پیدا

گرفتاری مال عشق است مال رفاقت است فرمود ا لب لاء ل لو لاء

گرفتاری مال عشق است، مال رفاقت است... فرمود اَلبَلاءُ لِلوَلاء...

درخواست حذف اطلاعات
باز وقتی ببازد، خودش را هم نمی شناسد، نشناختن برنده که سهل است! بیوتن - رضا خانی...حکایت خوبان1211:با این پنج گروه رفاقت نکنید

درخواست حذف اطلاعات
جعفرصادق(ع) از پدرشان نقل می فرمایند: پدرم علی بن الحسین(ع) به من فرمود: پنج نفر را در نظر داشته باش و با آنها همراه و هم صحبت و رفیق راه مشو:من گفتم: پدر جان آنها چه انی هستند؟ ایشان فرمودند:1- بپرهیز از همراهی و رفاقت با دروغگو، زیرا او به منزله سر است که دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور می سازد.2- و بپرهیز از رفاقت با فاسق، زیر او تو را به لقمه ای و یا کمتر از آن بفروشد!!3- و بپرهیز از رفاقت با بخیل، زیرا او دست از کمک به تو به وسیله بردارد، آنگا...ملاک های دوستی و رفاقت(حکایت خوبان)

درخواست حذف اطلاعات
علی (ع) فرمود: دوست اگر در سه مورد دوستش را حمایت نکند، دوست نیست: 1- در شدت و گرفتاری او 2- در غیبت وی 3- و پس از مرگش. (1) صادق (ع) فرمود: با احمق م نکن و از دروغگو یاری مجو و به دوستی زمامداران اعتماد مکن. (2) همچنین آن حضرت می فرماید: پدرم مرا به سه چیز ادب آموخت و از سه چیز نهی ام فرمود: سه نکته ادب این بود که فرمود: فرزندم! هر با دوست بد بنشیند، سالم نمی ماند و هر گفتارش را کنترل نکند، پشیمان می شود، و هر به جایگاه های بد وارد شود، مورد بدگمانی قرار می گی...با چه انی دوست نشویم ؟

درخواست حذف اطلاعات
صادق (ع) فرمود : هر زمان مومنان علی (ع) به منبر می رفت ، می فرمود : شایسته است مسلمان از رفاقت با سه نفر دوری کند : پر روی بی باک تب ار ، احمق و دروغگو. اصول کافی جلد 4 صفحه 453 مولا علی (ع) : بدترین دوستان انی اند که هنگام آسایش پیوند دارند و هنگام گرفتاری جدا می شوند. غررالحکم جلد 4 صفحه 171...رفاقت

درخواست حذف اطلاعات
رفاقت همچون برفی ست که به بودنش امیدی نیست...حکایت خوبان835:با چه انی دوست نشویم؟

درخواست حذف اطلاعات
صادق(ع) فرمود: هر زمان مومنان علی(ع) به منبر می رفت، می فرمود: شایسته است مسلمان از رفاقت با سه نفر دوری کند: 1- پرروی بی باک تب ار 2- احمق 3- و دروغگو (1) علی(ع) فرمود: بدترین دوستان انی اند که هنگام آسایش پیوند دارند و هنگام گرفتاری جدا می شوند. (2) باقر(ع) فرمود: با چهار شخص معا و دوستی نکن: 1- احمق 2- بخیل 3- ترسو 4- دروغگو؛ زیرا شخص احمق می خواهد به تو سود رساند ولی صدمه می زند، و آدم بخیل و تنگ نظر از تو می گیرد، اما به تو پس نمی دهد و ترسو از تو و پدرومادرش ...عشق یه چیز خاصه

درخواست حذف اطلاعات
هر ی به یک چیز عشق میورزد اما از نظر من عشق به خدا در مرتبت اول و عشق میان مادر و فرزند در مرتبت دوم و عشق میان زن و مرد در مرتبت سوم است . بعضی ها رفاقت را هم عشق میدانند اما، رفاقت را همه نمیتوانند درک کنند و از آن فقط لاف زدنش را بلدند. رفاقت مقدس تر از عشق است آنجایی که ،رفیق باشد اما امروز همه خودشان را رفیق میدانند وچیزی که زیاد باشد کیفیت ندارد اگر دور و برمان را خوب بنگریم همه ی انی که لاف رفاقت میزنند، فقط اسم رفیق را پیش میکشند و آنرا افسو...رفاقت

درخواست حذف اطلاعات
سال نو شداما تو کهنه رفیق من بمان رفاقت عتیقه است!هر چه باستانی تر، گرانقدرتر رفیقم !یک سال به ارزش رفاقتمان افزوده شد، مبارکمان باد❤❤...رفاقت...

درخواست حذف اطلاعات
‏رفاقت بین دو آدم با پیچ و مهره نیست، با چسبه. نمیشه بازش کرد و بست، کنده بشه دیگه اون چسب وجود نداره، هرکاریش کنی فقط ابکاری باقی می مونه مراقب دوستیهامون باشیم...گرگ

درخواست حذف اطلاعات
رفاقت راازگرگ بیاموز! گرگ باهــمنوعان ᓘـودبهـ شکارمیرود, ᓘـومیگیرد, زندگے میکند؛ وقع ᓘـواب یک چشمش رابازمیگذارد! گویے گرگ معناے رفاقت راـᓘـوب درک کردهـ است......خلاقیات متولدین ماه های سال

درخواست حذف اطلاعات
فروردین اعتماد به نفس : ۸۰٪ غرور : ۲۰٪ لجبازی : ۹۰٪ زرنگی : ۳۰٪ جذ ت : ۵۰٪ رفاقت : ۱۰٪ اردیبهشت اعتماد به نفس : ۷۰٪ غرور : ۱۰٪ لجبازی :۶۰٪ زرنگی : ۹۰٪ جذ ت : ۱۰۰٪ رفاقت : ۴۰٪ داد اعتماد به نفس : ۷۰٪ غرور : ۹۰٪ لجبازی :۸۰٪ زرنگی : ٧٠٪‏ جذ ت : ٨٠٪‏ رفاقت : ٨٠٪‏تیر اعتماد به نفس : ۶۰٪ غرور : ۱۰۰٪ لجبازی : ۳۰٪ زرنگی : ۹۰٪ جذ ت : ۸۰٪ رفاقت : ۷۰٪مرداد اعتماد به نفس : ۹۹٪ غرور : ۸۷٪ لجبازی : ۱۲٪ زرنگی : ۱۰۰٪ جذ ت : ۹۲٪ رفاقت : ۹۸٪ شهریوری اعتماد به نفس : ۱۰۰٪ غرور : ۳۰٪ لجبا...حدیث روز

درخواست حذف اطلاعات
حدیث روز: گرامی صلی الله علیه و آله و سلم:سه چیز دوستى را یکرنگ مى سازد : هدیه عیب هاى یکدیگر ، پاسداری در غیاب(و بدگویى ن ) و یارى رساندن در سختى.مجموعه ورام ج2، مولا علی (ع : بدترین دوستان انی اند که هنگام آسایش پیوند دارند و هنگام گرفتاری جدا می شوند. غررالحکم جلد 4 صفحه 171 صادق (ع) فرمود : هر زمان مومنان علی (ع) به منبر می رفت ، می فرمود : شایسته است مسلمان از رفاقت با سه نفر دوری کند : پر روی بی باک تب ار ، احمق و دروغگو. اصول کافی جلد 4 صفحه 453 باقر (ع : ...رفاقت

درخواست حذف اطلاعات
دلم از داغ نامردی ، نسیمی سرد میخواهد ... میان قحطی مرهم ، دلی هم درد میخواهد ... مگر یادت نمی آید ، در آغاز محبت ها ... شبی گفتم در گوشت ، « رفاقت مرد میخواهد »...رفاقت مرد میخواهد

درخواست حذف اطلاعات
دلم از داغ نامردی ، نسیمی سرد میخواهد میان قحطی مرهم ، دلی همدرد میخوام مگر یادت نمی آید ، در آغاز محبت ها شبی گفتم در گوشت:« رفاقت مرد میخواهد »...هنگامه صد و شانزده

درخواست حذف اطلاعات
اومدم یه چیزی بنویسم پشیمون شدم فکر کنم احمقانه ترین کار اینه که خودمو به خاطر این روزا مجازات کنم فایده ای نداره ....فقط احمقانست. خدایا ....تو که مشتی بودی...ده آخه بامرام ...تو که دیگه ته لوطی های دنیایی چرا... چیزی نخاستم که خوش مرام...بی خیال بابا ...ما که رفیقیم .تو که رفاقت بلد بودی بگم کجا ها،رفاقت کردی خودتم میمونی ...بی خیال بابا ...ما که چیزی نخاستم... رفاقت و تموم کن دیگه ...تموم کن تو رو به رفاتت ...تموم کن......رفاقت کرده ای با خود خدا جان

درخواست حذف اطلاعات
رفاقت کرده ای با خود خدا جان چه عادت کرده ای با خود خدا جان بگو بر من دلت آزرده از کیست؟ که خلوت کرده ای با خود خدا جان! علی بیانی ۹؍۹؍۱۳۹۶...رفاقت

درخواست حذف اطلاعات
من شرمنده ی خودمم! واقعا از خودم معذرت میخوام که یه زمانی با بعضیا رفاقت داشتم و اسم "رفیق" روشون گذاشته بودم!...دل نوشته من

درخواست حذف اطلاعات
از زندگی فهمیدم که: رفاقت فقط در کلمه معنا دارد و نه در عمل کاش خیلی ها این جمله را درک می د : "باحقیقت مرا بیازار ولی با دروغ آرامم نکن" کاش خیلی ها می فهمیدن که: "رفاقت یعنی با رفیق پیرشی نه اینکه وسط راه ازش سیرشی". #دل نوشته خودم به همراه دو جمله از دیگران...پاییزی که گذشت.

درخواست حذف اطلاعات
بدبین شده بود. به آدمها. به دنیا. شاید بشه گفت حق داشت. گله داشت از دوستی که دوست نبود. رفیقی که رفاقت نکرده بود. فقط تونستم براش بنویسم: ما پای سفره رفاقت می شینیم، نون و نمک می خوریم، حرمت نگه می داریم. سفره پهنه. مام پاش نشستیم. ی بلند شد و رفت، به سلامت. تو کوتاه نیا از مهمون نوازیت. کی کم بیاریم؟...رفاقت ما...

درخواست حذف اطلاعات
دلم گرفتهرفاقت ما با هم به روزای بچگیم برمیگردهبرا رفیقش همه کاری کردههمون که مردهمخاطب خاصه منمن از خودم بی وفاتر ندیدمکه دستمو از تو دستات کشیدمدیگه ب دلم گرفته که بازی دنیا تو رو ازم گرفتهقول و قرارامو ولی یادم نرفتهیه فکری کن واسه ی که حرم نرفتهدلم گرفتهحـــــــســـــیـــــــــــــــنحـــــــســـــیـــــــــــــــن...دامنه حق

درخواست حذف اطلاعات
دامنه حق از حضرت علی (؏) سوال د: سنگین تر از آسمان چیست؟ فرمود: تهمت به انسان بےگناه. از زمین پهناورتر چیست؟ فرمود: دامنه حق که خدا همه جا هست و بر همه چیز مسلط است. از دریا پهناورتر چیست؟ فرمود: قلب انسان قانع. از سنگ سخت تر چیست؟ فرمود: قلب مردم منافق. از آتش سوزان تر چیست؟ فرمود: رؤسای ستمکارے که ملت را به خود وا مے گذارند و هیچ فکر تربیت آنها نیستند. از زمهریر سردتر چیست؟ فرمود: حاجت بردن پیش مردم بخیل. از زهر تلخ تر چیست؟ فرمود: صبر در برابر نادا...داستان چیز دیگه است ...

درخواست حذف اطلاعات
داستان چیز دیگه است ... من حال میکنم با رفاقتی که بی شیله پیله است ....شب قدر

درخواست حذف اطلاعات
موسی (علیه السلام) گفت:خداوندا! مى ‏خواهم به تو نزدیک شوم، فرمود: قرب من از آن ى است که شب قدر بیدار شود.گفت: خداوندا! رحمتت را مى‏ خواهم، فرمود: رحمتم از آن ى است که در شب قدر به مسکینان رحمت کند.گفت: خداوندا! جواز گذشتن از صراط را از تو مى‏ خواهم فرمود: آن، از آن ى است که در شب قدر صدقه ‏اى بدهد.گفت‏: خداوندا! از درختان بهشت و از میوه‏ هایش مى خواهم، فرمود: آنها از آن ى است که در شب قدر تسبیحش را انجام دهد. گفت: خداوندا! رهایى از جهنم را مى ‏خواهم،...نیرنگی

درخواست حذف اطلاعات
حبیب من فریب شماست معرفتم حبیب شماست آنچه بی لذّت فنایم کردرفاقت نانجیب شماست آنکه دردم را خوب نکرد طبابت طبیب شماست بدیهای شما نصیب من خوبی من نصیب شماست با مردی پا پیش بردیم مردانگی رقیب شماست با جیبم رفاقت دارید پول من در جیب شماست عجیب رکب خوردم این از خیانت عجیب شماست چوب سادگی خوردن از نیرنگی و فریب شماست نیرنگییزدان_ماماهانی نگارش۱۳۹۶/۱۱/۱۷...صیغۀ رفاقت و شهادت

درخواست حذف اطلاعات
رفاقت این روزها به مویی بند است. رفیق خوب که در شادی ها فقط رفیقت نباشد و در غم ها و مشکلات هم دستی بجنباند و یار غار باشد و خلاصه رفیق گرمابه و گلستان باشد، کم است. بیشتر در شادی ها، خوشی ها، عروسی ها و وقتی موقعیت گل و بلبل است، حضورشان چشمک می زند تا در موقعیت غم، اندوه، مرگ، زجر و بدبختی. خیلی ها فرار می کنند از این موقعیت های کذایی و این است که خدشه وارد می کند به اصل رفاقت. صیغۀ رفاقت، لفظاً آرامش بخش است، اما مثل وقتی که آرامش داری و اتفاقی ...رنگین کمان عشق

درخواست حذف اطلاعات
... من همونم که همیشه... ...غم وغصم بی شماره... ...اونیکه تنها ترین... ... حتی سایه ام نداره... ...این منم که خوبیامو... ... ی هرگز نشناخته... ...اونکه در راه رفاقت... ...همه هستی شو باخته... ...هر رفیق راهی با من... ...دوسه روزی همسفر بود... ...ادعای هر رفاقت... ... واسه من چه زودگذربود... ...هر کی با عشق... ... دو سه روزی عاشقم شد... ... عشق اون باعث زجر... ...همه دقایقم شد... ...اونکه عاشق بود عمری... ... ز جدا شدن می ترسید... ...همه هراس وترسش... ... به دروغش نمی ارزید... ... چه اثرازاین صداقت... ... ...???? #داستانک ????

درخواست حذف اطلاعات
جبرئیل در زندان نزد حضرت یوسف آمد و گفت: ای یوسف چه ی ترا زیباترین مردم قرار داد ؟ فرمود: پروردگار. گفت: چه ی ترا نزد پدر محبوب ترین فرزندان قرار داد؟ فرمود: خدایم. گفت: چه ی کاروان را به سوی چاه کشانید ؟ فرمود : خدای من. گفت : چه ی سنگی که اهل کاروان در چاه انداختند از تو باز داشت؟ فرمود: خدا. گفت: چه ی از چاه ترا نجات داد ؟ فرمود : خدایم . گفت : چه ی تو را از کید ن نگه داشت . فرمود : خدایم. گفت اینک خداوند می فرماید: چه چیز تو را بر آن داشت که به غیر من نیاز ...من همونم که همیشه

درخواست حذف اطلاعات
من همونم که همیشه غم و غصه م بیشماره اونی که تنهاترینه، حتا سایه هم نداره این منم که خوبیام و ی هرگز نشناخته اون که در راه رفاقت همه ی هستی شو باخته هر رفیق راهی با من دو سه روزی همسفر بود ادعای هر رفاقت واسه من چه زودگذر بود هر کی با ی عشق دو سه روزی عاشقم شد عشق اون باعث زجر همه ی دقایقم شد اون که عاشق بود و عمری از جدا شدن می ترسید همه ی هراس و ترسش به دروغش نمی ارزید چه اثر از این صداقت، چه ثمر از این نجابت وقتی قد سر سوزن به وفا نکردیم عادت تران...یامهدی عجل علی ظهورک

درخواست حذف اطلاعات
سلام بر... ???? توکل ???? جبرئیل در زندان نزد حضرت یوسف آمد و گفت: ای یوسف چه ی تو را زیباترین مردم قرار داد؟ فرمود: پروردگار. ???? گفت: چه ی تو را نزد پدر محبوب ترین فرزندان قرار داد؟ فرمود: خدایم. ???? گفت: چه ی کاروان را به سوی چاه کشانید؟ فرمود: خدای من. ???? گفت: چه ی سنگی که اهل کاروان در چاه انداختند از تو باز داشت؟ فرمود: خدا ???? گفت: چه ی از چاه تو را نجات داد ؟ فرمود: خدایم. ???? گفت: چه ی تو را از کید ن نگه داشت. فرمود: خدایم. ✨ گفت اینک خداوند می فرماید : چه چ...حرف دل تنگ

درخواست حذف اطلاعات
من از هر کی خوردم سر تا پاش بوی رفاقت می داد...توکل

درخواست حذف اطلاعات
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرحیم جبرئیل در زندان نزد حضرت یوسف آمد و گفت : ای یوسف چه ی ترا زیباترین مردم قرار داد ؟ فرمود : پروردگار . گفت : چه ی ترا نزد پدر محبوب ترین فرزندان قرار داد ؟ فرمود : خدایم . گفت : چه ی کاروان را به سوی چاه کشانید ؟ فرمود : خدای من . گفت : چه ی سنگی که اهل کاروان در چاه انداختند از تو باز داشت ؟ فرمود : خدا . گفت : چه ی از چاه ترا نجات داد ؟ فرمود : خدایم . گفت : چه ی ترا از کید ن نگه داشت . فرمود : خدایم . گفت اینک خداوند می فرماید : ...اثر وضعی لواط

درخواست حذف اطلاعات
غلامی را نزد عمر آوردند ، غلام مولای خود را کشته بود عمر دستور داد او را بکشند ، المومنین علی علیه السلام از قضیه خبردار گردید ،پس غلام را به حضور طلبید و به او فرمود: مولایت را کشته ای؟ غلام: آری مولا: چرا؟ غلام: با من لواط کرد. مولا علی علیه السلام به اولیای مقتول فرمود: کشته خود را به خاک س اید؟ گفتند آری فرمود: چه وقت؟ گفتند همین الان ،مولاعلی علیه السلام به عمر رو کرد و به وی فرمود: غلام را به زندان بینداز و او را مجازات نکن و به اولیای مقتول ب...سی و هفت

درخواست حذف اطلاعات
«دوست»، به معنای واقعی کلمه، نایاب که نه اما کمیاب است. ممکن است این دوست پارتنر شما، یا نه، یک دوست یا شوهر یا زن یا هرچه باشد. دوست همان ی ست که با تو رفاقت می کند. کاری به مرام و مسلک تو ندارد. باید و نباید در تفکراتت ندارد. برای اولین بار است که معنای دوست را درک می کنم. از خیلی چیزهای ساده از همان ابتدای دوستی می توانی بفهمی این آدم در کنار هرچه که هست و نیست رفیق هم هست یا نه؟ اگر تو گرم ات است و او نه، او هم با روشن بودن کولر کنار بیاید. اصرار ...سوالی بی جواب

درخواست حذف اطلاعات
جدن چیه این رفاقت، چقد عمیقه که هنوز هیچکدوممونو ول نکرده.......معجزات باهره موسی ابن جعفر-خبر علی ابن مسیّب همدانی

درخواست حذف اطلاعات
شیخ عباس قمی در کتاب منتهی الآمال چنین نبشته است که محقّق بهبهانی رحمه الله در تعلیقه بر رجال کبیر در احوال علی ابن مسیّب همدانی فرموده که در بعض کتب معتمده است که او را با حضرت موسی ابن جعفر علیهما السلام گرفتند و در بغداد او را در همان محبس موسی ابن جعفر علیهما السلام حبس د و چون طول کشید مدّت حبس او و شوق سختی پیدا کرد به ملاقات عیالش حضرت فرمود غسل کن چون غسل کرد حضرت علیه السلام فرمود چشم را بر هم بگذار پس فرمود بگشا چشمان خود را چون گشود خ...دوستی از سر جهل

درخواست حذف اطلاعات
دوستی و رفاقت با سفلهان، درد آن کمتر از بد کیشان نمی باشد چون اولی را عهد و رفاقت شبهی و دومی روی شقاوت. دوست سفله تو را به پرتگاه می برد از باب اعتماد و بد کیش پیوسته قوای فکر خویش را بدو متوجه سازی تا از خدعه و نیرنگش در امان بمانی. پس ای عزیز در حیات موهبتی به از تنهایی نیست.هر گاه جماعتی برای امور خیر حلقه زدند با زبان حریم حرمت دیگران را ش تند و در رحمت حق را با عیوب دیگران بر خویشتن ببستند که حضرت حق مزمت نماید زبانی که به غیبت دیگران جاری شو...به عقب بر نمی گردیم...

درخواست حذف اطلاعات
صدای رودخونه توی گوشم پیچیده بود، دلم خواست بر گردم و بگم هنوز دوستت دارم... دلم خواست دوباره صدات کنم، بگم هی رفیق بیخیال اینهمه بغض... بیا دوباره از نیمه ی مگوی زندگی حرف بزنیم... مگه چند نفر در عالم ممکنه باشند که باهاشون بشه اینقدر رها رفاقت کرد و حرف زد... پاهام رو توی آب گذاشتم، خنکای شب تابستان ییلاق روحم رو نوازش داد... یادم افتاد که چطور دل کندی، رفتی... یادم افتاد که قبل رفتن گفتی از من بیزاری... یادم افتاد که نمیشه به عقب برگشت... گیرم دوبار...با پنج ه ن نشو

درخواست حذف اطلاعات
باسمه تعالی با پنج ه ن نشو سجاد (ع ) به یکی از پسرانش فرمود : پسر جانم ! پنج را در نظر دار و با آنان ه ن و هم سخن مشو و در هیچ راهی آنان را همراهی نکن . گفت : پدر جانم آنان کیانند ؟ سجاد (ع) فرمودند : 1- مبادا با دروغ پردازه ن شوی که او همچو سراب است ، دور را نزدیک و نزدیک را به تو دور جلوه گر می سازد . 2- مبادا با فاسق نشست و برخاست نمایی که تو را به لقمه ای یا کمتر از آن بفروشد . 3- مبادا با تنگ نظر مصاحبت کنی که به هنگام نیازمندی شدید تو به مال او، تو را رها کن...بی زحمت قضاوت نکنید!

درخواست حذف اطلاعات
تا با این آدم های دورادور و مجازی از نزدیک رفاقت نکرده اید، قدم نزده اید، درد دل نکرده اید، چای نخورده اید، او را قضاوت نکنید!... اگر با رفیقی بارها قدم زده اید و درد دل کرده اید، اما تا به حال با او دعوا و جر و بحث نکرده اید، او را قضاوت نکنید!... اگر با رفیقی که با او هم رفاقت و هم جر و بحث کرده اید، هنوز سفر نکرده اید، او را قضاوت نکنید!... تا با رفیقی که با او سفرها کرده اید، هنوز سال ها زندگی نکرده اید، او را قضاوت نکنید!... و تا وقتی که با ی مدت ها زن...