پیدا

یااادتونه

یااادتونه؟......

درخواست حذف اطلاعات
توی بازی یه نوع کیک درست میکردیم به اینصورت که بیسکوییت رو توی کاسه خورد میکردیم و روش آب میریختیم،الان فکرشو میکنم خیلی مز ف بود چه جوری میخوردیم ما!وقتی سر کلاس حوصله درس رو نداشتیم، الکی مداد رو بهانه میکردیم بلند میشدیم میرفتیم گوشه کلاس دم سطل که بتراشیم.دوست داشتیم مبصر صف بشیم تا پای بچه ها رو سر صف جفت کنیم.عیدا میرفتیم ید عید، میگفتن کدوم کفشو میخوای چه ذوقی میکردیم که قراره کفشمونو انتخاب کنیم.کفش تق تقی هم فقط واسه عیدا بود!مقنعه ...