پیدا

یداری کرده

ما را کرامت تو گنه کار کرده است

درخواست حذف اطلاعات
ما را کبوترانه وفادار کرده است آزاد کرده است و گرفتار کرده است بامت بلند باد که دلتنگیت مرا از هر چه هست غیر تو بیزار کرده است خوشبخت آن دلی که گناه نکرده را در پیشگاه لطف تو اقرار کرده است تنها گناه ما طمع بخشش تو بود ما را کرامت تو گنه کار کرده است چون سرو سرفرازم و نزد تو سر به زیر قربان آن گلی که مرا خوار کرده است...لب گل یار گل کرده امشب

درخواست حذف اطلاعات
لب گلگون یار گل کرده امشب.....................................دل عاشق دل ودل کرده امشب تمام باغ وبستان وبیابان.......................................پراز چهچه بلبل کرده امشب دلم دریا کنم بوسی بگیرم.......................................دلم رسوا وجاهل کرده امشب در ودشت و هامون وصحرا....................................پراز غوغا وغلغل کرده امشب دلم شور میزند از بهر دلدار...................................دلم کشت زار فلفل کرده امشب بدستش قران ومهرست وتسبیح....................................بدل رحمان و بسمل کرده امشب نقاب بر داشت مه روی صال...عاشقی

درخواست حذف اطلاعات
عاشقی این است اگر، از عشق سیرم کرده ایبلبلی سردرگریبان، گوشه گیرم کرده ایغنچه ی دلدادگی را در دلم پ ر مکنمهربانی کن اگر حتی اسیرم کرده ایصورت پژمرده ام بر درد عشقت شد گواهلااقل اندازه ی یک قرن پیرم کرده اینذر ، هرکه هرجا گفت حاجت می دهدتا که یارم باشی ازبس ناگزیرم کرده ایعاشق من گر نبودی، جرم من را خود بگو!دل چرا بردی؟ چرا پس دستگیرم کرده ای؟باغ جان را از نسیم شوق دیدارت چه سودگر بیایی در برم، وقتی کویرم کرده ای الهام حق مرادخان...چشم هایت عاشقم کرده

درخواست حذف اطلاعات
چندیست چشمانت مرا مهمانِ غم کرده راحت بگویم: چشم هایت عاشقم کرده می خواستم کتمان کنم احساسِ خوبم را دیدم مرا-دنیا-به عشقت متهم کرده اجداد تو معشوقه های شاعران بودند هر هفت پشت عشق را نام تو خم کرده راه گریز از قتلگاه چشم هایت نیست یک گله گرگ ماده در چشم تو رم کرده یک "شهر" دیوانه،به دنبالِ تو افتاده گویا دوباره باد، مویت را علم کرده تو دختران شهر را دق می دهی آ روی تو روی هرچه زیباروست کم کرده توصیف چشمان سیاهت کار دشواری ست راحت بگویم چشم هایت ...عادت می کنیم

درخواست حذف اطلاعات
عادت کرده ام به سکوت عادت کرده ام به کناره گیری عادت کرده ام به نگفتن به رد شدن به کر بودن عادت کرده ام به نفس های عمیق عادت کرده ام به دوست داشتنِ خودم به زیادی دوست داشتن خودم به دوست داشتنِ تو بدلیل دوست داشتنِ خودم عادت کرده ام به بی حساب و کتاب بودنش عادت کرده ام به پر از دیوانگی و خطرناک بودنش عادت کرده ام به همیشگی و خط نبودنش عادت کرده ام به فراموشی های چندروزه عادت کرده ام به جرقه های یادآوری عادت کرده ام به خل بودنم عادت کرده ام به مثل ...هست ابرو قتل ودلم قربانی ات

درخواست حذف اطلاعات
قامتت مثلِ دنا ،مو را چَویل اش کرده ای! دشت را دل تنگِ چادرهایِ ایل اش کرده ای! زلف را وقتی که می بافی نجیبش می کنی کرده ای رنگش اگرمشکی،اصیل اش کرده ای! شانه وقتی می کشی برمو لطیفش می کنی بنداگر برزلف می بندی شکیل اش کرده ای! دم اگر از دلبری ودل ربایی می زنی چشم و ابروی قشنگت را دلیل اش کرده ای! می نشیند بر مزاجم عطر وطعم چایی ات دم اگر با دارچین و زنجبیل اش کرده ای! پانمی گیرد در این صحرا اگر تخم ازپلنگ بس که با چشمان آهویت ذلیل اش کرده ای! سر درای...شما تو هستی.....

درخواست حذف اطلاعات
من ادعای ندارم که تمام حقوق شما را رعایت کرده و به همه وظایفم عمل کرده باشم ولی شما حتما کوتاهی کرده اید........ماه عطرودعا

درخواست حذف اطلاعات
ماهی است که خدابه میهمانی تعبیرش کرده هرثانیه,رحمت,واجرودعاتکثیرش کرده باتوازمیزبانی,صاحب خانه رازهامی گوید ازدست,نده,ای,دوست,صیام,که,عشق,تدبیرش کرده...شهید زنده

درخواست حذف اطلاعات
تقدیم به جانبازهای عزیز میهنم گرچه با کپسول ا یژن مجابت کرده اند مادرت می گفت دکتـــرها جوابت کرده اند مرگ تدریجی است این دردی که داری می کشی منتهـــا با قرص هـــای خواب ، خــوابت کرده اند خواب می بینی که در "سردشتی" و "گیلان غرب" خواب می بینـــی کــــه در آتش کبابت کرده اند خواب می بینی می آید بوی ترش سیب کال پس بــرای آزمــــایش انتخــــابت کـــرده اند خواب می بینی که مسؤلان بنیاد شهید بر در دروازه هـــای شهــر قـابت کرده اند خواب می بینی ک...گرچه از شوق وص عزم دوری کرده ام ( بنفشه انصاری، پرتو )

درخواست حذف اطلاعات
گرچه از شوق وص عزم دوری کرده ام بر وش و ناله های دل صبوری کرده ام در نگاهم هر زمان، زیباتر از زیبا شدی، تا که: در چشمانِ خود احساسِ کوری کرده ام #پرتو...ترکم کرده ای و من خالی مانده ام(بتول مبشری)

درخواست حذف اطلاعات
ترکم کرده ایو من خالی مانده اممثل خانه های متروکهفرسودهرو به ویرانیو سالهاست یک فوج کلاغ بدون هیاهودرمن عزاداری می کنندسیاهپوشویلانترکم کرده ایو صدها زمستان از من عبور کرده زودتر از درخت ها پیر شده امبی آنکه جوانی کرده باشمترکم کرده ایاین روزهاساعت شماطه داری در سرممدام زنگ می زندو خاطره ها را بیدار می کندروزهای بارانیکوچه های خاکی خیسدستی که دری را باز می کندپایی که دری را می بنددترکم کرده ایبی آنکه پیراهنم فراموشی گرفته باشدیا چترمیا...انگار من انی را که دوست داشته ام، در جایی گم کرده ام

درخواست حذف اطلاعات
من به نسل صبورتری تعلق دارم. ما ارزش فراموش و جاذبه ساختن یک زندگی نو را درک کرده ایم. هر چند، گاهی به خود می آیم و می بینم دارم ناخودآگاه به گذشته ام و به انی که گم کرده ام، فکر می کنم. انی که گم کرده ام. به نظر می آید انگار من انی را که دوست داشته ام، در جایی گم کرده ام. شاید آن ها را در جایی که به آن تعلق نداشتند گذاشته و ترکشان کرده ام و چنان گیج شده ام که نتوانستم برگردم و آن ها را پیدا کنم. آن ها گم نشده اند. در جای بهتری هم نیستند....... گذشته برایم ...مجبور بودم بگم دیگه

درخواست حذف اطلاعات
لازم است از حق خودمان دفاع کنیم چندی از تکه کلام های اینجانب را بقیه استفاده کرده اند حلال است ... چون ارث بابام که نی + اما بعضی که استفاده کرده اند فکر میکنند ما از آن ها کپی کرده ایم :) + خلاف واقع است :)...ره گم کرده

درخواست حذف اطلاعات
چه بسیار ره گم کرده هایی که برای ره گم کرده ای دیگر، نسخه می پیچند... آیا برای زندگانی، طبیب نسخه نویس حاذقی یافته ایم؟...چالش

درخواست حذف اطلاعات
ی وقتی میشه همه چی برا گناه بازه همه چی آماده است نمیدونم گیر کرده ی یا نه مثلا ی که چند ساله دوستش داری هست ی خونه خالی هست موقعیت هست فقط تو باید بری اما اگه ی تو این موقعیت باشه چکار میکنه؟ میره دیگه نه اگه نره علی رغم میل باطنیش و بهونه بیاره تکلیف چیه؟ بی عقلی کرده؟ اگه از خدا ترسیده باشه چی اگه از خودش بترسه چی خیلی دلم میخواد بدونم ی گیر کرده تو این موقعیت و چکار کرده در مقابل این امتحان؟ برام سوال شده...76.عشق را گم کرده ام...

درخواست حذف اطلاعات
همین... عشق را گم کرده ام...دلم قهوه ای داغ میخواهد... کنج کافه ای خلوت و دنج ...با نگاهی به پیچکهای ، پیچیده بر دیوارها... با نوایی آرام...دلپذیر... دلم تغییر میخواهد...باز ِ این قفلِ وجود... نسیمی خوشبو ...دستانی گرم ...دلم مهربانی میخواهد ... کاش میشد عشق را یافت د ناه کمدی...کشویی ...یخچالی... عشق را گم کرده ام......نعل و میخ و رو مه شرق

درخواست حذف اطلاعات
رو مه شرق واقعا یک رفتار جذ دارد، زدن به نعل و میخ و هزار جای دیگر در آن واحد است. معولا رو مه شرق کاری نمی کند که ی شکش ببرد این رو مه ارگان رسمی حزب کارگزاران است اما امروز این کار را کرده است. یک گزارش مفصلی منتشر کرده است درباره کنگره کارگزاران که انگار همه منتظر بوده اند ببینند اینها کی تشکیل کنگره می دهند. در صفحه دیگری هم رفته مصاحبه کرده با عباس عبدی. ظاهرا عبدی اخیرا انتقادهایی مطرح کرده است نسبت به هاشمی رفنسجانی و کارگزاران که این روز...من....

درخواست حذف اطلاعات
به قد تمام ادم های دنیا تنهایی را حس کرده ام به وسعت جهان بیکرانش درد را لمس کرده ام مرده را باید به گور برد.نمیدانم چرا این روزها ی مرا به گور نمی اندازد گذشته ی تلخم.تلخم کرده است.زبانم را.چشمانم را.حتی جگرم را باید بسازی تا ساخته شوی همانند من.منی که دیگر چیزی برای ازدست دادن ندارم...نیمه شعبان به تمام مسلمانان جهان مبارک باد

درخواست حذف اطلاعات
گاهی اگر با ماه صحبت کرده باشی پیشش اگر از ما شکایت کرده باشی حتی اگر بی آنکه مشتاقان بدانند یک شب ی را ت کرده باشی یا در لباس ناشناسی در شب قدر از خود حدیثی را روایت کرده باشی پس مردمک های نگاه ما عقیم ا ند تو حاضری بی آنکه غیبت کرده باشی...وقتی سیب زمینی سرخ کرده شما را می کشد!

درخواست حذف اطلاعات
وقتی سیب زمینی سرخ کرده شما را می کشد! مطالعه ای جدید مصرف حداقل دو بار در هفته سیب زمینی سرخ کرده را با خطر افزایش یافته مرگ پیوند داده است. دیر زمانی است که می دانیم سیب زمینی سرخ کرده غذای خوبی برای سلامت ما محسوب نمی شود، اما اکنون مطالعه ای جدید مصرف حداقل دو بار در هفته سیب زمینی سرخ کرده را با خطر افزایش یافته مرگ پیوند داده است. به گزارش گروه سلامت عصر ایران به نقل از "تایم"، مطالعه ای که در نشریه american journal of clinical nutrition منتشر شده است، مصرف ...ماوی

درخواست حذف اطلاعات
ترکم کرده ای و من مثل خانه های متروکه خالی مانده ام خالی فرسوده رو به ویرانی... سالهاست یک فوج کلاغ بدون هیاهو درمن عزاداری می کنند سیاهپوش ویلان... ترکم کرده ای و صدها زمستان از من عبور کرده زودتر از درخت ها پیر شده ام بی آنکه جوانی کرده باشم ترکم کرده ای و این روزها ساعت شماطه داری در سرم مدام زنگ می زند و خاطره ها را بیدار می کند تک درختی که بی ما تنها مانده جاده های خاکی پیچ در پیچ دستی که دری را باز می کند آغوشی تنگ،نگاه ها و خنده های شیرینت پا...قصه بگویید، قصه مشکلات زیادی را حل می کند

درخواست حذف اطلاعات
فرزند شما هم مثل بسیاری دیگر از ک ن، کتاب قصه های فراوانی دارد؟ رنگارنگ و در قطع و اندازه های مختلف؟ اما چند بار تا به حال برایش واقعا قصه گفته اید؟ از قصه های کودکی خودتان تعریف کرده اید؟ قصه را چه طور انتخاب کرده اید؟ چه قدر به محتوای قصه فکر کرده اید؟ چه قدر سعی کرده اید مشکلات فرزند خود را در دل یک قصه جای بدهید و آن را با ظرافت برایش تعریف کنید تا در قالب همین قصه، به او راه حل هایی را معرفی کنید که می توانند کمک کننده باشند......سخت جانی

درخواست حذف اطلاعات
در دو روز عمر کوته سخت جانی کرده امبا همه نامهربانان مهربانی کرده امهمدلی هم آشیانی هم زبانی کرده امبعد از این بر چرخ بازیگر امیدم نیست نیستآن سرانجامی که بخشاید نویدم نیست نیستهدیه از ایام جز موی سپیدم نیست نیستمن نه هرگز شکوه ای از روزگارم کرده امنه شکایت از دورنگی های یارم کرده امگرچه شکوه بر زبانم می فشارد استخوانممن که با این برگ ریزان روز و شب سر کرده امصد گل امید را در پر پر کرده امدست تقدیر این زمانم کرده همرنگ خزانمپشت سر پلها ش ته ...سقوط....

درخواست حذف اطلاعات
ای که "آزرا" سوار میشود، دیگر فقر و نان شب و احتیاج را رد کرده. حرامخوری زیر دهانش مزه کرده.......عزاداری

درخواست حذف اطلاعات
دیر زمانی است شادی رفته است . رختی دگر تن کرده و کوچ کرده است . انچه از دل بر می اید آه و فغان است . دیر زمانی است شادی را فراموش کرده و نمی شناسیمش . چهره تغییر داده و رنگ غم گرفته است . دیر زمانی است شادی را نمی توانیم به خاطر آوریم . قلبی سرد و ذهنی شلوغ مانده است . انقدر شلوغ که همه چی در ان گم می شود . همه چی در هم و به هم ریخته است ....یک صفر........

درخواست حذف اطلاعات
دنیا کمکم کرده است از جمع کمم کرده است بی حاصل و بی مقدار یک صفر پس از اعشار...خون های این انقلاب

درخواست حذف اطلاعات
1.امار کل شهید 219000نفر 2.درگیری بااشرار و منافقین 20000 نفرشهیدتقدیم کرده ایم توسط منافقین13000نفر شهیدتقدیم کرده ایم 3.در درگیریهای دفاع مقدس بصورت مستقیم 172000نفرشهیدتقدیم کرده ایم 4.در بمباران دشمن16000شهیدتقدیم کرده ایم 5.جمع جنگ تحمیلی 188000 نفرشهیدتقدیم کرده ایم 6درسال 65بیشترین شهید41000 نفرشهیدتقدیم کرده ایم 7.سن72درصداز یعنی155000هزارشهید بین16تا25سال بوده است 8.در20ساله ها۳0000 نفرشهیدتقدیم کرده ایم 9.درجنگ تحمیلی بطور میانگین ازهر230نفرازجمعیت کشور ی...رفتار تو...

درخواست حذف اطلاعات
از من گذشته عاشق زیبایی اَت شومرفتارِ تو مرا به تو پابند کرده استاین گونه های یخ زده را، سیلِ بوسه اتمُ م به رفت و آمدِ لبخند کرده است... زهرا موسی پور...رباعیات صالح

درخواست حذف اطلاعات
لب گلگون یار گل کرده امشب.................................دل عاشق دل ودل کرده امشب دلم در یا کنم بوسی بگیرم...................................دلم رسوا وجاهل کرده امشب نه پیغام میدهی نه خود میایی.................................. گل ناز بی وفایی بی وفایی لب چشمه نشستم اشک میریزم.................................... گل لاله دمید گل پر جفایی شاعر صالح سید یوسفی کتاب رباعیات صالح شیراز...فصل تاریخی پرسپولیس با 80 امتیاز

درخواست حذف اطلاعات
پرسپولیس در مجموع 30بازی لیگ، 8 بازی آسیا ویک مسابقه جام حذفی در سال مورد نظر 39 بازی کرده و23 برد، 11 مساوی و5 باخت ثبت کرده است . پرسپولیس در این 39 بازی 80 امتیاز گرفته است .سرخپوشان 57 گل زده و23 گل دریافت کرده اند .در 18 سال گذشته پرسپولیس هیچ گاه چنین بیلانی نداشته است وبرای اولین بار هم بعد از 16 سال ، راه آنها به سوی 8 تیم برتر آسیا رسیده است ....تورا گم کرده ام...

درخواست حذف اطلاعات
نیمه ام را گم کرده ام میان بوسه های باران بر غنچه های نوشکفته میان پچ پچ دو عاشق نشسته در گوشه ی پارک میان غروبهای دلتنگی نبودنت در عصرهای کشدار داد میان صدای موذن مسجد هرصبح از مناره های تکبیر رو به سجده ی خدا... نیمه ام را کم گرده ام میان پچ رهگذران و حرفهای زنک این مردمان با طعنه بر موهای ژولیده ام... میان تمام خاطراتی که این روزها زنده تر شدند... نیمه ام را ت و ر ا گم کرده ام میان تمام این واژه ها _ شعرها و حرفها... من خ و د م ر ا گم کرده ام در نیمه ن...اول تناقض بودن بعد دست و پا درآوردن

درخواست حذف اطلاعات
یکی واس من اینترنت نامحدود با سقف مصرف رو توضیح بده :| کلیک + به طرف تو کارواش گفتن دنده عقب بیا جلو + طرف هر چی فک کرده نفهمیده باس چیکار کنه + پیاده شده فرار کرده :)))) + از اون وبلاگم...جزیره villa corallina تاهیئی

درخواست حذف اطلاعات
تقریبا تمامی آنهایی که به تاهیتی سفر کرده اند، این سرزمین را شگفت انگیز و یکی از دیدنی ترین نقاط زمین عنوان کرده اند....رد پا ...

درخواست حذف اطلاعات
...:...:...:می شود یک روز صبح قبل سپیده دم که از خواب پریده ام ، پا با چشمهای پف کرده بروم سر کوچه و رد پای رفته ات را ببینم که نیست و همه اش خواب بوده ؟می شود اصلا باشد و هی دنبالش بروم تا برسم به کوچه بن بستی و راه فراری برایت نمانده باشد و مثل آهویی رام شده شکار آغوشم شوی و بوسه بارانت کنم ؟ می شود اصلا این رد پای لعنتیه راه گم کرده را دو سه قطره اشک چشمانم نمک گیر کرده باشد و مثل کاسه آبی که پشت مسافر می ریزند تا برگردد، تو هم...؟می شود اصلا رد پایی که ...هشو

درخواست حذف اطلاعات
#هشو کشمش یک پ لپه یک سوم پ یپاز دو یا سه عدد بزرگ گرد لیمو اق سوپخوری پر ادویه روغن. لپه را می پزیم پیاز خلال شده را سرخ کرده بعد کشمش را به ان افزوده سرخ میکنیم لپه پخته اب گرفته شده را به مواد افزوده تف می دهیم ودر ا گرد لیمو را به ان اضافه کرده با ادویه تف که خورد امادست حالا یا در شکم مرغ پر کرده ویا مرغ تکه شده را سرخ کرده مواد را در دیس ریخته مرغ سرخ شده را روی ان میگذاریم وبا برنج سفید میل میکنیم مدل دوم پلوی این مرغ اینکه برنج را با کمی ادوی...post 111

درخواست حذف اطلاعات
خوشبختی یعنی عفو کنی ی را که به تو ظلم کرده است و وصل وپیوند کنی با ی که از تو قطع کرده وگسسته است وحلم بورزی نسبت به ی که به تو جه نموده است....کبوترانه از فاضل نظری

درخواست حذف اطلاعات
ما را کبوترانه وفادار کرده است آزاد کرده است و گرفتار کرده است ..: شعر کبوترانه از فاضل نظری به صورت کامل :.. ..: دیگر اشعار فاضل نظری :.....icu

درخواست حذف اطلاعات
سلام. بچه ها خواهش میکنم برا مادربزرگم دعا کنید. سنی نداره! فقط 61 سالشه. سکته مغزی کرده. ریه هاش خیلی عفونت کرده... ش میگه فقط براش باید دعا کرد. تو icu هستش:( مرسی از محبتتون...اسبرا

درخواست حذف اطلاعات
اهنگ جدید اسبرا به نام دیز دیازپامی بزودی پخش میشه اسبرا تو این اهنگ با سایت ملورانی دشمنی اغاز کرده و محمد حسیزهی و دیز کرده سایت ملورانی که فقط اهنگ های بلوچی و پخش میکنه مدت هاس محکوم به نزادپرستی شده و اسبرا تو این اهنگ به این موضوع اشاره کرده اهنگ به دست من رسیده و تو همین هفته واسه پخش میزارمش....فردی که اقدام به نصب پرچم کرده بود دستگیر شد

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش سایت خبر فوری، فردی که اقدام به نصب پرچم کرده بود دستگیرشد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که به نصب پرچم گروه در محل پل فسای شیراز اقدام کرده بود...نابالغ

درخواست حذف اطلاعات
امروز، رفتارم خوب نبود. رفتار سر کارم. عصبانی شدم کنترلم بر خودم کم شد اینکه به یک شرکت ی بگی برو گمانه ای به عمق 45 متر حفاری کن بعد بری ببینی یک عااااااااااالمه خاک از جاهای دیگه آورده جمع کرده و البته شش متر هم حفاری کرده بعد پیغام داده که به فلانی بگید می شه 15 متر حفاری کنیم و بقیه رو جا بزنیم؟ خوب نیست. با وجودیکه می دونم تا کنه 45 متر چه خبر است اما، این حرکت شایسته نیست. ناچار شدم بگم. و خب برای کارفرمایی که یا نمی فهمه، یا خودش هم از همین روغ...تو

درخواست حذف اطلاعات
دنیای من زندگی من غروب نکن که من با تو طلوع کرده ام با تو صعود کرده ام و بدون تو ستاره ای برای ت دن به دنیای من وجود ندارد...متفرَقه

درخواست حذف اطلاعات
دوبیتی اشک چشمان توغمگین کرده مارا یا که نازت دشمن دین کرده مارا غمزه کم فرما که ما نازک دلانیم ناز تو انـــــــدر جبین چین کرده مارا *** سلامت به بــاد صبا می فرستم پرازعشق ومهر وصفا می فرستم سلامی به گــرمای خورشیدتابان به محضرچنان چون دوامی فرستم *** سلامت زروی هوا می فـــرستم زمهر و زجــــود وسخا می فرستم ز یک شاعـــر رنگ سرما گرفته به محضربه رنــگ حنا می فرستم 23/3/1396...388- حال و هوای متروهای ما و اونا

درخواست حذف اطلاعات
اصلا دلم نمیخواد دیگه اینجا سوار مترو بشم. احساس می کنم یه جورایی به شعورم توهین میشه با مترو سوار شدن. چرا؟ خب اونقدر که شلوغه و آدم ها به هم فشار میآرن و توهین می کنن و میدن و کفش و شلوارتو له می کنن و کیفت رو میکشن و دکمه های لباست هم این وسط کنده میشن که وقتی از مترو پیاده میشی انگار نه انگار که تازه سر صبحه و تو در قالب یه آدم شیک و متمدن وارد قطار شدی. رسما توو مترو حس و حال توهین که نه، تیکه تیکه شدن همه شعور و احترام و مقام و تحصیل رو جلو چشم...