پیدا

۲۱۰ مقام تی بازنشسته هستند

واریزوام صندوق وام رفاه درماه آبان 96

درخواست حذف اطلاعات
وام صندوق رفاه فرهنگیان درماه آبان 96به حساب همکاران ذیل واریزشد . وام گیرندگان صندوق رفاه درآبان ماه 1396 ردیف کدپرسنلی وضعیت سهام ماه مهر مبلغ وام 1 71133929 رسمی 41,000,000 100,000,000 2 78219208 رسمی 41,000,000 100,000,000 3 78204851 بازنشسته 41,000,000 100,000,000 4 70584847 بازنشسته 40,990,000 100,000,000 5 21762579 رسمی 40,900,000 100,000,000 6 70582265 بازنشسته 40,100,000 100,000,000 7 70591848 رسمی 40,000,000 100,000,000 8 70588516 رسمی 39,700,000 100,000,000 9 33381459 بازنشسته 39,700,000 100,000,000 10 70580663 بازنشسته 39,700,000 100,000,000 11 70580945 بازنشسته 39,700,000 100,000,000 12 70580991 ...واریزوام صندوق وام رفاه درماه مهر1396

درخواست حذف اطلاعات
وام صندوق رفاه فرهنگیان درماه مهر1396به حساب همکاران ذیل واریز می شود . واریزوام شاغلین درروزیکشنبه 1396/08/07 واریزوام بازنشستگان درروز پنجشنبه 1396/08/11 اختلاف واریزی بعلت دیرواریزشدن ورات بازنشستگان دراین ماه می باشد . وام گیرندگان صندوق رفاه درمهر ماه 1396 ردیف کدپرسنلی وضعیت سهام مبلغ وام 1 70597038 رسمی 40,140,000 100,000,000 2 91950041 رسمی 40,100,000 100,000,000 3 70604151 رسمی 39,800,000 100,000,000 4 70587088 رسمی 39,500,000 100,000,000 5 70599731 رسمی 39,500,000 100,000,000 6 70600307 رسمی 39,500,000 100,000,000 7 71120959 رسمی 39,500...واریزوام صندوق رفاه فرهنگیان در داد97

درخواست حذف اطلاعات
امروزیکشنبه 1397/04/03 وام رفاه فرهنگیان درماه داد97به حساب همکاران ذیل واریز شد . وام گیرندگان صندوق رفاه داد ماه 1397 ردیف کدپرسنلی وضعیت سهام اردیبهشت97 مبلغ وام 1 91950080 رسمی 43,305,061 100,000,000 2 33383300 رسمی 43,297,531 100,000,000 3 70600995 رسمی 43,200,000 100,000,000 4 12430372 رسمی 43,095,061 100,000,000 5 70600184 رسمی 43,040,000 100,000,000 6 12478799 رسمی 43,000,000 100,000,000 7 70594233 رسمی 43,000,000 100,000,000 8 70601147 رسمی 43,000,000 100,000,000 9 70592889 رسمی 42,997,531 100,000,000 10 70587151 بازنشسته 42,900,000 100,000,000 11 70594000 بازنشسته 42,740,000 100,000,000 12 70600441 رسمی 42,7...واریزوام رفاه فرهنگیان درماه فروردین 97

درخواست حذف اطلاعات
به امیدخداوندباریتعالی فرداچهارشنبه 1397/02/05 وام صندوق رفاه فرهنگیان درماه فروردین 1397به حساب همکاران ذیل واریزمی شود . وام گیرندگان صندوق رفاه فروردین ماه 1397 ردیف کدپرسنلی وضعیت سهام ماه قبل مبلغ وام 1 70602004 رسمی 42,600,000 100,000,000 2 70586336 رسمی 42,540,000 100,000,000 3 70007486 رسمی 42,500,000 100,000,000 4 70394971 رسمی 42,500,000 100,000,000 5 70602808 رسمی 42,500,000 100,000,000 6 70602893 رسمی 42,500,000 100,000,000 7 70603648 رسمی 42,500,000 100,000,000 8 70604248 رسمی 42,500,000 100,000,000 9 91950210 رسمی 42,500,000 100,000,000 10 70588386 بازنشسته 42,400,000 100,000,000 ...واریزوام صندوق امداد وتعاون

درخواست حذف اطلاعات
امروزشنبه 1397/02/08 وام صندوق امدادوتعاون به حساب همکاران ذیل واریزشد . درخواست کنندگان وام امداد وتعاون در اردیبهشت ماه97 ردیف شاغل بازنشسته مبلغ 1 10201155 شاغل 5,000,000 2 10207526 شاغل 4,000,000 3 70584639 شاغل 5,000,000 4 70600628 شاغل 4,000,000 5 70601011 شاغل 10,000,000 6 70081775 شاغل 4,000,000 7 12309939 شاغل 4,000,000 8 70600603 شاغل 5,000,000 9 70593721 بازنشسته 4,000,000 10 70589356 بازنشسته 4,000,000 11 70074950 بازنشسته 4,000,000 12 70582321 بازنشسته 4,000,000 13 70588795 بازنشسته 3,000,000...وام رفاه فرهنگیان اردیبهشت 96

درخواست حذف اطلاعات
وام صندوق رفاه فرهنگیان این شهرستان درماه اردیبهشت 96درروز 1396/03/2 حساب همکاران ذیل واریزشد .لازم به ذکراست بعلت دیرواریزشدن ورات حقوق بازنشستگان به حساب اداره ٰ وام این همکاران روز شنبه 1396/03/06 به حسابشان واریزخواهدشد . وام گیرندگان صندوق رفاه دراردیبهشت ماه 1396 ردیف کدپرسنلی وضعیت سهام مبلغ وام 1 70580381 بازنشسته 39,500,000 100,000,000 2 70580455 بازنشسته 39,500,000 100,000,000 3 70585976 بازنشسته 39,500,000 100,000,000 4 70588058 بازنشسته 39,500,000 100,000,000 5 70594145 بازنشسته 39,500,000 100,000,000 6 70588594 ر...تعداد رسمی مدیران بازنشسته تی اعلام شد/ "۱۵ استاندار" جزو بازنشسته ها هستند

درخواست حذف اطلاعات
شمال نیوز: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تعداد رسمی مدیران بازنشسته ت را اعلام کرد. شمال نیوز: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تعداد رسمی مدیران بازنشسته ت را اعلام کرد. به گزارش شمال نیوز، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت وگو با تسنیم در خصوص میزان مدیران بازنشسته تی گفت: اینکه برخی اعلام د 1700 نفر مدیر بازنشسته داریم از اساس اشتباه است. وی افزود: ما در کشور ح...واریزوام صندوق وام رفاه داد96

درخواست حذف اطلاعات
وام صندوق رفاه فرهنگیان درروزچهارشنبه 1396/04/07جهت همکاران بازنشسته وروز شنبه 1396/04/10 جهت شاغلین به حساب همکاران واریزشد وام گیرندگان صندوق رفاه در داد ماه 1396 ردیف کدپرسنلی وضعیت سهام مبلغ وام 1 70601179 رسمی 40,000,000 100,000,000 2 70580111 رسمی 39,940,000 100,000,000 3 70595002 بازنشسته 39,700,000 100,000,000 4 12175630 پیمانی 39,500,000 100,000,000 5 70591982 رسمی 39,500,000 100,000,000 6 71119701 رسمی 39,500,000 100,000,000 7 70585373 رسمی 39,393,000 100,000,000 8 71135841 رسمی 39,000,000 100,000,000 9 70586858 بازنشسته 39,000,000 100,000,000 10 70586181 رسمی 38,800,000 100,000,000 11 706...واریزوام امدادوتعاون درماه بهمن96

درخواست حذف اطلاعات
امروزدوشنبه 1396/11/16 وام امدادوتعاون به حساب همکاران ذیل واریز می شود . ردیف کدپرسنلی مبلغ وضعیت 1 91950179 3,000,000 شاغل 2 70595563 3,000,000 شاغل 3 70600651 3,500,000 شاغل 4 70594378 3,500,000 شاغل 5 70593168 3,500,000 شاغل 6 70587715 4,000,000 شاغل 7 10200682 3,500,000 شاغل 8 10199240 3,500,000 شاغل 9 12434877 4,000,000 شاغل 10 70593344 3,500,000 بازنشسته 11 70585334 3,500,000 بازنشسته 12 33381508 3,500,000 بازنشسته 13 70590934 4,500,000 بازنشسته 14 70590099 3,500,000 شاغل جمع 50,000,000...واریزوام رفاه فرهنگیان درماه اردیبهشت 1397

درخواست حذف اطلاعات
امروزچهارشنبه 1397/03/02 وام صندوق رفاه فرهنگیان به حساب همکاران ذیل واریزشد . وام گیرندگان صندوق رفاه اردیبهشت ماه 1397 ردیف کدپرسنلی وضعیت سهام ماه فروردین مبلغ وام 1 70599419 رسمی 44,005,061 100,000,000 2 70595531 رسمی 43,995,061 100,000,000 3 70600018 رسمی 43,895,061 100,000,000 4 70596614 بازنشسته 43,700,000 100,000,000 5 11438286 رسمی 43,500,000 100,000,000 6 70589268 رسمی 42,940,000 100,000,000 7 70584893 رسمی 42,700,000 100,000,000 8 70595637 رسمی 42,700,000 100,000,000 9 70583316 بازنشسته 42,595,061 100,000,000 10 70590187 بازنشسته 42,595,061 100,000,000 11 70015288 رسمی 42,500,000 100,000,000 12 711326...واریزوام صندوق رفاه فرهنگیان درماه دی96

درخواست حذف اطلاعات
روزهای چهارشنبه 1396/11/04و روزپنجشنبه 1396/11/05وروزشنبه 1396/11/07وام صندوق رفاه فرهنگیان درماه دی1396به حساب همکاران ذیل واریز می شود . وام گیرندگان صندوق رفاه دردیماه 1396 ردیف کدپرسنلی وضعیت سهام ماه آذر96 مبلغ وام 1 70604223 رسمی 42,900,000 100,000,000 2 70946949 بازنشسته 42,900,000 100,000,000 3 70580896 بازنشسته 42,000,000 100,000,000 4 70581071 بازنشسته 42,000,000 100,000,000 5 70594508 رسمی 42,000,000 100,000,000 6 70603831 پیمانی 42,000,000 100,000,000 7 70603091 رسمی 42,000,000 100,000,000 8 70599049 رسمی 42,000,000 100,000,000 9 70599264 رسمی 42,000,000 100,000,000 10 70584581 رسم...۲۱۰ مقام تی بازنشسته هستند

درخواست حذف اطلاعات
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: در بین مقامات و مسؤولان تی ۲۱۰ نفر مشمول این قانون می شوند....پرسش و پاسخ

درخواست حذف اطلاعات
با سلام خدمت مدیران گروه بنده نظامی بازنشسته جانباز۵۵ درصده هستم سوال بنده ۱۷سال سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم والان هم خودم دارم سابقه پرداحت میکنم۵۴ سال سنم کی میتوانم بازنشسته بشم ممنونم از راهنمایی شما پاسخ :جانبازان با 20 سال سابقه می توانند بازنشسته شوند بدون شرط سنی قشقایی https://t.me/joinchat/bggxqd4yszelic5q_mrrqg...معاون کشور: استاندار اردبیل جزو نیروهای بازنشسته نیست

درخواست حذف اطلاعات
اردبیل - ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی کشورگفت: استاندار اردبیل جزو نیروهای بازنشسته نبوده و مشمول قانون تازه تصویب مجلس شورای ی در باره منع بکارگیری نیروهای بازنشسته نمی شود....♦️اژه ای سخنگوی قوه قضاییه: ادامه کار بازنشسته ها #جرم است

درخواست حذف اطلاعات
فلاحت نیوز "اگر چنانچه به فردی اعلام شد که باید بازنشسته شود، فرد بماند نمی تواند حقوق بگیرد و دخل و تصرفی در اموالی که در دستش است، داشته باشد. اگر این کار را د مطابق قانون کیفری قرار می گیرد....شرایط و انواع بازنشستگی مردان

درخواست حذف اطلاعات
شرایط و انواع بازنشستگی مردان ???? فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر بازنشسته شود.???? فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سال های پرداخت حق بیمه بازنشسته می شود.???? فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه???? در شرایطی که فرد زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می تواند سابقه خود را با ید حق بیمه تکمیل کرده و با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شود.???? فرد تحت پ...تغییر شغل

درخواست حذف اطلاعات
چند وقتیه به سرم زده شغلمو تو کارخونه عوض کنم و برم تو شغلی که سنوات بیشتری داشته باشه اما نمیدونم دیگه آدمش هستم یا نه اگه تا آ خدمتم تو همین شغل بمونم سال 1410 به شرط حیات بازنشسته میشم یعنی تو سن 48 سالگی حدودا ولی اگه برم تو یه شغل خیلی سخت میتونم تو 42 سالگی بازنشسته بشم الان یکی از همکارام هست امسال تو سن 38 سالگیش داره بازنشسته میشه تازه امسال عقد کرده و احتمالا عروسیش رو گذاشته بعد بازنشستگیش چند روز پیش که با هم صحبت میکردیم وقتی فهمید من 33...پرسش و پاسخ

درخواست حذف اطلاعات
خانمی هستم که 19 سال سابقه بیمه دارم و درحال حاضر در یک شرکت مشغول بکارم. می خواهم کارم را رهاکنم خود را بیمه اختیاری کنم یا بیمه بیکاری بگیرم و یک سال دیگر یک سال دیگر بیمه پرداخت کنم و با 20 سال سابقه بازنشسته شوم ایا امکان دارد؟ جواب: خانمها می توانند با 20 سال سابقه و 42 سال سن بازنشسته شوند به شرطی که در زمان درخواست در کارگاههای مشمول قانون کار مشغول به کار باشند. پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری و یا دریافت مقرری بیمه بیکاری شامل این مقرره نشد...بیش از 4000 معلم تا پایان سال مالی 96 در تهران بازنشسته می شوند

درخواست حذف اطلاعات
خبر24:مدیر کل آموزش و پرورش تهران گفت: باید تناسب بین ورودی و وجی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.بیش از 4000 معلم تا پایان سال مالی 96 در تهران بازنشسته می شوند...آغاز پرداخت قسط اول پاداش فرهنگیان بازنشسته از ۱۰ روز آینده

درخواست حذف اطلاعات
خبر24: آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ وزارتخانه ای پاداش پایان خدمت ۹۶ کارکنان خود را نداده است، گفت: پاداش فرهنگیان بازنشسته تا شهریور ماه در سه قسط پرداخت می شود که واریز قسط اول از ۱۰ روز آینده آغاز می شود....در تهران با کمبود نیروی انسانی مواجهیم/4 هزار معلم تا پایان سال بازنشسته می شوند

درخواست حذف اطلاعات
خبر24:مدیرکل آموزش و پرورش تهران اعلام کرد: در تهران با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و بیش از ۴ هزار نفر تا پایان سال مالی ۹۶ بازنشسته میَ شوند....♨️هجوم مدیران بازنشسته به بنیاد شهید!

درخواست حذف اطلاعات
فلاحت نیوز "گفته می شود در هفته های گذشته مدیران بازنشسته برای افزایش درصد جانبازی خود به ۵۰ درصد در حال ل گسترده و فشار به مسوولان بنیاد شهید هستند تا دوباره با داشتن جانبازی ۵۰درصد دوباره قانون را دور زده و بدنه مدیریتی کشور حضور داشته باشند.در صورتیکه مسوولان بنیاد شهید در برابر فشار و ل این مدیران تسلیم شوند رسانه ها دست به افشاگری درباره افزایش درصد جانبازی این افراد خواهند کرد....ب مقام در آزمون پیشرفت تحصیلی

درخواست حذف اطلاعات
مقام دوم شهرستان(کلاس هفتم) مقام اول شهرستان(کلاس هشتم) مقام سوم در شهرستان(کلاس نهم) مقام اول شهرستان زهرا طهماسبی مقام اول شهرستان مریم ی مقام دوم شهرستان فاطمه اخلاصی مقام دوم شهرستان مریم ابراهیمی...مقام شاه ختایی با اجرای حاج قربان سلیمانی

درخواست حذف اطلاعات
اشاره : موسیقی اصیل ترکی اسان در حدود 1100 سال قدمت داشته که به نام موسیقی مقامی (موغام) معروف است. موسیقی ترکی اسان در حدود هفت مقام دارد و بسیاری ازمقام های دوتار، آهنگ های ترکی هستند. مقام شاه ختایی یکی از این مقام هاست. در این پس این مقام زیبا را با اجرای حاج قربان سلیمانی در نظر گرفته ایم امید که مورد پسند قرار گیرد.مقام شاخطایی با اجرای حاج قربان سلیمانی : اینجا...پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 1396 در حال پیگیری است

درخواست حذف اطلاعات
خبر24:معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش با اعلام پیگیری پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1396، گفت: روش هایی را جهت پرداخت این پاداش به دستگاه های مسئول پیشنهاد داده ایم....چه بازنشستگانی از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مستثنی هستند؟

درخواست حذف اطلاعات
???????? چه بازنشستگانی از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مستثنی هستند؟/ حکم افراد متخلف از این قانون چیست؟ ????ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان پس از اولتیماتوم قاضی سراج اهمیت دوچندانی پیدا کرده و همه افراد بازنشسته شاغل در ت یا نهادهای عمومی غیر تی موظف بودند تا ۲۰ آبان ماه پست خود را ترک کنند. ????مجازات متخلفان چیست؟ هر از این قانون تخلف کرده و بازنشسته ای را استخدام کند و یا بازنشسته ای که در دستگاهی استخدام شده و حقوق دریافت کند متخلف محسوب ...با ابلاغ قانون جدید بازنشستگی؛ ۱۳ رییس فدراسیون بازنشسته باید بروند ،از فوتبال تا والیبال!

درخواست حذف اطلاعات
بر اساس قانون جدید بازنشستگی مصوب مجلس ۱۳ رییس فدراسیون ورزشی که حکم بازنشستگی در پرونده پرسنلی شان موجود است، باید با کرسی ریاست در این فدراسیون ها خداحافظی کنند. در این لیست نام های مطرحی دیده می شود....درخواست از «آموزگاران و معلمان مرد تهرانی در آستانه بازنشستگی» برای ادامه فعالیت

درخواست حذف اطلاعات
خبر24:س رست آموزش و پرورش شهر تهران از درخواست این اداره کل برای ادامه فعالیت آموزگاران و معلمان مرد تهران که در آستانه بازنشستگی هستند، خبر داد و گفت: هنرآموزان بازنشسته در هنرستان های تهران به کارگیری می شوند....مدل پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته مشخص نیست

درخواست حذف اطلاعات
خبر24: آموزش و پرورش گفت: هنوز روی مدل پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان به تفاهم نرسیدیم اما تخصیص آن به خزانه رفته است و اولین قسط که هزار میلیارد تومان است را آماده کردیم و وقتی مدل نهایی را سازمان برنامه به ما بدهد، پرداخت را آغاز می کنیم....زندگی دبیر بازنشسته با حقوق کمتر از یک میلیون تومان تأسف بار است

درخواست حذف اطلاعات
خبر24:لاریجانی در جلسه شورای اداری مرودشت خبر داد،زندگی دبیر بازنشسته با حقوق کمتر از یک میلیون تومان تأسف بار است...قرعه کشی استفاده از امکانات زائرسرای مشهد جهت عزیزان بازنشسته

درخواست حذف اطلاعات
قابل توجه بازنشستگان محترم به اطلاع میرساند که استفاده از امکانات زائرسرای مشهد به مدت 5 روز از تیر ماه 96 جهت عزیزان بازنشسته در کانون فراهم گردیده است و ثبت نام از تاریخ 1 الی 10 هر ماه برای ماه بعد انجام میگردد ثبت نام فقط جهت افراد تحت تکفل و فرزندان بازنشسته اصلی بوده و تعداد نفرات حداقل 2 نفر و حداکثر 8 نفر میباشد. لازم به ذکر است که اولویت استفاده برای عزیزانی است که طی سه سال گذشته از زائرسرا استفاده ننموده اند . در صورتی که تعداد درخواست ...در صورت فوت بازنشسته حقوق دریافتی وی به چه افرادی قابل پرداخت است؟

درخواست حذف اطلاعات
حقوق شهروندی حقوق آپارتمان خانواده در صورت فوت بازنشسته مستمری بگیر حقوق دریافتی وی به چه افرادی قابل پرداخت است؟ مستمری بازنشسته پاسخ: ۱همسر دائم متوفی ۲فرزند پسر تا سن ۲۰ سالگی و در صورت تحصیل در تا ۲۵ سالگی ۳فرزند دختر به شرطی که مجرد بوده و شاغل نباشد ۴فرزندخوانده ۵پدرومادر متوفی که زنده هستند و سن پدر از ۶۰ و مادر از ۵۵ بالاتر باشد. نظر به ماهیت پویای مباحث حقوقی و وم در نظر گرفتن تمام جوانب موجود در هر مورد خاص، پاسخ هایی که در سایت مشا...جزییات شرایط به کارگیری فرهنگیان بازنشسته !

درخواست حذف اطلاعات
: کمبود نیروی انسانی را از طریق مدارس مشارکتی در مناطق محروم، استفاده از افرادی که در مرز بازنشستگی هستند و استفاده از نیروی حق دریس جبران خواهیم کرد....ثبت پرداخت کمک هزینه برای عینک، عصا و سمعک بازنشستگان کشوری

درخواست حذف اطلاعات
این سامانه به منظور تسریع در پرداخت هزینه عینک، عصا و سمعک مربوط به بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و همسران ایشان، درجهت تکریم ارباب رجوع و ارتقاء منزلت بازنشستگان محترم راه اندازی گردیده است. توضیحات : * بازنشستگانی می توانند از این سامانه استفاده کنند که پرونده بازنشستگی آنها قطعی و جاری بوده و در آ ین ماه پرداخت حقوق، مبلغ بیمه تکمیلی را پرداخت کرده باشند. * سقف پرداخت کمک هزینه برای عینک، عصا و سمعک جمعا تا مبلغ 3,750,000 ریال به شرح.......???????? دانستنی های مشاغل سخت و زیان آور ????️????.....

درخواست حذف اطلاعات
????آیا جوشکار اسکلت جزء مشاغل سخت و زیان آور میباشد؟ با چند سال سابقه کار بازنشسته میشود؟ ????هر نوع جوشکاری که در ارتفاع بیش از 5 متر انجام میشود نظیر جوشکاری اسکلت جزء مشاغل سخت و زیان آور بوده و در صورت اشتغال در این شغل با بیست سال سابقه متوالی و بیست و پنج سال سابقه کار متناوب بدون شرط سنی بازنشسته خواهند شد .البته جوشکاری درب وپنجره مشمول کارهای سخت و زیان آور نخواهد شد....شرایط و انواع بازنشستگی ن

درخواست حذف اطلاعات
شرایط و انواع بازنشستگی ن???? شرایط سنی بازنشستگی برای ن پنج سال از آقایان کمتر است. به این معنی که ن با سن کمتری می توانند بازنشسته شوند. در مورد سابقه لازم برای بازنشستگی نیز عموما شرایط برای ن و مردان ی ان است، ولی در چند مورد برای ن از نظر سابقه شرایط سهل تری در نظر گرفته شده است.???? نکته سوم مربوط به وجود شرایط همزمان سن و سابقه برای بازنشستگی ن است. به این معنا که به غیر از سه مورد (بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی جانبازان و بازن...بیمه ملت، سود یکصد و 30 هزار سهامدار حقیقی بازنشسته خود را پرداخت می کند

درخواست حذف اطلاعات
بیمه ملت، سود یکصد و 30 هزار سهامدار حقیقی بازنشسته خود را پرداخت می کند این روزها بیمه ملت در حال پرداخت سود سهام یکصد و 30 هزار نفر از سهام داران حقیقی این شرکت است.......تبریک به همکار مخابراتی

درخواست حذف اطلاعات
????تبریک به همکار مخابراتی???? ????باخبرشدیم همکار بازنشسته جناب آقای محمد رضا ایزدی در مخابرات اهواز در انتخابات اخیر شورای شهر دراین شهرستان توانسته اند به عضویت شورای شهر درآیند. ???? "مخابرات فردا " این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماید و برای ایشان در خدمت به مردم شهید پرور و خون گرم اهواز آرزوی توفیق الهی دارد. ????خبر دیگر این که فرزند و برادر یکی از مدیران مناطق مخابرات نیز داوطلب عضویت در شورای شهر بودند که با وجود فعالیت تبلیغی از راهی...برگزیدگان مسابقات قران و عترت مرحله شهرستان

درخواست حذف اطلاعات
ضمن عرض تبریک به دانش اموزان عزیز وخانواده محترمشان اسامی برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت مرحله شهرستان به شرح زیر اعلام میگردد. مقام اول حفظ خانم فاطمه خدمتی مقام اول قرائت خانم زهرا میری مقام اول نهج البلاغه خانم صدیقه سادات خلیلی مقام اول احکام خانم ریحانه پورشمسی مقام اول صحیفه(کلاس هفتم) خانم پریسا غلامی و خانم ریحانه پورشمسی مقام اول صحیفه(کلاس نهم) خانم فاطمه فتحی مقام دوم قرائت خانم زینب توانگر مقام دوم احکام خانم ف یه گراشی مقام سو...