پیدا

۱۳۹۷ معرفی

قیمت خودرو های داخلی مدل ۹۷

درخواست حذف اطلاعات
قیمت خودرو های داخلی مدل ۹۷ لیست قیمت خودروهای مدل 97 خودرو مدل قیمت (تومان) قیمت پراید 131 1397 21/900/000 قیمت پراید 151 1397 21/800/000 قیمت ساینا 1397 29/300/000 قمیت تیبا هاچ بک 1397 28/300/000 قیمت رنو پارس تندر / گیرب جدید 1397 44/500/000 قیمت برلیانس c3 1397 58/000/000 قیمت کیا سراتو 2000 آپشنال 1397 106/000/000 قیمت رنو ساندرو اتوماتیک 1397 55/200/000 قیمت رنو استپ وی اتوماتیک 1397 63/700/000 قیمت پژو 405 slx 1397 32/800/000 قیمت پژو 405 glx 1397 30/500/000 قیمت پژو 405 glx دوگانه 1397 33/300/000 قیمت سمند ef7 بنزینی 1397 33/000/000 قیمت سمند e...آ ین زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت

درخواست حذف اطلاعات
زمان وقوع بهوقت محلی بزرگی عرض جغرافیایی(درجه - شمالی) طول جغرافیایی(درجه - شرقی) عمق(کیلومتر) منطقه ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۲:۴۳:۰۲.۵ ۲.۷ ۳۰.۶۴۶ ۵۷.۳۸۱ ۱۰ هجدک، کرمان ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۱:۱۴:۴۴.۷ ۳.۳ ۳۰.۶۶۸ ۵۷.۴۶۱ ۱۰ د، کرمان ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۰۸:۵۸:۴۶.۹ ۳.۰ ۳۲.۱۳۴ ۴۸.۴۴۴ ۱۰ میانرود، خوزستان ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۰۷:۳۴:۲۹.۲ ۳.۲ ۳۴.۴۲۰ ۴۵.۳۲۵ ۲۴ khanaqin، عراق ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۰۷:۰۵:۲۸.۸ ۲.۷ ۲۸.۸۰۳ ۵۰.۹۴۸ ۱۹ دلوار، بوشهر ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۰۶:۴۹:۲۰.۹ ۲.۹ ۳۹.۵۶۷ ۴۳.۶۷۶ ۳ doğubeyazıt، ترکیه ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۰۴:۴۰:۱۲.۳ ۲.۹ ۳۱.۳...آ ین زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت

درخواست حذف اطلاعات
زمان وقوع بهوقت محلی بزرگی عرض جغرافیایی(درجه - شمالی) طول جغرافیایی(درجه - شرقی) عمق(کیلومتر) منطقه ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۲۱:۴۳:۲۷.۷ ۲.۸(3.1) ۳۱.۲۹۶ ۵۶.۲۹۳ ۷ کوهبنان، کرمان ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۹:۳۵:۱۴.۲ ۲.۶ ۳۴.۹۲۳ ۴۵.۶۰۹ ۱۰ ازگله، کرمانشاه ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۳:۵۷.۹ ۲.۶ ۳۶.۳۴۸ ۵۲.۳۶۱ ۸ آمل، مازندران ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۳:۰۹.۹ ۲.۷ ۳۶.۳۶۳ ۵۲.۳۷۶ ۱۰ آمل، مازندران ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۴:۱۳:۴۸.۵ ۳.۴ ۳۲.۰۴۷ ۴۸.۵۲۲ ۱۰ چغامیش، خوزستان ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۲:۴۳:۰۲.۵ ۲.۷ ۳۰.۶۴۶ ۵۷.۳۸۱ ۱۰ هجدک، کرمان ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۱:۱...آ ین زمین لرزه های بالای 4.0 ریشتری ایران و نواحی مجاور تا این ساعت

درخواست حذف اطلاعات
آ ین زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور با بزرگی 4.0 و بالاتر زمان وقوع به وقت محلیعرض جغرافیاییطول جغرافیاییعمقبزرگی منطقه (درجه - شمالی) (درجه- شرقی) (کیلومتر) ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۲۲:۰۶:۰۷.۴ ۲۹.۱۰۵ ۵۵.۸۸۷ ۲۸ ۴.۰ نجف شهر، کرمان ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۹:۲۹:۱۸.۹ ۲۸.۱۹۰ ۵۷.۳۷۶ ۱۱ ۴.۱ فاریاب، کرمان ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۲۰:۳۹:۱۱.۱ ۳۵.۹۳۷ ۵۳.۳۵۲ ۱۰ ۴.۲ شهمیرزاد، سمنان ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۰۴:۱۴:۲۳.۶ ۳۱.۳۰۴ ۵۶.۳۲۲ ۱۰ ۴.۵ کوهبنان، کرمان ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۷:۰۵:۴۳.۷ ۳۱.۳۲۶ ۵۶.۳۱۹ ۱۰ ۴.۶ کوهبنان، کرمان ۱۳۹۷/۰۲/۰۲...آ ین زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت

درخواست حذف اطلاعات
زمان وقوع بهوقت محلی بزرگی عرض جغرافیایی(درجه - شمالی) طول جغرافیایی(درجه - شرقی) عمق(کیلومتر) منطقه ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۴:۱۳:۴۸.۵ ۳.۴ ۳۲.۰۴۷ ۴۸.۵۲۲ ۱۰ چغامیش، خوزستان ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۲:۴۳:۰۲.۵ ۲.۷ ۳۰.۶۴۶ ۵۷.۳۸۱ ۱۰ هجدک، کرمان ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۱:۱۴:۴۴.۷ ۳.۳ ۳۰.۶۶۸ ۵۷.۴۶۱ ۱۰ د، کرمان ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۰۸:۵۸:۴۶.۹ ۳.۰ ۳۲.۱۳۴ ۴۸.۴۴۴ ۱۰ میانرود، خوزستان ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۰۷:۳۴:۲۹.۲ ۳.۲ ۳۴.۴۲۰ ۴۵.۳۲۵ ۲۴ khanaqin، عراق ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۰۷:۰۵:۲۸.۸ ۲.۷ ۲۸.۸۰۳ ۵۰.۹۴۸ ۱۹ دلوار، بوشهر ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۰۶:۴۹:۲۰.۹ ۲.۹ ۳...آ ین زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت

درخواست حذف اطلاعات
زمان وقوع بهوقت محلی بزرگی عرض جغرافیایی(درجه - شمالی) طول جغرافیایی(درجه - شرقی) عمق(کیلومتر) منطقه ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۲۱:۴۳:۲۷.۷ ۲.۸ ۳۱.۲۹۶ ۵۶.۲۹۳ ۷ کوهبنان، کرمان ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۹:۳۵:۱۴.۲ ۲.۶ ۳۴.۹۲۳ ۴۵.۶۰۹ ۱۰ ازگله، کرمانشاه ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۳:۵۷.۹ ۲.۶ ۳۶.۳۴۸ ۵۲.۳۶۱ ۸ آمل، مازندران ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۳:۰۹.۹ ۲.۷ ۳۶.۳۶۳ ۵۲.۳۷۶ ۱۰ آمل، مازندران ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۴:۱۳:۴۸.۵ ۳.۴ ۳۲.۰۴۷ ۴۸.۵۲۲ ۱۰ چغامیش، خوزستان...کتاب های طرح کتاب خوان تیر ۱۳۹۷ معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های «از خودم سوال می کنم»، «بازی های شاد و تأثیرگذار»، «برگ اضافی» و «سلام روباه قرمز» به عنوان منابع طرح کتاب خوان تیرماه ۱۳۹۷ معرفی شد....کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد....با معرفی ۴ عنوان اثر؛ کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
با معرفی ۴ عنوان اثر؛ کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتاب خوان داماه ۱۳۹۷ با معرفی ۴ «نشان سرخ دلیری» نوشته استیفن کرین و ترجمه غفور آلبا از انتشارات کبیر، «باغ مالو» نوشته هادی حکیمیان از انتشارا...آ ین زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور تا این ساعت

درخواست حذف اطلاعات
زمان وقوع بهوقت محلی بزرگی عرض جغرافیایی(درجه - شمالی) طول جغرافیایی(درجه - شرقی) عمق(کیلومتر) منطقه ۱۳۹۷-۰۲-۰۸ ۰۰:۴۴:۰۹.۳ ۳.۳ ۳۱.۳۴۱ ۵۶.۳۳۱ ۱۰ کوهبنان، کرمان ۱۳۹۷-۰۲-۰۸ ۰۰:۳۲:۴۸.۱ ۲.۷ ۲۹.۶۲۰ ۵۳.۲۳۳ ۱۰ امه، فارس ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۲۱:۴۳:۲۷.۷ ۲.۸ ۳۱.۲۹۶ ۵۶.۲۹۳ ۷ کوهبنان، کرمان ۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۹:۳۵:۱۴.۲ ۲.۶ ۳۴.۹۲۳ ۴۵.۶۰۹ ۱۰ ازگله، کرمانشاه...کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد....کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتاب خوان داماه ۱۳۹۷ با معرفی ۴ «نشان سرخ دلیری» نوشته استیفن کرین و ترجمه غفور آلبا از انتشارات کبیر، «باغ مالو» نوشته هادی حکیمیان از انتشارات شهرستان ادب، «یک سیب شیرین» نوشته غلامرضا بکتاش از انتشارات سوره مهر و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» گ ردآوری شده توسط دف ت ر م ش اور رئ ی س س ازم ان ص دا و س ی م ا از انتشارات سروش در ام ور ج وان ان به علاقه مندان مطالعه و کتا...کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
با معرفی ۴ عنوان اثر؛کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شدکتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتاب خوان داماه ۱۳۹۷ با معرفی ۴ «نشان سرخ دلیری» نوشته استیفن کرین و ترجمه غفور آلبا از انتشارات کبیر، «باغ مالو» نوشته هادی حکیمیان از انتشارات...به نقل...

درخواست حذف اطلاعات
طول: 51,77637 عرض: 32,87313 طول: عرض: سمت قبله سمت خورشید سمت ماه leaflet | aviny map server امروز: 4 داد 1397 برابر با: 09 رمضان 1439, 25 می 2018 مناسبت: اذان صبح: 04:19:54 طلوع آفتاب: 05:56:50 اذان ظهر: 12:59:46 غروب آفتاب: 20:02:41 اذان مغرب: 20:22:28 نیمه شب: 00:11:18 زمان روزه:16:02:34 روزتاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهرغروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی تاریخ قمری خورشید و قبله زمان روزه 1397/3/1 04:22:14 05:58:20 12:59:29 20:00:39 20:20:19 00:11:27 2018/05/22 1439/09/06 13:52 15:58:05 چهارشنبه 1397/3/2 04:21:26 05:57:48 12:59:34 20:01:21 20:21:02 00:11:23 2018/...روشنایی ایستگاه پایانی

درخواست حذف اطلاعات
ایستگاه پایانی با ده ها سال پیشینه تغییرات ویژه داشته است و در سال جدید ایجاد سیستم روشنایی در اطراف آن به همت شورای ی روستا به پایان رسید. تصاویر این مهم را در ادامه مطلب ببینید....با معرفی ۴ عنوان اثر

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد...کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتاب خوان داماه ۱۳۹۷ با معرفی ۴ «نشان سرخ دلیری» نوشته استیفن کرین و ترجمه غفور آلبا از انتشارات کبیر، «باغ مالو» نوشته هادی حکیمیان از انتشارات شهرستان ادب، «یک سیب شیرین» نوشته غلامرضا بکتاش از انتشارات سوره مهر و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» گ ردآوری شده توسط دف ت ر م ش اور رئ ی س س ازم ان ص دا و س ی م ا از انتشارات سروش در ...کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتاب خوان داماه ۱۳۹۷ با معرفی ۴ «نشان سرخ دلیری» نوشته استیفن کرین و ترجمه غفور آلبا از انتشارات کبیر، «باغ مالو» نوشته هادی حکیمیان از انتشارات شهرستان ادب، «یک سی...ساعات کار کتابخانه درعید نوروز 97

درخواست حذف اطلاعات
ساعت کاری کتابخانه ها در ایام نوروز 1397به اطلاع کلیه شهروندان محترم شهرستان دالاهو می رساند که از تاریخ 1397/01/05 لغایت 1397/01/08 کتابخانه های عمومی بصورت تک شیفت و ساعت کاری آنها از ساعت 8:30 صبح لغایت 14:30 بعدازظهر اعلام می گردد. ضمناً روز پنجشنبه مورخ 1397/01/09 کتابخانه ها تعطیل می باشند....با معرفی ۴ عنوان اثر کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد....تصویبنامه هیأت ان درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397

درخواست حذف اطلاعات
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/01/15 هیأت ان درخصوص "ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور"، طی نامه شماره 4430 در تاریخ 1397/01/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید....ساعت کاری کتابخانه المومنین(ع) آستانه در ایام نورز 97

درخواست حذف اطلاعات
ساعت کاری کتابخانه ها در ایام نوروز 1397 تاریخ 1397/01/09 روز پنجشنبه کتابخانه ها تعطیل می باشند. از تاریخ 1397/01/05 لغایت 1397/01/08 کتابخانه های عمومی به صورت تک شیفت و ساعت کار آنها از ساعت 8:30 لغایت 14:30 اعلام می گردد....نوروز 1397

درخواست حذف اطلاعات
زندگی وزن نگاهی است که در خاطر ما می ماند.. سال 1397 مبارک...کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد....احداث کارگاه های دره نوردی

درخواست حذف اطلاعات
گروه یاوران کوه استان اصفهان باز آموزی کارگاههای دره نوردی استان چهارمحال بختیاری شرکت کنندگان : سروش برقیکار . مهدی نادری .مهرزاد رستگار . پیمان پناهی س رست برنامه پرویز برقیکار چمعه 19 ابانماه 1396 تمرین احداث کارگاه های ایمن فرودبرای دسترسی به دره . رول کوبی . طناب ریزی . اسطحکاک ز مسیر طناب . مدیریت کارگاه و گذر از معبر بصورت تیمی . ایجاد ریبلی .فرودو گذر از ریبلی .. صعود و گذر از ریبلی . عبور از معبر های و اشنایی با جریانهای در دره نوردی...کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتاب خوان داماه ۱۳۹۷ با معرفی ۴ «نشان سرخ دلیری» نوشته استیفن کرین و ترجمه غفور آلبا از انتشارات کبیر، «باغ مالو» نوشته هادی حکیمیان از انتشارات شهرستان ادب، «یک سیب شیرین» نوشته غلامرضا بکتاش از انتشارات...واریزی روز دوشنبه 1397/03/28

درخواست حذف اطلاعات
روزدوشنبه 1397/03/28خدمات رفاهی معلمان نمونه منطقه ای ورفاهی کادراداری وستادبزرگداشت مقام معلم به حساب همکاران واریزشد ....کتاب های طرح کتاب خوان داد ۱۳۹۷ معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتاب خوان داماه ۱۳۹۷ با معرفی ۴ «نشان سرخ دلیری» نوشته استیفن کرین و ترجمه غفور آلبا از انتشارات کبیر، «باغ مالو» نوشته هادی حکیمیان از انتشارات شهرستان ادب، «یک سیب شیرین» نوشته غلامرضا بکتاش از انتشارات...معرفی چهار کتاب طرح «کتابخوان ماه» داد 1397

درخواست حذف اطلاعات
کتاب های «نشان سرخ دلیری»، «باغ مالو»، «یک سیب شیرین» و «صد و ده داستان دوران جوانی المومنین علی(ع)» در قالب طرح کتاب خوان داد ماه ۱۳۹۷ برای علاقه مندان به کتابخوانی معرفی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتاب خوان داماه ۱۳۹۷ با معرفی ۴ «نشان سرخ دلیری» نوشته استیفن کرین و ترجمه غفور آلبا از انتشارات کبیر، «باغ مالو» نوشته هادی حکیمیان از انتشارات شهرستان ادب، «یک سیب شیرین» نوشته غلامرضا بکتاش از انتشارات...ساعت کاری کتابخانه در ایام نوروز 97

درخواست حذف اطلاعات
به اطلاع می رساند از تاریخ 1397/1/5 لغایت 1397/1/8کتابخانه عمومی به صورت تک شیفت و از ساعت 8:30الی 14:30ارائه خدمت می نمایید لازم به ذکر است روز پنچ شنبه 1397/1/9کتابخانه عمومی تعطیل می باشد...