شاید یک روز، بعد از ظهره این تقویم بازم مثه خو شده این ع توی یه قاب خسته، میخندیم ! دنیام توو کادر یه تصویرهحرفایی که پشت نگاهت هست تنها که باشی تازه میفهمیمیشه به ق خسته ام دلبست! بیت تکرار ???????????????? بیداری تا سحر، تکرار هر شبهزل میزنم به تو، تا خواب عقربه ! ترانه سرا : تیام عرب تعداد بیت : ۱۲ سبک : پاپ قیمت : ۲۰۰/۰۰۰ تومان شماره تماس مدیریت : ۰۹۱۸۹۳۴۲۶۳۱...سکانس ِ صد و سیُ هفتم- از دیالوگ های شخصیت هام

درخواست حذف اطلاعات
- کتابا از نخونده شدن خسته شدن جناب سروان، خسته ... حافظ خسته شده از نخونده شدن ، مولانا خسته شده از نخونده شدن ! خسته !...حرف دل تنگ

درخواست حذف اطلاعات
خدایا می دونم هنوزم وقت دارم ولی به جون خودت دیگه خسته شدم خسته شدم از آدما و طعنه هاشون خسته شدم از اومدن و رفتناشون خسته ام خیابون و پیاده رو ها ازت که خواسته بودم مراقبم باش...خسته ام از کی بودها .. چه کردها

درخواست حذف اطلاعات
کاش می شد این شش روز و شش شب می گذشت کاش می شد دست برد در عقربه هاخسته ام از هر چه این خوبها آن بدهاکاش می شد اخبار را خاموش کردخسته ام از هر چه امروزها فرداهاخسته ام از حق ها که ناحق می شودخسته ام از کی بودها چه کردها #اکرم_دودانگه...