پیدا

darpa

چه ی اینترنت را ساخته؟

درخواست حذف اطلاعات
اینترنت تحت عنوان پروژه arpanet شروع شد، یک شبکه تحقیقات ی که سازمان پروژه های تحقیقاتی پیشرفته (arpa) که اینک با نام سازمان پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (darpa) شناخته می شود، آن را پشتیبانی می کرد. این پروژه توسط باب تیلور (bob taylor)، یکی از مدیران آ ا، هدایت می شد و شبکه آ انت نیز توسط شرکت مشاوره بولت، برانک و نیومن ساخته و در سال ۱۹۶۹ عملیاتی شده بود. در سال ۱۹۷۳، دو نرم افزار به نام های وینت سرف و باب کان شروع به کار بر روی نسل بعدی استانداردهای ش...سلاح های پنهانی که دیپلمات ها را تهدید می کند

درخواست حذف اطلاعات
ادعای استفاده از "جنگ افزار صوتی" علیه مقامات سفارت در کوبا به دوران جنگ سرد و رموز پزشکی آن دوره باز می گردد. به گزارش پایداری ملی، چندی پیش وزارت امور خارجه اعلام کرد دیپلمات های مستقر در کوبا از آسیب های احتمالی شنوایی رنج می برند. از آن موقع جنجال و هیستری بر سر "جنگ افزارها صوتی" بالا گرفته و تعداد دیپلمات هایی که گفته می شود دچار آسیب های جسمی شده اند نیز (حتی آسیب مغزی) افزایش یافته است. "ر تیلرسون" امور خارجه گفت: "از مقامات کوبا انتظار دا...