پیدا

39month 21day

39month 21day

درخواست حذف اطلاعات
مامانهمه چی تقصیر توعه، ببین نبودت بامن چکار کرد...با رفتنت باعث شدی به چه ایی اجازه ورود به زندگیم بدمبا چه ایی درد دل کنم و ا ش با بی رحمی تمام نابود کننبا رفتن باعث شدی، دیگه نفهمم زندگی یعنی چی؟؟؟با رفتنت باعث شدی زندگی برام جهنم باشه و هر روز آرزوی مرگ کنمبا رفتنت باعث شدی برای فرار از واقعیت به چیزای دیگه دل ببندم که پوچ بستمبا رفتنت باعث شدی دیگه چیزی ازم نمونهمیبینی مامان، میبینی کارم به کجا رسیده ؟بست نیست، دیگه کافی نیست این همه درد ...38month 21day

درخواست حذف اطلاعات
سلام مامان دلم برات تنگ شده مامان، دلم برای خودمم تنگ شده مامان ... دلم برای روزای خوبمون تنگ شده مامان ... برای لبخندهای زیبا و دلنشینت ... دلم برای خیلی چیزا تنگ شده... چیزهایی که دیگه قرار نیست هیچ وقت تجربشون کنم!!! و چه زود رفتی مامان، هنوز هم که هنوزه رفتنت رو باور ن ... فقط تحمل ، صبر ، انتظار کشیدم اره مامان انتظار کشیدم تا یک روز برگردی... اره مامان میدونم یک روز بر میگردی و بهم میگی همه ی اینها یک کابوس بوده ... و دوباره از ۱۷ سالگی من شروع می کن...39month 5day

درخواست حذف اطلاعات
سلام مامان خوبم خداروشکر، شما خوبین؟ چند وقته دیگه حتی دلم نمیخواد که بنویسم مامان حتی دیگه نمیخوام که اروم بشم خسته شدم مامان، خسته... دیگه کم اوردم، ب ، میدونم هربار این جملاتو تکرار میکنم ولی مامان باور کن هربار بیشتر از قبل کم میارم خسته میشم میبرم ... جدیدا دیگه هیچ حرفی هم ندارم فقط باید بشینم یجا خیره شم به یجا دیگه و فقط برات اشک بریزم فقط همین مامان دلم برای با تو بودن تنگ شده، برای اذیت ت، برای خود خود خودت مامان چقدر به سکوت نیاز دارم...