پیدا

گرچه

گرچه

درخواست حذف اطلاعات
گرچه مستوجب صد گونه جفایی... بازا... +گرچه مستوجب صد گونه عذ گرچه مستوجب صد گونه جفایی گرچه مستوجب بدترین های جهانی گرچه بدترینی اما بازا این دل دیوانه این چیزها که سرش نمیشود... هر چه میگویم دل من لطف بفرما سر جایت بنشین!اما این حرفا هارا نمیفهمد که! پس بیا و بگذار ارزویم... ارزوی چندین و چند ساله ام... حسرت همیشگی قلبم... تبدیل به خاطره شود (آمین)...مذهبی : ما را به راه راست کش تو یا کریم

درخواست حذف اطلاعات
ما را به راه راست کش تو یا کریمما در مسیر تو ز خدا با خبر شدیمآقاییِ تو شاملِ حالِ گدا شد و...ماهم به خادمی شما مفت شدیمما را به نامتان "حسنی" ثبت کرده اندما سال هاست حلقه ی آویزِ در شدیمآقاترین جوانِ جوانانِ جنتیبی بارگاه و صحن ولی با کرامتی حسن جان(ع) گرچه خاکی ست ولی مرقد او کعبه ی ماستنام آن گرچه بقیع است ولی عرش خداستحرم کرب و بلا جلوه ی بیت الحسن استحَسَنیه ست به هرجا که حُسینیه به پاستطالع ِ هرکه حسینی ست یقیناً حسنی ستکه حسین ابن علی هم حس...مذهبی : ما را به راه راست کش تو یا کریم

درخواست حذف اطلاعات
ما را به راه راست کش تو یا کریمما در مسیر تو ز خدا با خبر شدیمآقاییِ تو شاملِ حالِ گدا شد و...ماهم به خادمی شما مفت شدیمما را به نامتان "حسنی" ثبت کرده اندما سال هاست حلقه ی آویزِ در شدیمآقاترین جوانِ جوانانِ جنتیبی بارگاه و صحن ولی با کرامتی حسن جان(ع) گرچه خاکی ست ولی مرقد او کعبه ی ماستنام آن گرچه بقیع است ولی عرش خداستحرم کرب و بلا جلوه ی بیت الحسن استحَسَنیه ست به هرجا که حُسینیه به پاستطالع ِ هرکه حسینی ست یقیناً حسنی ستکه حسین ابن علی هم حس...گرچه یاران...

درخواست حذف اطلاعات
گرچه یاران همه از شادی ما غمگینند باز شادیم که یاران ز غم ما شادند قیصر امین پور...گرچه غم می کشدم سوی جهان های دگر/ علیرضا قزوه

درخواست حذف اطلاعات
گرچه غم می کشدم سوی جهان های دگر خنده را ترجمه به زبان های دگر عید با آینه و سبزه و قرآن آمد سبزم از خلوت و از جِلوت جان های دگر سی سحر سر شد و از عشق نپرسیدم؛ چیست فرق این یک رمضان با رمضان های دگر... علیرضا قزوه...گرچه از شوق وص عزم دوری کرده ام ( بنفشه انصاری، پرتو )

درخواست حذف اطلاعات
گرچه از شوق وص عزم دوری کرده ام بر وش و ناله های دل صبوری کرده ام در نگاهم هر زمان، زیباتر از زیبا شدی، تا که: در چشمانِ خود احساسِ کوری کرده ام #پرتو...عیدآمد

درخواست حذف اطلاعات
به گمانم فرداروز خوبی باشدصورت ماه به من می گوید:گرچه شب تاریک استدل قوی دار سحر نزدیک است عیدسعید فط یشاپیش مبارک...یک شبی مجنون ش را که خواند

درخواست حذف اطلاعات
یک شبی مجنون ش را که خواند،گفت: لیلایم چرا با من نماند؟گفت: یا رب از فراغش در همم،فکر می پس از او محکمم!خوب و بد را من سپردم دست تو،گفتمش خواهی بمان, خواهی بروتا که او رفت این دلم بی تاب شد،از فراغش چشم من بی خواب شدگرچه او میگفت: یاد من نباش،زهر هجران را به قلب خود مپاشمن ولی هر لحظه بدتر میشدم،از فراغش زار و مضطر میشدمگرچه یک دنیا دل من عاشقست،گفتم این دوری صلاح خالقستسعی تا شوم از او جدا،قلب خود را هم سپردم با خداگویم ای دل خسته گان ای عاشقان...اگر کوهم

درخواست حذف اطلاعات
اگر کوهم! اب از قصهء فرهاد خواهم شدکنار نام اهل عشق، من هم یاد خواهم شددلیل از من مخواه، از سرنوشت پیله ها پیداستکه از زندان دنیا عاقبت آزاد خواهم شدتمام عمر کوهم خو و آتشفشان بودمسکوتم گرچه سر تا پا، شبی فریاد خواهم شد ای تو بر من گرچه دیگر جان نمی بخشنداگر یکدم بیاید بر مزارم شاد خواهم شدبه خاک افکندی ام در خون و قول سوختن دادیچه بهتر! بعد از این خا تری در باد خواهم شد......

درخواست حذف اطلاعات
میزبان گرچه خداست؛ لحظهٔ افطار بگیر؛حاجت از مشک و علَم! از خودِسقّای حسینمیدهد جان به تنِ مرده به یک پلک زدن طفل شش ماه٬ همان حضرتِ عیسای حسین...17.عشق...

درخواست حذف اطلاعات
گرچه میدانم نمی آیی ولی هر دم ز شوق... سوی در می آیم و هر سو نگاهی می کنم......105 -

درخواست حذف اطلاعات
خواستم داد شوم گرچه لبم دوخته است .......من دلتنگ رودخانه ای هستم.....

درخواست حذف اطلاعات
منپرنده ای را می شناختمکه یک روز صبحهمراه آفتاب آمدو یک روز صبحبی آن که آفتاب غروب کندغروب کرد.این حکایت همه ماست:غروب می کنیم؛دیر یا زودپیر یا جوان.مهم این است که جاری باشیم؛درست مثل رود.رود که باشیمرگ معنا نداردو تودر رگِ زندگیِ طبیعتراه می روی.من رودخانه ای را می شناختمکه آمدنش را آغازی نبود؛و گرچه همیشه می رفتاماهیچگاه رفتنی نبود.او اکنوندر همه ما جریان داردو طبیعتِ جامعه ماچه آنهایی که با ریاضیات مأنوس ا دیگرانی که میانه خوبی ندارندج......

درخواست حذف اطلاعات
گرچه مستوجب صدگونه جفایی.... شده نزدیک که هجران تو ما را بکشد (:...دعوای من و من

درخواست حذف اطلاعات
میدونم آرزو داشتی دخترت یه دختر باوقار باشه مثل دخترای خواهرت.. میدونم با تمام بی اهمیتیت دوست داشتی من بزرگ بشم.. دوست داشتی منم مثل همکلاسیام زود عروسی کنم .. میدونم باکارام دلاتونو ش تم میدونم با رفتارام توی ذهنتون این اومد که این دختر چقدر بی تربیته.. میدونم من غیر قابل تحملم.. میدونم تحمل من صبر میخواد.. میدونم از شخصیت بی ثبات من خسته شدید.. ولی یبارم بیاید از من بپرسید چته.. شما اصلا میدونید من از کی اینطور شدم؟؟ میدونید؟؟ میدونید چه عذاب ...گرچه دریا و شکوفه رنگ خا تر شده ( بنفشه انصاری، پرتو )

درخواست حذف اطلاعات
گرچه دریا و شکوفه رنگ خا تر شده کینه ها در بینمان از بد، جدا، بدتر شده یاد آن دیوانگی ها آتشی بر دل زند طعنه ها بر خودسری های دل غافل زند کز پشیمانی دلم آتش گرفته آب شد چشم هایم در سراب رد پایت خواب شد سهم من از تو درین دنیا سر بود و بس برق چشمت در شب تارم شه بود و بس ترسم آن چشمان وحشی قاتل جانم شود خون دل بر سفره و سنگی به دندانم شود من که دلتنگم ندارم از دل سنگت خبر ناله ها و شکوه هایم، در دلت دارد اثر؟! زحمتی از طعنه ی مردم به جانم می رسد، کز دلم د...خنده هام

درخواست حذف اطلاعات
گرچه دیر است ولی کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم شاید به سلامت ز سفر برگردد...جهت اطلاع

درخواست حذف اطلاعات
ق ٥ هود ٨٨ یارب این نوگیته خندان که سپردی به منش. میسپارم به تو از چشم حسود چمند گرچه به صد مرحله از کوی وفا دور گشت. دور باد افت دور فلک از جان و تنش...شب آرام

درخواست حذف اطلاعات
به گمانم فردا روز خوبی باشد... صورت ماه به من می گوید : گرچه شب تاریک است! دل قوی دار سحر نزدیک است.........

درخواست حذف اطلاعات
یا کریمسفره ات را میتکانی روزی ما میرسدگرچه سیرم کرده ای میل غذا دارم هنوز...گرچه فک میکنم نباید هرگز این تلفن قطع شه ولی خ ظ.

درخواست حذف اطلاعات
کاش شب مارو مث بچه های خودش کنارهم نگه میداشت و نمیذاشت ب این خ ظیای اجباری برسیم...بیا

درخواست حذف اطلاعات
دوستت داشتم و دارم و خود دانیبیا کنار هم در این ناخوش دار فانیبیا ب یم گرچه بزم ما نیست دنیاگر چه ناکوک می نوازد ساز زندگانی "مس"...میهمان

درخواست حذف اطلاعات
میهمان گرچه عزیز است ولی همچو نفس ، خفه گرداند اگر آید و بیرون نرود ......نادر عبدالوند

درخواست حذف اطلاعات
مزرعه، یاد تو، دلتنگی، اجاق سنگی ام چای را دم کرده ام گرچه چیزی کم نخواهد کرد از دلتنگی ام....وطن

درخواست حذف اطلاعات
زخم خورده از جفای روزگاران است وطنهمچو کوه ه اماسربداران است وطن گرچه رنگش زرد و پاییزی و خاکش پرزدردپرچمش بالا وفصلش چون بهاران است وطن #مهرداد_شیاسی @azdiroztaemroz..."سهم من"

درخواست حذف اطلاعات
گفتم ات درمان تویی اما بدان; درد من آنچه تو میدانی نیست, گرچه طوفان بر این خانه نشسته ست ولی سهم من این همه ویرانی نیست......الطارق

درخواست حذف اطلاعات
به اخترشناسان عزیز توصیه می کنم نام ستاره ایی را فرید نامگذاری نمایند گرچه نام دیگر ماه و یا از آن بهتر خورشید فرید است...قلبها ????

درخواست حذف اطلاعات
باغ ها را گرچه دیوار و در است از هواشان راه با یکدیگر است شاخه ها را از ج گر غم است «ریشه» هاشان دست در دست هم است (*قلبهاشان از برای یکدیگر است ...) #هوشنگ_ابتهاج * #خ_خ...قلبها ????

درخواست حذف اطلاعات
باغ ها را گرچه دیوار و در است از هواشان راه با یکدیگر است شاخه ها را از ج گر غم است «ریشه» هاشان دست در دست هم است (*قلبهاشان از برای یکدیگر است ...) #هوشنگ_ابتهاج * #خ_خ...گل شمعدونی

درخواست حذف اطلاعات
پارسال بهار چندتا گل شمعدونی خوشگل از عمم گرفتم ولی نتونستم بهشون برسم،چون تو بال م هستن نمیدونم تو چه وضعیتی هستن ولی میدونم وضعیت خوبی نداشتن،از امشب تصمیم میگیرم هر شب به این بچه هامم رسیدگی کنم،بچه زیاد دارما..دی،گل شمعدونیو خیلی دوس دارم،دلم میحاست خونمون حیاط داشت،الان زیر.نور ماه کنار گل و بلبلم مینشستم و صفا می ،شاید اینطوری دلم نمیگرفت دیگه،اونموقع ماه بالای سرم بود و میدیدمس و باهاش درد و دل می ،یه مدت پیش تو یکی از وبلاگها نوشت...