پیدا

11d0 a3a4

انتخاب یک background برای یک پوشه خاص

درخواست حذف اطلاعات
همان طور که می دانید، در ویندوز 98 و me، می توانید از منوی view گزینه customize this folder را انتخاب کرده و بعد از انجام مراحل کار، یک ع را به عنوان background ان پوشه در نظر بگیرید. ولی در ویندوز xp چه طور. اگر بخواهید این کار را در ویندوز xp انجام دهید، باید تمامی کارهایی را که ویزارد (wizard) در ویندوز 98 و me انجام می داد، خودتان انجام دهید. برای این کار ابتدا notepad را باز کرده و عبارات زیر را در ان تایپ نمایید: [{be098140-a513-11d0-a3a4-00c04fd706ec}] iconarea_image=the address of picture goes here iconarea_text=colo...